Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

57 resultaten voor ""

sprookje uit 1275
 • kind
 • Twee edele kinderen, Amijs en Amelis, worden naar de paus in Rome gebracht om gedoopt te worden. Ze krijgen als geschenk van de paus twee identieke bekers. De jongens lijken sprekend op elkaar en…

broodjeaapverhaal uit 1479
 • nederlaag zal lijden. Men kan de afloop nauwelijks met droge ogen lezen. De hond heeft het kind van de ridder beschermd tegen
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.
 • kind
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

mop uit 1301
 • Rubben is pas drie maanden getrouwd en zijn vrouw is niettemin al bevallen van een kind. Door een slinkse rekensom door
 • kind
 • Rubben is pas drie maanden getrouwd en zijn vrouw is niettemin al bevallen van een kind. Door een slinkse rekensom door zijn schoonmoeder van drie maanden plus drie maanden en nog eens drie maanden,…

sage uit 1510
 • kind
 • Maandag, vierde kapittel. Mannen die iets doen zonder dat aan hun vrouw te vertellen, zijn erger dan dieven die wel zeggen wat ze hebben gedaan. Kinderen uit dit soort huwelijken zullen nooit rijk…

sage uit 1510
 • haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt dan wordt het een dochter. Zegt de zwangere
 • kind
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

sage uit 1510
 • kind
 • Maandag, achtste kapittel. Jonge meisjes mogen geen hoofden van hazen te eten krijgen. Eten zij dit toch dan krijgen hun kinderen een hazenlip.

sage uit 1510
 • eerste kind gek zijn.
 • kind
 • Maandag, twaalfde kapittel. Als een jongen en een meisje met elkaar naar bed gaan en ze zijn beide maagd, dan zal hun eerste kind gek zijn.

sage uit 1510
 • Maandag, dertiende kapittel. Als een pasgeboren kind een gebraden appel krijgt voor hij aan de borst gaat, dan zal hij
 • kind
 • Maandag, dertiende kapittel. Als een pasgeboren kind een gebraden appel krijgt voor hij aan de borst gaat, dan zal hij goede tafelmanieren hebben, zal het hem voortvarend gaan in zijn werk en zal hij…

sage uit 1510
 • kind
 • Maandag, veertiende kapittel. Om gekruld haar te krijgen bij pasgeboren baby's moeten de kinderen worden gewassen met witte wijn. Een zwaard aan elke zijde bij de doop zorgt voor mooie en dappere…

sage uit 1510
 • Maandag, negentiende kapittel. Als een kind dat gedoopt wordt twee peetouders heeft, dan zal hij of zij niet meer dan
 • kind
 • Maandag, negentiende kapittel. Als een kind dat gedoopt wordt twee peetouders heeft, dan zal hij of zij niet meer dan één partner hebben.

sage uit 1510
 • kind
 • Maandag, twintigste kapittel. Aan het spel van de kinderen op straat is af te lezen wat de mensen te wachten staat.

sage uit 1510
 • kind
 • Maandag, tweeëntwintigste kapittel. Zwangere vrouwen moeten geen vissenkoppen eten want zij kunnen dan niet meer goed nadenken en hun baby zal later nooit het hoogste woord voeren.

sage uit 1510
 • kind
 • Maandag, drieëntwintigste kapittel. Als een man zijn zwangere vrouw slaat of schopt, dan kan ze daar aan overlijden. De vrouw kan genezen door in het bezit te komen van de schoen die haar man op het…

sage uit 1510
 • Maandag, vierentwintigste kapittel. Als iemand over een kind heen stapt, dan zal het kind niet meer groeien, tenzij er
 • kind
 • Maandag, vierentwintigste kapittel. Als iemand over een kind heen stapt, dan zal het kind niet meer groeien, tenzij er opnieuw iemand overheen stapt.

mop uit 1554
 • rijke koopman. Sommige vrouwen geven een kind twaalf vaders, zodat ze van allemaal profijt kan hebben.
 • kind
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • Een koopman bleef soms lange tijd van huis. Toen hij weer bij zijn vrouw kwam, zag hij een mooi kind met wit haar
 • rondlopen. De vrouw beweerde dat zij met begeerte aan haar man had gedacht, en toen een ijsdruppel heeft gegeten. Zo is het kind
 • kind
 • Een koopman bleef soms lange tijd van huis. Toen hij weer bij zijn vrouw kwam, zag hij een mooi kind met wit haar rondlopen. De vrouw beweerde dat zij met begeerte aan haar man had gedacht, en toen…

mop uit 1554
 • hem voor de gek door te zeggen dat iemand hem had gezien toen hij voor de stadspoort een kind overreed met zijn paard. De
 • kind
 • Een man kwam altijd in een stad naar de markt. Niemand had hem ooit op een paard zien rijden. Op een keer hielden ze hem voor de gek door te zeggen dat iemand hem had gezien toen hij voor de…

mop uit 1554
 • kind
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde dat dat niet nodig was, want haar moeder had die dag nog een hele emmer vol…

mop uit 1554
 • kind
 • Koning Midas schaamde zich erg voor zijn ezelsoren en verbood zijn dienaar er met iemand over te praten. De dienaar kon het echter niet meer voor zich houden. Hij groef een kuil en schreeuwde daar…

mop uit 1554
 • kind
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren. Het antwoord: "De mooie maak ik overdag, maar de lelijke in de nacht."

mop uit 1554
 • kind
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

exempel uit 1970
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind
 • wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester zijn leerling vals hoort zingen, wordt hij eerst kwaad. Maar als
 • kind
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op het altaar zien liggen.…

exempel uit 1970
 • een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op
 • het altaar zien liggen. Het zingen lukt niet, omdat, steeds wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester
 • kind
 • In iets andere bewoordingen dan DEVOOYS106, het volgende verhaal: De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen…

exempel uit 1970
 • krijgt een kind op bezoek, dat met haar knuffelt en speelt. Na een poosje verdwijnt het kind weer en de vrouw is ontroostbaar
 • . Tot ze te horen krijgt dat het kind Jezus was, gezonden om haar het verdriet van de maagd Maria te voelen.
 • kind
 • Een machtige vrouw wil graag het verdriet voelen dat de maagd Maria moet hebben gevoeld toen zij haar zoon verloor. Ze krijgt een kind op bezoek, dat met haar knuffelt en speelt. Na een poosje…

Trefwoorden: geloof, kind, moeder, verdriet


exempel uit 1970
 • kind
 • Twee jonge monniken gaan vaak samen over de Heer praten, waarbij ze een kussen tussen hen in leggen, omdat in het evangelie staat: 'Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun…