Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

exempel uit 1970
 • exempel
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind
 • wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester zijn leerling vals hoort zingen, wordt hij eerst kwaad. Maar als
 • kind
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op het altaar zien liggen.…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempel. Wij lesen aldus vander gheboerten ons heeren, ende het staet ghescreven in vitas patrum, dat een was een
 • een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op
 • het altaar zien liggen. Het zingen lukt niet, omdat, steeds wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester
 • kind
 • In iets andere bewoordingen dan DEVOOYS106, het volgende verhaal: De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen…

exempel uit 1970
 • exempel
 • krijgt een kind op bezoek, dat met haar knuffelt en speelt. Na een poosje verdwijnt het kind weer en de vrouw is ontroostbaar
 • . Tot ze te horen krijgt dat het kind Jezus was, gezonden om haar het verdriet van de maagd Maria te voelen.
 • kind
 • Een machtige vrouw wil graag het verdriet voelen dat de maagd Maria moet hebben gevoeld toen zij haar zoon verloor. Ze krijgt een kind op bezoek, dat met haar knuffelt en speelt. Na een poosje…

Trefwoorden: geloof, kind, moeder, verdriet


exempel uit 1970
 • exempel
 • Van twee ionghen monxkens exempel
 • kind
 • Twee jonge monniken gaan vaak samen over de Heer praten, waarbij ze een kussen tussen hen in leggen, omdat in het evangelie staat: 'Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun…

exempel uit 1970
 • exempel
 • tevoorschijn met de woorden 'ik breng u het lichaam van onze Heer', maar in plaats daarvan, komt er een kind uit de mouw te
 • immers om een hostie gevraagd. De priester volgt de man mee naar huis om het kind op te halen en de vrouw alsnog het
 • kind
 • Een eenvoudig echtpaar heeft veel kinderen en kan daarom maar moeilijk het huis uit. Met Pasen vraagt de vrouw haar man om voor haar de hostie mee te nemen, zodat zij op de kinderen kan blijven…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempel. Alsoe men leest een exempel dat sinte gregorius bescrijft dat een man was ende die hadde enen ionghen sone
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader
 • had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het kind te roepen en dat er zwarte wezens
 • kind
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit 1463
 • exempel
 • Exempel. Het was een man, ende hij sat up eenen tijt ende dobbelde, ende hij blasphemeerde gode met groeten zwaren
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal
 • wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De vrouw zei dat het kind de zoon van God was
 • kind
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De…

exempel uit 1463
 • exempel
 • Exempel. Het was een coninc, die hadde een dochter, ende sou regierde sijn huus, sijn palays, ende dede groete wercken
 • niement en was die so wel scheen levende als sou, ende was een exempel van hem allen. Sou seide, haer leven hadde goet
 • zwanger. Ze was zo bedroef en vroeg iemand om haar te helpen. Die vrouw doodde het kind, waardoor de dochter nog bedroefder
 • kind
 • Een koning had een dochter die goed leefde en zich zou gaan ontfermen over de deugden onder het volk. Ze wilde in het klooster gaan, de koning ging daarop de Paus te rade. Op een dag wordt de dochter…

exempel uit 1441
 • exempel
 • Exempel van enen huusman die ymme corve had. Daer was een huusman die ymme corve had. Ende doe hi anxt had datse hem
 • Exempel van enen huusman die ymme corve had.
 • bijen. Hierbij stuit hij op een wonder. De door hem uitgespuugde hostie is veranderd in een prachtig kind, het kind Gods. De
 • man wil het hele gebeuren geheim houden en draagt het kind naar de kerk om het te begraven. Onderweg naar de kerk
 • kind
 • Een bijenhouder is bang dat zijn bijen zullen ontsnappen of doodgaan. Om hier wat aan te doen gaat hij naar de kerk waar hij van de priester de hostie (het heilig lichaam Christus) ontvangt. In plaats…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Een exempel. Het was een broeder, ende het was een reyn mensche ende ioncfrouwe, ende en plach niet dan te
 • kind
 • Een broeder, een rein mens, biecht slechts eens in de veertien dagen. Op een dag wordt hij voor het oordeel Gods gebracht en veroordeeld tot het vagevuur. Onze Lieve Vrouwe vraagt Hem waarom Hij de…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Exempel des keysers soens HEt was een ridder die mer enen enighen soen en hadde dien hi eerst sonderlanghe seer lief
 • exempel
 • kind
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Dat exempel des eersten meesters HEt was een vroem ridder die mer enen enighen soen en hadde als ghi dien hi so seer
 • versaftet ende seide: Ghi hebt mi een goet exempel verrekent mijn soen en sel huden niet steruen Die meester seide Heer keyser
 • Exempel van de eerste meester. Een ridder heeft zijn zoon zo lief dat hij hem op laat voeden door drie vrouwen. De
 • komen de opvoedsters binnen. Zij zien bloed aan de wieg en de hond en denken dat de hond het kind heeft doodgebeten. Ze
 • exempel
 • kind
 • Exempel van de eerste meester. Een ridder heeft zijn zoon zo lief dat hij hem op laat voeden door drie vrouwen. De ridder heeft ook een windhond en een valk, waar hij zeer op gesteld is. Op een dag…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Dat vierde exempel der keyserinnen SEuen wwise mannen waren hier voermaels inder stat van romen doer welcken alle dat
 • coninc dit wel onthouden ende verstaen Hi seide Altemael heb ict wel verstaen. want ghi een goet merkelick exempel vertellet
 • Het vierde exempel van de keizerin. De keizer van het Roomse rijk laat zich altijd adviseren door zeven wijze mannen
 • exempel
 • kind
 • Het vierde exempel van de keizerin. De keizer van het Roomse rijk laat zich altijd adviseren door zeven wijze mannen. De zeven wijzen hebben ervoor gezorgd dat de keizer blind wordt zodra hij het…

exempel uit 1479
 • exempel
 • (44a) Dat exempel des vijften meesters HEt was een famoes ende vernaemt medicus. ypocras ghenoemt. alsoe subtijl ende
 • om selt v vallen dat enen coninck ghebuerde mit sinen rentemeester Doe seide die keyser Segt mi dat exempel het mocht mi
 • Exempel van de vijfde meester. Ypocras, een beroemd medicus, heeft een neef, Galienus. Galienus wordt ook medicus en
 • exempel
 • kind
 • Exempel van de vijfde meester. Ypocras, een beroemd medicus, heeft een neef, Galienus. Galienus wordt ook medicus en overstijgt het niveau van zijn oom. Als Galienus de zoon van de koning van…