Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

54 resultaten voor ""

mop uit 1901
 • kind
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil, moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer…

sprookje uit 1881
 • een kind? Ja. Hoe heet dat kind? Roeltje troeltje. Mijn kind Roeltje troeltje, jou kind Roeltje troeltje, mijn man Jan
 • , jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan. Heeft dat kind een peet? Ja. Hoe heet die peet? Jutje
 • kind
 • Ga je mee naar Bremen (kettingrijm).

Trefwoorden: kettingrijm, kind, lepel, man, pappot


sprookje uit 1901
 • kind
 • Een echtpaar leeft gelukkig tot de man de praatjes die over zijn vrouw worden verteld gaat geloven. Hij stopt haar in een kist, zet die in een rivier, waarnae kist wegdrijft naar een ver land.. De…

sage uit 1901
 • kind
 • Iemand die kan toveren moet dat geregeld doen, anders heeft het nadelige gevolgen voor de persoon. Op een schip wordt de dagelijkse oorlam eens voor straf ingehouden. Een matroos vraagt of hij mag…

sage uit 1900
 • plicht van degene die assisteeren bij de partus de helm dadelijk te begraven of te verbranden, dan heeft het kind later geen
 • kind
 • Verplichting voor helpster bij bevalling om de helm meteen te begraven of te verbranden, anders kan zowel de geborene als de bezitter voorspellen. Zeelui bezitten graag een helm om het weer te kunnen…

sprookje uit 1900
 • Twee kinderen mochten niet het bosch in gaan. Zij deden het toch en verdwaalden. Zij vonden een kind van een houthakker
 • juist boven, scholden het arme kind uit en sloegen hem omdat de andere twee gevlucht waren. En juist wilden ze hem dooden
 • kind
 • Twee kinderen die in het bos zijn verdwaald ontmoeten de ook verdwaalde zoon van een houthakker. Ze klimmen in een boom, worden door rovers ontdekt en meegenomen naar een kasteel. Twee van de…

sage uit 1901
 • kind
 • Zegsman en een stel vrienden laten zich op de kermis de toekomst voorspellen door een waarzegster. De meesten krijgen het gewone te horen. Eén meisje moet achterom kijken en ze ziet tot haar schrik…

sage uit 1899
 • Voor een vijftig jaar werd er een kind geboren dat op de buik tusschen vel en vleesch een bakerspeld had. De kop van de
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een kind wordt door het kollen geboren met een bakerspeld op de buik tussen het vel en het vlees.
 • kind
 • Een kind wordt door het kollen geboren met een bakerspeld op de buik tussen het vel en het vlees.

sage uit 1899
 • kind
 • Bakker belooft zijn vrouw op haar sterfbed de kinderen te laten verzorgen door de buurvrouw. Het begint op een vaste tijd in huis te spoken als hij de belofte niet nakomt. De dominee besluit te waken,…

sage uit 1899
 • kind
 • Mensen die met de helm zijn geboren zien eerder een lijkstatie, waar ze voor waarschuwen om voor opzij te gaan. Ze gaan zelf niet opzij.

sage uit 1899
 • Een vrouw had een ziek sukkelend kind. Het was bekold, volgens de buren kenbaar aan de rozen in de veeren van het
 • voor de kol uitgemaakt. Het kind stierf. (Zunderdorp)
 • Ziek kind moet betoverd zijn gezien de rozen in de veren van het kussen. Om te weten te komen wie de heks is wordt het
 • de lucht komt de kol af. De grootmoeder die komt kijken wordt voor kol uitgemaakt. Het kind sterft.
 • kind
 • Ziek kind moet betoverd zijn gezien de rozen in de veren van het kussen. Om te weten te komen wie de heks is wordt het hart uit een zwarte kip gehaald dat met spelden wordt bestoken. Daarna worden…

mop uit 1899
 • kind
 • Man die overspel pleegt met schoenmakersvrouw gaat onder de tafel zitten als de schoenmaker terugkomt. Die slaat hem dood omdat er een gat in de tafel zit en hij het hoofd voor een kei aanziet. Zijn…

sprookje uit 1899
 • Daar was eens een kind, Jantje genaamd, dat een tweede moeder had. Deze vrouw had erge hekel aan hem en plaagde hem
 • kind
 • Stiefmoeder begraaft de resten van haar stiefzoon nadat ze hem in stukken heeft gehakt. De jongen wordt weer levend, vraagt zijn vader, broers en zusjes onder de schoorsteen te gaan staan en werpt…

sage uit 1899
 • Toen de kerk op Landsmeer vernieuwd werd, was er een vrouw wier kind ook bekold was. 's Nachts om twaalf uur zagen de
 • Daar ouders van een bekold kind schaduwen zien op en onder het wiegekleed, openen ze het kussen. Daarin zien ze rozen
 • kind
 • Daar ouders van een bekold kind schaduwen zien op en onder het wiegekleed, openen ze het kussen. Daarin zien ze rozen, waarop de veren in het kussen worden gekookt. Tijdens het koken komt de kol die…

mop uit 1899
 • kind
 • Kostersvrouw die overspel pleegt met de pastoor, breekt het flesje met urine van haar zieke man. In een nieuw flesje doet ze haar eigen water en geeft dat aan haar man mee voor de piskijker. Die zegt…

mop uit 1899
 • Een pastoor was te vrij met de vrouw van een boer. De boer betrapte hem. "O," zei de pastoor: "Gij hebt wel een kind
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder
 • kind
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder hoofd dat de boer heeft verwekt. De boer snijdt de koppen van de koeien van de…

sage uit 1903
 • Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep wanhopig het eiland rond, maar kon het nergens vinden
 • . Diep bedroefd keerde ze naar haar woning terug. Tot haar verwondering zat het kind bij de tafel. "Waar ben je al die tijd
 • Kind heeft van buurvrouw geleerd zich zo klein te maken dat ze in de stoof past en daardoor niet door haar moeder wordt
 • gevonden. De buurvrouw onttoverd het kind weer.
 • kind
 • Kind heeft van buurvrouw geleerd zich zo klein te maken dat ze in de stoof past en daardoor niet door haar moeder wordt gevonden. De buurvrouw onttoverd het kind weer.

sage uit 1903
 • kind
 • Paard maakt 's nachts veel lawaai en is 's morgens doornat van het zweet. Buurman denkt dat het de nachtmerrie is, en men gaat waken. Als het paard weer wild wordt springen ze tevoorschijn, en zien…

sage uit 1903
 • kind
 • Vrouw gaat van te voren huilen als iemand zal sterven. Op de vraag of ze bij een doodzieke vrouw langs te gaan, antwoordt ze dat ze komt als de zieke is herstelt. Inderdaad herstelt de zieke.


mop uit 1901
 • kind
 • Deftige heer wil wraak nemen op gedrag van een jongen, en nodigt hem uit. Bij het eten maakt de jongen de heer wijs dat de pekelharing op zijn bord hem vertelt dat de schelvis op het bord van de heer…

sprookje uit 1901
 • kind
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man ontslaan. De man krijgt nog een kans als hij binnen drie dagen de oplossing kan…

mop uit 1901
 • Een vrouw was met haar kind op reis. Vermoeid ging ze aan de weg zitten. Daar kwam een boer aanrijden. "Mag ik mee
 • een poos gereden hadden, begon zij met het kind te praten: "Waar ben je nou? Waar ben je nou?" "Er of," zeit de boer
 • Boer neemt vrouw mee op zijn wagen op voorwaarde dat ze niet gek wordt. Als ze aan haar kind vraagt waar die is moet ze
 • van de boer afstappen, want ze is mal omdat ze dat vraagt terwijl ze het kind op schoot heeft.
 • kind
 • Boer neemt vrouw mee op zijn wagen op voorwaarde dat ze niet gek wordt. Als ze aan haar kind vraagt waar die is moet ze van de boer afstappen, want ze is mal omdat ze dat vraagt terwijl ze het kind op…

sage uit 1901
 • In de Beets was een vrouw, wier kind bekold was. Zij onderzocht het kussen. Daarin vond zij een harde kluit, juist in
 • Kussen van een behekst kind bevat veren in de vorm van een haan. De veren worden zonder vocht in een nieuwe pan
 • kind
 • Kussen van een behekst kind bevat veren in de vorm van een haan. De veren worden zonder vocht in een nieuwe pan verbrand. De volgende dag heeft de heks een verbrand been.

sprookje uit 1901
 • kind
 • Knecht blijft zijn baas bestelen en allerlei andere schade toebrengen. Uiteindelijk besluit die via Engeland te emigreren. Daar wordt een gestolen gouden horloge in zijn koffer gevonden. Hij wordt…