Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • tijd is, naar men wil, een jongeling van Makkum eens leelijk te Amsterdam in de fuik geloopen. Hij woonde als eenig kind
 • , daar naderde eene vrouw, van de arbeidersklas naar ’t scheen, met een nog zeer jong kind op den arm. Op hare vraag, hoe hij
 • reageert. Een arbeidersvrouw zegt hem te willen helpen, als hij even haar kind vasthoudt, zal zij om het huis lopen om iemand
 • kind
 • In de tijd dat er nog geen stoomboten waren, was het een zeldzaamheid als iemand vanuit Friesland naar Amsterdam reisde. De reis werd als gevaarlijk beschouwd: in de grote stad kon van alles gebeuren.…

sage uit 1896
 • was komen wonen, werd door zijne vrouw verrast met de geboorte van een jongen zoon. Aanvankelijk was dit kind gezond en
 • vijf uren om aan het dorschen te gaan. En niet lang daarna begon het kind onrustig te worden; dan schreide het hevig en
 • kind
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang…

sage uit 1896
 • zichtbaar minder. Het kind zag er niet te best uit en was steeds lastig en krijterig. Het werd sukkelend. Nog slechts weinige
 • weken was dat kind oud, toen de ouders metterwoon vertrokken naar een naburig dorp. Het zieke kind verachterde steeds; men
 • Het jongste kind van een schipper en zijn vrouw is ziekelijk. De ouders vermoeden dat er tovenarij in het spel is en de
 • wordt het kindje weer beter. De vrouw gaat enige tijd later met haar kind naar haar oude woonplaats. Daar ontmoet ze het
 • kind
 • Het jongste kind van een schipper en zijn vrouw is ziekelijk. De ouders vermoeden dat er tovenarij in het spel is en de moeder besluit naar een duivelbanner te gaan om raad. Deze geeft haar het advies…

sage uit 1896
 • wat rustiger zijn.» — Van dat oogenblik af, gelijk vervolgens bleek, was het kind rustig. Toen pake zoude heengaan zeî de
 • veel verkeering gehad. Zij is tegenwoordig geweest bij de geboorte van dat kind en van dat, maar bij de anderen niet.» Pake
 • kind
 • De jongste twee kinderen van een stel zijn ziekelijk. De vader besluit naar een duivelbanner te gaan. Deze zegt hem de kussens van de kinderen te onderzoeken en medicijn toe te dienen. Het mag…

sage uit 1896
 • Iemand die niet kan zweeten, kan maar voor vast aannemen dat hij betooverd is. Zoolang een kind goed kan zweeten heeft
 • men zekerheid dat het niet betooverd is. Een best middel om te kunnen weten, dat een sukkelend kind betooverd is, bestaat
 • Iemand die niet kan zweten is betoverd. Om na te gaan of een kind betoverd is, kan je een proef nemen met drie geërfde
 • knoop, dan is het kind behekst. Ook is het verstandig de kussens van een kind te onderzoeken. Heksen kunnen hier kransen in
 • kind
 • Iemand die niet kan zweten is betoverd. Om na te gaan of een kind betoverd is, kan je een proef nemen met drie geërfde bloedkoralen. Deze moeten aan een draad geregen worden en vastgezet worden…

sage uit 1896
 • Het doodshemdje. Eene moeder had een kind, dat zij hartstochtelijk liefhad. Dit kind kwam te sterven en nu was de
 • schreien liet, dan zag zij dat zijn gelaat ophelderde. Toen dit eenigen tijd zoo geduurd had, kwam op zekeren nacht het kind
 • Een moeder treurt om haar overleden kind. Elke nacht huilt ze. In de hoek van haar kamer ziet ze dan het overleden
 • kindje, dat ook huilt. Wanneer ze stopt met huilen, wordt ook het kind rustiger. Op een nacht komt het bij haar met zijn
 • kind
 • Een moeder treurt om haar overleden kind. Elke nacht huilt ze. In de hoek van haar kamer ziet ze dan het overleden kindje, dat ook huilt. Wanneer ze stopt met huilen, wordt ook het kind rustiger. Op…

sage uit 1896
 • Het gouden armpje. Er waren eens een heer en een juffrouw, die hadden een kind, dat met slechts een armpje ter wereld
 • was gekomen. Daarom lieten de ouders een gouden armpje voor hun kind maken. Maar dit kind kwam te sterven, toen het
 • Een man en een vrouw hebben een kind dat met maar een arm ter wereld komt. Ze laten een gouden armpje voor het kindje
 • maken. Als het kind komt te overlijden, steelt de dienstmeid het armpje uit de kist. Het kind komt elke avond bij zijn
 • kind
 • Een man en een vrouw hebben een kind dat met maar een arm ter wereld komt. Ze laten een gouden armpje voor het kindje maken. Als het kind komt te overlijden, steelt de dienstmeid het armpje uit de…