Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1969
 • kind
 • Een oude vrouw hoorde eens geruis in huis. Ze zei dat als het de Here Jezus was, hij haar mee moest nemen, maar niet de kinderen. Snel daarna is ze gestorven.

exempel uit 1970
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind
 • wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester zijn leerling vals hoort zingen, wordt hij eerst kwaad. Maar als
 • kind
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op het altaar zien liggen.…

exempel uit 1970
 • een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op
 • het altaar zien liggen. Het zingen lukt niet, omdat, steeds wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester
 • kind
 • In iets andere bewoordingen dan DEVOOYS106, het volgende verhaal: De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen…

sage uit 1970
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • kind
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


exempel uit 1970
 • krijgt een kind op bezoek, dat met haar knuffelt en speelt. Na een poosje verdwijnt het kind weer en de vrouw is ontroostbaar
 • . Tot ze te horen krijgt dat het kind Jezus was, gezonden om haar het verdriet van de maagd Maria te voelen.
 • kind
 • Een machtige vrouw wil graag het verdriet voelen dat de maagd Maria moet hebben gevoeld toen zij haar zoon verloor. Ze krijgt een kind op bezoek, dat met haar knuffelt en speelt. Na een poosje…

Trefwoorden: geloof, kind, moeder, verdriet


exempel uit 1970
 • kind
 • Twee jonge monniken gaan vaak samen over de Heer praten, waarbij ze een kussen tussen hen in leggen, omdat in het evangelie staat: 'Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun…

exempel uit 1463
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal
 • wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De vrouw zei dat het kind de zoon van God was
 • kind
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De…

legende uit 1919
 • kind
 • In een klooster bracht men een een jonge knaap, maar omdat de monniken oud waren, had de knaap niemand om mee te spelen. De jongen dwaalde door het klooster tot hij bij het altaar in de kerk kwam.…

legende uit 1919
 • als een vader tot zijn kind, en hij was vergeten, wat voor booze daden Dagobert had bedreven, ook hierin een vader gelijk
 • mijmerend: "Zeg den koning, dat ik zijn zoon zal opvoeden!" Amandus was een kind van edele lieden, van den dap- peren Serenus
 • Gasconje. Op een dag krijgt de koning een kind, Sigibert genoemd. De koning besluit dat Amandus degene moet zijn die het kind
 • kind
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

legende uit 1933
 • kind
 • Een monnik rijdt in de winter op zijn paard door Brabant. Hij hoort een kindje huilen en vraagt wat er aan de hand is. Het kindje wil niet stoppen met huilen en zegt dat niemand om hem geeft. De…

sage uit 1933
 • voorafgaanden zondag, het vinden van het "verloren" kind Jezus. Op dezen dag werd vroeger door ambachtslieden vrijaf genomen, omdat
 • kind
 • Een vreemde vorst belegert op de maandag na Driekoningen 's-Hertogenbosch en wil alle mannelijke bewoners doden. De vrouwen spaart hij echter, en hij staat ze toe met hun kostbaartse bezit de stad te…

legende uit 2007
 • dus - dat-ie mensen moet overzetten bij een rivier, en op een gegeven moment krijgt-ie een klein kind naar de overkant te
 • kind overzetten, dat heel zwaar blijkt te zijn. Dat kind was Jezus.
 • kind
 • Sint Christoffel wou werken voor degene die het sterkste was. Na eerste voor koning en keizer gewerkt te hebben ontdekt hij dat God de machtigste is, en treedt in Zijn dienst. Hij moet mensen…

sage uit 1850
 • uitdrukking van verwondering en medelijden staarde hij haar aan. “Ongelukkig kind, “ herhaalde hij wederom, “hoe kondet gij zoo
 • . “Ellendig kind !” riep de koning, “hebt gij die slaven uit de gevangenis verlost?” 16. “Dat heb ik gedaan,” antwoordde zij met
 • kind
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Oorijzer Bottema 1939 vHichtum Drie van de oude plaats p. 19.jpg
548fef3edd83af738a94274fec651017.jpg

sprookje uit 1970
 • 't end en toe zit ter een heel klein kind. Toe zeit e: "God zègen ons, kind, wat bu gi'j nog laat. Koj niet eerder komme
 • ?" "Nee, nee". Dat kon e niet. Dat kind vat e op de nek. Mao toe was e midden ien de strang en toe wut e zo zwaor, dat um 't
 • Een man ligt in zijn bed en hoort een paar keer roepen: "Haal over!", gaat kijken en ziet een klein kind, neemt het op
 • de nek om het over te zetten, maar midden in de strang (rivierarm) werd het kind zo zwaar, dat het zweet van zijn hoofd
 • kind
 • Een man ligt in zijn bed en hoort een paar keer roepen: "Haal over!", gaat kijken en ziet een klein kind, neemt het op de nek om het over te zetten, maar midden in de strang (rivierarm) werd het kind…
252.jpg