Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

46 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • kind
 • In een holle boom die langs de kant van de weg staat woont de kaaljuffer. Kinderen worden voor deze kaaljuffer bang gemaakt, omdat men vertelde dat de juffer hen, wanneer het donker werd, zou grijpen.…

sprookje uit 1970
 • kind
 • Twee kinderen raken zoek aan het strand. De moeder gaat ze elke dag zoeken. Aan het strand spreekt ze een zeemeermin die haar vertelt dat haar kinderen het goed hebben. Ze smeekt de meermin haar…

sage uit 1891
 • zal ik u zeggen,' hernam de helbewoner; 'als een kind niest en daar wordt niet op gezegd: "God zegene u," dan heb ik macht
 • over dat kind, mits het des morgens geen wijwater gehad hebbe. Als er in huis wordt gevloekt of verwenst, dan heb ik de
 • als deze werkelijk gemeend vervloekt wordt. Vloekers in de kroeg menen het niet echt en evenmin kan hij een kind meenemen
 • kind
 • Een deurwaarder op weg om aanmaningen te doen ontmoet de duivel, die op weg is zielen te winnen; hij krijgt een ziel als deze werkelijk gemeend vervloekt wordt. Vloekers in de kroeg menen het niet…

sage uit 1909
 • of 't zou haar het leven kosten. Toevallig sliep bij de meid een kind van haar familie, dat onder de dekens was gekropen
 • geworden, nam het kind een mes en bevrijdde de meid van de koorden; ze vonden de pastoor geworgd op de bedplank liggen; kisten
 • kind
 • Pastoor Denijs werd bestolen en vermoord door de Bokkenrijders, waaronder een goede bekende van hem was, die hij herkende.

sage uit 1965
 • als kind bij Sofie van der Meulen ging spelen, want volgens hem was dat een heks. Hij heeft me dan ook altijd veel
 • kind
 • Grootvaders advies: Op vragen van een heks mag men nooit driemaal na elkaar bevestigend antwoorden.

sage uit 1965
 • Kwade hand doet een kind sterven Bij ons thuis in de buurt hadden ze een kind gekregen dat steeds maar weende. We
 • iemand dat het kind wel eens behekst kon zijn, maar dat kon niemand geloven. Ten einde raad zijn we er dan toch maar voor
 • Kwade hand doet een kind sterven
 • Wenend kind, door dokter gebagatelliseerd, wordt door paters opgegeven: de kwade hand had het te lang te pakken en
 • kind
 • Wenend kind, door dokter gebagatelliseerd, wordt door paters opgegeven: de kwade hand had het te lang te pakken en enige dagen later sterft het.

sage uit 1970
 • Heks kwelt kind door middel van snee in pop Bij ons thuis deed het kleinste kind niets dan wenen en toch had het geen
 • Heks kwelt kind door middel van snee in pop
 • Het kind huilt zonder reden, maar is gestreeld door Marie, die de vader een poppeke laat zien met een snee in de rug
 • . De vader wil het hebben, krijgt het na lang zeuren, gooit het in het vuur en het kind houdt op met schreien.
 • kind
 • Het kind huilt zonder reden, maar is gestreeld door Marie, die de vader een poppeke laat zien met een snee in de rug. De vader wil het hebben, krijgt het na lang zeuren, gooit het in het vuur en het…

sage uit 1965
 • gedaan, maar toen ie het kind gezien had, zei ie dat het al te laat was. En het kind is een paar uur later gestorven.
 • Een meisje was ziek en de dokter adviseert de heksenmeester te laten komen. Die zei toen hij het kind zag, dat het al
 • kind
 • Een meisje was ziek en de dokter adviseert de heksenmeester te laten komen. Die zei toen hij het kind zag, dat het al te laat was.

sage uit 1965
 • Men moet kind beschermen tegen oude vrouwen Als er bij ons een kind geboren moest worden, kwam mijn moeder altijd bij
 • Men moet kind beschermen tegen oude vrouwen
 • kind
 • Grootmoeder is bang, dat vreemden haar kleinkind zullen beheksen.

sage uit 1965
 • bezorgd. Zo weet ik dat er bij de geburen eens een kind gestorven is, nadat het door een vrouw, die als heks bekend was
 • , gestreeld geworden was. En voordien was het een gewoon gezond kind geweest.
 • kind
 • Heks streelt kindje en het sterft.

sage uit 1965
 • Heks doet kinderen wenen Bij Palmans was een kind dat steeds maar schreide als het 's nachts twaalf uur was. Wat de
 • ouders ook probeerden, het kind weende altijd om twaalf uur 's nachts. Er werd een geestelijke bij geroepen, die ook geen
 • Ouders van huilend kind krijgen van een pater te horen Fien niet meer bij het kind te laten.
 • kind
 • Ouders van huilend kind krijgen van een pater te horen Fien niet meer bij het kind te laten.

sage uit 1965
 • besprenkelen Ons moe had een geweldige schrik voor heksen, vooral als er weer een kind geboren was. Ze stopte altijd een relikwie
 • kind
 • Men beschermt kleine kinderen tegen heksen door een relikwie onder het hoofdkussen te leggen en met wijwater te besprenkelen.

sage uit 1965
 • Heks laat jongen verdrinken Bij Nol Sepap is vroeger door de schuld van een heks een kind verdronken. Hij was aan het
 • kind
 • Heks laat jongen verdrinken.

sage uit 1965
 • Havermannetje neemt kind mee Bij Jaak Sak is er vroeger een kind spoorloos verdwenen. Sommigen zegden dat de
 • Bokkenrijders 't meegenomen hadden, maar Jaak zei altijd dat 't havermannetje 't kind meegenomen had. Wat er eigenlijk van waar is
 • Havermannetje neemt kind mee
 • Havermannetjes of bokkenrijders nemen een kind mee.
 • kind
 • Havermannetjes of bokkenrijders nemen een kind mee.

sage uit 1968
 • zwoaget. Naodat ’t kind dat hauw opgeëte woort ’t krank en begòs ’t te sjriëve wie ‘ne wille. ’t Ging mèr neet euver. Auch de
 • pesjtwoar kòs niks d’r aan doon. Toen woort beslote mèt ’t kind nao Riekelt (Rijckholt) te gaon veur ’t te laote euverlezen. Op
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een kind krijgt snoep van een vrouw en wordt daarna ziek. De pastoor kan er niets tegen doen. Dan gaan ze naar
 • kind
 • Een kind krijgt snoep van een vrouw en wordt daarna ziek. De pastoor kan er niets tegen doen. Dan gaan ze naar Rijckholt voor genezing.

sage uit 1925
 • kind
 • Reinout van Valkenburg komt terug van de oorlog. Maar zijn moeder zegt dat zijn vrouw, de gravin, hem beter niet kan zien vanwege zijn ernstige verwondingen. De gravin heeft net een baby gekregen,…

sage uit 1925
 • kind
 • Van de Maastrichtsche vrijmetselaarsloge werd ook verhaald, dat de duivel zich daar had vertoond in de gedaante van een lief kindje, met krullend gouden haar en gekleed in een fraai kleedje van rozige…

sage uit 1925
 • je eens gauw vertellen", begon de duivel, ,,als een kind niest en daar wordt niet gezegd: ,,God zegene u", dan heb ik
 • macht over dat kind, tenzij dat het 's morgens wijwater heeft gehad, in welk geval ik machteloos ben. Als er ergens in huis
 • wil weten hoe de duivel te werk gaat. De duivel vertelt dat hij een kind dat niest mag meenemen, tenzij het kind 's
 • gevloekt, maar dat is niet gemeend. Bij het tweede huis niest het kind, zonder dat de moeder 'God zegen je' zegt. Maar het kind
 • kind
 • Een deurwaarder en de duivel -beide geen welkome gasten bij de mensen- komen elkaar tegen in Neeritter. De deurwaarder wil weten hoe de duivel te werk gaat. De duivel vertelt dat hij een kind dat…

sage uit 1925
 • ), peter en meter naar Sibbe teruggingen van uit Oud-Valkenburg, waar zij een kind ten doop hadden gehouden. Toen zij in het
 • kind
 • Vroedvrouw, peter en meter komen net terug van een doop. Ze zien een zwarte koets met vier zwarte paarden door het Sint-Jansbos rijden. De volgende dag hoorden zij anderen vertellen dat het spookte in…

sage uit 1925
 • hen slecht bekwamen. De ouders van zeker kind hadden dit, uit angst voor een kwade hand, ingeprent nooit iets aan te nemen
 • van anderen, noch van bekenden, noch van vreemden. Eens, toen het kind speelde voor de deur van het ouderlijk huis, kwam
 • Een heks in Wittem geeft een appel aan een kind. De vader vertrouwt het niet en legt de appel op de schoorsteenmantel
 • kind
 • Een heks in Wittem geeft een appel aan een kind. De vader vertrouwt het niet en legt de appel op de schoorsteenmantel. Later kruipt er een pad uit de appel. De vader werpt appel en pad in het vuur. De…

sage uit 1925
 • kind stierf zonder doopsel en het tweede had een bult. De ouders waren er erg bedroefd over en meenden dat daar een kwade
 • macht achter zat. Toen de vrouw dan ook het derde kind verwachtte, zond zij haar man naar de pastoor, met het verzoek het
 • kind
 • Een echtpaar heeft een paar ongelukkige geboortes meegemaakt en vermoedt dat er een kwade macht achter zit. De pastoor raadt hen aan om bij de volgende bevalling niemand binnen te laten behalve de…

sage uit 1925
 • mensen in de Kattenstraat te Wijk geregeld. Het was een heks en zij had een kind van die mensen met een kwaad oog bezien en
 • met een kwade hand aangeraakt. Het kind werd ziek en de moeder die de oude vrouw niet vertrouwde en verdacht, sprak er met
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een boerenvrouw, die vaak schillen opkoopt bij een echtpaar, heeft een kind van dat paar behekst. De ouders gaan ermee
 • kind
 • Een boerenvrouw, die vaak schillen opkoopt bij een echtpaar, heeft een kind van dat paar behekst. De ouders gaan ermee naar de pater. Die raadt hen aan om niet te antwoorden onderweg. Dat doen ze en…

sage uit 1925
 • De heks met de harmonika Een kind van vijf, zes jaar werd ziek. De dokters die geraadpleegd werden wisten ook geen
 • met het kind in een kinderwagentje en de buurvrouw ernaast. Even buiten Wijk hoorden zij opeens muziek van een harmonika
 • Een vrouw brengt samen met haar buurvrouw een ziek kind naar de paters van Rijckholt. Onderweg mogen ze niet omkijken
 • , want de heks, die op een mondharmonica speelt, zit achter haar aan en als ze op haar reageren is het kind in haar macht
 • kind
 • Een vrouw brengt samen met haar buurvrouw een ziek kind naar de paters van Rijckholt. Onderweg mogen ze niet omkijken, want de heks, die op een mondharmonica speelt, zit achter haar aan en als ze op…

sage uit 1925
 • De mooiste kat Op Kloosterbosch te Kerkrade had een echtpaar een kind van anderhalf jaar dat maar niet wilde gedijen
 • tegenkwam, daar moesten zij voor oppassen, dat zou het kwade wijf zijn, dat haar kind zo ziekelijk hield. De brave buurvrouw
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een moeder weet de heks van haar zieke kind te verjagen. Samen met haar buurvrouw loopt zij naar de pastoor toe en
 • reageert niet op de vragen die een oude vrouw haar onderweg stelt. Bij de kerk verjaagt de pastoor de heks en het kind gedijde
 • kind
 • Een moeder weet de heks van haar zieke kind te verjagen. Samen met haar buurvrouw loopt zij naar de pastoor toe en reageert niet op de vragen die een oude vrouw haar onderweg stelt. Bij de kerk…

sage uit 1925
 • DE KLEINE SCHEPPER, Te Mechele bij Wittem was een kind van twee jaar, dat altijd balletjes van leem kneedde. Op
 • zichzelf was dat niets wonderlijks, maar wanneer dat kind die balletjes wegwierp en ze over den grond rolden, veranderden ze
 • Een kind van twee kan levende dieren maken uit de leemballetjes die het heeft gekneed. Zijn moeder gaat naar de
 • pastoor en die meent dat er wat mis is gegaan bij de doop. De pastoor doopt het kind opnieuw. Sindsdien heeft het nooit meer
 • kind
 • Een kind van twee kan levende dieren maken uit de leemballetjes die het heeft gekneed. Zijn moeder gaat naar de pastoor en die meent dat er wat mis is gegaan bij de doop. De pastoor doopt het kind…