Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

167 resultaten voor ""

sage uit 1983
 • , dan bin je musschien d'n eersten wel." In dat kind t'r gedachten, stienge d'r wel duzend. Misschien was het belange nae
 • t'n één of oaren die het voor m'n opneemt. dat was oak zoe. Och laet tat kind. D'r moeder mot zieje dat ze de ksot
 • kind
 • Tijdens de eerste Wereldoorlog moet een klein meisje vis halen. De vis is op de bon, en er staat een hele lange rij. Het meisje is bang dat de vis uitverkocht zal zijn voordat zij aan de beurt is. Ze…

broodjeaapverhaal uit 1990
 • het kind, waarop dat prompt opnieuw nijdig tegen haar kuiten aanreed. De vrouw fronste vermanend naar het kind dat
 • u a.u.b. uw kind vragen niet tegen mijn kuiten te rijden.' 'Nee, hoor,' antwoordde de moeder vrolijk, 'mijn kind krijgt
 • van de vrouw ervoor. Na de tweede keer vraagt de vrouw aan de moeder om het kind te vermanen dit niet meer te doen. De
 • moeder antwoordt echter dat het kind een vrije opvoeding krijgt en dit zelf moet beslissen. Vervolgens schudt een student
 • kind
 • In een rij voor de kassa staat een jongetje en zijn moeder. Het jongetje duwt het boodschappenwagentje tegen de kuiten van de vrouw ervoor. Na de tweede keer vraagt de vrouw aan de moeder om het kind…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • Een Marokkaanse [...] uit de buurt [...] kwam onlangs bij onze huisarts met haar kind. Het kind stonk verschrikkelijk
 • Een vrouw heeft haar kind minstens drie dagen niet verschoond, omdat het een luier is voor "tien tot twintig kilo".
 • kind
 • Een vrouw heeft haar kind minstens drie dagen niet verschoond, omdat het een luier is voor "tien tot twintig kilo".

mop uit 2007
 • ." Boer Hans: "Zou jij het erg vinden als zij een kind kregen dan?" Boer Sjaak: "Ooonee ik niet!" Boer Hans: "Ik ook niet. Nou
 • kind
 • Twee boeren hebben condooms nog om van het bordeelbezoek, twee weken geleden.

mop uit 1980
 • : "Je bent wel lelijk, maar je bent toch mijn kind." (Theo Meder, gehoord van Leen Kooij in de jaren '80)
 • , krijgt een aapje de volle laag. De student zegt tegen hem: "Je bent wel lelijk, maar je bent toch mijn kind."
 • kind
 • Om te begrijpen wat zwangerschap is, stopt een student biologie een kurk in zijn achterwerk. Als de kurk losschiet, krijgt een aapje de volle laag. De student zegt tegen hem: "Je bent wel lelijk, maar…

sprookje uit 1893
 • kind
 • Op een dag moet een man van huis, maar is bang dat de wolf zijn kindertjes zal komen opeten. Daarom verstopt hij ze in huis en geeft hun de opdracht dat als de wolf langs komt en zal roepen om de…

mop uit 2001
 • kind
 • De postbode belt aan met een pakket, maar Sien zit net in bad en komt snel naar de deur. De postbode kijkt net als ze wil opendoen door de brievenbus en zegt: "Hé krullebol, is je moeder ook thuis?"

sprookje uit 2001
 • kind
 • Een vader had drie zonen. Hij besloot ze te testen. Hij gaf ze alledrie een geldbedrag mee en stuurde ze voor een jaar de wereld in. Na dat jaar kwamen de drie zonen weer bij hun vader terug, en met…

sage uit 1970
 • het Schakenbos en daar werd haar zoontje geboren. Jarenlang bracht de prinses met haar kind in het bos door, in armoe en
 • ", een naam die het huis in later tijden behield. Eens, toen zij met haar kind aan het wandelen was, ontmoette ze op de laan
 • kind
 • Een graaf verleidt een prinses en verstoot haar vervolgens weer. Zij is zwanger en woont vervolgens jaren met haar zoontje in het bos. Later ontmoeten ze de graaf in het bos, en de moeder laat het…

sage uit 1970
 • gevraagd om met hem mee te gaan om een kind "te halen". Eerst werd zij geblinddoekt en meegevoerd naar een onderaardse woning
 • kind
 • Een vroedvrouw wordt geblinddoekt naar de kabouters gevoerd om een bevalling te doen. Ze wordt beloond met goud, maar als ze het nieuwsgierig te snel bekijkt, blijkt het slijk te zijn. Door oogzalf…

sage uit 1970
 • 42. HIER IS EEN KIND VERMOORD Op de Korte Vijverberg in Den Haag, aan de Vijverzijde, ligt in het plaveisel een viertal
 • onder deze stenen een kind, dat aan de Vijver werd vermoord en dat op die plek met uitgestrekte armen werd begraven. Vandaar
 • 42. HIER IS EEN KIND VERMOORD
 • Onder de stenen Zuid, West, Oost en een kompasnaald zou een vermoord kind zijn begraven.
 • kind
 • Onder de stenen Zuid, West, Oost en een kompasnaald zou een vermoord kind zijn begraven.

sprookje uit 1894
 • kind
 • Hoewel kinderen verstopt zijn voor de wolf en niet opendoen, komt de wolf toch binnen en eet de kinderen op. Als de oppaster merkt dat de wolf de kinderen heeft opgegeten snijdt ze zijn buik open o de…

legende uit 1970
 • leven van "Liedwij, die maghet van Scyedam". Als kind ging Lidwina dagelijks bidden voor dit beeld en toen zij na een ziekte
 • kind
 • Schip dat Mariabeeld wil vervoeren is niet in beweging te krijgen, het beeld is niet meer te tillen, terwijl het door één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam…

mop uit 1651
 • kind
 • Een man en een vrouw moesten wegens echtelijke ruzie voorkomen. De man kreeg als eerste het woord, maar de vrouw praatte er constant doorheen. Pas toen er gedreigd werd dat ze buiten gezet wordt en…

mop uit 1651
 • kind
 • Ysbrand Noortwijck had Jan Spronssen en nog een paar anderen uitgenodigd ter vermaak. Zijn zoontje was er ook, en dat pakte een glas wijn. Noortwijck begon toen tegen hem uit te varen. Spronssen zei,…

mop uit 1651
 • soo korten tijdt een kind te krijgen. Doch sijn verwondering wat over zijnde, seyde hij: ' 't Is wel, voor dese reyse
 • kind
 • Een vrouw beviel na twee maanden huwelijk van een zoon. Haar man was daar nogal verwonderd over. Hij zei zijn vrouw, dat hij het haar deze keer vergaf, maar dat ze niet niet nog een keer zo snel mocht…

mop uit 1651
 • kind
 • Een man zat met een gast en acht kinderen aan tafel. De gast vroeg, of het allemaal zijn kinderen waren. De man bevestigde dat, maar de rest van zijn antwoord is doorgehaald.

Trefwoorden: gast, kind, man, tafel


mop uit 1651
 • geweest was, waarop de moeder zei: "Och, waar is toch mijn kind. Och, hij zal zo ongerust zijn."
 • kind
 • De heer Gerardt Brandt was op zoek naar de heer Camij maar trof zijn moeder. Hij vroeg haar te zeggen dat er Brandt geweest was, waarop de moeder zei: "Och, waar is toch mijn kind. Och, hij zal zo…

mop uit 1651
 • kind
 • Hugo de Groot ging eens huilend van school naar huis omdat hij een pak slaag had gekregen. De koning van Bohemen, die juist langs kwam rijden, zag dat. Hij vroeg de kleine Hugo wat er loos was. Deze…

mop uit 1651
 • kind
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te sluiten. Dat deden ze, en ze gingen in de tuin spelen. Een dochtertje klom op de…

mop uit 1651
 • Pieters.' R. 'Wel, wacht een oogenblick, ick sal het boven eens na gaen sien. Neen kind, ick heb geen Trijntje Pieters in dien
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in
 • kind was. Daarna vroeg een van zijn vrienden, of hij dat zomaar wel durfde te zweren. Antwoord: "Zomaar! Ik heb daar thuis
 • kind
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en…

mop uit 1651
 • een bedurven man en moet vrouw en kind laten honger lijden.'
 • kind
 • Een schipper en een soldaat zaten samen te drinken. De soldaat wilde graag eens de vaart op. De schipper zei toen, dat hij zich bij zijn eigen beroep moest houden. Hij had een vaste gage. Bovendien…

mop uit 1651
 • kind
 • Een bakkersmeid die alleen Nederlands sprak was zwanger geraakt van een Fransman. Ze kon al toen hij binnenkwam zien dat hij niet kwam om brood te halen.

mop uit 1881
 • gehad. Der was een vrouw en die was al drie jaar zwanger, maar wat voor moeite we deden, het kind wou niet komen. Toen heb
 • een patient, die wel vijftien jaar zwanger was, eer ik het eindelijk zoo ver kreeg, dat het kind zijn kop naar buiten kwam
 • is. Als ze op zee is, bevalt ze, maar het kind springt boos overboord. De andere arts vertelt over een vrouw die vijftien
 • jaar zwanger is. Als het kind eenmaal het hoofd naar buiten steekt, vraagt het om een sigaret te roken. Daarna gaat hij
 • kind
 • Twee Amerikaanse artsen scheppen op over moeilijke bevallingen. De eerste vertelt over een vrouw die drie jaar zwanger is. Als ze op zee is, bevalt ze, maar het kind springt boos overboord. De andere…

mop uit 1651
 • kind
 • Een gezelschap met twee kinderen reisde met de koets. De kinderen werden in manden naast het paard gehangen, de jongste met stenen erbij om ze in balans te houden. De twee jongetjes kregen ruzie en…