Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

57 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Een oude koopman trouwt met een jong meisje. Zij raakt zwanger en haar echtgenoot denkt dat het kind van hem is.
 • kind
 • Een oude koopman trouwt met een jong meisje. Zij raakt zwanger en haar echtgenoot denkt dat het kind van hem is.

mop uit 1659
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het
 • kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en dan pakt het kind de eerste buit in de
 • kind
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en…

mop uit 1659
 • kind
 • Een bakker bidt bij het Onze Lieve Vrouwe beeld om betere middelen van bestaan. De koster doet net of het kindeke antwoord geeft en zegt dat hij meer moet bakken. De bakker raakt geïrriteerd en zegt…

mop uit 1659
 • kind
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.

mop uit 1659
 • komende, vonden sy een kind op een stoeltjen sitten, dat sijn behoef dede, dat sy al te samen proefden, en voort-gegaen zijnde
 • kind
 • Een aantal vrienden zit in de kroeg en wordt dronken. Ze gaan naar buiten en moeten elkaar nadoen; wie dat niet doet, moet betalen.

mop uit 1651
 • kind
 • Een man en een vrouw moesten wegens echtelijke ruzie voorkomen. De man kreeg als eerste het woord, maar de vrouw praatte er constant doorheen. Pas toen er gedreigd werd dat ze buiten gezet wordt en…

mop uit 1651
 • kind
 • Ysbrand Noortwijck had Jan Spronssen en nog een paar anderen uitgenodigd ter vermaak. Zijn zoontje was er ook, en dat pakte een glas wijn. Noortwijck begon toen tegen hem uit te varen. Spronssen zei,…

mop uit 1651
 • soo korten tijdt een kind te krijgen. Doch sijn verwondering wat over zijnde, seyde hij: ' 't Is wel, voor dese reyse
 • kind
 • Een vrouw beviel na twee maanden huwelijk van een zoon. Haar man was daar nogal verwonderd over. Hij zei zijn vrouw, dat hij het haar deze keer vergaf, maar dat ze niet niet nog een keer zo snel mocht…

mop uit 1651
 • kind
 • Een man zat met een gast en acht kinderen aan tafel. De gast vroeg, of het allemaal zijn kinderen waren. De man bevestigde dat, maar de rest van zijn antwoord is doorgehaald.

Trefwoorden: gast, kind, man, tafel


mop uit 1651
 • geweest was, waarop de moeder zei: "Och, waar is toch mijn kind. Och, hij zal zo ongerust zijn."
 • kind
 • De heer Gerardt Brandt was op zoek naar de heer Camij maar trof zijn moeder. Hij vroeg haar te zeggen dat er Brandt geweest was, waarop de moeder zei: "Och, waar is toch mijn kind. Och, hij zal zo…

mop uit 1651
 • kind
 • Hugo de Groot ging eens huilend van school naar huis omdat hij een pak slaag had gekregen. De koning van Bohemen, die juist langs kwam rijden, zag dat. Hij vroeg de kleine Hugo wat er loos was. Deze…

mop uit 1651
 • kind
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te sluiten. Dat deden ze, en ze gingen in de tuin spelen. Een dochtertje klom op de…

mop uit 1651
 • Pieters.' R. 'Wel, wacht een oogenblick, ick sal het boven eens na gaen sien. Neen kind, ick heb geen Trijntje Pieters in dien
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in
 • kind was. Daarna vroeg een van zijn vrienden, of hij dat zomaar wel durfde te zweren. Antwoord: "Zomaar! Ik heb daar thuis
 • kind
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en…

mop uit 1651
 • een bedurven man en moet vrouw en kind laten honger lijden.'
 • kind
 • Een schipper en een soldaat zaten samen te drinken. De soldaat wilde graag eens de vaart op. De schipper zei toen, dat hij zich bij zijn eigen beroep moest houden. Hij had een vaste gage. Bovendien…

mop uit 1651
 • kind
 • Een bakkersmeid die alleen Nederlands sprak was zwanger geraakt van een Fransman. Ze kon al toen hij binnenkwam zien dat hij niet kwam om brood te halen.

mop uit 1651
 • kind
 • Een gezelschap met twee kinderen reisde met de koets. De kinderen werden in manden naast het paard gehangen, de jongste met stenen erbij om ze in balans te houden. De twee jongetjes kregen ruzie en…

mop uit 1651
 • kind
 • Een moeder vertelde aan haar zoontje hoe gehoorzaam Isaäc was geweest toen zijn vader Abraham hem wilde slachten voor God. Ze vroeg hem of hij ook zo gehoorzaam zou zijn. Het jongetje zei van wel,…

mop uit 1651
 • Een wat wonderlijke predikant heeft tijdens zijn preek veel last van een huilend kind. Hij draagt de koster op om het
 • kind ofwel te laten zwijgen ofwel de kerk uit te zetten, want als dat gebrul nog lang aanhoudt, raakt hij uit zijn verhaal
 • kind
 • Een wat wonderlijke predikant heeft tijdens zijn preek veel last van een huilend kind. Hij draagt de koster op om het kind ofwel te laten zwijgen ofwel de kerk uit te zetten, want als dat gebrul nog…

mop uit 1651
 • kind
 • Een knecht ziet een buurkind op het ijs poepen en stoot het in een wak. Hij krijgt op zijn kop en men vraagt waarom hij dat doet. Antwoord: als ik zijn deur voorbij loop, dan roept zijn papegaai me…

mop uit 1651
 • kind
 • Een gezelschap met twee kinderen reisde met de koets. De kinderen werden in manden naast het paard gehangen, de jongste met stenen erbij om ze in balans te houden. De twee jongetjes kregen ruzie en…

mop uit 1651
 • kind
 • De Nederlandse ambassadeur in Engeland wist te vertellen dat Engelsen op zes- of zevenjarige leeftijd al beginnen te studeren op de redevoering die zij later op het schavot zullen doen.

mop uit 1651
 • kind
 • Croesus had liever vrede dan oorlog, omdat in vredestijd de kinderen hun ouders begraven, en in oorlogstijd de ouders hun kinderen.

mop uit 1651
 • kind
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat in zijn geheel voor te zetten en te zeggen dat ze niets ander s zou krijgen voor…

mop uit 1651
 • Een vrouw die niet helemaal pluis was moest bevallen. Ze vroeg haar buren te roepen dat het kind op zijn vader leek
 • kind
 • Een vrouw die niet helemaal pluis was moest bevallen. Ze vroeg haar buren te roepen dat het kind op zijn vader leek, omdat die altijd zo jaloers was geweest.

mop uit 1651
 • kind
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij,…