Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

30 resultaten voor ""

sprookje uit 1888
 • kind
 • Een moeder koopt voor haar kinderen een klein ventje. Ze stuurt het mannetje er op uit om bloem te kopen, opdat zij koeken kan bakken. Vervolgens vraagt ze het mannetje de koeken naar haar man in de…

sprookje uit 1889
 • . "Hewel, alles goed afgeloopen?" vroeg de beer. "Dank u! Heel goed, veel te goed!" "Zoo! En... hoe heet het kind?" "Begost
 • beer. De beer liet hem gaan, en als Reintje baardlikkend terugkwam, vroeg hij weer, hoe zij het kind gedoopt hadden
 • beer hoe het kind heette. Dit herhaalt zich twee keer, en de laatste naam is 'geheel uit'. Als het voedsel schaarser wordt
 • kind
 • De vos en de beer wonen in hetzelfde huis. Ze hebben een potje vet gestolen en goed weggeborgen voor tijden van schaarste. De vos krijgt zin in het vet en doet alsof hij geroepen wordt om peter te…

sprookje uit 1888
 • kind
 • De koning en de koningin krijgen een wonderkindje: alles wat het kindje ooit wenst, zal in vervulling gaan. De kok van de koning denkt profijt te kunnen hebben van die wonderkunst en hij ontvoert de…

sprookje uit 1888
 • kind
 • Een jongen wil niet naar school. Zijn moeder haalt een knuppel om hem naar school te slaan; de knuppel wil de jongen niet slaan. De moeder haalt vuur om de knuppel te verbranden; het vuur weigert. De…

legende uit 1881
 • St. Maarten is een der voornaamste heiligen. Hij was een kind uit heidensche ouders geboren, werd soldaat en kwam als
 • Heiland in de gedaante van een arm schamel gekleed kind. Maarten had medelijden met hem, sneed de helft van zijn mantel en
 • Heiland in de gedaante van een arm kind voor hem. Uit medelijden snijdt hij zijn mantel doormidden en geeft de helft aan het
 • kind.
 • kind
 • Eén van de voornaamste heiligen is St. Maarten die uit heidense ouders is geboren, en als soldaat in Rome is gekomen. De andere soldaten bespotten hem omdat hij zich afzijdig houdt van hun vermaak.…

mop uit 1881
 • gehad. Der was een vrouw en die was al drie jaar zwanger, maar wat voor moeite we deden, het kind wou niet komen. Toen heb
 • een patient, die wel vijftien jaar zwanger was, eer ik het eindelijk zoo ver kreeg, dat het kind zijn kop naar buiten kwam
 • is. Als ze op zee is, bevalt ze, maar het kind springt boos overboord. De andere arts vertelt over een vrouw die vijftien
 • jaar zwanger is. Als het kind eenmaal het hoofd naar buiten steekt, vraagt het om een sigaret te roken. Daarna gaat hij
 • kind
 • Twee Amerikaanse artsen scheppen op over moeilijke bevallingen. De eerste vertelt over een vrouw die drie jaar zwanger is. Als ze op zee is, bevalt ze, maar het kind springt boos overboord. De andere…

sprookje uit 1881
 • ? Jan. Mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan. Heb je een kind? Ja. Hoe heet dat
 • kind? Roeltje. Mijn kind Roeltje, jou kind Roeltje, mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan
 • kind
 • We gaan met zijn allen naar Bremen (kettingrijm)

sprookje uit 1881
 • een kind? Ja. Hoe heet dat kind? Roeltje troeltje. Mijn kind Roeltje troeltje, jou kind Roeltje troeltje, mijn man Jan
 • , jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan. Heeft dat kind een peet? Ja. Hoe heet die peet? Jutje
 • kind
 • Ga je mee naar Bremen (kettingrijm).

Trefwoorden: kettingrijm, kind, lepel, man, pappot


sprookje uit 1881
 • kind
 • Janmainje is een klein ventje. Hij moet mosterd halen in een potje, maar breekt tot drie maal toe het potje als hij - tegen het verbod in - over het glazen bruggetje gaat. Nadat hij bij de tweede keer…

sprookje uit 1881
 • Welbemint Zoo heet mijn kind Oprecht Heet mijn knecht Welbehagen Heet mijn wagen Zwarte staart Draagt mijn paard Boe
 • fragment, alleen laatste couplet: Welbemint heet mijn kind, Oprecht heet mijn knecht, Welbehagen heet mijn wagen
 • kind
 • fragment, alleen laatste couplet: Welbemint heet mijn kind, Oprecht heet mijn knecht, Welbehagen heet mijn wagen, Zwarte staart draagt mijn paard, Boe heet mijn koe, Dikdalf heet mijn kalf, Witte…

sage uit 1888
 • kind
 • Dwaallichtjes zijn de zielen van ongedoopte kinderen. Als ze boven het water zweven willen ze graag gedoopt worden.

sage uit 1889
 • kind
 • Verklaring voor dwaallichten, die gezien worden als de zielen van ongedoopte kinderen die moeten rondwaren. Rond middernacht ziet reiziger een dwaallicht op zich afkomen die hij uit mededelijden en…

sage uit 1881
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • kind
 • Een meisje is gestorven. Gijsje de Spin komt vragen hoe het met de zieke is. Ze wordt eruit gegooid door de vader, omdat ze de toverheks is die zijn dochter heeft betoverd.

sprookje uit 1881
 • kind
 • Een jongen is jaloers op zijn broer omdat die broer een mooie bloem heeft gekregen. De jongen vermoordt zijn broer om de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de…

sage uit 1881
 • . Ze waren al op de grens van de gemeente en ze hadden nog niets kunnen vinden dat docht. Toen zagen zij een kind, dat
 • zijne boterham liet vallen. "Ho, boken!" zei het kind, "gij moogt niet vallen." "Ehwel", zei daarop Ons-Heer tot Sinte
 • In een dorp dat nog geen naam had gekregen, liet een kind zijn boterham vallen. Het kind zei toen "Ho, boken, je mag
 • kind
 • In een dorp dat nog geen naam had gekregen, liet een kind zijn boterham vallen. Het kind zei toen "Ho, boken, je mag niet vallen." Vanaf dat moment werd het dorp Hoboken genoemd.

sage uit 1881
 • Toen ik een 50 jaar geleden een kind was, vertelde mij een man, dat hij op de Karnemelksbrug te Leiden door een zwarten
 • kind
 • Zwarte hond met vurige ogen achtervolgt man tot bij zijn huis, en verdwijnt jankend als de man de naam van God noemt.

sage uit 1881
 • In Harderwijk kende ik als kind een arme, oude manke vrouw, daar ik doodsbang van was, want 't was algemeen bekend
 • kind
 • Van oude vrouw is bekend dat ze als kat over straat gaat, en op de hals gaat zitten van kinderen die in de wieg liggen.

sprookje uit 1881
 • had, had hij nog geen kind, En toen hij een kind had, wist hij niet hoe 't heeten zou. "Welbemind heet me kind, Welbereid
 • heet me meid, Welopregt heet me knegt, Knijp in de mouw heet me vrouw." En toen hij een kind had, had hij nog geen hen En
 • Een mannetje bouwt zijn huis op het ijs en wil een vrouw, een knecht, een meid, een kind en een hennetje, waarna zijn
 • kind
 • Een mannetje bouwt zijn huis op het ijs en wil een vrouw, een knecht, een meid, een kind en een hennetje, waarna zijn huis gaat zinken en hij verdrinken..

sprookje uit 1881
 • donker hok, 's Morgens op een relletje." En toen hij toen een vrouw had, Toen wou hij, dat hij een kind had. En alle mensen
 • vroegen toen, Hoe of hij het kind noemen zou. "Welbemind noem ik me kind, Veel getrouw noem ik me vrouw, Welbereid noem ik me
 • vrouw en een kind. Maar toen het ophield met vriezen, moest hij zijn huis verliezen.
 • kind
 • Een mannetje bouwt zijn huis op het ijs, wil een hennetje, een haan, een paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind. Maar toen het ophield met vriezen, moest hij zijn huis…

mop uit 1881
 • weduwe hertrouwt en krijgt kind; haar dochter trouwt met de vader van haar moeders nieuwe man; zodoende is de moeder nu
 • kind
 • weduwe hertrouwt en krijgt kind; haar dochter trouwt met de vader van haar moeders nieuwe man; zodoende is de moeder nu grootmoeder van haar eigen man.

sprookje uit 1881
 • mijn vrouw - Teerbemind heet mijn kind
 • paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind, die allen bijzondere namen hebben.
 • kind
 • Een mannetje bouwt zijn huis op ijs en vraagt een hennetje, dan een haan, een zwaan, een schaap, een kalf, een koe, een paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind, die allen…

mop uit 1881
 • tevoorschijn. "Maar kind, waar had-je dat geborgen?" "O," zegt de dochter, "ik heb het tusschen mijn beenen verstopt." "Had je
 • kind
 • Dochter zegt haar horloge tussen haar benen te hebben verborgen, zodat de rovers het niet zagen, waarop de vader opmerkt: "Had je moeder dat geweten, dan had ze er de hele koffer kunnen bergen."

mop uit 1881
 • afgesproken boom samen en het werk zal zijn gang hebben. Maar de meid maakt ten slotte wat bezwaar en zegt: "Als er een kind van
 • betrappen. De meid vraagt wie voor het kind zal zorgen. De pastoor antwoordt: "Hij die daarboven is..." De knecht protesteert.
 • kind
 • De boer beveelt zijn knecht in de boom te klimmen, waaronder de pastoor en de meid afgesproken hebben, om hen te betrappen. De meid vraagt wie voor het kind zal zorgen. De pastoor antwoordt: "Hij die…

mop uit 1881
 • kind
 • Nadat pastoor aangegeven heeft dat hij niet trouwt omdat de kerk zijn vrouw is en de parochianen zijn kinderen, zegt een man dat er een man over zijn vrouw kruipt en zijn kinderen staan te kijken als…

sprookje uit 1881
 • een mens geweest, aldus de vos, dan komt een kind, dat moet nog een mens worden. Tenslotte komt een jager, dat is een mens
 • kind
 • De vos waarschuwt de wolf voor de mensen, deze wil er een zien en de vos neemt hem mee. Eerst komt een oude man, die is een mens geweest, aldus de vos, dan komt een kind, dat moet nog een mens worden.…