Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

62 resultaten voor ""

sprookje uit 1893
 • kind
 • Op een dag moet een man van huis, maar is bang dat de wolf zijn kindertjes zal komen opeten. Daarom verstopt hij ze in huis en geeft hun de opdracht dat als de wolf langs komt en zal roepen om de…

sprookje uit 1894
 • kind
 • Hoewel kinderen verstopt zijn voor de wolf en niet opendoen, komt de wolf toch binnen en eet de kinderen op. Als de oppaster merkt dat de wolf de kinderen heeft opgegeten snijdt ze zijn buik open o de…

sprookje uit 1892
 • kocht ik mij een kind. Toen vroegen mij alle menschen hoe die kind toch hieten zou. Wel bemind hiet mijn kind, Wel getrouw
 • Als aantekening bij dit verhalende versje: "Door mijn moeder als kind dikwijls voorgezongen, dus in de eerste jaren
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met
 • kind
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met bijzondere namen.

sage uit 1892
 • , Gelderland, das Kind der Bauern N. schwer, wie die Nachbarn sagten, im Folge 'Bezauberung'. Richtig fand sich auch bei näheren
 • Bündel von 580 oder 850 Roggenstrohhalmen, lauf dreimal ums Haus herum und ruf an jeder Ecke: 'Wer hat mein Kind behext
 • Een boer ontdekt een verenkrans in het kussen van zijn zieke kind en gaat op advies van anderen een zwarte kip levend
 • koken, omdat dan de heks moet komen. Inderdaad komt een oude vrouw aan de deur en de boer dwingt haar met geweld zijn kind
 • kind
 • Een boer ontdekt een verenkrans in het kussen van zijn zieke kind en gaat op advies van anderen een zwarte kip levend koken, omdat dan de heks moet komen. Inderdaad komt een oude vrouw aan de deur en…

sprookje uit 1893
 • vermoordden hun kind en stopten het onder den grond en dachten, dat niemand het nu kon gewaar worden, doch, kort daarna groeide er
 • Ouders doden hun kind en begraven het: er groeit echter een handje boven het graf, en er klinkt een stem die de ouders
 • kind
 • Ouders doden hun kind en begraven het: er groeit echter een handje boven het graf, en er klinkt een stem die de ouders beschuldigt.

mop uit 1894
 • ook moeder geworden was en zoo ja, van welk geslacht het kind dan was. Haar het duidelijk vragen wilde hij niet en nu
 • raadselgesprek VAN EEN JONGEN, DIE WIL WETEN WAT VOOR geslacht kind hij heeft verwekt.
 • kind
 • raadselgesprek VAN EEN JONGEN, DIE WIL WETEN WAT VOOR geslacht kind hij heeft verwekt.

sprookje uit 1893
 • korte kooi, 's Morgens in een ben met hooi. Ik wou dat ik een kind had. Welbemind hiet mijn kind, Tijdverdrijf hiet mijn
 • , Welbemind hiet mijn kind, Tijdverdrijf hiet mijn wijf, 's Avonds in een korte kooi, 's Morgens in een ben met hooi. Ik wou dat
 • Een mannetje, dat een huis op het ijs bouwt, wenst een vrouw, een kind, een knecht, een meid, een haan, een hennetje
 • kind
 • Een mannetje, dat een huis op het ijs bouwt, wenst een vrouw, een kind, een knecht, een meid, een haan, een hennetje, een zwaan, een schaap, een kalf en een koe met fraaie, rijmende namen.

sprookje uit 1892
 • ze lief had, gedreven over den grond (haar eigendom), dien ze ook liefhad. Ze had haar kind, dat ze lief had, in zijn
 • kind
 • Een vrouw kan haar man redden met een onoplosbaar raadsel.

sprookje uit 1894
 • kind
 • Koningspaar krijgt ruigbehaarde zoon en noemt hem Ruige Kauwit. Hij wordt verjaagd en leeft in de bossen van erwtensoep en wordt heel sterk. Na monsters en een reus te hebben verslagen en prinsessen…

sage uit 1891
 • zal ik u zeggen,' hernam de helbewoner; 'als een kind niest en daar wordt niet op gezegd: "God zegene u," dan heb ik macht
 • over dat kind, mits het des morgens geen wijwater gehad hebbe. Als er in huis wordt gevloekt of verwenst, dan heb ik de
 • als deze werkelijk gemeend vervloekt wordt. Vloekers in de kroeg menen het niet echt en evenmin kan hij een kind meenemen
 • kind
 • Een deurwaarder op weg om aanmaningen te doen ontmoet de duivel, die op weg is zielen te winnen; hij krijgt een ziel als deze werkelijk gemeend vervloekt wordt. Vloekers in de kroeg menen het niet…

sage uit 1892
 • niet goed verlost zou worden, omdat het kind dan ook gestrengd was. Zoolang de eerste kerkgang niet heeft plaats gehad, mag
 • . Wanneer een vrouw in gezegende toestand verkeert, zal het kind, wanneer ze bv. te veel naar een haas, hond, of iets dergelijks
 • Een zwangere vrouw mag geen kralen of sieraden om de hals dragen, anders raakt het kind ook gestrengd (navelstreng om
 • kind
 • Een zwangere vrouw mag geen kralen of sieraden om de hals dragen, anders raakt het kind ook gestrengd (navelstreng om het hoofd). Voor de eerste kerkgang mag de kraamvrouw het huis niet verlaten.

sage uit 1892
 • Als een kind met een helm geboren is, geeft een eerlijke baker het kind den helm weer in, of begraaft hem. Een slechte
 • Als een kind met een helm geboren is, geeft een eerlijke baker het kind de helm weer in, of begraaft hem. Een slechte
 • kind
 • Als een kind met een helm geboren is, geeft een eerlijke baker het kind de helm weer in, of begraaft hem. Een slechte verkoopt hem aan de zeematrozen, omdat deze daardoor gevrijwaard worden van…

sage uit 1892
 • ; iemenzwerm). Als een kind de hik (snuk) heeft, groeit het hart. Als een kip kraait, moet die dadelijk weg, anders komt er ongeluk
 • kind
 • Allerlei volksgeloof: voorspellende tekens e.d.

sprookje uit 1893
 • kind
 • Keutje wil niet naar school gaan. De honden wordt gevraagd het te bijten, de stok de hond te slaan, het vuur de stok te branden, het water het vuur te doven, de koe het water te drinken, de slager de…

sprookje uit 1892
 • heet mijn kind We[l]berouw heet mijn vrouw Welgedragen heet mijn wagen Vlasstaart heet mijn paard Boeboe heet mijn koe
 • kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die allemaal vreemde namen hebben.
 • kind
 • Een mannetje, niet goed wijs, bouwde een huisje op het ijs en wou toen een hennetje, daarna een haan, een zwaan, een kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die…

sprookje uit 1892
 • wou hij dat hij een vrouw had Toen had hij ook een vrouw Toen wou hij dat hij een kind had Toen had hij ook een kind Toen
 • kind Zeer opregt, zoo is mijn knecht Met groot beleid, zoo is mijn meid Vlassen staartje heet mijn paardje Met behagen reid
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen
 • kind
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen, koe, kalf, zwaan, haan en hen, waarvan sommige vreemde namen dragen.

sprookje uit 1893
 • alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de koningin niet goed heeft opgelet en
 • dat het kind is opgegeten door een wild beest. De koning zet haar in een kelder gevangen, waar ze van twee engelen in de
 • kind
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

sprookje uit 1893
 • op mijn papier vindt, heb ik een 71-jarige grijsaard hooren vertellen. Hij had het honderden malen als kind zijn vader
 • kind
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sprookje uit 1893
 • Dreiging van moeder aan kind dat niet naar school wil is aanleiding voor een opeenvolging van dingen en dieren die
 • , met als resultaat dat het kind wel naar school gaat.
 • kind
 • Dreiging van moeder aan kind dat niet naar school wil is aanleiding voor een opeenvolging van dingen en dieren die elkaar niet willen straffen, tot de kat de muis opeet. De opeenvolging gaat terug…

sage uit 1891
 • vaak, dat zulke dingen door heksen worden neergelegd, om kinderen in hare macht te krijgen. Als een kind ziek is en men
 • , poppetjes of ander speelgoed, dan is 't vermoeden gegrond en het kind is onder den invloed der kwade hand. (Ge begrijpt, dat bij
 • Protection against witches; G273.5.a Witch cannot step over cross of any kind; G273.1 Witch rendered powerless when one makes
 • verbeelding zal daar wel alles van kunnen maken, wat bijgeloovige menschen er in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890
 • kind
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sprookje uit 1892
 • in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • kind
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sage uit 1892
 • eerstgeboren kind, nadat het door zeker wijfken was aanzien, zeer jong stierf, en eveneens zijn tweede kind. Toen hij zich met de
 • geboorte van een derde kind mocht verheugen, kwam eenige weken daarna hetzelfde wijf en vroeg om het kind te zien; doch de
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • kinderen heeft gezien. Bij de geboorte van het derde kind weigert de vader haar de toegang tot het huis.
 • kind
 • Dood van de eerste twee kinderen wordt toegeschreven aan het feit dat een vrouw die als toverheks wordt beschouwd, de kinderen heeft gezien. Bij de geboorte van het derde kind weigert de vader haar de…

sage uit 1892
 • kind
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1892
 • kind
 • Als voerman in herberg vertelt van ontmoeting met kabouter die steeds herhaalt dat Kyrië dood is, springt een kabouter op tafel die vraagt of Kyrië dood is. Een andere versie is dat de kabouter…

sage uit 1892
 • kind
 • Kabouters komen 's nachts arbeid verrichten; er staat eten gereed; een man mengt stukjes leer door de pap die ze opeten en toch gewoon hun werk doen. Soms nemen ze kinderen mee om te verzorgen, en…