Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

30 resultaten voor ""

mop uit 1901
 • kind
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil, moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer…

sprookje uit 1909
 • rechtvaardig man, die geen kinderen heeft! 't Zou zijn geluk en mijn geluk zijn en 't geluk van 't kind er bij." Zoo gelijk hij
 • op zijn tijd." "Dat is waar," zei de houthakker. "Ik heb geen kinderen en zou een kind willen aannemen. Geef mij dien
 • Een boer geeft zijn dertiende kind aan de Dood. De jongen gaat studeren en wordt de beste dokter van de wereld. Hij kan
 • kind
 • Een boer geeft zijn dertiende kind aan de Dood. De jongen gaat studeren en wordt de beste dokter van de wereld. Hij kan namelijk altijd onmiddellijk zeggen of de zieke zal genezen of niet. Als de…

sage uit 1900
 • Heksen aan het werk Wanneer in Zeeuwsch-Vlaanderen een kind op het punt staat geboren te worden, zal de vader, als hij
 • kind
 • Jonge vaders gaan nooit alleen de dokter halen en evenmin haalt men alleen de pastoor ter berechting van een zieke.

sage uit 1909
 • of 't zou haar het leven kosten. Toevallig sliep bij de meid een kind van haar familie, dat onder de dekens was gekropen
 • geworden, nam het kind een mes en bevrijdde de meid van de koorden; ze vonden de pastoor geworgd op de bedplank liggen; kisten
 • kind
 • Pastoor Denijs werd bestolen en vermoord door de Bokkenrijders, waaronder een goede bekende van hem was, die hij herkende.

sage uit 1900
 • "'s-Gravendeel, 3 Juli 1900. Sinds gisteravond wordt alhier vermist een 5-jarig kind van J. Koster, wonende langs de
 • gebleven; men vermoedt dan ook dat het kind ongemerkt te water geraakt is en verdronken." Burgemeester Roodenburg Vermaat
 • : Nieuwsblad 's Gravendeel, 3 en 4 juli 1900.
 • juli 1900
 • Een kind wordt vermist. Men denkt aan verdrinking, maar al snel worden zigeuners en joden verdacht gehouden. De joden
 • kind
 • Een kind wordt vermist. Men denkt aan verdrinking, maar al snel worden zigeuners en joden verdacht gehouden. De joden zouden het lichaam gebruikt hebben voor het maken van hun matses.

sprookje uit 1901
 • kind
 • Een echtpaar leeft gelukkig tot de man de praatjes die over zijn vrouw worden verteld gaat geloven. Hij stopt haar in een kist, zet die in een rivier, waarnae kist wegdrijft naar een ver land.. De…

sage uit 1901
 • kind
 • Iemand die kan toveren moet dat geregeld doen, anders heeft het nadelige gevolgen voor de persoon. Op een schip wordt de dagelijkse oorlam eens voor straf ingehouden. Een matroos vraagt of hij mag…

sage uit 1900
 • plicht van degene die assisteeren bij de partus de helm dadelijk te begraven of te verbranden, dan heeft het kind later geen
 • kind
 • Verplichting voor helpster bij bevalling om de helm meteen te begraven of te verbranden, anders kan zowel de geborene als de bezitter voorspellen. Zeelui bezitten graag een helm om het weer te kunnen…

sprookje uit 1900
 • Twee kinderen mochten niet het bosch in gaan. Zij deden het toch en verdwaalden. Zij vonden een kind van een houthakker
 • juist boven, scholden het arme kind uit en sloegen hem omdat de andere twee gevlucht waren. En juist wilden ze hem dooden
 • 5 november 1900
 • kind
 • Twee kinderen die in het bos zijn verdwaald ontmoeten de ook verdwaalde zoon van een houthakker. Ze klimmen in een boom, worden door rovers ontdekt en meegenomen naar een kasteel. Twee van de…

sage uit 1901
 • kind
 • Zegsman en een stel vrienden laten zich op de kermis de toekomst voorspellen door een waarzegster. De meesten krijgen het gewone te horen. Eén meisje moet achterom kijken en ze ziet tot haar schrik…

sage uit 1903
 • Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep wanhopig het eiland rond, maar kon het nergens vinden
 • . Diep bedroefd keerde ze naar haar woning terug. Tot haar verwondering zat het kind bij de tafel. "Waar ben je al die tijd
 • Kind heeft van buurvrouw geleerd zich zo klein te maken dat ze in de stoof past en daardoor niet door haar moeder wordt
 • gevonden. De buurvrouw onttoverd het kind weer.
 • kind
 • Kind heeft van buurvrouw geleerd zich zo klein te maken dat ze in de stoof past en daardoor niet door haar moeder wordt gevonden. De buurvrouw onttoverd het kind weer.

sage uit 1903
 • kind
 • Paard maakt 's nachts veel lawaai en is 's morgens doornat van het zweet. Buurman denkt dat het de nachtmerrie is, en men gaat waken. Als het paard weer wild wordt springen ze tevoorschijn, en zien…

sage uit 1903
 • kind
 • Vrouw gaat van te voren huilen als iemand zal sterven. Op de vraag of ze bij een doodzieke vrouw langs te gaan, antwoordt ze dat ze komt als de zieke is herstelt. Inderdaad herstelt de zieke.


mop uit 1901
 • kind
 • Deftige heer wil wraak nemen op gedrag van een jongen, en nodigt hem uit. Bij het eten maakt de jongen de heer wijs dat de pekelharing op zijn bord hem vertelt dat de schelvis op het bord van de heer…

sprookje uit 1901
 • kind
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man ontslaan. De man krijgt nog een kans als hij binnen drie dagen de oplossing kan…

mop uit 1901
 • Een vrouw was met haar kind op reis. Vermoeid ging ze aan de weg zitten. Daar kwam een boer aanrijden. "Mag ik mee
 • een poos gereden hadden, begon zij met het kind te praten: "Waar ben je nou? Waar ben je nou?" "Er of," zeit de boer
 • Boer neemt vrouw mee op zijn wagen op voorwaarde dat ze niet gek wordt. Als ze aan haar kind vraagt waar die is moet ze
 • van de boer afstappen, want ze is mal omdat ze dat vraagt terwijl ze het kind op schoot heeft.
 • kind
 • Boer neemt vrouw mee op zijn wagen op voorwaarde dat ze niet gek wordt. Als ze aan haar kind vraagt waar die is moet ze van de boer afstappen, want ze is mal omdat ze dat vraagt terwijl ze het kind op…

sage uit 1901
 • In de Beets was een vrouw, wier kind bekold was. Zij onderzocht het kussen. Daarin vond zij een harde kluit, juist in
 • Kussen van een behekst kind bevat veren in de vorm van een haan. De veren worden zonder vocht in een nieuwe pan
 • kind
 • Kussen van een behekst kind bevat veren in de vorm van een haan. De veren worden zonder vocht in een nieuwe pan verbrand. De volgende dag heeft de heks een verbrand been.

sprookje uit 1901
 • kind
 • Knecht blijft zijn baas bestelen en allerlei andere schade toebrengen. Uiteindelijk besluit die via Engeland te emigreren. Daar wordt een gestolen gouden horloge in zijn koffer gevonden. Hij wordt…

sprookje uit 1901
 • onder den grond met een oude vrouw. Die roovers hadden het kind gestolen. Ze brochten het naar de grot, en omdat het zoo'n
 • kind
 • Zoontje van een hertog die in het leger zit, wordt door rovers weggenomen bij zijn kindermeisje, meegenomen naar hun ondergrondse grot en daar opgevoed. Als de oude oppas slaapt kan hij de uitgang…

sage uit 1903
 • kind
 • Suikerballen afkomstig van een vrouw die kan toveren, blijken na het opgraven van een pan waarin ze zijn begraven, in padden te zijn veranderd.

mop uit 1901
 • kind
 • Een jongen loopt met wat biggen over straat. De kinderen van een rijke heer willen de biggen aaien, maar de jongen blijft ze opdrijven. De rijke heer wil de jongen terugpakken en nodigt hem uit voor…

sage uit 1903
 • HET KIND IN DE STOOF In Uitdam vertelde men dat er op het eiland Urk, waar zo veel heksen wonen, een kind van twee en
 • -een-half jaar zoek was. Wanhopig liep de moeder het eiland rond, maar ze kon het kind niet vinden. Erg bedroefd keerde ze
 • Het kind in de stoof
 • Een klein kind is verdwenen. De moeder zoekt overal maar kan het niet vinden. Als ze 's avonds thuis komt zit het kind
 • aan tafel. Het kind vertelt dat het al die tijd in de stoof heeft gezeten. Die stoof is veel te klein, dus vraagt de
 • kind
 • Een klein kind is verdwenen. De moeder zoekt overal maar kan het niet vinden. Als ze 's avonds thuis komt zit het kind aan tafel. Het kind vertelt dat het al die tijd in de stoof heeft gezeten. Die…

sage uit 1903
 • Van kinderen die kollen hebben geleerd. A. Op Urk was een kind van twee en een half jaar zoek. De moeder liep radeloos
 • . En wie zat daar bij de tafel? Het verloren kind! "Maar, liefje, waar ben-je al dien tijd geweest?" "In de stoof, moeder
 • Een moeder is haar kind kwijt. Als ze wanhopig thuis komt, zit het kind gewoon aan tafel. Het kind vertelt dat het in
 • de stoof heeft gezeten, en doet dit ook voor: het kind maakt zich heel klein en verdwijnt in de stoof. Deze hekserij
 • kind
 • Een moeder is haar kind kwijt. Als ze wanhopig thuis komt, zit het kind gewoon aan tafel. Het kind vertelt dat het in de stoof heeft gezeten, en doet dit ook voor: het kind maakt zich heel klein en…

sage uit 1901
 • Sibbe teruggingen van uit Oud Valkenburg, waar zij een kind (den vader van M. Leesem van Bemelen) ten doop hadden gehouden
 • kind
 • Spookwagen gezien door verlaat groepje.