Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

17 resultaten voor ""

legende uit 1919
 • kind
 • In een klooster bracht men een een jonge knaap, maar omdat de monniken oud waren, had de knaap niemand om mee te spelen. De jongen dwaalde door het klooster tot hij bij het altaar in de kerk kwam.…

sage uit 1912
 • Bij een ziek kind vond men een kater in den wieg die elken avond terugkeerde. Toen hij verwijderd werd, beterde het
 • kind. (Uitdam)
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Na het verwijderen van een kater die elke avond in de wieg van een ziek kind terugkeert, wordt het kind beter.
 • kind
 • Na het verwijderen van een kater die elke avond in de wieg van een ziek kind terugkeert, wordt het kind beter.

sage uit 1912
 • kind
 • Verhaal van kinderen die appels krijgen die later in padden veranderen.

sage uit 1911
 • kind
 • In de nacht voordat een vrouw zich verdrinkt loopt een vrouw die bekend staat als kol, voor het huis te draaien.

sage uit 1911
 • Twentenaar nog steeds gelooven in "vuurschichten", "spoken" enzovoort. Een heel verhaal over een betooverd kind volgt. Dan komt
 • kind
 • Afweer tegen betoveren door een kruis van zand aan de binnenkant van voor- en achterdeur. Geval van een lap stof in een beddenzak waarin veren met de punten naar boven, in de vorm van een hart, zijn…

sage uit 1910
 • 19 april 1910
 • straatkunstenaars op de kermis wordt hetzelfde gezegd, maar de verteller die als kind daar voor werd gewaarschuwd, heeft dat nooit
 • kind
 • Twee tovenaars staan er om bekend bij mensen het slot op de mond te gooien, waardoor spreken onmogelijk wordt. Van straatkunstenaars op de kermis wordt hetzelfde gezegd, maar de verteller die als kind…

sage uit 1918
 • , en ze kregen elkander lief. Hij was een weduwnaar met een kind, een meisje van negen jaar. Zoo ontmoette de vrouw
 • werd er niet meer over gesproken, doch na dezen tijd zag men de vrouw en het kind altijd tezamen, hand in hand gaande door
 • te laten zien. In plaats van sieraden te pakken bleef de vrouw stil staan. Het kind ging weer naar buiten en deed de deur
 • kind
 • De schelpengrot op Nienoord was ooit een rijke schatkamer. Een vrouw die de schatkamer van binnen had gezien kon daarna aan niets anders denken dan de schatkamer. Ze had een arme jongen lief en dacht…
Nienoord1.jpg
Nienoord2.jpg
Nienoord3.jpg
pl23.jpg

sage uit 1918
 • ze langs 't venster, en zooals een ander kind droomerig volgt 't blij geluid van trommel en fluit, wanneer 't zonnelicht
 • zaten bij de wieg van een kind, en de vrouw neuriede een lied. Hij had zich voorovergebogen, om 't gezicht beter te zien
 • kind
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1911
 • Bij een kind van P. Bierdrager (zie vroeger) hebben C. van de Nadort (in dezen brief vermeld) en J. Bierdrager gewaakt
 • wisten zullie toch, dat het kind bekold was. Om één uur hield het op en om twee uur zijn ze naar huis gegaan.
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Mannen waken bij een kind dat is betoverd. De deuren, naden, etc. zijn dichtgestopt. Om middernacht bonst de kol op de
 • deur, maar kan er niet in, maar de weten weten nu dat het kind is betoverd.
 • kind
 • Mannen waken bij een kind dat is betoverd. De deuren, naden, etc. zijn dichtgestopt. Om middernacht bonst de kol op de deur, maar kan er niet in, maar de weten weten nu dat het kind is betoverd.
32.jpg

sage uit 1919
 • doet ze 't. Zij is de moeder, jij bent haar kind!" "Ik heb geen macht meer over haar. In 't hart der dooden is de liefde
 • je misschien verhooren." "Moeder!" kreet de dochter. "Uw kind spreekt met u. U heeft mijn tranen gedroogd, toen ik klein
 • kind
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam,…

sage uit 1918
 • kinderen waren begraven, en met één kind was ze overgebleven. "Moeder! geef me brood," vroeg het kind. "Er is geen brood
 • gelogen, dat ik bij haar hulp kon vinden." IJlings keerde ze naar haar woning terug. Het kind lag op den grond, en verhief
 • kind
 • In tijd van hongersnood helpt een vrouw armen met eten, en ook deelt ze met haar zuster die jaloers is op haar goede werk. Als ook bij de vrouw geen eten meer heeft verwijt de zuster haar anderen eten…
pl02.jpg

sage uit 1918
 • Duif en Doffer Reynout van Valkenburg ... u heeft uw vrouw meer liefgehad dan haar kind. Hij was uitgereden, de
 • Valkenburg. Vaarwel! En als het kind is geboren, neem het in uwe armen, en wieg het bij dat lied. Vaarwel ook, edele moeder
 • zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder komt gewond terug en sterft vlak na
 • van haar kind ziek op bed ligt. Drie maal wordt de dochter wakker: door het luiden van de klokken, het maken van de
 • kind
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1918
 • bent, verlang je nooit weer naar de wereld terug." "En mijn kind dan? O! witte wiven, laat mij gaan." Alle witte wiven
 • zorgen, dat zijn kind door 't leven kwam. De buurvrouwen wilden wel voor 't kind zorgen, dat het gewasschen en gekleed werd
 • witte wieven in het spel waren. De buren gaven weliswaar geen openlijke troost, maar besloten wel voor het kind te zorgen
 • . Eens bespraken de buurvrouwen de groei van het kind en hoe er een echte moederhand voor zorgde. Niemand van de vrouwen
 • kind
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om haar te laten gaan, maar dat werd geweigerd. Het zoeken naar de vrouw bleef…

sage uit 1919
 • kind
 • Op een dag valt de bisschop van Munster, Berend van Galen, de rustige gewesten dezer provinciën binnen. De veldheer Wild-Prot wordt benoemd tot bevelhebber van de vesting van Bourtange. Wild-Prot…

sage uit 1919
 • De Mepsge van Faan. De heer de Mepsge van Faan verborg in zijn jongelingstijd zijn wreeden aard. Toen hij nog als kind
 • kind
 • De naam Luizenbult zou verwijzen naar de plaats waar de wrede Rudolf de Mepsche gevangen werd gezet, en waar hij belaagd werd door vlooien en luizen.
cohen4.jpg
cohen5.jpg

legende uit 1919
 • vader tot zijn kind, en hij was vergeten, wat voor booze daden Dagobert had bedreven, ook hierin een vader gelijk. Hij gaf
 • mijmerend: "Zeg den koning, dat ik zijn zoon zal opvoeden!" Amandus was een kind van edele lieden, van den dap- peren Serenus
 • Gasconje. Op een dag krijgt de koning een kind, Sigibert genoemd. De koning besluit dat Amandus degene moet zijn die het kind
 • kind
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

sage uit 1919
 • Het doode kind. Bestaat er een andere liefde dan van de ouders tot de kinderen? Als de wereld bloesemend is, en de
 • jong kind te Uithuizermeeden was langen tijd ziek geweest. Zijn moeder, die ruwe handen van het werk had, kon het zoo
 • Het doode kind
 • Een jong kind uit Uithuizermeeden was lange tijd ziek geweest. Zijn moeder hield zielsveel van hem en probeerde het
 • kind zo goed mogelijk te verzorgen. Men hoopte dat het kind niet zou sterven. Dikwijls huilde de moeder en dan zei het
 • kind
 • Een jong kind uit Uithuizermeeden was lange tijd ziek geweest. Zijn moeder hield zielsveel van hem en probeerde het kind zo goed mogelijk te verzorgen. Men hoopte dat het kind niet zou sterven.…