Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

54 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 47-49
 • 1930
 • kind
 • Janmaanje moet mosterd halen voor zijn stiefmoeder, maar hij laat blijft steeds met andere kinderen spelen en verliest het geld dat zijn stiefmoeder aan hem heeft gegeven. Na de derde keer vermoordt…

sage uit 1937
 • kind
 • Oude mensen geloven dat er Witte Wieven wonen op een heuvel in hun omgeving. Men stelt de bewoners van die heuvel voor als reuzen. Die reuzen maken de omgeving onveilig; ze vallen mensen lastig en…

sage uit 1937
 • kind
 • In een holle boom die langs de kant van de weg staat woont de kaaljuffer. Kinderen worden voor deze kaaljuffer bang gemaakt, omdat men vertelde dat de juffer hen, wanneer het donker werd, zou grijpen.…

sage uit 1930
 • Laan, K. ter. Groninger overleveringen. Zutphen, 1930. p. 223
 • 1930
 • dominee er is en inderdaad de grootste suikerklont pakt, roept het kind: 'Moeke, moeke, hai het hom al!'
 • kind
 • De dominee komt bij een familie op bezoek. Moeder zegt dat de dominee altijd het grootste klontje suiker pakt. Als de dominee er is en inderdaad de grootste suikerklont pakt, roept het kind: 'Moeke,…

sage uit 1937
 • Padden Een jonge moeder sukkelde erg met haar eerste. Iedere keer was het kind ziek. En kort na die ziekte vond ze
 • altijd een pad op 't borstje van het kind. Een dag dat ze het dier wéér daar vond, sneed ze 't de voorpoten af. De volgende
 • Een jonge moeder sukkelde erg met haar eerste. Iedere keer was het kind ziek. En kort na die ziekte vond ze altijd een
 • pad op 't borstje van het kind. Een dag dat ze het dier wéér daar vond, sneed ze 't de voorpoten af. De volgende dag kwam
 • kind
 • Een jonge moeder sukkelde erg met haar eerste. Iedere keer was het kind ziek. En kort na die ziekte vond ze altijd een pad op 't borstje van het kind. Een dag dat ze het dier wéér daar vond, sneed…

Trefwoorden: arts, gewond, hekserij, kind, moeder, pad, ziekte


sage uit 1933
 • meisje, Meintje geheeten, en dat moeder en kind welvarend waren. Zij voegde er bij dat ze een brok van de "zuipe
 • " *) meegegeten had, toen men de geboorte van het kind vierde. Verbeek vernam later, dat, terwijl huisgenooten en buren aan tafel
 • kind
 • Een man hoorde van een onbekend wijfje dat zijn vrouw was bevallen van een dochter. Later werd hem verteld dat er tijdens het feest van de geboorte een zwarte kat naar binnen was gekomen. Dit zou dus…

sage uit 1933
 • had betooverd, door hem peren te geven, en een kind ziek had gemaakt, door het te liefkozen. De ongelukkige bekende
 • Heks maakt kind (mens) ziek.
 • kind
 • In 1595 woedde in Mierlo de heksenziekte. Deze ziekte sloeg over naar veel omliggende steden. Er kwamen grootschalige heksenprocessen, waarbij de waterproef de schuldigen moest aanwijzen. Er was een…

sage uit 1933
 • kind
 • Wie met de helm geboren is, ziet meer dan een gewoon mens.

sage uit 1934
 • Roosje Daar was, in Zeeland, eens een man, Hij had een aardig kind, Een meisje, dat van iedereen Om 't zeerste werd
 • zei die goede, teedre man: "Gij hebt geen moeder meer!" "Jawel," zei dan het zoete kind, "Bij onzen lieven heer! Dit hebt
 • kind
 • Gedicht over een mooi, jong zeeuws meisje. Het jonge meisje komt op een nare manier aan haar eind.

legende uit 1933
 • kind
 • Een monnik rijdt in de winter op zijn paard door Brabant. Hij hoort een kindje huilen en vraagt wat er aan de hand is. Het kindje wil niet stoppen met huilen en zegt dat niemand om hem geeft. De…

legende uit 1933
 • een net gestorven kind, om te laten zien dat de ziel van het kindje in de hemel was ontvangen.
 • kind
 • Na de bouw van Brunenstein, de burcht van Breda, bleef er hout over waar een kruis van gemaakt werd. Het kruis werd in het kasteel gezet en bleef daar totdat het kasteel verwoest was. Het kruis was…

legende uit 1933
 • volgenden dag werd een kind, dat lam was geboren, plotseling genezen op het gezicht van Maria's beeld. In de kerk van
 • De Biest, waar de volgende dag een kind geneest na het zien van het beeld. In Hilvarenbeek is een steenen Mariabeeldje
 • kind
 • Vier jongens uit Hilvarenbeek zien een Mariabeeldje tegen de stroom in drijven. Een van hen neemt het beeldje mee naar De Biest, waar de volgende dag een kind geneest na het zien van het beeld. In…

legende uit 1933
 • No. 248. Te Erp stond weleer een Lieve-Vrouwe-beeldje in het veld. Een vrouw, wier kind lam geboren was, bad dagelijks
 • vóór dat beeld, van Maria de genezing van haar kind af. Op zekeren dag stond het kind op en was genezen. Op 't zelfde
 • In een veld bij Erp stond een Mariabeeldje. Een vrouw bad iedere dag bij dat beeld om genezing van haar lamme kind. Op
 • een dag stond het kind op en was genezen. Op dat moment begonnen alle klokken in het dorp te luiden. Kort daarna bouwde
 • kind
 • In een veld bij Erp stond een Mariabeeldje. Een vrouw bad iedere dag bij dat beeld om genezing van haar lamme kind. Op een dag stond het kind op en was genezen. Op dat moment begonnen alle klokken in…

sage uit 1933
 • kind
 • Boer roept hulp in van kabouters als er te veel werk is, en vertelt van zijn vriendschap met kabouters.

sage uit 1933
 • . (wechselkinder). De booze doodsdaemonen halen het pasgeboren kind, dat uit hun rijk naar dat der menschen ontweek, terug en leggen er
 • kind
 • Het meenemen van wiegekinderen door kabouters is een overblijfsel van de kinderverwisseling door dwergen. De doodsdemonen leggen in de plaats van de teruggehaalde pasgeborene een wisselkind.

sage uit 1933
 • plechtig 's konings kind overboord gezet had "in 't natte", sprak heer Everaert: ...wats nu de raet, Nadien dat gheschepen
 • kind
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sage uit 1933
 • voorafgaanden zondag, het vinden van het "verloren" kind Jezus. Op dezen dag werd vroeger door ambachtslieden vrijaf genomen, omdat
 • kind
 • Een vreemde vorst belegert op de maandag na Driekoningen 's-Hertogenbosch en wil alle mannelijke bewoners doden. De vrouwen spaart hij echter, en hij staat ze toe met hun kostbaartse bezit de stad te…

sage uit 1933
 • dragen en ze geleidelijk doen zakken. Onder het eten sprak hij er over met zijn vrouw; ongemerkt hoorde zijn kind mee, het
 • de kerk werd op gezouten ossehuiden gebouwd. In zijn toorn greep de schoenmaker de bierkan en sloeg zijn kind dood. Nog
 • Das Geheimnis des Baumeisters. Er weiss, dass die Kirche (Turm) auf Ochsenhäuten gebaut werden muss. Geschwätziges Kind
 • kind
 • De Sint Janskerk in 's-Hertogenbosch verzakt steeds omdat hij op drassige grond is gebouwd. Een schoenmaker (of een bouwmeester) denkt dat dit te voorkomen is door er gezouten ossehuiden onder te…

lied uit 1933
 • hebben dear gevonden Een nieuw geboren kind. Zij hebben 't kleine kind opgenomen. Sij zijn daer mee naar d' herberge gegaen
 • ; "Bazinne van de Viere "Tapt ons 'n kanne biere; "Wij hebben daer gevonden "Een nieuw geboren kind" De bazin heeft de kanne in
 • Drie herders vinden een kind als ze op jacht zijn, en nemen het mee naar de herberg. Hier bestellen zij bier, dat tot
 • hun ontzetting veranderd is in bloed; een teken van God! Het kind waarschuwt ze vervolgens voor de straf van God. Die
 • kind
 • Drie herders vinden een kind als ze op jacht zijn, en nemen het mee naar de herberg. Hier bestellen zij bier, dat tot hun ontzetting veranderd is in bloed; een teken van God! Het kind waarschuwt ze…

sage uit 1933
 • kind
 • Er wordt verteld dat dat je bij een kruising in Deurne een zwarte hond tegen kan komen. Ook ligt er een karrenwiel waarbij Steilkerskens [dwaallichten] rondzweven. Men wordt hiervoor gewaarschuwd,…

sage uit 1933
 • kind
 • De gedachte dat dwaallichten mensen weglokken naar het moeras bestaat nog steeds. Stalkaarsen worden weliswaar meestal gezien als de zielen van ongedoopte kinderen, toch wordt ook gemeend dat het de…

sage uit 1933
 • kind
 • Kenmerken van een heks is dat ze een lelijke vrouw is, onder de schijn van vriendschap haar buren bezoekt, de kinderen streelt en lekkers geeft waarvan de kinderen na het eten ervan, wegkwijnen en…

sage uit 1933
 • stierf, zijn tweede eveneens. Toen hij zich in de geboorte van een derde kind mocht verheugen, kwam eenige weken later
 • hetzelfde wijf en vroeg om het kind te zien, maar de vader liet haar niet binnen, en verbood haar ooit weer over de drempel te
 • Heks maakt kind (mens) ziek.
 • Een man uit Bergeik liet een oud wijf bij zijn kinderen kijken als ze net waren geboren. Zijn eerste en tweede kind
 • stierven nadat dit wijf ze had gezien. Dus bij het derde kind verbood hij haar om ooit nog een voet over de drempel te zetten
 • kind
 • Een man uit Bergeik liet een oud wijf bij zijn kinderen kijken als ze net waren geboren. Zijn eerste en tweede kind stierven nadat dit wijf ze had gezien. Dus bij het derde kind verbood hij haar om…

sage uit 1933
 • kind
 • Heksen leggen een appel of peer op straat om kinderen in hun macht te krijgen. Daarom moeten kinderen eerst een formule uitspreken, en daarbij een kruisteken maken of een kruis trekken over wat ze…

sage uit 1933
 • Als een kind ziek is en men vermoedt, dat 't van de kwade hand is geraakt, moet men 't bed of de peluwen van binnen
 • Bij vermoeden dat een ziek kind door de kwade hand is geraakt moet het bed nagezien worden op poppetjes, kransjes of
 • kind
 • Bij vermoeden dat een ziek kind door de kwade hand is geraakt moet het bed nagezien worden op poppetjes, kransjes of kroontjes.