Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sage uit 1892
 • eerstgeboren kind, nadat het door zeker wijfken was aanzien, zeer jong stierf, en eveneens zijn tweede kind. Toen hij zich met de
 • geboorte van een derde kind mocht verheugen, kwam eenige weken daarna hetzelfde wijf en vroeg om het kind te zien; doch de
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • kinderen heeft gezien. Bij de geboorte van het derde kind weigert de vader haar de toegang tot het huis.
 • kind
 • Dood van de eerste twee kinderen wordt toegeschreven aan het feit dat een vrouw die als toverheks wordt beschouwd, de kinderen heeft gezien. Bij de geboorte van het derde kind weigert de vader haar de…

sage uit 1892
 • kind
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1892
 • kind
 • Als voerman in herberg vertelt van ontmoeting met kabouter die steeds herhaalt dat Kyrië dood is, springt een kabouter op tafel die vraagt of Kyrië dood is. Een andere versie is dat de kabouter…

sage uit 1892
 • kind
 • Kabouters komen 's nachts arbeid verrichten; er staat eten gereed; een man mengt stukjes leer door de pap die ze opeten en toch gewoon hun werk doen. Soms nemen ze kinderen mee om te verzorgen, en…

sage uit 1892
 • Dalem onder Hapert naar Duisel. Hij zag in de verte een manneke door de heide loopen, en verwonderde zich dat een kind zoo
 • kind
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1892
 • . Op eenen laten avond zat de vrouw van genoemden boer hun klein kind te reinigen, toen zij eene groote kat met lange
 • snorren door het woonvertrek in den stal zag sluipen. De verschrikte vrouw legt haastig het kind op het bed bij haren man en
 • kind
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de stal ziet sluipen.

sage uit 1933
 • kind
 • Boer roept hulp in van kabouters als er te veel werk is, en vertelt van zijn vriendschap met kabouters.

sage uit 1933
 • stierf, zijn tweede eveneens. Toen hij zich in de geboorte van een derde kind mocht verheugen, kwam eenige weken later
 • hetzelfde wijf en vroeg om het kind te zien, maar de vader liet haar niet binnen, en verbood haar ooit weer over de drempel te
 • Heks maakt kind (mens) ziek.
 • Een man uit Bergeik liet een oud wijf bij zijn kinderen kijken als ze net waren geboren. Zijn eerste en tweede kind
 • stierven nadat dit wijf ze had gezien. Dus bij het derde kind verbood hij haar om ooit nog een voet over de drempel te zetten
 • kind
 • Een man uit Bergeik liet een oud wijf bij zijn kinderen kijken als ze net waren geboren. Zijn eerste en tweede kind stierven nadat dit wijf ze had gezien. Dus bij het derde kind verbood hij haar om…

sage uit 1933
 • kleine kind waschte, zag ze een groote kat met lange snorren door het woonvertrek in den stal kruipen. De verschrikte vrouw
 • legt haastig het kind te bed bij haar man en snelt de stal in, doch 't was al te laat; den volgenden morgen lag er alweer
 • kind
 • Bij de familie Brouwers, te Bergeik, stierven geregeld jonge kalveren. Dit zou komen doordat een heksenkat 's nachts de stal bezocht.