Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

16 resultaten voor ""

sage uit 1900
 • plicht van degene die assisteeren bij de partus de helm dadelijk te begraven of te verbranden, dan heeft het kind later geen
 • kind
 • Verplichting voor helpster bij bevalling om de helm meteen te begraven of te verbranden, anders kan zowel de geborene als de bezitter voorspellen. Zeelui bezitten graag een helm om het weer te kunnen…

sage uit 1903
 • Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep wanhopig het eiland rond, maar kon het nergens vinden
 • . Diep bedroefd keerde ze naar haar woning terug. Tot haar verwondering zat het kind bij de tafel. "Waar ben je al die tijd
 • Kind heeft van buurvrouw geleerd zich zo klein te maken dat ze in de stoof past en daardoor niet door haar moeder wordt
 • gevonden. De buurvrouw onttoverd het kind weer.
 • kind
 • Kind heeft van buurvrouw geleerd zich zo klein te maken dat ze in de stoof past en daardoor niet door haar moeder wordt gevonden. De buurvrouw onttoverd het kind weer.

sage uit 1903
 • kind
 • Paard maakt 's nachts veel lawaai en is 's morgens doornat van het zweet. Buurman denkt dat het de nachtmerrie is, en men gaat waken. Als het paard weer wild wordt springen ze tevoorschijn, en zien…

sage uit 1903
 • kind
 • Vrouw gaat van te voren huilen als iemand zal sterven. Op de vraag of ze bij een doodzieke vrouw langs te gaan, antwoordt ze dat ze komt als de zieke is herstelt. Inderdaad herstelt de zieke.

sage uit 1903
 • kind
 • Suikerballen afkomstig van een vrouw die kan toveren, blijken na het opgraven van een pan waarin ze zijn begraven, in padden te zijn veranderd.

sage uit 1922
 • Zoo was er eertijds te Holysloot een kind van een bakker ziek. Aangezien er niet spoedig verandering ten goede kwam
 • het kind en vond daarin de duidelijkste bewijzen (rozen, sterren enzovoort). Dat kussen werd nu in den oven gestopt en
 • De inhoud van het hoofdkussen van een ziek kind bewijst de invloed van een kol. Als het kussen wordt verbrand komt de
 • kind
 • De inhoud van het hoofdkussen van een ziek kind bewijst de invloed van een kol. Als het kussen wordt verbrand komt de kol opdagen, die vraagt het verbranden van het kussen te stoppen. Dat zal alleen…

sage uit 1922
 • kind
 • Vader pakt het snoepgoed af dat zijn dochter van een vrouw die kan toveren, heeft gekregen. Hij doet het in een pan met een deksel en begraaft dat. De volgende dag graaft hij de pan weer op en is het…

sage uit 1922
 • kind
 • Moeder begint al dagen van te voren te huilen als één van haar kinderen sterft. Later krijgt ze het benauwd en loopt te huilen als iemand in de buurt zal sterven. Mensen die van de dokter niet…

sage uit 1912
 • Bij een ziek kind vond men een kater in den wieg die elken avond terugkeerde. Toen hij verwijderd werd, beterde het
 • kind. (Uitdam)
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Na het verwijderen van een kater die elke avond in de wieg van een ziek kind terugkeert, wordt het kind beter.
 • kind
 • Na het verwijderen van een kater die elke avond in de wieg van een ziek kind terugkeert, wordt het kind beter.

sage uit 1912
 • kind
 • Verhaal van kinderen die appels krijgen die later in padden veranderen.

sage uit 1922
 • kind
 • Man is van mening dat een paard dat 's nachts veel lawaai maakt en 's morgens bezweet is, last heeft van de nachtmerrie. Ze besluiten te gaan waken, waarbij ze de deuren sluiten en alle naden…

sage uit 1922
 • Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep radeloos het eiland rond, maar kon het nergens vinden en
 • niemand had het gezien. Diep bedroefd kwam ze eindelijk weer in huis terug. En wie zat daar bij de tafel? Het vermiste kind
 • Vermist kind blijkt in een stoof te hebben gezeten. Ze heeft van een vrouw geleerd zich kleiner te kunnen maken.
 • kind
 • Vermist kind blijkt in een stoof te hebben gezeten. Ze heeft van een vrouw geleerd zich kleiner te kunnen maken.

sage uit 1922
 • Op dezelfde plaats werd mij meegedeeld, dat een kind geleerd had een koe op verren afstand te melken, door aan veters
 • van schoenen het manuaal van melken te maken. De koe bestierf het en de kol werd gedwongen het kind de kunst weer af te
 • Een kol leert een kind op afstand te melken door met de schoenveters de beweging van melken te maken. De koe sterft, en
 • de kol wordt gedwongen het kind de kunst af te leren.
 • kind
 • Een kol leert een kind op afstand te melken door met de schoenveters de beweging van melken te maken. De koe sterft, en de kol wordt gedwongen het kind de kunst af te leren.

sage uit 1903
 • HET KIND IN DE STOOF In Uitdam vertelde men dat er op het eiland Urk, waar zo veel heksen wonen, een kind van twee en
 • -een-half jaar zoek was. Wanhopig liep de moeder het eiland rond, maar ze kon het kind niet vinden. Erg bedroefd keerde ze
 • Het kind in de stoof
 • Een klein kind is verdwenen. De moeder zoekt overal maar kan het niet vinden. Als ze 's avonds thuis komt zit het kind
 • aan tafel. Het kind vertelt dat het al die tijd in de stoof heeft gezeten. Die stoof is veel te klein, dus vraagt de
 • kind
 • Een klein kind is verdwenen. De moeder zoekt overal maar kan het niet vinden. Als ze 's avonds thuis komt zit het kind aan tafel. Het kind vertelt dat het al die tijd in de stoof heeft gezeten. Die…

sage uit 1903
 • Van kinderen die kollen hebben geleerd. A. Op Urk was een kind van twee en een half jaar zoek. De moeder liep radeloos
 • . En wie zat daar bij de tafel? Het verloren kind! "Maar, liefje, waar ben-je al dien tijd geweest?" "In de stoof, moeder
 • Een moeder is haar kind kwijt. Als ze wanhopig thuis komt, zit het kind gewoon aan tafel. Het kind vertelt dat het in
 • de stoof heeft gezeten, en doet dit ook voor: het kind maakt zich heel klein en verdwijnt in de stoof. Deze hekserij
 • kind
 • Een moeder is haar kind kwijt. Als ze wanhopig thuis komt, zit het kind gewoon aan tafel. Het kind vertelt dat het in de stoof heeft gezeten, en doet dit ook voor: het kind maakt zich heel klein en…

sage uit 1903
 • Het kind van een bakker op Holysloot (familie van mijn Uitdammer) was ook bekold. Het was ziek, wier niet beter, het
 • , "dat heb ik gedaan; maar nou zel je eerst me kind beter maken of ik stop jou ook in den oven." "Kot zegen je, Kot zegen je
 • Kussen met rozen van een kind dat ziek blijft, wordt in de oven gegooid. De volgende dag vraagt een oude vrouw aan de
 • vader van het kind of hij een gulden kan wisselen, want ze heeft brandblaren. De vader eist dat ze het kind geneest, anders
 • kind
 • Kussen met rozen van een kind dat ziek blijft, wordt in de oven gegooid. De volgende dag vraagt een oude vrouw aan de vader van het kind of hij een gulden kan wisselen, want ze heeft brandblaren. De…
Voorbeeld van een heksenkrans.