Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1975
 • advies
 • kind
 • Een oude weduwnaar wordt door zijn kinderen verwaarloosd. Ane adviseert hem een geldkist met oude spijkers te vullen. De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun…

sage uit 1966
 • advies
 • kind
 • Bij de scheperij op de weg naar Oerterp woonden mensen die een groep Drentse schapen hielden. Een vrouw hoorde elke nacht lawaai in het achterhuis en op een nacht ging ze kijken wat er was. Ze zag…

sage uit 1968
 • advies
 • kind
 • Een kaartlegster raadde een pasgetrouwde jongeman aan het stuk heide naast zijn huis te kopen. Ze voorspelde dat hij een oneven aantal kinderen zou krijgen, en dat er in zijn huis nog getimmerd zou…

sage uit 1967
 • De vader van een ziek kind ging naar de duivelbanner. Toen hij diens raad opvolgde, werd het kind weer beter.
 • advies
 • kind
 • De vader van een ziek kind ging naar de duivelbanner. Toen hij diens raad opvolgde, werd het kind weer beter.

sage uit 1967
 • advies
 • kind
 • Twee broertjes hadden een paar keer per jaar last van beroertes. Het werd steeds erger, en toen kregen ze de raad om een gedroogde pad op hun borst te dragen.

sage uit 1966
 • Uit het graf van een jongetje dat zijn moeder sloeg, groeide het rechterhandje van het kind. De dominee zei tegen de
 • advies
 • kind
 • Uit het graf van een jongetje dat zijn moeder sloeg, groeide het rechterhandje van het kind. De dominee zei tegen de moeder dat ze het handje met een berkentwijgje moest slaan, dan zou het weer terug…

sage uit 1967
 • Heks maakt kind (mens) ziek & SINSAG 0640: Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.
 • Een echtpaar heeft een behekst kind en vraagt Wopke de duivelbanner om raad. Wopke bereidt hen een drankje maar
 • advies
 • kind
 • Een echtpaar heeft een behekst kind en vraagt Wopke de duivelbanner om raad. Wopke bereidt hen een drankje maar waarschuwt de vader voor een passant die het op het medicijn voorzien heeft. De vader…

sprookje uit 1969
 • Een kind sloeg zijn moeder altijd. Toen hij dood was, groeide zijn rechterhand uit het graf. De duivelbanner zei dat ze
 • advies
 • kind
 • Een kind sloeg zijn moeder altijd. Toen hij dood was, groeide zijn rechterhand uit het graf. De duivelbanner zei dat ze het handje net zo lang moesten geselen totdat het weer terug het graf in zou…

sage uit 1969
 • meer kwam. Meestal ging men voor een betoverd kind naar de duivelbanner. Die gaf dan een drankje mee en aanwijzingen.
 • advies
 • kind
 • Bij een betoverd persoon vond men vaak een krans in het kussen. Die krans moest verbrand worden, zodat de heks niet meer kwam. Meestal ging men voor een betoverd kind naar de duivelbanner. Die gaf dan…

sage uit 1972
 • advies
 • kind
 • Een vrouw adviseerde een moeder haar kindje met difterie een vogelnestje, gekookt in melk, om de nek te hangen.

sage uit 2002
 • , stevig stappend, stijf gearmd. Op een dag stond zij aan de wieg van haar kind en bekroop haar een angstig gevoel. Was dit
 • haar kind in de wieg? Had zij haar zoon zo gebaard? De vrouw haastte zich nog diezelfde ochtend naar haar baker, die schier
 • . Op advies van de baker kookt de moeder om middernacht gerstebier met eierschalen, waarna het wisselkind ontmaskerd wordt
 • . De kabouter-ouders komen het kind weer omruilen.
 • advies
 • kind
 • De zoon van een vrouw wordt uit de wieg gehaald door kabouters en er wordt een kabouterkind voor in de plaats gelegd. Op advies van de baker kookt de moeder om middernacht gerstebier met eierschalen,…

sage uit 1971
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • De moeder van een ziek kindje ging eens voor raad naar Antsje Snipel. Die zei dat een van de buurvrouwen het kind had
 • betoverd. De moeder moest ervoor zorgen dat de vrouw het kind niet meer te zien kreeg. Daar zorgde de moeder voor, en het kind
 • advies
 • kind
 • De moeder van een ziek kindje ging eens voor raad naar Antsje Snipel. Die zei dat een van de buurvrouwen het kind had betoverd. De moeder moest ervoor zorgen dat de vrouw het kind niet meer te zien…

mop uit 1651
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat
 • advies
 • kind
 • Een heer klaagde dat zijn dochter de matten van de stoelen en de vloer op at. Iemand gaf hem het advies, om haar de mat in zijn geheel voor te zetten en te zeggen dat ze niets ander s zou krijgen voor…

mop uit 1651
 • Een kokszoon, die de favoriet was van een koning, geeft zijn heer het advies in de toekomst minder gastvrij en liberaal
 • advies
 • kind
 • Een kokszoon, die de favoriet was van een koning, geeft zijn heer het advies in de toekomst minder gastvrij en liberaal op te treden. Daarop zegt de koning: 'Mijn vriend, uw raad ruikt naar de…

mop uit 1899
 • , deed ze haar eigen water in een flesch en gaf dit den koster mee. Het advies van den pieskijker was dat de patiënt zwanger
 • advies
 • kind
 • Kostersvrouw die overspel pleegt met de pastoor, breekt het flesje met urine van haar zieke man. In een nieuw flesje doet ze haar eigen water en geeft dat aan haar man mee voor de piskijker. Die zegt…

sage uit 1953
 • haar kind uit de wieg wilde nemen om het te voeden, was dat kind verdwenen en de kabouter lag in de wieg. De kabouter keek
 • was hij verdwenen en 't kind lag weer in de wieg.
 • Als een vrouw haar kind in de wieg aan het leggen is, komt er een kabouter binnen. De vrouw weigert de kabouter een
 • aalmoes te geven. Plotseling is het kind verdwenen en heeft de kabouter zijn plaats in de wieg ingenomen. Een zigeunervrouw
 • advies
 • kind
 • Als een vrouw haar kind in de wieg aan het leggen is, komt er een kabouter binnen. De vrouw weigert de kabouter een aalmoes te geven. Plotseling is het kind verdwenen en heeft de kabouter zijn plaats…

sage uit 1970
 • advies
 • kind
 • Ouders van betoverde kinderen volgen raad op om eiken spaanders te koken in water dat geput is vanaf een brug met een kruisbeeld. Dan moet de heks tevoorschijn komen. Als het water kookt komt de…

exempel uit 1479
 • advies
 • kind
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

sage uit 1932
 • raadt hem aan om in het donker een kruik weg te zetten, die door de heks niet gezien mag worden. De jongen volgt het advies
 • advies
 • kind
 • Een gezin met vijf kinderen krijgt van de buurvrouw vijf appels. De moeder zegt dat de appels tot de volgende dag bewaard moeten worden, maar het kleinste zoontje neemt 's nachts stiekem een hap uit…

sage uit 1969
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • pad uit de appel. Toch raakte het kind betoverd. De vader ging naar een oude vrouw om raad. Op haar aanwijzing kookten ze
 • haver in water en gaven ze dat aan het kind. Toen is het weer beter geworden.
 • advies
 • kind
 • Een jongen kreeg eens een grote appel van een heks. Zijn moeder legde de appel in een kastje, en toen kwam er een grote pad uit de appel. Toch raakte het kind betoverd. De vader ging naar een oude…

sage uit 1896
 • zichtbaar minder. Het kind zag er niet te best uit en was steeds lastig en krijterig. Het werd sukkelend. Nog slechts weinige
 • weken was dat kind oud, toen de ouders metterwoon vertrokken naar een naburig dorp. Het zieke kind verachterde steeds; men
 • Het jongste kind van een schipper en zijn vrouw is ziekelijk. De ouders vermoeden dat er tovenarij in het spel is en de
 • moeder besluit naar een duivelbanner te gaan om raad. Deze geeft haar het advies de urine van het kindje te bewaren, een
 • advies
 • kind
 • Het jongste kind van een schipper en zijn vrouw is ziekelijk. De ouders vermoeden dat er tovenarij in het spel is en de moeder besluit naar een duivelbanner te gaan om raad. Deze geeft haar het advies…

sage uit 1896
 • wat rustiger zijn.» — Van dat oogenblik af, gelijk vervolgens bleek, was het kind rustig. Toen pake zoude heengaan zeî de
 • veel verkeering gehad. Zij is tegenwoordig geweest bij de geboorte van dat kind en van dat, maar bij de anderen niet.» Pake
 • advies
 • kind
 • De jongste twee kinderen van een stel zijn ziekelijk. De vader besluit naar een duivelbanner te gaan. Deze zegt hem de kussens van de kinderen te onderzoeken en medicijn toe te dienen. Het mag…

sage uit 1896
 • Iemand die niet kan zweeten, kan maar voor vast aannemen dat hij betooverd is. Zoolang een kind goed kan zweeten heeft
 • men zekerheid dat het niet betooverd is. Een best middel om te kunnen weten, dat een sukkelend kind betooverd is, bestaat
 • Iemand die niet kan zweten is betoverd. Om na te gaan of een kind betoverd is, kan je een proef nemen met drie geërfde
 • knoop, dan is het kind behekst. Ook is het verstandig de kussens van een kind te onderzoeken. Heksen kunnen hier kransen in
 • advies
 • kind
 • Iemand die niet kan zweten is betoverd. Om na te gaan of een kind betoverd is, kan je een proef nemen met drie geërfde bloedkoralen. Deze moeten aan een draad geregen worden en vastgezet worden…