Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • tussen een appel en een gulden. Hij kiest de appel, waarmee hij bewijst slechts een onschuldig kind te zijn dat niet wist wat
 • bewijzen
 • kind
 • Twee kinderen spelen slagertje, waarbij de één de ander de hals doorsnijdt. Het jongetje moet voor het gerecht verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade…

sprookje uit 1889
 • . "Hewel, alles goed afgeloopen?" vroeg de beer. "Dank u! Heel goed, veel te goed!" "Zoo! En... hoe heet het kind?" "Begost
 • beer. De beer liet hem gaan, en als Reintje baardlikkend terugkwam, vroeg hij weer, hoe zij het kind gedoopt hadden
 • beer hoe het kind heette. Dit herhaalt zich twee keer, en de laatste naam is 'geheel uit'. Als het voedsel schaarser wordt
 • bewijzen
 • kind
 • De vos en de beer wonen in hetzelfde huis. Ze hebben een potje vet gestolen en goed weggeborgen voor tijden van schaarste. De vos krijgt zin in het vet en doet alsof hij geroepen wordt om peter te…

mop uit 1967
 • verzint een list om te bewijzen dat de koster het varken heeft gestolen. Ze gaat in een doodskist liggen die naar de
 • bewijzen
 • kind
 • Dominee verzint dat de koster zijn varken heeft gestolen, want hij wil niet meer een deel van het geslachte varken aan de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn…

mop uit 1659
 • wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.
 • bewijzen
 • kind
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.

sage uit 1968
 • bewijzen
 • kind
 • Een heks had een dochter die ook kon toveren. Op een vroege ochtend heeft men eens gezien dat moeder met de dochter om de boom heen krijgertje speelden.

sage uit 1969
 • De ouders van een betoverd kind wilden graag weten of degene die zij verdachten van hekserij ook werkelijk hun kind
 • . Haar werd de toegang in huis ontzegd, en het kind werd beter.
 • bewijzen
 • kind
 • De ouders van een betoverd kind wilden graag weten of degene die zij verdachten van hekserij ook werkelijk hun kind betoverd had. Zij legden de voordeursleutel in het vensterbankje van het kleine…

sage uit 1969
 • bewijzen
 • kind
 • Een groepje jongens schold een vrouw van 85 jaar eens uit voor heks. Hierop zetten de jongens een sprint in. Maar de vrouw rende ze net zo hard achterna. Dat bewees dat ze een tovenaarster was.

sage uit 1968
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een kind huilde aldoor en men dacht dat ze betoverd was door een vrouw die vaak langskwam. Ze kregen de raad spelden en
 • naalden te koken, dan zou de heks die het kind betoverd had vanzelf langskomen. En inderdaad kwam de kennis aan de deur.
 • bewijzen
 • kind
 • Een kind huilde aldoor en men dacht dat ze betoverd was door een vrouw die vaak langskwam. Ze kregen de raad spelden en naalden te koken, dan zou de heks die het kind betoverd had vanzelf langskomen.…

sage uit 1969
 • Een heks kan zich in een zwarte kat veranderen. Mensen met een ziek kind waren er eens van overtuigd dat het kind
 • bewijzen
 • kind
 • Een heks kan zich in een zwarte kat veranderen. Mensen met een ziek kind waren er eens van overtuigd dat het kind betoverd was door de zwarte kat die er wel eens in huis kwam. Ze probeerden toen de…

sage uit 1970
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • gek was. Ook wilde niemand mij werk geven. Op een gegeven moment werd het te zwaar voor mij om mezelf te bewijzen. De
 • bewijzen
 • kind
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1990
 • wereld voor Christus te winnen als wij er mee doorgaan eer te bewijzen aan de duivel? Hoe kunnen wij spreken over het kwaad
 • bewijzen
 • kind
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

mop uit 1651
 • bewijzen
 • kind
 • Iemand is in de veronderstelling dat de kinderen van Israel krakelingen hebben gehad, omdat er in een van de boeken van Mozes over krakélingen wordt gesproken.

sage uit 1978
 • EEN KRANS VAN VEREN In Oostelbeers woonde vroeger een vrouw, die een ziek kind had. Het huilde steeds en sloeg vaak zo
 • zekere dag aan haar: ‘Wat scheelt dat kind toch, dat het de hele dag niets anders doet dan huilen?’ ‘Ik weet het niet
 • Heksenkrans in kussen & TM 3101 Heks maakt kind (mens) ziek
 • Om middernacht komt vrouw die verdacht wordt van toverij het huis binnen waar een man met het kind op schoot biddend
 • het kussen van het kind haalt weggooit.
 • bewijzen
 • kind
 • Om middernacht komt vrouw die verdacht wordt van toverij het huis binnen waar een man met het kind op schoot biddend bij het vuur zit. De vrouw komt steeds dichter bij het vuur en vat vlam. Ze krijgt…

sage uit 1978
 • zwangere moeder ergens van schrikt, wordt er verteld, krijgt het kind een moedervlek in de vorm daarvan. Ik heb op wangen
 • "moederlijke indrukken": "... zorgvuldig opgezette experimenten zijn er nooit in geslaagd positieve bewijzen voort te brengen."
 • Een zwangere vrouw schrikt van een wit konijn. Het kind waarvan ze bevalt is een albino. Het kan ook gebeuren dat een
 • zwangere vrouw ergens van schrikt, en dat het kind geboren wordt met een moedervlek in de vorm van het object waarvan de moeder
 • bewijzen
 • kind
 • Een zwangere vrouw schrikt van een wit konijn. Het kind waarvan ze bevalt is een albino. Het kan ook gebeuren dat een zwangere vrouw ergens van schrikt, en dat het kind geboren wordt met een…

sage uit 1903
 • bewijzen." Nou, mijn grootmoeders buurman was een verstandige en godsdienstige man, dus die heb dadelijk een mooi gebed gedaan
 • bewijzen
 • kind
 • Paard maakt 's nachts veel lawaai en is 's morgens doornat van het zweet. Buurman denkt dat het de nachtmerrie is, en men gaat waken. Als het paard weer wild wordt springen ze tevoorschijn, en zien…

sage uit 1974
 • De verteller is als kind doodsbang voor tovenaar Stammerige Harm met de lamme hand. Als Harm nadert, spoedt hij zich
 • bewijzen
 • kind
 • De verteller is als kind doodsbang voor tovenaar Stammerige Harm met de lamme hand. Als Harm nadert, spoedt hij zich met zijn zusje weg omdat hij bang is dat Harm zijn zusje zal betoveren. Harm…

sage uit 1978
 • overwinningsfeesten zijn gevierd en nog steeds is men in bepaalde kringen doende te bewijzen dat de „Varusslag” niet „ergens in Duitsland
 • bewijzen
 • kind
 • Er bestaan vele, oude en recente, geruchten en verhalen over de oude aardburcht de Mythstee. Zo zouden hier spoken, geesten en kabouters worden waargenomen, zouden de Germanen hier Romeinen hebben…
kabouter_337.jpg
kabouter_338.jpg
kabouter_339.jpg

sprookje uit 1951
 • bewijzen
 • kind
 • Een kinderloos echtpaar van adel ontfermt zich over een vondeling. Als de jongen oud genoeg is, mag hij met zijn ouders mee op een bootreis. In een storm raakt de jongen met zijn kano los van de boot…
86.jpg