Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

7 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • bezit
 • kind
 • Je moet niet morsen met brood, want dat is zonde. Brood is heilig. Kinderen mogen geen roggearen en rode of blauwe roggebloemen plukken, want die zijn van Antsje Pluk.

sage uit 1967
 • , namelijk naar boven toe. Maar vaak gebeurd dit overdwars en vallen de ogen erover. Dan krijgt zo'n kind er later last van en
 • degene die een helm gekocht heeft en deze in zijn bezit heeft, kogelvrij is.
 • bezit
 • kind
 • Een helm is een driehoekig stukje vel, wat op een goede manier van een pasgeboren kindje afgetrokken moet worden, namelijk naar boven toe. Maar vaak gebeurd dit overdwars en vallen de ogen erover. Dan…

sage uit 1970
 • satan bezit van mij. Hij zette de hele wereld tegen mij op. Er deugde niets meer van. Ik maakte mijn vrouw wakker en vroeg
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • bezit van hem, en komt hij uiteindelijk in een inrichting terecht. Daar krijgt hij het visioen dat God hem zegt dat als hij
 • bezit
 • kind
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1925
 • ), peter en meter naar Sibbe teruggingen van uit Oud-Valkenburg, waar zij een kind ten doop hadden gehouden. Toen zij in het
 • verplichtingen niet had nagekomen, die hij op zich had genomen bij het in bezit nemen van bet Sint-Jansbosch. Hij moest namelijk
 • Schaloen er 's nachts werd rondgereden, omdat hij zijn verplichtingen niet was nagekomen toen hij het bos in bezit nam.
 • bezit
 • kind
 • Vroedvrouw, peter en meter komen net terug van een doop. Ze zien een zwarte koets met vier zwarte paarden door het Sint-Jansbos rijden. De volgende dag hoorden zij anderen vertellen dat het spookte in…

sage uit 1900
 • plicht van degene die assisteeren bij de partus de helm dadelijk te begraven of te verbranden, dan heeft het kind later geen
 • , hoogwater etcetera voorspelt). Vandaar dat zeelui erg op het bezit van een helm zijn gesteld en er hooge prijzen voor besteden
 • bezit
 • kind
 • Verplichting voor helpster bij bevalling om de helm meteen te begraven of te verbranden, anders kan zowel de geborene als de bezitter voorspellen. Zeelui bezitten graag een helm om het weer te kunnen…

sage uit 1933
 • voorafgaanden zondag, het vinden van het "verloren" kind Jezus. Op dezen dag werd vroeger door ambachtslieden vrijaf genomen, omdat
 • vrouwen spaart hij echter, en hij staat ze toe met hun kostbaartse bezit de stad te verlaten. Daarop nemen de vrouwen hun
 • bezit
 • kind
 • Een vreemde vorst belegert op de maandag na Driekoningen 's-Hertogenbosch en wil alle mannelijke bewoners doden. De vrouwen spaart hij echter, en hij staat ze toe met hun kostbaartse bezit de stad te…

sage uit 1933
 • de blijde tijding, dat moeder en kind welvarend waren. Eenige huisgenooten waren niet te ruste gegaan, doch zaten ze bij
 • bezit
 • kind
 • Tegen betaling belooft een vrouw een man in het buitenland die graag wil weten hoe de toestand van zijn hoogzwangere vrouw is, dat zij hem dat de volgende ochtend kan vertellen. Als bewijs dat ze in…