Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • keizer der út sjoen hat. Wat in feest kin dat wurde!' 'Lit ús dat dan mar ôfprate', sei de keizer. Dat sadwaande, tsjin dy
 • , majesteit, mar it wurdt dalik in grut feest, en jo en it hiele selskip sille sa út 'e skroeven wêze oer dit moaie keizerspak
 • groot feest ter ere van zijn nieuwe kostuum. Iedereen doet alsof hij het prachtig vindt, want niemand wil dat de anderen
 • . Hij begint hard te lachen, en roept: "De keizer staat in zijn onderbroek!" Dan is het feest ineens afgelopen.
 • feest
 • kind
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sprookje uit 1888
 • kaar vol mi wild. De kunning lee gauw een groot feest aan, want in lang had ie zooveul wilt nie in zene kelder gehad en de
 • feest
 • kind
 • De koning en de koningin krijgen een wonderkindje: alles wat het kindje ooit wenst, zal in vervulling gaan. De kok van de koning denkt profijt te kunnen hebben van die wonderkunst en hij ontvoert de…

sprookje uit 1893
 • verlost wazze. 't Was 'n feest van belang. Oud-Bovetje zoende ze allemael van blijschop. De wolf kreeg 'n naeld en 'n draed
 • feest
 • kind
 • Op een dag moet een man van huis, maar is bang dat de wolf zijn kindertjes zal komen opeten. Daarom verstopt hij ze in huis en geeft hun de opdracht dat als de wolf langs komt en zal roepen om de…

sage uit 1969
 • krige se in bern fan. Doe trof se him op in feest. Doe frege se him of er mei har dânsje woe. Doe rekken se togearre oan 't
 • . Toen kwam ze hem eens tegen op een feest. Ze dansten samen. Rixt zei dat ze vreselijk gek met hem was, en kneep hem daarbij
 • feest
 • kind
 • Rixt was een zus van Sterke Hearke. Zij werd eens door haar vriend in de steek gelaten, terwijl ze zwanger van hem was. Toen kwam ze hem eens tegen op een feest. Ze dansten samen. Rixt zei dat ze…

sprookje uit 1894
 • . 't Was een feest van belang. Oud-Bovetje kuste ze allemaal van blijdschap. De wolf kreeg een naald en een draad om zijn
 • feest
 • kind
 • Hoewel kinderen verstopt zijn voor de wolf en niet opendoen, komt de wolf toch binnen en eet de kinderen op. Als de oppaster merkt dat de wolf de kinderen heeft opgegeten snijdt ze zijn buik open o de…

sprookje uit 1982
 • witte sneeuw en zij dacht bij zich zelve: had ik toch een kind zoo wit als sneeuw. zoo rood als bloed en zoo zwart als
 • jager bij zich en sprak: "Breng dit kind in het bosch, want ik wil het niet meer voor mijn oogen zien. Gij moet het dooden
 • Koningin prikt met naaien in de vinger en wenst een kind wit als sneeuw, rood als bloed en zwart als het ebbenhouten
 • raam, krijgt zo'n kind en noemt het Sneeuwwitje. Ze sterft, de koning hertrouwt weldra een schone, maar trotse vrouw met
 • feest
 • kind
 • Koningin prikt met naaien in de vinger en wenst een kind wit als sneeuw, rood als bloed en zwart als het ebbenhouten raam, krijgt zo'n kind en noemt het Sneeuwwitje. Ze sterft, de koning hertrouwt…

sprookje uit 2004
 • sliep hij in. De volgende dag vond een kind dat heel vroeg was opgestaan een paar eieren en toen hij goed keek zag hij er
 • nog. Dank zij de paashaasjes is het elk jaar feest en niet alleen voor kinderen. Ook de grote mensen zijn het feest gaan
 • feest
 • kind
 • Haasje en Lammetje brengen Piepkuiken terug bij zijn moeder, en ze krijgen in ruil een toverei waarvoor ze drie wensen mogen doen. Haas wordt een mooie sterke haas, en zijn broertjes en zusjes wensen…

sprookje uit 1893
 • aangeloope en in een half uur han z'n hoog kaar vol mi wild. De kunning lee nauw ee grout feest aan want in lang haa ie zooveul
 • alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de koningin niet goed heeft opgelet en
 • dat het kind is opgegeten door een wild beest. De koning zet haar in een kelder gevangen, waar ze van twee engelen in de
 • feest
 • kind
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

sage uit 1965
 • feest
 • kind
 • In een gezin woont een jongen die veel ziek is. De buurvrouw geeft hem altijd snoepjes. Een vrouw uit de buurt vermoedt dat deze buurvrouw hem ziek maakt. Dan vindt de moeder ineens een krans in het…

sage uit 1970
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • was bang dat de scene van die vorige doopdienst zich zou herhalen - heb ik mij laten dopen. Het was een groot feest in de
 • feest
 • kind
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1990
 • Gered van het occulte Het feest van 'Halloween' wordt door Everett Miller met lede ogen aangezien. Het herinnert hem
 • die we Halloween noemen. Dit feest is niet altijd Halloween genoemd. Veel jaren geleden, in de Middeleeuwen, werd het 'All
 • feest
 • kind
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

legende uit 1933
 • een net gestorven kind, om te laten zien dat de ziel van het kindje in de hemel was ontvangen.
 • feest
 • kind
 • Na de bouw van Brunenstein, de burcht van Breda, bleef er hout over waar een kruis van gemaakt werd. Het kruis werd in het kasteel gezet en bleef daar totdat het kasteel verwoest was. Het kruis was…

sage uit 1933
 • plechtig 's konings kind overboord gezet had "in 't natte", sprak heer Everaert: ...wats nu de raet, Nadien dat gheschepen
 • feest
 • kind
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sprookje uit 1990
 • ; eten, drinken, een dansfeest, een eigen hut voor Anansi! Toen het feest zijn hoogtepunt bereikte en iedereen op de
 • dansvloer was, sloop Anansi naar het ganzenhok, greep de twee kippen en draaide ze de nek om. Terug op het feest zei hij dat hij
 • weer een koe op. De koe is echter te zwaar voor de boot en moet verjaagd worden. Hierna graaft Anansi een dood kind op en
 • feest
 • kind
 • Anansi belooft de Gouverneur een half dorp. Hij gaat vermomd als adjudant op weg met twee kippen. In het dorp waar hij overnacht doodt hij zelf de kippen en krijgt hij twee ganzen. De ganzen leveren…

sprookje uit 1899
 • voor het geld kochten zij een logement. Toen trouwden ze en voordat een jaar voorbij was kregen ze een kind. Ze leefden
 • behouden aan wal stapte en de stad inging, zag hij dat daar groot feest was. En geen wonder. Immers de koningsdochter was
 • wonen; ze trouwen en krijgen een kind. Als Gerrit zijn mond voorbij praat, nodigt een kapitein hem en de prinses uit op zijn
 • bezorgt Gerrit zijn kind terug. Tijdens de feestviering geeft de prinses aan Gerrit geld en het kind een kus. Gerrit vraagt
 • feest
 • kind
 • Dronken Gerrit, een matroos, redt het leven van een oud vrouwtje door haar schulden te betalen. Later sluit hij zich aan bij een roversbende, die een ontvoerde prinses gevangen houden, die zich voedt…

sprookje uit 1899
 • volk en zeide: "Ik wil vandaag ook op het feest." Men lachte. Gerrit stond met zijn kind vooraan. Toen de koningsdochter
 • naar de stad. Haar kleed verkocht hij, kocht daar een logement voor en trouwde met haar. Weldra kregen zij een kind
 • geeft hem zijn kind, hij gaat er mee naar het feest. Daar ziet de koningsdochter hen en zij kust alleen het kind. De man
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • feest
 • kind
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

sage uit 1968
 • hy kom net wer. Rixt krige in bern. Doe't dat sa'n oardeheal à twa jier âld wie, wie der us in kear feest yn Raerd
 • feest
 • kind
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, raakte eens zwanger. Haar vriend maakte het snel uit. Toen ze twee jaar later eens met elkaar dansten, zei Rixt heel de tijd dat ze helemaal gek van hem was.…
5745773125_f64c2e7294_b.jpg

sage uit 1978
 • feest
 • kind
 • Er bestaan vele, oude en recente, geruchten en verhalen over de oude aardburcht de Mythstee. Zo zouden hier spoken, geesten en kabouters worden waargenomen, zouden de Germanen hier Romeinen hebben…
kabouter_337.jpg
kabouter_338.jpg
kabouter_339.jpg

sprookje uit 1904
 • muziek naar het stadhuis geleid, waar ter harer eere een groot feest werd gegeven. Plakaten werden rondgestrooid, om de komst
 • van Gouverneur spin bekend te maken; van alle woningen wapperden vlaggen, in één woord het was feest in het dorp. Des
 • feest
 • kind
 • De spin belooft de gouverneur een half dorp te zullen brengen. Door een listige ruilhandel met twee haantjes, twee ganzen, twee varkens, een koe en een lijk krijgt hij uiteindelijk een half dorp.