Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • geest van dit kind blijft zwevende, omdat het door de ouden verdronken is. Daar het naakt in het water gegooid is, bedelt
 • het om kleding. Als een schipper kleding geeft, verdwijnt het kind. Als hij het niet geeft, blijft het kind op het roer
 • geven
 • kind
 • Schippers die over een bepaald water varen krijgen vaak bezoek van een naakt kindje dat op hun roer gaat zitten. De geest van dit kind blijft zwevende, omdat het door de ouden verdronken is. Daar het…

sage uit 1983
 • , dan bin je musschien d'n eersten wel." In dat kind t'r gedachten, stienge d'r wel duzend. Misschien was het belange nae
 • t'n één of oaren die het voor m'n opneemt. dat was oak zoe. Och laet tat kind. D'r moeder mot zieje dat ze de ksot
 • geven
 • kind
 • Tijdens de eerste Wereldoorlog moet een klein meisje vis halen. De vis is op de bon, en er staat een hele lange rij. Het meisje is bang dat de vis uitverkocht zal zijn voordat zij aan de beurt is. Ze…

sage uit 1966
 • aanspreekt blijkt dat het kind geen lijkkleed heeft gehad en dat het naakt is verdronken. De schipper krijgt aanwijzingen van het
 • kind om kleren bij een vrouw vandaan te halen en geeft deze aan het kind. Daarna ziet hij het kind nooit meer.
 • geven
 • kind
 • Altijd als een schipper in Potmarge komt ziet hij een kindje op zijn boot, wat plotseling verdwijnt. Als hij haar aanspreekt blijkt dat het kind geen lijkkleed heeft gehad en dat het naakt is…

broodjeaapverhaal uit 1990
 • zoontje tot orde roepen?! Hij doet me pijn." Waarop de moeder antwoord: " Ik geef mijn kind een vrije opvoeding. Als hij u
 • Een vrouw staat met haar zoontje in de supermarkt. Het kind valt een oude vrouw lastig, de moeder roept het kind niet
 • geven
 • kind
 • Een vrouw staat met haar zoontje in de supermarkt. Het kind valt een oude vrouw lastig, de moeder roept het kind niet tot orde; ze gelooft in een vrije opvoeding. Een punker achter haar giet een pak…

sage uit 1967
 • geven
 • kind
 • Een jongen kwam eens ziek thuis, nadat hij iets gegeten had bij oude Ot. Hij spoog een heel raar goedje uit.

sage uit 1967
 • geven
 • kind
 • Een jongen kwam eens thuis nadat hij iets had gegeten van Oude Ot. Hij had een afgrijselijke pijn, en moest overgeven. Zijn braaksel zag er heel vreemd uit.

sage uit 1967
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een kind raakte vaak betoverd als een tovenaarster het kind iets gaf, een appel of zo. Dan kwamen er kransen in het
 • kussen, en werd het kind ziek. De ouders gingen dan naar Wopke toe. De duivelbanner gaf dan een fles drank mee voor het kind
 • geven
 • kind
 • Een kind raakte vaak betoverd als een tovenaarster het kind iets gaf, een appel of zo. Dan kwamen er kransen in het kussen, en werd het kind ziek. De ouders gingen dan naar Wopke toe. De duivelbanner…

sage uit 1967
 • geven
 • kind
 • Een gezin heeft het heel erg krap en kan maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Als de vrouw op een keer op zoek is naar eten voor de kinderen, wordt ze opgeschrikt door een stem uit de lucht…

sage uit 1966
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • De vader van een betoverd kind kreeg van de duivelbanner een drankje mee en de waarschuwing dat hij onderweg een grote
 • moesten de kransen in het kussen van het kind verbrand worden. Hierna werd het kind weer beter.
 • geven
 • kind
 • De vader van een betoverd kind kreeg van de duivelbanner een drankje mee en de waarschuwing dat hij onderweg een grote, zwarte hond zou tegenkomen die de fles kapot zou willen maken. Thuis moest hij…

sage uit 1967
 • Een heks kan een stuk eten dat ze een kind geeft zomaar in een pad veranderen.
 • geven
 • kind
 • Een heks kan een stuk eten dat ze een kind geeft zomaar in een pad veranderen.

mop uit 1967
 • de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn vrouw en zijn schoonmoeder. De schoonmoeder
 • geven
 • kind
 • Dominee verzint dat de koster zijn varken heeft gestolen, want hij wil niet meer een deel van het geslachte varken aan de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn…

sage uit 1967
 • haalde er een dominee bij en aan hem vertelde het kind zijn wens. De schipper moest naar een dijk in Leeuwarden gaan. Daar
 • zou een dame in het zwart lopen, met een pakje in haar hand. Dat pakje moest hij vragen, en aan het kindje geven. Dat deed
 • geven
 • kind
 • Een schipper zag op een bepaalde plek altijd een naakt kindje, en het was duidelijk dat dat kindje een wens had. Hij haalde er een dominee bij en aan hem vertelde het kind zijn wens. De schipper moest…

sage uit 1967
 • geven
 • kind
 • Mensen zagen in het achterhuis soms drie naakte kinderen ronddansen. De kindertjes hadden geen doodskleren meegekregen, en konden daardoor geen rust vinden. De mensen hebben toen op een stoel een stel…

sage uit 1967
 • geven
 • kind
 • Als je iets eet van een tovenaarster, krijg je een pad in je lijf. Om die weer kwijt te raken, moet je een bepaalde hoeveelheid groene zeep met een stuk of wat spelden en een bepaalde hoeveelheid…

sprookje uit 2001
 • geven geld en zonen gaan naar andere stad. Iedereen zelf vrij wat wil doen. Zelf maken. En oudste zoon, hij geweest andere
 • geven
 • kind
 • Een vader had drie zonen. Hij besloot ze te testen. Hij gaf ze alledrie een geldbedrag mee en stuurde ze voor een jaar de wereld in. Na dat jaar kwamen de drie zonen weer bij hun vader terug, en met…

sage uit 1970
 • geven
 • kind
 • Een heks verandert zich soms in een kat. Zij behekst kinderen, waardoor een verenkrans in het hoofdkussen komt. Met dat kussen gaat men naar de duivelbanner, die een drankje geeft. De krans moet…

sage uit 1970
 • zien. Heks heeft het kind een appel gegeven die in een pad verandert.
 • geven
 • kind
 • Behekst meisje geneest door een drankje van duivelbanner, die al weet waar de moeder voor komt. Niemand mag het drankje zien. Heks heeft het kind een appel gegeven die in een pad verandert.

sage uit 1974
 • Ouders met een betoverd kind gaan naar een duivelbanner die een drankje meegeeft waarover geen ogen mogen gaan. Hij
 • geeft aan wie niet meer bij het kind mocht komen.
 • geven
 • kind
 • Ouders met een betoverd kind gaan naar een duivelbanner die een drankje meegeeft waarover geen ogen mogen gaan. Hij geeft aan wie niet meer bij het kind mocht komen.

sage uit 1970
 • Heks kwelt kind door middel van snee in pop Bij ons thuis deed het kleinste kind niets dan wenen en toch had het geen
 • Heks kwelt kind door middel van snee in pop
 • Het kind huilt zonder reden, maar is gestreeld door Marie, die de vader een poppeke laat zien met een snee in de rug
 • . De vader wil het hebben, krijgt het na lang zeuren, gooit het in het vuur en het kind houdt op met schreien.
 • geven
 • kind
 • Het kind huilt zonder reden, maar is gestreeld door Marie, die de vader een poppeke laat zien met een snee in de rug. De vader wil het hebben, krijgt het na lang zeuren, gooit het in het vuur en het…

raadsel uit 1870
 • dikwijls de meening aangetroffen, dat in oude tijden een gevangene het recht had zijn rechters een raadsel op te geven en dat
 • kind ik was Diens moeder ik werd. Ze konden het niet raden en de man kwam vrij. De oplossing was deze: de gevangene was
 • geven
 • kind
 • Voorbeeld van een raadsel dat aansluit bij de mening dat als een gevangene een raadsel aan rechters opgeeft dat zij niet kunnen oplossen, de gevangene vrij komt.

sage uit 1889
 • de uitgestrekte, naakte heide geven er iets geheimzinnigs, iets bovennatuurlijks aan. Velen in deze streken meenen in die
 • geven
 • kind
 • Verklaring voor dwaallichten, die gezien worden als de zielen van ongedoopte kinderen die moeten rondwaren. Rond middernacht ziet reiziger een dwaallicht op zich afkomen die hij uit mededelijden en…

sage uit 1891
 • koeien geven dan geen melk meer of de melk wil niet 'butteren'; varkens, paarden, pluimgedierte, alles wat van de kwade hand
 • vaak, dat zulke dingen door heksen worden neergelegd, om kinderen in hare macht te krijgen. Als een kind ziek is en men
 • Protection against witches; G273.5.a Witch cannot step over cross of any kind; G273.1 Witch rendered powerless when one makes
 • geven
 • kind
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sage uit 1970
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • gek was. Ook wilde niemand mij werk geven. Op een gegeven moment werd het te zwaar voor mij om mezelf te bewijzen. De
 • geven
 • kind
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakkesage uit 1978
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • de oude vrouw die op bezoek komt de oorzaak is. Zij geven de boer twee medailles mee die hij onder de mat van de twee
 • geven
 • kind
 • Boer krijgt van dokter de raad om naar de paters te gaan omdat zijn kinderen steeds ziek zijn. De paters vermoeden dat de oude vrouw die op bezoek komt de oorzaak is. Zij geven de boer twee medailles…