Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

92 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • flueskes woarden biwarre en dat bern koe dan letter yn 'e takomst sjen. Sa'n bern wie mei de helm geboaren.
 • kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind
 • helm
 • kind
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.

sage uit 1966
 • Dy feint út Kollum wie mei de helm geboaren. Doe't er mei syn faem troude kommen se earst by syn heit yn Kollum yn to
 • Een man uit Kollum is met de helm geboren. Als hij eens met zijn vader voor het raam staat, vraagt hij deze even opzij
 • te gaan. Later legt hij uit dat zijn kind dood zal gaan. Hij heeft mensen zien binnenkomen die een kist in de kamer
 • helm
 • kind
 • Een man uit Kollum is met de helm geboren. Als hij eens met zijn vader voor het raam staat, vraagt hij deze even opzij te gaan. Later legt hij uit dat zijn kind dood zal gaan. Hij heeft mensen zien…

sage uit 1966
 • mensen met een vreemde blik aan. Iedereen weet, dat hij met de helm is geboren. De laatste tien jaren echter, zo vertelt hij
 • helm
 • kind
 • Boardzer Bruining zag er altijd uit alsof hij ziek was. Hij trok langs de huizen om allerlei waar te verkopen, of om een nieuwjaarsgedicht uit te spreken. Voordat iemand de deur opendeed, nam hij vaak…

sage uit 1966
 • Der binne wol bern, dy wurde mei de helm geboaren. Ik bin der sels ien fan en ús heit ek. As se de helm nei ûnderen
 • deasjitte, as men sa'n helm yn 'e bûse hat, dan is men kûgelfrij, dan kinne se jin noait sjitte.
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien
 • . Maar trekken ze hem naar boven, dan moeten ze alles zien. Het is geen wonder dat die helmen zo zwaar zijn. Door die helm
 • helm
 • kind
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien. Maar trekken ze hem naar boven, dan moeten ze alles zien. Het is geen wonder dat…

sage uit 1968
 • As jy de helm by in pasgeboaren bern nei boppe ta ôflûke, dan kin dat bern letter yn 'e takomst sjen. Lûkt men de helm
 • se ek mei de helm geboaren wêze). As in helm op in skip is, dan forgiet it skip noait en to nimmer.
 • Als je de helm van een pasgeboren baby naar boven toe aftrekt, dan kan het kind later in de toekomst kijken. Wordt de
 • helm naar onderen toe afgetrokken, dan ziet hij niets. Zondagskinders zijn zwachtelbinders. Mensen die met de helm en op
 • helm
 • kind
 • Als je de helm van een pasgeboren baby naar boven toe aftrekt, dan kan het kind later in de toekomst kijken. Wordt de helm naar onderen toe afgetrokken, dan ziet hij niets. Zondagskinders zijn…

sage uit 1968
 • groun bidobbe. As dat net gebeurde moest sa'n bern letter alles sjen. Der wienen ek wol guon dy forkochten sa'n helm djûr.
 • Als een kind geboren werd, werd hem de helm afgenomen en verbrand of begraven. Als dat niet gebeurde, zag zo'n kind
 • later alles. Sommige bakers verkochten de helm voor grof geld.
 • helm
 • kind
 • Als een kind geboren werd, werd hem de helm afgenomen en verbrand of begraven. Als dat niet gebeurde, zag zo'n kind later alles. Sommige bakers verkochten de helm voor grof geld.

sage uit 1968
 • Alde Knjillis Veenstra wenne by 't spoar. Hy wie mei de helm geboaren. Hy útfanhûze wol gauris by syn suster. Dy hat
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn
 • eigen kind heeft hij vantevoren gezien.
 • helm
 • kind
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn eigen kind heeft hij vantevoren gezien.

sage uit 1968
 • . Hy krige gelyk. 't Bern rekke wei. (Piter Mook wie mei de helm geboaren)
 • vantevoren al gezien; hij was met de helm geboren.
 • helm
 • kind
 • Een grootvader vertelde zijn zoon en schoondochter dat hun pasgeboren zoontje niet lang zou leven. Hij had dat vantevoren al gezien; hij was met de helm geboren.

sage uit 1968
 • se it achteroer, dan moest dat bern letter alles sjen. Se seinen wol, dat de dokters graech sa'n helm ha woenen en dat se
 • , dan moest dat kind later alles zien. Dokters wilden graag zo'n helm hebben, en waren bereid er veel geld voor te betalen.
 • helm
 • kind
 • Als kinderen met een vlies over hun hoofd werden geboren, werd dat er van voren afgetrokken. Deed men dat van achteren, dan moest dat kind later alles zien. Dokters wilden graag zo'n helm hebben, en…

sage uit 1968
 • Boardzer is mei de helm geboaren. Wurdt de helm nei ûnderen strûpt, dan is it goed, gebeurt it oarsom, dan mat er alles
 • sjen. In hynder wurdt ek sa geboaren. Strûpt men de helm achterstofoar ôf, dan draecht er de kop omheech, docht men it nei
 • Sommige kinderen worden met de helm geboren. Wordt de helm dan naar onderen afgestroopt, dan is het goed. Maar wordt de
 • helm naar boven gedaan, dan zal diegene van alles zien. Een paard wordt ook zo geboren. Stroopt men de helm achterstevoren
 • helm
 • kind
 • Sommige kinderen worden met de helm geboren. Wordt de helm dan naar onderen afgestroopt, dan is het goed. Maar wordt de helm naar boven gedaan, dan zal diegene van alles zien. Een paard wordt ook zo…

sage uit 1967
 • Us pake en dy hienen in helm fan ien fan 'e bern. Dêr wie dat bern mei geboaren. Dy helm koe pake djûr forkeapje. De
 • dy helm fuort dien. Dy't sa'n helm yn besit hat is kûgelfrij.
 • Een vader wil de helm van zijn helderziende kind doorverkopen. De bezitter van de helm is kogelvrij.
 • helm
 • kind
 • Een vader wil de helm van zijn helderziende kind doorverkopen. De bezitter van de helm is kogelvrij.

sage uit 1967
 • wurk. Ik wie op 'e tún en de frou wie om boadskippen. Doe seach skoanmem dy âld man, dy't mei de helm geboaren wie, om 'e
 • Een man, die met de helm geboren was, stond even stil bij een kindje. Diezelfde avond is het kind overleden.
 • helm
 • kind
 • Een man, die met de helm geboren was, stond even stil bij een kindje. Diezelfde avond is het kind overleden.

sage uit 1966
 • in âld minske by de sliepers, dy wie mei de helm geboaren. Dy sei: "'t Hindert neat, ik let wol op." Dat doe kommen dêr
 • heleboel gezinnen met kinderen in de schuur. Iedereen mijdt de slaapplekken bij de deur, maar een oud vrouwtje dat met de helm
 • geboren is belooft de boel in de gaten te zullen houden. Ze staat midden in de nacht op om een klein kind bij de deur weg te
 • helm
 • kind
 • 'De schuur met de witte deur' is een spookplaats en niemand durft bij de deur te slapen. Op een keer overnachten er een heleboel gezinnen met kinderen in de schuur. Iedereen mijdt de slaapplekken bij…

sage uit 1967
 • is der nou doch hast oan ta. Wy forlieze aenst twa bern. Ik ha de bigraffenis al sjoen." Wytse wie mei de helm geboaren
 • begrafenis gezien heeft. Een tijdje later komt het precies zo uit. De man is met de helm geboren en kan dingen die in de toekomst
 • helm
 • kind
 • Een vrolijke man is plotseling erg zwaarmoedig en stil. Hij verzekert zijn vrouw dat er niets aan de hand is, maar blijft somber. Op het laatst vertelt hij zijn vrouw dat ze op het punt staan om twee…

sage uit 1967
 • Dy't mei de helm geboaren is, is kûgelfrij. Der wurdt ek wol sein, dy't in helm kocht hat en yn syn bisit hat, dy is
 • kûgelfrij. Yn de regel wurdt de helm forkeard ôflutsen. De helm is in lyts trijehoekich stikje fel. It mat nei boven ta lutsen
 • Een helm is een driehoekig stukje vel, wat op een goede manier van een pasgeboren kindje afgetrokken moet worden
 • , namelijk naar boven toe. Maar vaak gebeurd dit overdwars en vallen de ogen erover. Dan krijgt zo'n kind er later last van en
 • helm
 • kind
 • Een helm is een driehoekig stukje vel, wat op een goede manier van een pasgeboren kindje afgetrokken moet worden, namelijk naar boven toe. Maar vaak gebeurd dit overdwars en vallen de ogen erover. Dan…

sage uit 1967
 • Egbert de Jong yn 'e Himrik wie mei de helm geboaren. Men mat oppasse hoe't men de helm der ôflûkt by in pasgeboaren
 • Egbert de Jong was met de helm geboren. Men moet oppassen hoe men de helm aftrekt bij pasgeboren kinderen.
 • helm
 • kind
 • Egbert de Jong was met de helm geboren. Men moet oppassen hoe men de helm aftrekt bij pasgeboren kinderen.

sage uit 1966
 • mem wol. Hy wist, dat se mei de helm geboaren wie en hy sei: "Dêr mat myn kiste aenst stean." Trije dagen letter stoar de
 • hie. Hja hie dêr wei matten, hwant de kiste kaem der oan. Doe hie hja dêr net mear sitte kind. Dêrom wie hja nei de oare
 • Een weduwe zat altijd aan dezelfde kant van het bed van haar zieke zoon. De vrouw was met de helm geboren. Toen ze op
 • helm
 • kind
 • Een weduwe zat altijd aan dezelfde kant van het bed van haar zieke zoon. De vrouw was met de helm geboren. Toen ze op een dag aan de andere kant ging zitten, begreep de jongen dat zijn moeder een kist…

sage uit 1968
 • Myn buorman wie Piter de Graaf. Dy leeft noch. Hy wennet nou yn it wurkhûs yn Grinzer Pein. Hy wie mei de helm geboaren
 • Een helmdrager heeft vaak voorgezichten. Zo voorziet hij precies wanneer het zieke kind van zijn buurvrouw komt te
 • helm
 • kind
 • Een helmdrager heeft vaak voorgezichten. Zo voorziet hij precies wanneer het zieke kind van zijn buurvrouw komt te overlijden en hoe de begrafenis zal zijn.

sage uit 1968
 • Een helmdrager raadt zijn vrouw af schoolspullen voor hun kind te kopen omdat hij voorziet dat het kind voor die tijd
 • helm
 • kind
 • Een helmdrager raadt zijn vrouw af schoolspullen voor hun kind te kopen omdat hij voorziet dat het kind voor die tijd zal sterven. Het komt precies zo uit.

sage uit 1968
 • In helm dat is in wyt floers, dat it bern hielendal oer 't gesicht hinne hat, as it geboaren wurdt. Men mat der fluch
 • twa bern krigen, dy't allebeide mei de helm geboaren wienen.
 • Als een kind met de helm geboren wordt, moet je de helm - die helemaal over het gezicht zit - vlug verwijderen om te
 • voorkomen dat het kind stikt.
 • helm
 • kind
 • Als een kind met de helm geboren wordt, moet je de helm - die helemaal over het gezicht zit - vlug verwijderen om te voorkomen dat het kind stikt.

sage uit 1970
 • Guon bern wurde mei de helm geboaren. As dy helm fuort by de geboarte forbrând wurdt, hoeve sokke lju der letter nachts
 • Sommige kinderen worden met de helm geboren. Als die helm meteen bij de geboorte wordt verbrand, hoeft zo'n persoon er
 • helm
 • kind
 • Sommige kinderen worden met de helm geboren. Als die helm meteen bij de geboorte wordt verbrand, hoeft zo'n persoon er later niet 's nachts uit. Anders moeten ze alles voorzien.

sage uit 1969
 • Ik haw in man kend, dy wie mei de helm geboaren. 't Wie in sekere de Wilde. Op in snein hearde hy ûnder Lippenhuzen dat
 • Een man was met de helm geboren. Op een zondag hoorde hij eens hulpgeroep van een kind vanuit het water komen, maar er
 • helm
 • kind
 • Een man was met de helm geboren. Op een zondag hoorde hij eens hulpgeroep van een kind vanuit het water komen, maar er was niets te zien. Later is er op die plek iemand verdronken.

sage uit 1969
 • Een man die met de helm geboren was, was eens bij een boer. Hij vertelde die boer dat hij het doodskistje van diens
 • zoontje in de kamer zag staan en dat dat betekende dat het kind snel zou komen te overlijden. Inderdaad ging het jongetje vrij
 • helm
 • kind
 • Een man die met de helm geboren was, was eens bij een boer. Hij vertelde die boer dat hij het doodskistje van diens zoontje in de kamer zag staan en dat dat betekende dat het kind snel zou komen te…

sage uit 1977
 • minsken dy't achter it lyk oan rounen. It kaem letter altyd krekt sa út lyk as hy it sjoen hie. Sa'n ien wie mei de helm
 • geboaren. Dat wie in flues, dat him oer de holle siet. De kreamheinsters woenen sa'n helm altyd graech ha. Dy knoffelen de helm
 • verkopen aan dokters. Als de helm na de geboorte direct verbrand wordt, heeft het kind geen helderziende gaven.
 • is met de helm - een vlies over het hoofd - geboren. Hebberige kraamverzorgsters azen vaak op de helmen om die duur te
 • helm
 • kind
 • Een helderziende man wordt 's nachts vaak uit bed gedreven om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. Soms kan hij precies voorspellen wie er sterft als hij de mensen in de stoet herkent.…

sage uit 1970
 • Der binne bern dy wurde mei de helm op geboaren. Dy helm matte se der by de geboarte ôflûke. As se de helm der achter
 • omke fan my mei de helm geboaren. Mar hy kin net foarút sjen. Dêr hat âlde Klaske-kreamheinster yndertiid wol foar soarge
 • Als kinderen met de helm geboren worden moet die er af gehaald worden. Als dat naar achteren gebeurt moet het kind
 • later alles zien, als de helm naar voren wordt getrokken is dat niet het geval.
 • helm
 • kind
 • Als kinderen met de helm geboren worden moet die er af gehaald worden. Als dat naar achteren gebeurt moet het kind later alles zien, als de helm naar voren wordt getrokken is dat niet het geval.