Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • hemd
 • kind
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sage uit 1966
 • hemd
 • kind
 • Twee broers waren samen 's nachts op bunzingjacht toen ze op een dijk twee kleine kinderen zagen, slechts gekleed in een witte hempjes. De broers zijn hard weggerend.

sage uit 1966
 • hemd
 • kind
 • Een meisje zag elke avond twee kleine meisjes in de schuur op de balken zitten. Toen de dominee vroeg wat ze wilden, zeiden ze 'twee hempjes'. Ze waren door de vorige bewoners van de boerderij zonder…

sage uit 1967
 • borst en zijn hemd achterstevoren om de toverij van zijn vader af te weren. Hindrik wordt opvallend genoeg ook wel een heks
 • hemd
 • kind
 • Hindrik Pyk zit zich in een bosje met ontbloot bovenlijf van luizen te ontdoen, als zijn kinderen hem plotseling in de gaten krijgen. De kinderen hollen naar huis om hun moeder in te lichten, maar als…

sage uit 1969
 • De kinderen droegen soms hun hemd achterstevoren, om niet betoverd te worden. Ook werden ze gewaarschuwd nooit drie
 • hemd
 • kind
 • De kinderen droegen soms hun hemd achterstevoren, om niet betoverd te worden. Ook werden ze gewaarschuwd nooit drie keer achter elkaar 'ja' te zeggen tegen een heks, anders zouden ze in diens macht…

sage uit 1972
 • Als een kind zijn hemd achterstevoren aan had, meenden de mensen dat er een heks bij hem was geweest.
 • hemd
 • kind
 • Als een kind zijn hemd achterstevoren aan had, meenden de mensen dat er een heks bij hem was geweest.

sage uit 1972
 • veel later werd het kind ziek, maar omdat het iets aanhad dat op zondag genaaid was, kon ze niet tot sterven komen. Pas
 • toen ze het hemdje uittrokken, blies het kind de laatste adem uit.
 • hemd
 • kind
 • Een vrouw had gezien hoe dragers een klein kistje in huis hadden gebracht, en wist dat haar kindje dood zou gaan. Niet veel later werd het kind ziek, maar omdat het iets aanhad dat op zondag genaaid…

sage uit 1969
 • Der was hier een kind dat lag op stervn. Moar it kon niet doodgaan. Doe sei der één: "Trek dat kind it hemd uut, dat is
 • op sondag moakt." Dat deden se en weg was 't kind.
 • Een kind lag op sterven, maar ging niet dood. Ze had een hemd aan dat op zondag gemaakt was. Toen ze het uitdeden
 • , stierf het kind meteen.
 • hemd
 • kind
 • Een kind lag op sterven, maar ging niet dood. Ze had een hemd aan dat op zondag gemaakt was. Toen ze het uitdeden, stierf het kind meteen.

sage uit 1892
 • lang stervend is (of niet goed sterven kan), heeft deze een hemd aan, dat op Zondag genaaid is. Als men in de lente den
 • ; iemenzwerm). Als een kind de hik (snuk) heeft, groeit het hart. Als een kip kraait, moet die dadelijk weg, anders komt er ongeluk
 • hemd
 • kind
 • Allerlei volksgeloof: voorspellende tekens e.d.

sprookje uit 1978
 • hemd wordt hij begraven naast het meisje.
 • hemd
 • kind
 • Een moeder maakt voor haar pas gestorven dochtertje een doodshemd, waaraan één mouw ontbreekt. Het meisje roept nu altijd uit haar graf: "Mijn mouw, mijn mouw." Want haar armpje is steeds koud. Haar…

sage uit 1966
 • hemd
 • kind
 • Opa Hindrik kan dieren doodtoveren. Zijn eigen kinderen en vrouw zijn bang voor hem.

Trefwoorden: dieren, grootmoeder, hemd, kind, mensen, oma, opa, vrouw


sage uit 1933
 • had betooverd, door hem peren te geven, en een kind ziek had gemaakt, door het te liefkozen. De ongelukkige bekende
 • Asten. Alle gevangenen moesten de waterproef afleggen; ze werden, alleen met een hemd bekleed, terwijl hun voeten en handen
 • Heks maakt kind (mens) ziek.
 • hemd
 • kind
 • In 1595 woedde in Mierlo de heksenziekte. Deze ziekte sloeg over naar veel omliggende steden. Er kwamen grootschalige heksenprocessen, waarbij de waterproef de schuldigen moest aanwijzen. Er was een…

sage uit 1969
 • voor hem en dragen het hemd omgekeerd en dragen ook duivelsdrek op de borst. Dit doet ook de vrouw van Willem
 • hemd
 • kind
 • Grote Egbert uit Harkema heeft varkens in een hok en de tovenaar Hindrik Pyk raakt met zijn handen de dieren aan. De volgende dag sterven zij en de honden weigeren het vlees te eten. Zijn eigen…

sage uit 1896
 • Het doodshemdje. Eene moeder had een kind, dat zij hartstochtelijk liefhad. Dit kind kwam te sterven en nu was de
 • schreien liet, dan zag zij dat zijn gelaat ophelderde. Toen dit eenigen tijd zoo geduurd had, kwam op zekeren nacht het kind
 • Een moeder treurt om haar overleden kind. Elke nacht huilt ze. In de hoek van haar kamer ziet ze dan het overleden
 • kindje, dat ook huilt. Wanneer ze stopt met huilen, wordt ook het kind rustiger. Op een nacht komt het bij haar met zijn
 • hemd
 • kind
 • Een moeder treurt om haar overleden kind. Elke nacht huilt ze. In de hoek van haar kamer ziet ze dan het overleden kindje, dat ook huilt. Wanneer ze stopt met huilen, wordt ook het kind rustiger. Op…