Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • . Doe wie de keizerinne wat grut wurden mei ien fan 'e hege adel, dy't in bulte oan it hof ferkearde, en dêr hie se wat fan
 • my dêr net út rêd — ik weagje it der op. Hawar, hy tsjinne him oan by it hof as masterskroar. Fuortdalik waard er
 • hof
 • kind
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sprookje uit 1275
 • coninx hof, Maer emmer trecke di bet of Van sconinx dochter telker stede; 10 Ende boven al so hoet di mede
 • mordadich ende fel." 15 Met desen es hi woch ghevaren. Amelis bleef int hof te waren, Die des
 • weer; ze krijgen posities aan het hof van koning Karel. Als Amijs naar zijn echtgenote afreist, begaat Amelis de fout om
 • hof
 • kind
 • Twee edele kinderen, Amijs en Amelis, worden naar de paus in Rome gebracht om gedoopt te worden. Ze krijgen als geschenk van de paus twee identieke bekers. De jongens lijken sprekend op elkaar en…

sage uit 1966
 • hof
 • kind
 • Een man voorspelde de dood van een gezond en ijzersterk familielid. Drie weken later stierf de man. Dezelfde persoon voorspelde toen dat als iedereen na de begrafenis bij elkaar zou komen, er iemand…

sage uit 1970
 • hof
 • kind
 • Een paar buren zagen op een avond een lijkstoet voorbij komen. Een paar dagen later stierf een jongetje uit de buurt.

mop uit 1651
 • Een favoryt van een coning (die een kockssoon was) riet den coning dat hij sijn hof wat intrecken soude en niet meer
 • hof
 • kind
 • Een kokszoon, die de favoriet was van een koning, geeft zijn heer het advies in de toekomst minder gastvrij en liberaal op te treden. Daarop zegt de koning: 'Mijn vriend, uw raad ruikt naar de…

legende uit 1919
 • vertoornd, en riep vol drift; „Ga heen!' toen verliet de heilig man het hof, zeer droeve, als een man die door zijn vriend niet
 • als een vader tot zijn kind, en hij was vergeten, wat voor booze daden Dagobert had bedreven, ook hierin een vader gelijk
 • Gasconje. Op een dag krijgt de koning een kind, Sigibert genoemd. De koning besluit dat Amandus degene moet zijn die het kind
 • zal dopen en opvoeden. Hij ontbiedt Amandus aan het hof en vraagt hem vergiffenis voor zijn daden. Daarna vraagt de koning
 • hof
 • kind
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

sage uit 1933
 • plechtig 's konings kind overboord gezet had "in 't natte", sprak heer Everaert: ...wats nu de raet, Nadien dat gheschepen
 • , zijt ge nu reeds vergeten, dat ge beloofde ons hier een hof te doen bouwen." En om aan zijn belofte te voldoen liet hij
 • hof
 • kind
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

exempel uit 1479
 • here ghi weet hoe alle die werelt vol is van die fame des keysers. alsoe dattet ghenuechlijcken is te wesen in sijn hof
 • antwoerde. want het v belieuet eerst te trecken tot des keysers hof daer om so gheue ick mijn (74a) consent daer toe Doe nam
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar
 • hof
 • kind
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…