Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

105 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • liggen kreeg ze een hartaanval. De kat zat boven op hem, knagend aan de resten van iets dat uit zijn gulp hing.
 • vrouw van de man een hartaanval: ze ziet de kat knagen aan de resten van iets dat uit de gulp van haar man hangt.
 • kat
 • kind
 • Een man komt op een avond laat thuis nadat hij teveel gedronken heeft. Hij gaat op de bank liggen en valt in slaap. Zijn kinderen komen nog later thuis en besluiten een grap met hun vader uit te…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Als kind al werden ik en veel anderen bang gemaakt met verhalen over de nasi en bami bij de Chinees waar ze honden- en
 • kat
 • kind
 • In bepaalde Aziatische landen zouden honden, katten, beren etc. worden gebruikt voor menselijke consumptie.

sage uit 1966
 • (= boerekoal). Dêr sieten fiif katten yn. Ien dêrfan wie in trijekleur. Dy trijekleur skeat er. Hy skeat dy kat dwars troch de
 • Een kind was behekst. Het raasde dag en nacht. De vader ging naar buiten met een geweer. In de boerenkool zaten vijf
 • . Daar is ze aan gestorven. Het was een oude heks. Het kind is weer beter geworden.
 • kat
 • kind
 • Een kind was behekst. Het raasde dag en nacht. De vader ging naar buiten met een geweer. In de boerenkool zaten vijf katten. Eén daarvan was driekleurig. Die schoot hij door de strot. Later had een…

sage uit 1967
 • Yn Burgumerheide wie in bern fan Sikke Maei bitsjoend. Nou en dan spoeke der in fremde kat om 't hûs hinne. Doe hat
 • Maei de tsjettel mei hyt wetter krige en dêr dy kat mei smiten. De oare deis siet Frearke Jel har holle yn 'e doeken
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen
 • heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke Jel haar hoofd in een doek. Frearke Jel
 • kat
 • kind
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke…

sage uit 1966
 • kat
 • kind
 • Voor ziek broertje gaat vader van de verteller naar een genezer die hem een drankje meegeeft. Hij waarschuwt dat hij onderweg goed op het flesje moet letten. Vader wordt inderdaad belaagd door een…

sage uit 1966
 • net in kat. Teats naem de poppe fan Wigers Syts oer en sei: Nou jo der út. Mar Wigers Syts koe net oer de drompel komme
 • Een kind is betoverd; het jammert aan een stuk door. Er woont ook een heks in het huis. De moeder legt een stuk
 • , zelfs de kat niet. Dan stuurt ze de heks weg, maar deze kan pas over de drempel komen als er een kip met vijf kuikens
 • kat
 • kind
 • Een kind is betoverd; het jammert aan een stuk door. Er woont ook een heks in het huis. De moeder legt een stuk duiveldrek onder de drempel samen met een kruissleutel en een lijsterbes met een kruis…

sprookje uit 1888
 • Knurselke wil nie na' school toe gaan." "Nee, ikke nie, dat doe ik nie," zee de muis. "Dan zal ik de kat halen, dat die oe opeet
 • ," zee de moeder. En ze haalde-n-de kat en de kat die at de muis op en de muis die knibbelde 't touw kapot en 't touw dat
 • kapot moet knagen. Maar de muis doet niets. Ten slotte haalt de moeder een kat om de muis op te eten. De kat eet de muis, de
 • kat
 • kind
 • Een jongen wil niet naar school. Zijn moeder haalt een knuppel om hem naar school te slaan; de knuppel wil de jongen niet slaan. De moeder haalt vuur om de knuppel te verbranden; het vuur weigert. De…

sage uit 1968
 • er by de peal. Dêr wie de kat en dy sprong by him op. De flesse stikken en de drank wei. Doe gong Jan wèr nei Wopke ta
 • . Wopke sei: "Bist dêr al wer?" "Ja," sei Jan, "de kat sprong tsjin my oan." "Dû mast nou better oppasse", sei Wopke, en hy
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • De vader van een betoverd kind raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke geeft de vader een drankje mee, maar waarschuwt
 • de man voor een kat die hem het medicijn afhandig wil maken om genezing te verhinderen. Wopkes voorspelling komt uit: een
 • kat
 • kind
 • De vader van een betoverd kind raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke geeft de vader een drankje mee, maar waarschuwt de man voor een kat die hem het medicijn afhandig wil maken om genezing te…

sage uit 1968
 • greate grouwe swarte kat oan. Doe hat Sweitse dy kat mei de biezem oer de rêch houd. Alde Rikele Myt lei de oare deis mei de
 • Een vrouw sloeg een zwarte kat eens met een bezem op de rug. De volgende dag lag een kennis met een gekneusde rug op
 • kat
 • kind
 • Een vrouw sloeg een zwarte kat eens met een bezem op de rug. De volgende dag lag een kennis met een gekneusde rug op bed.

sage uit 1968
 • In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Yn Feansterheide wenne in tsjoenster. Der wienen minsken dy hienen in poppe
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • kat
 • kind
 • De vader van een betoverde baby gaat midden in de nacht naar de heks. Hij ziet haar voor de deur staan, met twee zwarte katten naast zich. Hij gooit een steen naar haar en vind thuis zijn rustig…

mop uit 1968
 • sjen." Doe sieten se by de tafel en doe stie dêr in kop mei molke op 'e tafel. Doe miende de faem dat dat de kat wie en sy
 • een glas melk voor de kat aan en sloeg ze het glas van de tafel.
 • kat
 • kind
 • Een meisje was vrijwel blind en had daardoor nooit een vrijer. Op een avond kwam er toch een jongen. Het meisje sprak met haar moeder af dat ze op een bepaalde plaats een speld neer zou leggen. Die…

sage uit 1968
 • kat by harren op it hiem. Harm skeat op dy kat en rekke him. De oare deis wie Liuwe Ael, in âld tsjoenster, dy't oan 't
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier
 • kat
 • kind
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier, en raakte het. De volgende dag was een oude heks uit de buurt kreupel.

sage uit 1967
 • duvelbander ta. Dy wenne yn Kûkherne. Hy joech in drankje mei en sei: "Tink der om. Underweis is der in kat, dy is 't om 't
 • kat, dy struts him hyltyd mar om 'e skonken, krekt as woed er him stroffelje litte. Hy wie doe al hast yn 'e Harkema werom
 • De vader van een betoverd kind ging eens naar de duivelbanner van Kûkherne. De duivelbanner gaf een drankje mee en zei
 • dat hij onderweg moest uitkijken voor een zwarte kat. En er mochten geen vreemde mensenogen over het drankje gaan
 • kat
 • kind
 • De vader van een betoverd kind ging eens naar de duivelbanner van Kûkherne. De duivelbanner gaf een drankje mee en zei dat hij onderweg moest uitkijken voor een zwarte kat. En er mochten geen vreemde…

sage uit 1967
 • kat
 • kind
 • Een vrouw was bezeten door de duivel. Ze durfde nooit alleen thuis te blijven. Dan kwamen er allemaal zwarte katten voor de ramen, die tegen de ruiten opvlogen. En op zolder hoorde ze altijd rare…

sage uit 1967
 • kom us by ús doe't ús bern siik wie. Hja nom it op 'e skoat en lake en skattere hyltyd mar. Doe kom ús kat der yn. Doe
 • krige se dy en aeide op 't beest om. Hyltyd mar troch. De oare deis wie ús kat dea. Dy hie se deatsjoend. (de kweade hân)
 • Een tovenaarster lachte de hele tijd om een ziek kind dat ze op schoot had. Ook aaide ze alsmaar een kat. De volgende
 • kat
 • kind
 • Een tovenaarster lachte de hele tijd om een ziek kind dat ze op schoot had. Ook aaide ze alsmaar een kat. De volgende dag was het dier dood.

sage uit 1967
 • , doe hie se der ek wer west. Sy wie noch mar krekt fuort of doe kom der in fremde kat by myn suster en dy yn 'e hûs. Dy
 • Een kind was ziek, en de buurvrouw kwam geregeld vragen hoe het ging. Ze kwam nooit verder dan de drempel. Op een keer
 • kwam er een zwarte kat, precies op het moment dat de buurvrouw vertrokken was. Die hebben ze vreselijk geslagen. De
 • kat
 • kind
 • Een kind was ziek, en de buurvrouw kwam geregeld vragen hoe het ging. Ze kwam nooit verder dan de drempel. Op een keer kwam er een zwarte kat, precies op het moment dat de buurvrouw vertrokken was.…

sage uit 1966
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner een drankje mee. Onderweg naar huis sprong een ding op
 • en verbrandde de kransen die hij in het kussen van zijn kind vond. Diezelfde nacht waren er allemaal katten in zijn huis
 • kat
 • kind
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner een drankje mee. Onderweg naar huis sprong een ding op de man, en de vader moest naar Wopke terug voor een nieuw drankje. Thuisgekomen…

sage uit 1966
 • . Dy wol dat drankje forniele." Underweis doe't er al in hiel ein wie en omtrint yn 'e Harkema kom der in kat op him ta
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de
 • vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen. Inderdaad probeerde een kat hem aan te vliegen
 • kat
 • kind
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen.…

sage uit 1966
 • in kat by muoike en dy. Sy makken it hinnegat en alles goed ticht, mar it joech neat, dy kat kaem der altyd yn. Dy kat
 • Een meisje was betoverd door een kat. Toen het meisje het goedje van de duivelbanner innam, braakte ze allemaal levende
 • kat
 • kind
 • Een meisje was betoverd door een kat. Toen het meisje het goedje van de duivelbanner innam, braakte ze allemaal levende visjes uit.

sage uit 1967
 • . Alle minsken wienen bang foar har. Sy koe har yn in kat foroarje.
 • kat
 • kind
 • Een tovenaarster woonde aan de vaart. Als de kinderen 's winters op het ijs wilden, keken ze altijd eerst op de plek waarbij de tovenaarster woonde, of het wel veilig was.

sage uit 1967
 • kat. Ik helle myn man der by om to sjen. Doe ha wy dat swarte fel der út helle mei twa stokjes. Dat ha wy op kranten
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • kat
 • kind
 • Een jongen en een meisje kregen eens wat dropjes van een oude vrouw. Beiden werden er erg ziek van. Het meisje werd pas beter toen ze elke dag een klein stukje duivelsdrek at. De kinderen waren…

sage uit 1967
 • swarte kat. Guon woenen net in swarte kat ha, dat fortrouden se net.
 • kat
 • kind
 • Tovenaarsters kunnen zich veranderen in zwarte katten. Zij mogen niet bij kinderen en vee komen.

sage uit 1968
 • mast, sil in kat wêze. Dy hat it op it drankje forsjoen. By de twadde draei sille miskien wol tsien katten wêze. Hâld it
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Wopke de duivelbanner geeft een vader een drankje mee voor zijn betoverde kind. Wopke verbiedt de vader vreemde ogen
 • kat
 • kind
 • Wopke de duivelbanner geeft een vader een drankje mee voor zijn betoverde kind. Wopke verbiedt de vader vreemde ogen over het drankje te laten gaan en raadt hem aan het drankje zorgvuldig onder zijn…

sage uit 1967
 • . Sy seinen wol dat dûmny ek bang foar har wie. Sy hat wol gau us guon bitsjoend. Sy foroare harsels yn in kat. Gjert
 • Heks maakt kind (mens) ziek & TM 3110 De pens in het bed & TM 3109 Heksenkrans in kussen
 • bang voor haar is. Ze kan zich in een kat veranderen, en ze heeft verschillende mensen behekst en ziek gemaakt. Bij een
 • kind vonden ze een heksenkrans in het kussen. Dat hebben ze verbrand, maar het kind is toch doodgegaan.
 • kat
 • kind
 • Een heks laat haar pens thuis. Ze heeft blauwe plekken van het vechten met de duivel. Ze zeggen dat zelfs de dominee bang voor haar is. Ze kan zich in een kat veranderen, en ze heeft verschillende…

sage uit 1967
 • bitsjoend. Dat bern is stoarn. Dy Lamke koe har foroarje yn in kat. Op in kear hat omke in fremde kat us in goed terwinkel jown
 • Een heks heeft eens een kind zo ernstig betoverd dat het uiteindelijk gestorven is. Dezelfde heks kon zich ook
 • veranderen in een kat. De oom van de verteller heeft de heks in kattengedaante eens een flinke oplawaai gegeven. De volgende
 • kat
 • kind
 • Een heks heeft eens een kind zo ernstig betoverd dat het uiteindelijk gestorven is. Dezelfde heks kon zich ook veranderen in een kat. De oom van de verteller heeft de heks in kattengedaante eens een…