Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

232 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • aan, ene Pablo. De vrouw besloot bij het kind te blijven terwijl haar man hulp ging halen en de politie ging waarschuwen
 • De kleine Pablo Een echtpaar uit Scandinavië reisde met de auto door Spanje. Bij een dorp reden ze plotseling een kind
 • Een echtpaar uit Scandinavië rijdt tijdens een autoreis door Spanje een kind aan. De vrouw blijft bij het kind terwijl
 • haar man hulp gaat halen. Tijdens zijn afwezigheid hangen de woedende dorpelingen zijn vrouw op.
 • kind
 • man
 • Een echtpaar uit Scandinavië rijdt tijdens een autoreis door Spanje een kind aan. De vrouw blijft bij het kind terwijl haar man hulp gaat halen. Tijdens zijn afwezigheid hangen de woedende…

Trefwoorden: auto, dorp, echtpaar, kind, man, ophangen, vrouw


broodjeaapverhaal uit 1970
 • Cold Turkey Een man die te veel op had, kwam op een avond laat thuis en in plaats van naar bed te gaan, viel hij
 • de nek van de kalkoen uit zijn broek steken. De volgende ochtend kwam zijn vrouw naar beneden. Toen ze haar man zag
 • Een man komt op een avond laat thuis nadat hij teveel gedronken heeft. Hij gaat op de bank liggen en valt in slaap
 • resten van een kalkoen in zijn broek. De nek van de kalkoen steekt uit de broek van de man. De volgende ochtend krijgt de
 • kind
 • man
 • Een man komt op een avond laat thuis nadat hij teveel gedronken heeft. Hij gaat op de bank liggen en valt in slaap. Zijn kinderen komen nog later thuis en besluiten een grap met hun vader uit te…

sage uit 1972
 • De man yn 'e moanne By ús yn 't Wâld (Oranjewâld) en yn 'e boskhoeke yn 't algemien waard foarhinne noch al wat hout
 • die. Mar der waard my altyd ferteld, dat de man dy't dat âld minske de takken ûntstellen hie yn 'e moanne siet. En dy
 • De man yn 'e moanne
 • . De verteller zag als kind die man altijd zitten of rennen, hij heeft nog altijd de takkenbos op zijn rug.
 • naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het hout gestolen had op de maan zou zitten
 • kind
 • man
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • stomme verbazing krijgt ze negen maanden later een kind, alhoewel ze nog maagd is. Ze schakelt een privé-detective in en deze
 • verbazing krijgt ze negen maanden later een kind, alhoewel ze nog maagd is. Ze schakelt een privé-detective in en deze ontdekt
 • kind
 • man
 • Een meisje moet in een vreemde stad zijn. Ze overnacht in een hotel, neemt een bad en gaat naar bed. Tot haar stomme verbazing krijgt ze negen maanden later een kind, alhoewel ze nog maagd is. Ze…

mop uit 1997
 • jullie weet wat een gentleman is?' Jantje zegt dan: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • Jantje gaat met zijn moeder de bus in. Omdat er geen zitplaats is moeten ze blijven staan. Dan zegt een man: `Mevrouw
 • school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op
 • kind
 • man
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een…

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • . Met een nieuw drankje is het kind genezen.
 • kind
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1950
 • Yn 'e foarige ieu roan in man fan Koaten nei Koatstertille. Doe seach er by de plaets njonken de tsjintwurdige tsjerke
 • . De man roan fierder.
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds
 • kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind. Weer ruikt de reiziger een lucht en het kind
 • kind
 • man
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind.…

sage uit 1950
 • kind
 • man
 • Sjoerd Klazes Nicolai loopt via het zandpad naar Eastermar. Onderweg komt hij drie naakte kinderen tegen die een hele tijd met hem meelopen. Ze zeggen niets en zijn ook plotseling weer verdwenen.

sage uit 1966
 • oerhearrich. Op in kear wie 't slimmer as oars, wy wienen net mear yn 'e touwen to hâlden. Doe kom dêr samar ynienen in man ta de
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met
 • kind
 • man
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met een krom pijpje in zijn mond. Dan zijn ze ineens doodstil en benauwd dat ze de…

Trefwoorden: duivel, kind, krom, man, pijp


sage uit 1966
 • kind
 • man
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten,…

sage uit 1966
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen
 • hun kind.
 • kind
 • man
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen hun kind.

mop uit 1966
 • Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun
 • kind
 • man
 • Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun komen. De meisjes praten toch.

sage uit 1966
 • Der wenne hjir op 'e heide in man, dy hie in siik bern. Hy gong nei Wopke ta fan Kûkherne. Dy joech him guod. Wopke sei
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg
 • wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn moeder, die hem het drankje afhandig wil
 • kind
 • man
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn…

sage uit 1966
 • . En dat is neat gjin wûnder. Hwant as steane der fiif en twintich man tsjin jin oer mei in laden gewear en dy wolle jin
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien
 • kind
 • man
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien. Maar trekken ze hem naar boven, dan moeten ze alles zien. Het is geen wonder dat…

sage uit 1966
 • kind
 • man
 • Foppe Sint had een tovermuntstuk en er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had. Hij praatte niet netjes. Op een keer wilde hij gaan zitten, toen zijn dochtertje gauw de stoel…

mop uit 2000
 • IS: "Een man die kwam thuis, hè? En iedere dag zei hij... wilde hij vlees of vis hebben. Van waar die vrouw moest halen
 • , weet Joost. Die man bracht weinig geld. Maar die vrouw moet zorgen dat op tafel vis of vlees komt. Op een goeie dag had die
 • Een vrouw zet haar man van armoede hondenvlees voor. Het jonge zoontje weet dat en zegt aan tafel: "Als ik eerlijk
 • kind
 • man
 • Een vrouw zet haar man van armoede hondenvlees voor. Het jonge zoontje weet dat en zegt aan tafel: "Als ik eerlijk spreek, dan krijgt mijn moeder een pak slaag, maar als ik niks zeg, dan eet mijn…

sprookje uit 1970
 • KLEIN DUIMPJE Er waren eens een man en een vrouw, die geen kinderen hadden en ze toch zo graag zouden hebben. Dikwijls
 • zeiden ze tot elkaar: "Ach, hadden we maar een kind, al was het niet groter dan een duim. Wat zouden we er blij mee zijn
 • kind
 • man
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • weinig toeristen komen. Bij een klein dorpje steekt plotseling een kind de weg over; de man kan niet op tijd remmen en rijdt
 • het kind dood. Ze zijn allebei vreselijk geschrokken. Omdat het eerlijke mensen zijn, stapt de man uit om de politie te
 • In een afgelegen dorp rijdt een toerist een kind dood. Terwijl hij de politie informeert wordt zijn vrouw die in de
 • kind
 • man
 • In een afgelegen dorp rijdt een toerist een kind dood. Terwijl hij de politie informeert wordt zijn vrouw die in de auto is gebleven opgehangen door de dorpsbewoners.

sage uit 1995
 • slagertje speelden: het ene kind was de slager, het andere de kok, nummer drie het koksmaatje, enzovoort. En een van de
 • gerecht, waar hem op aanraden van een wijze oude man een glimmend rode appel en een geldstuk worden voorgehouden. Lachend
 • , maar de rechter meent dat het kind zonder opzet gehandeld heeft. Om de onschuld van het kind aan te tonen, laat hij het
 • kiezen tussen een appel en een geldstuk. Het kind kiest voor de appel. Het moordwapen wordt ingemetseld in de muur van het
 • kind
 • man
 • Een jongetje onthoofdt tijdens het spelen van slagertje zijn vriendje. Het jongetje moet voor de rechtbank verschijnen, maar de rechter meent dat het kind zonder opzet gehandeld heeft. Om de onschuld…

sprookje uit 1970
 • De kening en de earme jongfaem Der wier ris in earme man, dy 't mei syn ienichste dochter yn in âlde for-fallene klus
 • , blomkoal oan. De kening wier sa'n tael fen sok soarte fen folk net wend. Hy frege de man fen hwa 't er sok fetsoenlik praten
 • Een meisje leert haar vader hoe hij zijn groenten aan de man moet brengen. Op een dag biedt hij de koning bloemkool aan
 • , op de manier die zijn dochter hem heeft geleerd. De koning is verrast en vraagt van wie de man die fatsoenlijke woorden
 • kind
 • man
 • Een meisje leert haar vader hoe hij zijn groenten aan de man moet brengen. Op een dag biedt hij de koning bloemkool aan, op de manier die zijn dochter hem heeft geleerd. De koning is verrast en vraagt…

sage uit 1968
 • Een man was eens op bunzingjacht, toen zijn hond niet over een hek durfde. Ze zagen een naakt kindje aan komen zweven
 • . Ze hing even stil voor het hek, en de man gaf haar doorgang. Toen zweefde ze verder en durfde de hond weer over het hek.
 • kind
 • man
 • Een man was eens op bunzingjacht, toen zijn hond niet over een hek durfde. Ze zagen een naakt kindje aan komen zweven. Ze hing even stil voor het hek, en de man gaf haar doorgang. Toen zweefde ze…

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • kind
 • man
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • kind
 • man
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • Ouders kwamen eens met een ziek kind bij Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij zei dat ze met een levend kind gekomen
 • waren, maar met een dood kind thuis zouden komen. En zo is het ook gebeurd.
 • kind
 • man
 • Ouders kwamen eens met een ziek kind bij Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij zei dat ze met een levend kind gekomen waren, maar met een dood kind thuis zouden komen. En zo is het ook gebeurd.

sage uit 1968
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn
 • eigen kind heeft hij vantevoren gezien.
 • kind
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn eigen kind heeft hij vantevoren gezien.