Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

32 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een vrouw komt terug van de begrafenis en hoort een stem die zegt: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken." Kort
 • daarna sterft het derde kind.
 • kind
 • stem
 • Een vrouw komt terug van de begrafenis en hoort een stem die zegt: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken." Kort daarna sterft het derde kind.

sage uit 1968
 • Yn 'e Jan Brants dobbe, dêr hearden se faek in stem yn fan in bern dat raesde. Der wurdt ornearre dat dêr altyd nochris
 • Uit een meertje hoorde men vaak de stem van een kind. Er wordt beweerd dat er nog altijd iemand in zal verdrinken.
 • kind
 • stem
 • Uit een meertje hoorde men vaak de stem van een kind. Er wordt beweerd dat er nog altijd iemand in zal verdrinken.

sage uit 1967
 • kind
 • stem
 • Een vrouw is met het zesde zintuig geboren. Voordat kinderen geboren worden, hoort ze ze al praten.

sage uit 1966
 • foaren hienen se in stem út dy poel heard, dy't rôp: "Help! Help!"
 • kind
 • stem
 • Een meisje met rood haar is verdronken in een poel, waaruit eerder hulpgeroep te horen was.

sage uit 1967
 • is naar eten voor de kinderen, wordt ze opgeschrikt door een stem uit de lucht die zegt 'hier heb je een beurs met geld
 • stem of het van 'De Kwade' of van 'het Opperwezen' komt. De stem antwoordt dat het geld van God afkomstig is. Dan raapt de
 • kind
 • stem
 • Een gezin heeft het heel erg krap en kan maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Als de vrouw op een keer op zoek is naar eten voor de kinderen, wordt ze opgeschrikt door een stem uit de lucht…

sage uit 1967
 • uit toveren te zijn. Tovenaars kunnen op meerdere plaatsen tegelijk zijn, vandaar dat de mensen zijn stem gehoord hebben
 • kind
 • stem
 • Een tovenaar woont in bij twee mensen. Als hij wordt geroepen voor de thee, antwoordt hij dat hij komt. Als de mensen gaan kijken waar hij blijft, blijkt hij helemaal niet in zijn bed te liggen hoewel…

sage uit 1967
 • se dêr in stem yn dy wyk heard. Doe wisten se dat der ien yn fordrinke soe.
 • In een wijk hadden mensen eens een stem gehoord. Niet veel later is er een kind verdronken.
 • kind
 • stem
 • In een wijk hadden mensen eens een stem gehoord. Niet veel later is er een kind verdronken.

sage uit 1968
 • In een meer is eens een kind verdronken. Later hoorde mensen altijd hulpgeroep uit het meer komen. Dat was het
 • verdronken kind dat riep.
 • kind
 • stem
 • In een meer is eens een kind verdronken. Later hoorde mensen altijd hulpgeroep uit het meer komen. Dat was het verdronken kind dat riep.

mop uit 1659
 • kind
 • stem
 • Een bakker bidt bij het Onze Lieve Vrouwe beeld om betere middelen van bestaan. De koster doet net of het kindeke antwoord geeft en zegt dat hij meer moet bakken. De bakker raakt geïrriteerd en zegt…

sage uit 1971
 • kind
 • stem
 • Een man had wel eens hulpgeroep vanuit een poel gehoord, en was ervan overtuigd dat er nog eens iemand in zou verdrinken. Daarom mochten zijn kinderen er nooit schaatsen. Ook dacht men dat er een…

sage uit 1972
 • kind
 • stem
 • Een vrouw hoorde vanuit het water eens hulpgeroep, maar ze zag niets. Later zijn er daar drie kinderen verdronken.

sage uit 2001
 • stem gehoord die riep: "Hier is de tijd en waar is de man?" Op die plaats zijn kort daarna een boer met zijn paard en een
 • Uit een kolk klinkt een stem: "Hier is de tijd en waar is de man?" Kort daarop zijn een boer, een kind en een paard
 • kind
 • stem
 • Uit een kolk klinkt een stem: "Hier is de tijd en waar is de man?" Kort daarop zijn een boer, een kind en een paard daar verdronken.

sage uit 1510
 • Maandag, dertiende kapittel. Als een pasgeboren kind een gebraden appel krijgt voor hij aan de borst gaat, dan zal hij
 • kind
 • stem
 • Maandag, dertiende kapittel. Als een pasgeboren kind een gebraden appel krijgt voor hij aan de borst gaat, dan zal hij goede tafelmanieren hebben, zal het hem voortvarend gaan in zijn werk en zal hij…

sprookje uit 1893
 • vermoordden hun kind en stopten het onder den grond en dachten, dat niemand het nu kon gewaar worden, doch, kort daarna groeide er
 • uit die plek een handje en liet zich een stem hooren: "Mijn vader en mijn moeder hebben mij vermoord." Nu komt mij voor
 • Ouders doden hun kind en begraven het: er groeit echter een handje boven het graf, en er klinkt een stem die de ouders
 • kind
 • stem
 • Ouders doden hun kind en begraven het: er groeit echter een handje boven het graf, en er klinkt een stem die de ouders beschuldigt.

sage uit 1972
 • kind
 • stem
 • Een vrouw stak op een nacht eens haar hoofd buiten de deur om te kijken wat voor weer het was. Ze hoorde kinderen samen zingen. Later is er vlakbij een school gebouwd, de vrouw had het zingen van de…

sage uit 1909
 • of 't zou haar het leven kosten. Toevallig sliep bij de meid een kind van haar familie, dat onder de dekens was gekropen
 • vorige week heb ik je nog zoveel gegeven.' Zij hoorde hoe de pastoor bad dat men zijn leven zou sparen. Maar een andere stem
 • kind
 • stem
 • Pastoor Denijs werd bestolen en vermoord door de Bokkenrijders, waaronder een goede bekende van hem was, die hij herkende.

sprookje uit 1892
 • , waar haar man smakelijk van eet. Hij vraagt weer waar de andere dochter is, waarop uit de schoorsteen een stem komt die
 • kind
 • stem
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sage uit 1892
 • kind
 • stem
 • Kabouters komen 's nachts arbeid verrichten; er staat eten gereed; een man mengt stukjes leer door de pap die ze opeten en toch gewoon hun werk doen. Soms nemen ze kinderen mee om te verzorgen, en…

sage uit 1970
 • haar thee voor mij te zetten. Dit deed zij maar de stem van de duivel zei tegen mij dat ik het niet moest opdrinken, het
 • die stem wat ik moest doen en ik gehoorzaamde daaraan. Hij zei: "Kleed je uit". En daar stond ik, helemaal naakt. Op dat
 • kind
 • stem
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1965
 • daip. Door heurt hai den zo moar de stem van H., n bekende van hum. Hai lop op t geluud of, moar zug ja niks. Was gain mens
 • aanloopm. K. was dr ook bie. As H. den stait te schraivn bie zien verdronkn kind zeg oal K.: "Dat is non t zelfde geluud van
 • Verhalen van spookkijkers zijn geloofwaardig, want de vertellers zijn betrouwbaar. Man hoort bij het diep de stem van
 • verdronken kind staat te schreeuwen, hetzelfde geluid als hij eerder heeft gehoord.
 • kind
 • stem
 • Verhalen van spookkijkers zijn geloofwaardig, want de vertellers zijn betrouwbaar. Man hoort bij het diep de stem van een bekende. maar ziet niets. Als een zoontje van de bekende is verdronken, is de…

sage uit 1970
 • Alles wat ik vertel, heb ik heurd van ander mensen. Zulf heb ik nooit wat beleefd en geleuvn dou k t evenmin. As kind
 • , as wie in t woater keekn. d Oaln zeen verder, dat dr uut de kolk asmis n stem kwam; zai hadden t zulf heurd. De stem zee
 • Hij was als kind bang voor witte wieven. Er werd verteld dat die in de kolk in de vaart zaten. Als we in het water
 • keken, zagen we ze natuurlijk. De ouderen zeiden ook dat er uit de kolk een stem kwam die zei: “De plaats is bestemd, maar
 • kind
 • stem
 • Hij was als kind bang voor witte wieven. Er werd verteld dat die in de kolk in de vaart zaten. Als we in het water keken, zagen we ze natuurlijk. De ouderen zeiden ook dat er uit de kolk een stem kwam…

sage uit 1966
 • kind
 • stem
 • Vader hoort stemmen uit het kanaal, en verwacht dat daar een ongeluk gaat gebeuren. Hij waarschuwt zijn kinderen daar niet te gaan vissen. Op de plaats verdrinken twee schaatsende jongens.

sage uit 1980
 • hoeft niet bang te zijn," zei zijn onverwachte bezoeker met een stem die bij een kind hoorde. "Ik kom je alleen iets vragen
 • Het kind dat om zijn lijkkleed vroeg Een schip, dat op een warme zomeravond door de trekvaart van Sneek naar Leeuwarden
 • Het kind dat om zijn lijkkleed vroeg
 • kind
 • stem
 • Een schipper ziet in de mist een gestalte, die hem vraagt zijn lijkkleed op te halen. Aangekomen bij een jonge vrouw vraagt hij om het lijkkleed. De vrouw wordt bleek en brengt hem het lijkkleed. De…

sprookje uit 1978
 • kind
 • stem
 • Een moeder maakt voor haar pas gestorven dochtertje een doodshemd, waaraan één mouw ontbreekt. Het meisje roept nu altijd uit haar graf: "Mijn mouw, mijn mouw." Want haar armpje is steeds koud. Haar…

sprookje uit 1966
 • Na het stelen van het zilveren armpje van een kind uit het graf komt het kind terug en roept om het armpje. Het kind
 • kind
 • stem
 • Na het stelen van het zilveren armpje van een kind uit het graf komt het kind terug en roept om het armpje. Het kind pakt de dief vast en zegt dat hij het heeft als de dief vraagt waar het armpje is.