Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

17 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • daarna sterft het derde kind.
 • kind
 • visioen
 • Een vrouw komt terug van de begrafenis en hoort een stem die zegt: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken." Kort daarna sterft het derde kind.

sage uit 1966
 • kind
 • visioen
 • Een jongeman gaat naar de markt in Ljouwert [Leeuwarden] en kijkt in de zwarte spiegel. Hij ziet eerst een meisje met zwart haar, die later zijn vrouw wordt. Dan ziet hij zijn eigen doodskist, en…

sage uit 1954
 • jasje aan. Dit werd in een voorspellend visioen gezien.
 • kind
 • visioen
 • Het verhaal doet de ronde dat er in het 'Leeuwemeertje' bij Harkema een kindje zal sterven, met rood haar en een bruin jasje aan. Dit werd in een voorspellend visioen gezien.

sage uit 1950
 • kind. Een paar dagen later sterf zijn kind.
 • kind
 • visioen
 • Een soldaat heeft verlof in de Eerste Wereldoorlog en gaat naar huis. Onderweg ziet hij de doodskist van zijn eigen kind. Een paar dagen later sterf zijn kind.

sage uit 1950
 • kind
 • visioen
 • Achter de Ham bij een poel horen sommigen stemmen van twee kinderen. Later verdrinken daar twee kinderen.

sage uit 1966
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind
 • kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.
 • kind
 • visioen
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.

legende uit 1995
 • Anders, maar ook troostend is het verhaal van een echtpaar met een dubbel gehandicapt kind. Het zou nooit kunnen leren
 • lopen of praten. Toen de vrouw in het ziekenhuis lag om van haar tweede kind te bevallen, kreeg ze op een nacht ineens een
 • Een vrouw ligt in het ziekenhuis om te bevallen van haar tweede kind. Vanuit bed ziet ze haar zwaar gehandicapte eerste
 • kind voorbijlopen met een ander persoon. Ze vertelt dit aan de arts, die verklaart dat het zoontje door zijn beschermengel
 • kind
 • visioen
 • Een vrouw ligt in het ziekenhuis om te bevallen van haar tweede kind. Vanuit bed ziet ze haar zwaar gehandicapte eerste kind voorbijlopen met een ander persoon. Ze vertelt dit aan de arts, die…

sage uit 1973
 • van hun kind kritiek was. De man wilde zich haasten naar het ziekenhuis, maar zijn vrouw bleef rustig. Zij had gezien dat
 • kind
 • visioen
 • De zuster van de vertelster had een zoontje dat in het ziekenhuis lag. Zij en haar man kregen bericht dat de toestand van hun kind kritiek was. De man wilde zich haasten naar het ziekenhuis, maar zijn…

legende uit 1970
 • leven van "Liedwij, die maghet van Scyedam". Als kind ging Lidwina dagelijks bidden voor dit beeld en toen zij na een ziekte
 • haar bed niet meer kon verlaten, werd haar in een visioen beloofd dat zij het beeld nog eens zou zien. Niet lang daarna
 • kind
 • visioen
 • Schip dat Mariabeeld wil vervoeren is niet in beweging te krijgen, het beeld is niet meer te tillen, terwijl het door één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam…

sage uit 1968
 • In Oirschot zag een vrouw eens in een visioen een kind ziek worden en sterven. Na een week werd in de buurt een kindje
 • kind
 • visioen
 • Een vrouw voorspelt de dood van een kindje, wat ook plaatsvindt.

exempel uit 1970
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind
 • wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester zijn leerling vals hoort zingen, wordt hij eerst kwaad. Maar als
 • kind
 • visioen
 • De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op het altaar zien liggen.…

exempel uit 1970
 • een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op
 • het altaar zien liggen. Het zingen lukt niet, omdat, steeds wanneer het kind zingt, de baby gaat huilen. Als de meester
 • kind
 • visioen
 • In iets andere bewoordingen dan DEVOOYS106, het volgende verhaal: De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen…

sage uit 1970
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • een avond kreeg ik een visioen waarin God tegen mij zei: "Als je doorgaat met drumspelen en de dingen van je voorvaderen
 • bezit van hem, en komt hij uiteindelijk in een inrichting terecht. Daar krijgt hij het visioen dat God hem zegt dat als hij
 • kind
 • visioen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


legende uit 1919
 • als een vader tot zijn kind, en hij was vergeten, wat voor booze daden Dagobert had bedreven, ook hierin een vader gelijk
 • mijmerend: "Zeg den koning, dat ik zijn zoon zal opvoeden!" Amandus was een kind van edele lieden, van den dap- peren Serenus
 • beland hij in Rome. Daar krijgt hij een visioen van de Heilige Petrus met de opdracht om heidenen te bekeren. Bijna niemand
 • Gasconje. Op een dag krijgt de koning een kind, Sigibert genoemd. De koning besluit dat Amandus degene moet zijn die het kind
 • kind
 • visioen
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

exempel uit 1479
 • so dochte hi in hem seluen dattet gheen oerbaer en was dit visioen te openbaren om dattet der natueren seer contrari was
 • kind
 • visioen
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

sage uit 1962
 • Als een kind met de blinde belie geboren was, waren ze vroeger in Benschop bang dat de dokter de helm meenam, stiekum
 • en die verkocht aan iemand die naar Indië ging. Die persoon droeg hem op z'n hart en hij was kogelvrij. Zo'n kind werd
 • Als een kind geboren wordt met een helm en deze begraven werd, zou deze een gelukkig en voorspoedig leven krijgen. Werd
 • de helm echter niet begraven, dan zou het kind blind blijven, 's nachts over het kerkhof dwalen en begrafenissen
 • kind
 • visioen
 • Als een kind geboren wordt met een helm en deze begraven werd, zou deze een gelukkig en voorspoedig leven krijgen. Werd de helm echter niet begraven, dan zou het kind blind blijven, 's nachts over het…

legende uit 1938
 • kind
 • visioen
 • Een vrouw had een bijzondere droom over de maan, die volgens de priester een voorspelling was voor het leven van haar nog ongeboren zoon Willebrord.