Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • Een kind betrapt zijn ouders bij het bedrijven van de liefde, en krijgt van zijn vader een verklaring. Later verklapt
 • het kind het overspel van de moeder met de postbode.
 • kind
 • voedsel
 • Een kind betrapt zijn ouders bij het bedrijven van de liefde, en krijgt van zijn vader een verklaring. Later verklapt het kind het overspel van de moeder met de postbode.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Als kind al werden ik en veel anderen bang gemaakt met verhalen over de nasi en bami bij de Chinees waar ze honden- en
 • kind
 • voedsel
 • In bepaalde Aziatische landen zouden honden, katten, beren etc. worden gebruikt voor menselijke consumptie.

raadsel uit 1998
 • kind
 • voedsel
 • Blonde maagden eten babyvoedsel (en zijn dus nog jong)

personal narrative uit 1999
 • thuis. De gehele familie had de oorlog overleefd. (B.G.M. Rentinck: Kind in de Tweede Wereldoorlog. Tweede druk. Bilthoven
 • B.G.M. Rentinck: Kind in de Tweede Wereldoorlog. Tweede druk. Bilthoven 1999, p.9-11
 • kind
 • voedsel
 • De verteller heeft in de oorlog na de hongerwinter gelogeerd op het platteland om aan te sterken. Op de boerderij van de buren was een knecht, die zei dat hij uit Rotterdam kwam. De verteller hoorde…

mop uit 2000
 • kind
 • voedsel
 • Een vrouw zet haar man van armoede hondenvlees voor. Het jonge zoontje weet dat en zegt aan tafel: "Als ik eerlijk spreek, dan krijgt mijn moeder een pak slaag, maar als ik niks zeg, dan eet mijn…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • boerderij kwam om te dorsen, en duurde tot zeven uur 's avonds als hij terugging naar huis. Het kind heette Fokke; de knecht
 • kind
 • voedsel
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sprookje uit 1970
 • leiden als God in Frankrijk, maar op één voorwaarde. Omstreeks Lichtmis (2 februari) zal je vrouw een kind krijgen, een
 • schieten en mijn kind afstaan, 't is alle twee even slecht, maar ik zal van twee kwaden het beste kiezen, God leeft, die 't al
 • kind
 • voedsel
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1970
 • kind
 • voedsel
 • Een boze stiefmoeder doodt haar stiefzoontje. Ze kookt soep van hem. De beenderen worden onder een lindeboom begraven. Het zoontje keert terug in de gedaante van een vogel en vertelt de geschiedenis…

sprookje uit 1889
 • komen, als de slechte dagen aanbraken, wanneer het voedsel zoo schaarsch is. Doch, na eenigen tijd, kreeg de vos zoo'n
 • . "Hewel, alles goed afgeloopen?" vroeg de beer. "Dank u! Heel goed, veel te goed!" "Zoo! En... hoe heet het kind?" "Begost
 • beer hoe het kind heette. Dit herhaalt zich twee keer, en de laatste naam is 'geheel uit'. Als het voedsel schaarser wordt
 • kind
 • voedsel
 • De vos en de beer wonen in hetzelfde huis. Ze hebben een potje vet gestolen en goed weggeborgen voor tijden van schaarste. De vos krijgt zin in het vet en doet alsof hij geroepen wordt om peter te…

sage uit 1967
 • Een heks kan een stuk eten dat ze een kind geeft zomaar in een pad veranderen.
 • kind
 • voedsel
 • Een heks kan een stuk eten dat ze een kind geeft zomaar in een pad veranderen.

sprookje uit 2000
 • natuurlijk ook een kind is. Dan komen ze thuis en dat zegt de vader: "Wie heeft er aan mijn bordje geroken?" En dan zegt de
 • kind
 • voedsel
 • Er waren eens drie beren, een pappa beer, een mamma beer en een kindje beer. Omdat de pap nog erg heet is maken ze een wandeling. Intussen komt het meisje Goudlokje langs en gaat het huisje binnen. Ze…

sage uit 1990
 • om voedsel, kleding en geld, zodat zij met deze gaven hun goden gunstig konden stemmen en daardoor hun lijden verzachten
 • kind
 • voedsel
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 2011
 • vreemdeling. ‘Het zieltje van je jongste kind.’ ‘Nee!’ schreeuwde Sies wanhopig. ‘Nee!’ ‘Eén zieltje – de acht andere kinderen
 • door. ‘Een woord is een woord!’ Maar toen hij zijn handen uitstak naar het jongste kind, hoorde Sies weerom de stem in zijn
 • jongste kind een maaltijd voor allemaal aan. De klompenmaker accepteert maar wordt door Maria geholpen: met de uitroep "Breek
 • kind
 • voedsel
 • Een klompenmaker en zijn gezin dreigen te sterven van de honger. De duivel biedt in ruil voor het zieltje van het jongste kind een maaltijd voor allemaal aan. De klompenmaker accepteert maar wordt…

mop uit 1995
 • kind
 • voedsel
 • Sinterklaas komt in Somalië. Zit een kindje op zijn schoot en zegt: "Ik heb al drie maanden niet gegeten." Zegt Sint: "Als je niet eet, krijg je ook niets."

mop uit 1996
 • kind
 • voedsel
 • Een meisje vraagt in bad aan haar moeder of zij ook borsten krijgt. De moeder antwoordt bevestigend, mits het meisje braaf is en haar bordje altijd leegeet. In bad met vader vraagt zij of zij later…

sprookje uit 1990
 • worden, wilde hij wel in dit dorp overnachten, als zij hem en het zieke kind een rustige hut gaven. Het was doodstil in het
 • proefde of de soep niet te heet voor het kind was." Nu begon het Dorpshoofd Anansi te smeken: "Wat moeten we doen? Wat zal de
 • weer een koe op. De koe is echter te zwaar voor de boot en moet verjaagd worden. Hierna graaft Anansi een dood kind op en
 • kind
 • voedsel
 • Anansi belooft de Gouverneur een half dorp. Hij gaat vermomd als adjudant op weg met twee kippen. In het dorp waar hij overnacht doodt hij zelf de kippen en krijgt hij twee ganzen. De ganzen leveren…


sprookje uit 1601
 • kind
 • voedsel
 • Monoloog van een jong en lui boevenkind, die zijn schutspatroon Broeder Luiaard aanroept. Hij meent dat hij niet kan werken, want hij lijdt aan de luiheidsziekte, 'luyatica'. Wel kan hij goed eten,…
161.jpg

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kind
 • voedsel
 • Een vrouw vindt een vishaak in een kroket. Met een gratis snackpakket van de fabrikant neemt de vrouw geen genoegen. Men vermoedt dat de vrouw aanstuurt op een grotere schadevergoeding. Haar dochter…
172.jpg

mop uit 2001
 • kind
 • voedsel
 • [Cartoon van moeder die baby voert]
482.jpg

sage uit 1918
 • huizen der armen. Het deerde Marie niet, dat haar vier kinderen voedsel behoefden: zij en haar man hadden geld gespaard, en
 • alles, wat ik had, heb ik aan de armen gegeven." "Zoo dit zoo is--zet u aan den disch, en wees een der onzen. Waar voedsel
 • kind
 • voedsel
 • In tijd van hongersnood helpt een vrouw armen met eten, en ook deelt ze met haar zuster die jaloers is op haar goede werk. Als ook bij de vrouw geen eten meer heeft verwijt de zuster haar anderen eten…
pl02.jpg