Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

37 resultaten voor ""

sage uit 1997
 • hebben, zij werken niet om zo te zeggen, maar als ze iemand die bijvoorbeeld in nood zit helpen, dan lijkt het wel op
 • liefde voor hebt, dan beleef je zelf dingen. Dat gaat verder en verder. Want oorspronkelijk hebben we dat, en als kind hebben
 • kind
 • werken
 • Een vrouw had, toen ze in het bos liep, contact met een plant. Iedereen kan zoiets hebben, maar je moet er wel open voor staan. De meeste mensen zijn van zichzelf vervreemd als gevolg van de eisen van…

mop uit 1996
 • kind
 • werken
 • Een kleine jongetje vraagt aan zijn vriendinnetje: "Zullen we papa en mama spelen?" "Ja," zegt het meisje, "ga maar de schotels wassen terwijl ik naar TV kijk!"

mop uit 1998
 • niet, ik wil met papa gaan.' Zei ze: 'Nee, je gaat, papa zit nu te werken.'" (Verteld op het multi-culturele festival
 • Een kind komt ten val en wordt verpleegd door z'n moeder. Deze oordeelt dat het kind naar het ziekenhuis moet, maar het
 • kind durft niet en vraagt om z'n vader. Deze kan niet mee want hij is aan het werk.
 • kind
 • werken
 • Een kind komt ten val en wordt verpleegd door z'n moeder. Deze oordeelt dat het kind naar het ziekenhuis moet, maar het kind durft niet en vraagt om z'n vader. Deze kan niet mee want hij is aan het…

uit 1999
 • niet mee wilt werken. Daar ben je vrij in. Het leeft voor mij niet zo, alleen tóen vond ik het heel erg mooi om te zien
 • . Waarbij dus de god en de godin door iemand vertegenwoordigd waren: Die hun kind Aradia zo naar de mensheid hebben gezonden om
 • kind
 • werken
 • Een vrouw beschrijft een verhaal dat uitgebeeld wordt in een ritueel en de vuurloop die daarop volgt.

personal narrative uit 1997
 • I. Je zegt dat je, als kind, wel eens verschijningen zag. Heb je dat nú nog? R. Ehm, zìen niet. Voelen meestal. Wéten
 • daar zijn ze zó zat van mensen, daar moeten ze je echt niet! En anderen willen weer graag contact met je en met je werken
 • kind
 • werken
 • Een vrouw vertelt over de fairies in het bos.

sage uit 1968
 • Een vrouw wordt ervan verdacht haar pasgeboren kind vermoord te hebben, als zij zelf bij het werken op het land een
 • aldaar begraven kind - haar vermeende kind - een hand afhakt. Als de vrouw later weer in verwachting raakt, baart ze een kind
 • kind
 • werken
 • Een vrouw wordt ervan verdacht haar pasgeboren kind vermoord te hebben, als zij zelf bij het werken op het land een aldaar begraven kind - haar vermeende kind - een hand afhakt. Als de vrouw later…

sage uit 1967
 • Een weduwnaar geeft zijn kinderen - waaronder één ongelukkig kind - opdracht het volkstuintje te onderhouden. Als de
 • voor het ongelukkige kind wordt vastgezet. Haar wens wordt vervuld en haar geest vindt rust.
 • kind
 • werken
 • Een weduwnaar geeft zijn kinderen - waaronder één ongelukkig kind - opdracht het volkstuintje te onderhouden. Als de kinderen op een dag aan het werk zijn, verschijnt de geest van hun overleden…

sage uit 1966
 • kind
 • werken
 • Op een grote boerderij staan de beesten altijd los op stal. Ook al worden ze 's avonds vastgemaakt, 's morgens staan ze weer los.

sage uit 1966
 • Een vrouw vroeg haar moeder een dag op haar kind te passen. Het kind was ziek en de vrouw had medicijnen meegegeven
 • . Maar 's avonds zei de oma dat ze de medicijnen had weggegooid omdat ze niet goed zouden zijn voor het kind. Het kind is
 • kind
 • werken
 • Een vrouw vroeg haar moeder een dag op haar kind te passen. Het kind was ziek en de vrouw had medicijnen meegegeven. Maar 's avonds zei de oma dat ze de medicijnen had weggegooid omdat ze niet goed…

sage uit 1967
 • plek, boven de spanten, een vrouw met een kind aan de borst.
 • kind
 • werken
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die plek, boven de spanten, een vrouw met een kind aan de borst.

sage uit 1967
 • Een kleiarbeider ziet tijdens zijn werk ineens zijn vrouw en kind voor zich, samen in een doodskist. Geschrokken haast
 • kind
 • werken
 • Een kleiarbeider ziet tijdens zijn werk ineens zijn vrouw en kind voor zich, samen in een doodskist. Geschrokken haast hij zich naar huis, waar hij daadwerkelijk aantreft wat hij eerder zag. Het is…

sage uit 1967
 • kind
 • werken
 • Een arme weduwe werkt altijd hard om een dagloontje bij elkaar te sprokkelen; zij laat het huishouden over aan haar twee dochters. De dochters hebben de boel nooit op orde als de weduwe thuiskomt,…

sage uit 1967
 • kind
 • werken
 • Een kleiarbeider ziet tijdens zijn werk ineens een doodskistje. Hij spoedt zich naar huis, alwaar zijn zoontje op sterven ligt. Hij is pas net thuis als het jongetje overlijdt. Het doodskistje is een…

sage uit 1967
 • verdienen, maar ze zouden er wel hard voor moeten werken. En haar man zou met scherpe dingen gaan werken. Dat is allemaal
 • uitgekomen. Haar man is met de schep en de vork gaan werken.
 • kind
 • werken
 • Twee stelletjes gingen eens naar een waarzegster. Deze had meteen door dat de jongens elk bij het meisje van de ander waren gaan zitten. Ze voorspelde een van de meisjes dat ze binnen twee weken iets…

sage uit 1968
 • kind
 • werken
 • Aan de wiedende kinderen op het land werd gezegd dat als ze drie keer met 'ja' zouden antwoorden op de vragen van een bepaalde vrouw, ze betoverd zouden raken.

sage uit 1969
 • Twee mannen zouden samen naar Groningen gaan om te werken. Een dag vantevoren zei een van hen niet mee te gaan omdat
 • kind
 • werken
 • Twee mannen zouden samen naar Groningen gaan om te werken. Een dag vantevoren zei een van hen niet mee te gaan omdat hij gezien had dat een van zijn familieleden zou sterven. Een paar dagen later is…

sage uit 1970
 • kind
 • werken
 • Mannen zagen een boompje langzaam met wortel en al uit de grond komen. Nadat een paar kinderen uit de grond waren gekomen ging het boompje weer in de grond.

sprookje uit 1977
 • hie song: Heden bak ik, morgen brouw ik. Overmorgen haal ik het kind. Ach, wat is het goed, dat niemand weet, dat ik
 • voor zijn arbeid: hij wil het eerstgeboren kind van de molenaarsdochter hebben. Het meisje stemt onverschillig toe en
 • trouwt met de koning als ze voor de derde opeenvolgende dag goud gespind heeft. Als ze een jaar later een kind baart
 • kind
 • werken
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

sage uit 1968
 • makke er har dea. De bloedplakken ha se letter noait forwiderje kind. Dy kommen hyltyd wer. De plysjes fortochten de feint
 • overtuigd. Zij spreekt de hoop uit dat De Lieve Heer een teken zal geven aan het ongeboren kind dat ze draagt, mochten de
 • jongens toch schuldig zijn. De jongens worden kort daarop schuldig bevonden en achter de tralies gezet. Het kind van de tante
 • kind
 • werken
 • Een man bezoekt met zijn twee broers een oud echtpaar waar hij vroeger als knecht gediend heeft. De drie broers brengen het oude stel vervolgens om het leven. De bloedvlekken die bij de moord ontstaan…

sage uit 1969
 • kind
 • werken
 • Een arbeidster sliep eens in een boerenschuur in Groningen, toen ze op een nacht een koud kinderhandje op haar wang voelde.

mop uit 1970
 • kind
 • werken
 • Een dom meisje raakt zwanger en moet eens tijdens haar werk op het land haar behoefte doen. Als ze een haas onder haar broek door ziet glippen, denkt ze dat ze al bevallen is. Ze roept het dier bij…

mop uit 1651
 • Een arme Walloonse heeft een van haar zoons in een kousenwinkel laten werken, maar haalt hem al snel weer terug. Als
 • kind
 • werken
 • Een arme Walloonse heeft een van haar zoons in een kousenwinkel laten werken, maar haalt hem al snel weer terug. Als reden hiervoor geeft ze dat hij zo bot was, dat hij de mensen nooit te woord stond.…

sage uit 1892
 • Dalem onder Hapert naar Duisel. Hij zag in de verte een manneke door de heide loopen, en verwonderde zich dat een kind zoo
 • kind
 • werken
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1970
 • waren we tevreden. Na de dood van mijn vader moest ik als jongen van 14 jaar met mijn oom in het bos werken. Na 3 jaar in
 • liet ik hem gaan. Ik rende achter mijn vrouw aan, die de volgende maand moest bevallen van ons derde kind en achtervolgde
 • kind
 • werken
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1967
 • eens iets anders doen, naast al het harde werken in de fabriek. Een paar maanden later was Vermeule ziek, hij was behekst
 • kind
 • werken
 • In Haaren woonde de mensen, die ze liever niet in hun dorp zagen, in een aparte buurt. Daar wonde ook Vermeule. Het gezin had een paar dochters van een jaar of zestien. Vrouw Keunings zag één van de…