Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1800
 • mör'ns kwam knecht om te vour'n. Hai kreeg 't bos gruinte op vörk mit Keuteldoemke d'r bie en gooide dat veur 'n kou. Dei
 • benouwd en dus (14) gain kou melk'n, dei zing'n kon. Zai raip knecht en dou dei kwam begunde Doemke weer te zing'n. Knecht har
 • knecht
 • Kinderloos stel wenst kind, al was het zo groot als een duim, noemen hem Keuteldoemke. Tijdens de verhuizing valt hij van de wagen in zijn lucifersdoos, wordt gevonden door twee dieven en meegenomen…

sprookje uit 1970
 • heur eerste road allain is wel 'n dukoat weerd." Hai raaisde verder en kwam bie 'n kastail, woar hai aan 'n knecht vroug
 • , of hai doar wel sloap'n kon. "'k Zel 't meneer vroag'n," zee knecht, ging hên en kwam weer mit bosschop, dat man maor ien
 • knecht
 • Een Fransman, die uit Noord-Duitsland terug naar huis wil, koopt advies van een waarzegster. Ze zegt hem op 3 dingen te letten: 1. dezelfde weg nemen als de heenreis, 2. niet met andermans zaken…

sprookje uit 1970
 • peerd en har'n ieder 'n knecht bie heur. Op 'n zeker dag kwam'n ze bie 'n harbarg en vroug'n, of ze doar ook logies krieg'n
 • te klouster'n, om te zain, of hai oek hulp beroup'n kon. Laip 'n man op weg te kuir'n. Knecht raip hom aan en vroug, of
 • knecht
 • Drie kooplui overnachten in een herberg, waar het niet pluis lijkt, en slapen niet op de bedden, die midden in de nacht omgedraaid worden. Ze verdedigen zich, schieten een rover dood en sturen een…

sprookje uit 1800
 • knecht om heur te help'n, maor pas was dei d'r mit aan gang, of hai môs ook krekt as maaid. Hai raip vrouw en dei perbairde
 • mit 'nkanner. Maaid zee: "'k Wol om vief-en-twintig guld'n dat 't over en keers op was." "Ik om vieftig," zee knecht. "Ik
 • knecht
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sprookje uit 1800
 • knecht word'n?" vroug ik. "Joawel," zee boomkapper. "Houveul mou-je verdain'n?" "Vief-en-twintig guld'n." "Akkoord!" zee ik
 • ik: "Ken-je goud schait'n?" "Zoo wied as 'k zain ken," zee man. "Wee-je mien knecht word'n?" "Joawel." "Wat mou-je
 • knecht
 • Een man gaat met 1200 gulden op reis, neemt onderweg een boomkapper, een schutter en een man met een zak op de rug mee. Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen…