Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

83 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Haastighe verhandelingh. Een Meester, die self te met eens bestoven was, scholdt, op een tijt, syn knecht voor een
 • Dronckaert uyt. De knecht sey hier op: Meester, ick ben so een dronckaart oock niet als ghy (en merckende, dat hy hem geraeckt
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u
 • knecht
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u ...................... denkt dat ik ben."

mop uit 1659
 • De geele Mosselen de beste. Een Knecht, met sijn Meester Mosselen etende, greep al na de blanckste. De Meester, dit
 • Knecht zey daer op: Dat weet ick wel meester, maer om dat het niet past, dat de Knecht het beste, en de Meester het slechste
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast
 • knecht
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast vindt om de beste (gele) mossel te kiezen als hij met zijn meester aan tafel zit.

mop uit 1659
 • , Schippere, Schippere? Wat isser, riep de Knecht; is de blaes goet, pour de vaer na Bergh-op-zolder? Wat blaasmen in mijn naers
 • , sey den Knecht daer op, niet wetende wat hy vraeghde. Dancke Schippere, dancke Schippere, hervatte de Waal, welghetroost
 • knecht
 • Een Waal wil naar Bergen op Zoom, maar vraagt of de wind goed staat om naar Berg op Zolder te varen. De schipper aan wie hij dit vraagt, snapt het niet en zegt dat de wind van achteren komt.

mop uit 1659
 • knecht dat siende, vertelde dat tegens de Meyt, die oock aldus seide, ick hadde het oock niet gheseght, al hadde hy my doodt
 • gheslaghen: [p. 243] De Knecht trock oock te werck, en seide, wiltstu Vercken oock stijms wesen, en haer oock lustigh wat om de
 • edelman geeft haar een pak rammel. De knecht hoort het en vertelt het aan de meid, die ook zou weigeren en slaag krijgt van de
 • knecht.
 • knecht
 • Een mandenmaker heeft zeven jaar over een korf gedaan. Als hij eindelijk af is, wil hij dat zijn vrouw zegt: "De heer zij gedankt, de korf is gereed". De vrouw is koppig en weigert en de man slaat…

mop uit 1659
 • Seeckere aensprake van een Dienst-knecht gedaen aen sijn voorige Heerschap. Een seecker Boeren Knecht, Quirte ghenaemt
 • Seeckere aensprake van een Dienst-knecht gedaen aen sijn voorige Heerschap.
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • knecht
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

mop uit 1659
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor. Een Boer komende tot Leeuwaerden, in een Apoteeckers huys, alwaer de
 • Meester en de Vrouwe in de Kercke waren, sey hy tegens de knecht ick wilde wel geschooren wesen: De knecht antwoorde, men
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor.
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer
 • naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de knecht stemt uiteindelijk toe en strijkt hem
 • knecht
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de…

mop uit 1659
 • [p. 202] Van een Ioncker die sijn Knecht om Dia Satiria sondt. Een oudt Edelman een jonge Vrouwe getrouwt hebbende, hem
 • Van een Ioncker die sijn Knecht om Dia Satiria sondt.
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht
 • nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt met Dia Prunum terug en dat is een
 • knecht
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt…

mop uit 1659
 • obstipatie. De knecht van de apotheker verwisselt per ongeluk de medicijnen.
 • knecht
 • Een dokter heeft twee patiënten. Een oude man die een libidoverhogend middel wil en een jonge man die last heeft van obstipatie. De knecht van de apotheker verwisselt per ongeluk de medicijnen.

mop uit 1659
 • : Ordineerde haer yet 't welck in een Potjen gedaen wierd, seggende tegen de Apoteeckers knecht brenght dat potjen tot soo een Man
 • , en seght dat het voor sijn Vrouwe is, en dat sy dat te samen innemen sel. De Knecht ginck heen en dede gelijck hem
 • Een vrouw krijgt van de dokter een medicijn voorgeschreven. De dokter laat de knecht het potje met medicijn brengen met
 • knecht
 • Een vrouw krijgt van de dokter een medicijn voorgeschreven. De dokter laat de knecht het potje met medicijn brengen met de boodschap dat de vrouw het in zijn geheel moet innemen. De vrouw denkt dat ze…

mop uit 1659
 • Van een Iuffer die op een Dogge reed. Een seker Edelman met sijn knecht op de Iaght gaende, en een quaed vermoeden op
 • de Paep hebbende (het welck een loosen schalk was) sond sijn knecht aen sijn vrouwe, seggende, [p. 121] gaet by mijn wijf
 • Een edelman vraagt zijn knecht zijn vrouw te zeggen dat ze de priester niet mag uitnodigen voor het eten. De knecht
 • knecht dit gezegd heeft en die legt uit dat als hij de oorspronkelijke boodschap had doorgeven de vrouw het juist had gedaan.
 • knecht
 • Een edelman vraagt zijn knecht zijn vrouw te zeggen dat ze de priester niet mag uitnodigen voor het eten. De knecht zegt echter dat de vrouw niet op de hond mag rijden. Zij doet dit toch en de hond…

mop uit 1659
 • op de Tafel, en meester Ian seide tegen sijn wijf, siet wijf dat is al een: De knecht dit hoorende werde verschickt, en
 • Ian seyde, wijf dat isser al twee: De Knecht quam weder en seyde, hoe sullen wy het maken, hy seght dat ick de tweede ben
 • knecht
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

mop uit 1659
 • Nabuyr Ians Knecht, Klaes, die gaf my gister avondt noch wel drie swenck, dat my een nieuw vlassen hembd voor de neers brack.
 • helemaal niet onervaren; de knecht van de buren kan het bevestigen.
 • knecht
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

mop uit 1651
 • wilde goed houden, hij er een natte dweyl moest omslaen. Sijn knecht Abram, smoordroncken, bragt het tonnetje met dese
 • Om een tonnetje oesters goed te houden, moest Elias Helt er een natte dweil omheen slaan. Zijn knecht kwam een keer
 • knecht
 • Om een tonnetje oesters goed te houden, moest Elias Helt er een natte dweil omheen slaan. Zijn knecht kwam een keer stomdronken thuis, maar hij kon nergens slapen omdat er veel gasten waren. Spronssen…

mop uit 1651
 • Een knecht wil zijn meester een oog uitsteken en het paard voeren. Het paard is namelijk erg mager en 'het oog van de
 • knecht
 • Een knecht wil zijn meester een oog uitsteken en het paard voeren. Het paard is namelijk erg mager en 'het oog van de meester maakt het paard vet.'

mop uit 1651
 • Jurriaen was besig om een os te koopen. Claes, sijn knecht, was erbij. Hij socht er een uyt, nae sijn meeninge de beste
 • Jurriaen kocht met zijn knecht Claes een os. Hij zocht een mooie uit en vroeg Claes er eens aan te voelen. Claes voelde
 • knecht
 • Jurriaen kocht met zijn knecht Claes een os. Hij zocht een mooie uit en vroeg Claes er eens aan te voelen. Claes voelde het beest bij de knieën en bovenbenen. Jurriaen vroeg hem waarom hij dat deed.…

Trefwoorden: bovenbeen, eten, knecht, knie, kopen, os, schonk, voelen


mop uit 1651
 • knecht
 • Mijnheer Apero van der Houven was met zes van zijn makkers en zes knechten uit Duinkerken gekomen. Van der Houven en de zes makkers kregen een karbonade en zes eieren te eten. Na het weinige eten…

mop uit 1651
 • noodt', seyde Aerssen, 'hij heeft een rijck wijf getrouwt. hij mag er een knecht op houwen.'
 • geen nood was, want Tibout had een rijke vrouw getrouwd: hij kon er een knecht bij nemen.
 • knecht
 • Toen Tibout met juffrouw Bartelotti trouwde, zei men dat hij zijn ambacht slechts redelijk verstond. Aerssen zei dat er geen nood was, want Tibout had een rijke vrouw getrouwd: hij kon er een knecht…

mop uit 1651
 • Griffier Musch vroeg zijn knecht wat de heer zei die hij een boodschap gestuurd had. De knecht zei, dat de heer had
 • knecht
 • Griffier Musch vroeg zijn knecht wat de heer zei die hij een boodschap gestuurd had. De knecht zei, dat de heer had gezegd dat hij weer 'jou' moest zeggen. Musch werd kwaad en zei: 'Jou is een…

mop uit 1651
 • Een knecht kocht een ezel in plaats van een paard. Hij suste de woede van zijn meester door te zeggen dat het een mooi
 • knecht
 • Een knecht kocht een ezel in plaats van een paard. Hij suste de woede van zijn meester door te zeggen dat het een mooi, groot paard zou worden als het zijn oren achterna zou groeien.

mop uit 1651
 • Pier Wouter. de duynmaeyer, souw plancken verkoopen en seyde tegens de heer van Brantwijcks knecht (dat een knoet was
 • ): 'Soo mijnheer iets van doen heeft, laet hij bijtijts koopen, soo kan hij de beste kiesen.' De knecht quam het over taeffel
 • Pier de duinmaaier kwam planken verkopen. Hij kwam bij de heer van Brantwijck en zei tegen diens dommige knecht dat
 • zijn meester snel moest kopen, want dan kon hij de beste kiezen. De knecht gaf aan zijn meester de volgende boodschap: "De
 • knecht
 • Pier de duinmaaier kwam planken verkopen. Hij kwam bij de heer van Brantwijck en zei tegen diens dommige knecht dat zijn meester snel moest kopen, want dan kon hij de beste kiezen. De knecht gaf aan…

mop uit 1651
 • Een backers weduwe tot Utrecht hielde de neering aen, daertoe gebruyckende haer man saligers knecht. Die siende dat
 • bersten van lachen) gevraegt of het oock waerachtig waer was dat sij aen de knecht geseyt hadde. R. 'Ja, inderdaet. R. 'Soo
 • Een bakkers weduwe werkte samen met haar man zaligers knecht in de bakkerij. Deze wilde haar vrijer wel zijn en kwam
 • . Dat schrok de knecht af en hij ging we. De meid lachte zich slap en vroeg de vrouw of het waar was. Toen de vrouw dat
 • knecht
 • Een bakkers weduwe werkte samen met haar man zaligers knecht in de bakkerij. Deze wilde haar vrijer wel zijn en kwam klaar voor de strijd haar kamer binnen. De weduwe zei toen, dat zei daar anders…

mop uit 1651
 • ln eenen dag, sey Hans, dat hij van Ceulen in Den Haeg op schaetsen was gereden."t Is waer', seyde sijn knecht. 'maer
 • Hans beweerde dat hij in één dag van Keulen naar den Haag was geschaatst. Zijn knecht zei daarop, dat het waar was
 • knecht
 • Hans beweerde dat hij in één dag van Keulen naar den Haag was geschaatst. Zijn knecht zei daarop, dat het waar was, maar het was de langste dag van het jaar.

mop uit 1651
 • Een meid zag haar meester, een zilversmid, seks hebben met zijn vrouw. De knecht maakte haar wijs dat ze zilveren
 • lepels aan het gieten waren, en vroeg of zij dat ook wilde doen. Zij stemde in. Vlak voor het hoogtepunt liet de knecht een
 • knecht
 • Een meid zag haar meester, een zilversmid, seks hebben met zijn vrouw. De knecht maakte haar wijs dat ze zilveren lepels aan het gieten waren, en vroeg of zij dat ook wilde doen. Zij stemde in. Vlak…

mop uit 1651
 • draegende, riep aen sijn knecht, die aen taefel oppaste: 'Een dief, een dief!', meenende aen de kaers daer hij na toe sagh. De
 • kandelaar met een brandende kaars. De waard riep naar zijn knecht: 'Een dief, een dief!' Waarmee hij doelde op de kaars. De
 • knecht
 • Een fatsoenlijk geklede rover kwam in een herberg aan het hoofdeinde van de tafel te zitten. Boven zijn hoofd stond een kandelaar met een brandende kaars. De waard riep naar zijn knecht: 'Een dief,…

mop uit 1678
 • Wat zeit David? Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, seyde hy tegens hem
 • , alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt
 • de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat David zei. De knecht denkt dat de pastoor
 • knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat…