Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zegt de knecht tegen de boerin dat allebei
 • de vrouwen met hem naar bed moeten. De vrouw gelooft hem niet, en door een list laat de knecht het de boer bevestigen
 • almanak
 • knecht
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zegt de knecht tegen de boerin dat allebei de vrouwen met hem naar bed moeten. De vrouw gelooft hem niet, en door een list…

mop uit 1973
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei
 • allebei?" kon de knecht de boer dit laten bevestigen. De jongen kon toen zijn gang gaan.
 • almanak
 • knecht
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei tegen de boerin dat hij met hen beide naar bed moest van de boer. De boerin geloofde…

mop uit 1973
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee
 • de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en door een list liet de knecht de boer het
 • almanak
 • knecht
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en…

mop uit 1973
 • Een boer probeerde uit alle macht zijn knecht bang te maken. Iedere avond ging de knecht buiten naar de W.C. Op een
 • en de knecht kwam halen. De knecht was echter niet onder de indruk, smeet het 'spook' het toilethuisje uit en ging poepen.
 • almanak
 • knecht
 • Een boer probeerde uit alle macht zijn knecht bang te maken. Iedere avond ging de knecht buiten naar de W.C. Op een keer ging de boer daar zitten met een laken om zich heen. Toen de vent eraan kwam,…

sprookje uit 1892
 • op 't rik. Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een knecht. Toen vroegen mij alle menschen hoe die
 • knecht toch hieten zou. Wel oprecht hiet mijn knecht, Goed bescheid hiet de meid, Veel gedruisch hiet mijn huis
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met
 • almanak
 • knecht
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met bijzondere namen.

mop uit 1601
 • het gelag betalen. Zij blinddoeken dan den knecht en loopen de herberg uit zonder betalen.
 • betalen. Ze blinddoeken ook de knecht en vertrekken zonder te betalen.
 • almanak
 • knecht
 • Mannen die zich te goed doen in een herberg, zullen blindemannetje spelen waarbij de eerste die gepakt wordt moet betalen. Ze blinddoeken ook de knecht en vertrekken zonder te betalen.

mop uit 1881
 • almanak
 • knecht
 • Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van. Het brandde op zijn tong en het vloog weldra zijn neus uit. 'Een mes, een mes',…

sprookje uit 1881
 • , Die sloeg de hond, Omdat hij beet de kat, Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat. Toen kwam de knecht. Die
 • de vrouw, Die sloeg de knecht, Omdat hij sloeg de meid, Omdat zij sloeg den hond, Omdat hij beet de kat, Omdat zij stal
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de meid sloeg daarop de hond en toen de knecht de meid en toen de vrouw
 • de knecht, waarop de heer de vrouw wegjoeg, zij de knecht, deze de meid, die de hond en die de kat, omdat die de sleutel
 • almanak
 • knecht
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de meid sloeg daarop de hond en toen de knecht de meid en toen de vrouw de knecht, waarop de heer de vrouw wegjoeg, zij de knecht, deze de meid, die de…

sprookje uit 1893
 • baas geslagen had den hond, enz. Toen kwam de knecht, die sloeg de vrouw, omdat de vrouw geslagen had den baas, enz. Toen
 • kwam de meid, die sloeg den knecht, omdat de knecht geslagen had de vrouw, enz.
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de baas slaat daarop de hond en toen de vrouw de baas, de knecht de
 • vrouw en de meid de knecht.
 • almanak
 • knecht
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de baas slaat daarop de hond en toen de vrouw de baas, de knecht de vrouw en de meid de knecht.

mop uit 1678
 • Wat zeit David? Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, seyde hy tegens hem
 • , alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt
 • de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat David zei. De knecht denkt dat de pastoor
 • almanak
 • knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat…

mop uit 1601
 • zoenen? Wat de knecht beginnen mag? Bengel, wacht u zulks te denken Waarom, zey de jong gezel, Mag ik uwe moer niet zoenen
 • almanak
 • knecht
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.

sage uit 1920
 • steen meesjouwend: 'Waar leg ik hem en waar breng ik hem?' Weer eens een avond kwam hij op zijn weg een dronken knecht tegen
 • van een nazijnde hoeve, en weder zuchtte de doler zijn altijd eendre woorden. De knecht, korzelig over zichzelf, niet
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar
 • almanak
 • knecht
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar je hem gekregen hebt!"

mop uit 1967
 • Math de dappere 't Was nog in het begin van deze eeuw dat er bij Poels op de Gun in Swolgen een knecht woonde die als
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te
 • almanak
 • knecht
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te vragen of hij een paar zakken rogge kan malen. De molenaar woont vlakbij het…

sage uit 1952
 • hele huishouden er wakker en bang van werd. De boer en de knecht besloten in de kamer naast de paardestal te gaan slapen
 • niet de stal in te gaan. Tegen één uur keerde de rust weer, nu hadden de boer en de knecht moed gevat en kwamen gewapend
 • Elke nacht worden de paarden gekweld en de knecht bindt stukken glas en een scherp mes aan de manen van het paard. Weer
 • almanak
 • knecht
 • Elke nacht worden de paarden gekweld en de knecht bindt stukken glas en een scherp mes aan de manen van het paard. Weer begint om 12 uur het spektakel, maar plots is het stil; ze gaan kijken en er…

sage uit 1952
 • was. Op een avond rende de knecht van de 'Kuppenhof' hijgend en met uitpuilende ogen van angst het erf van 'Gravenhof' op
 • almanak
 • knecht
 • Elke avond na het eten gaat Sjang weg en komt pas heel laat terug. Op een keer volgen ze hem en zien hem iets uit een boom halen en even later was hij een weerwolf. De pastoor wordt gehaald en Sjang…

sage uit 1965
 • meer af kon krijgen. Als je zijn naam wil weten, het was Kees Ondernaar. Op een dag kwam zich een knecht presenteren en
 • toen ging alles vlot. Kees hoefde niks meer te doen, want zijn knecht lapte tien paar schoenen op een perfecte wijze in
 • almanak
 • knecht
 • Schoenmakersknecht lapt schoenen in ongelooflijk korte tijd.

sprookje uit 1892
 • Wou hij dat hij een knecht had Hoe die knecht heeten zou Welberecht heet mijn knecht Welbereid heet mijn meid Welbemind
 • kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die allemaal vreemde namen hebben.
 • almanak
 • knecht
 • Een mannetje, niet goed wijs, bouwde een huisje op het ijs en wou toen een hennetje, daarna een haan, een zwaan, een kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die…

sprookje uit 1892
 • wou hij dat hij een knecht had Toen had hij ook een knecht Toen wou hij dat hij een meid had Toen had hij ook een meid
 • kind Zeer opregt, zoo is mijn knecht Met groot beleid, zoo is mijn meid Vlassen staartje heet mijn paardje Met behagen reid
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen
 • almanak
 • knecht
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen, koe, kalf, zwaan, haan en hen, waarvan sommige vreemde namen dragen.

sprookje uit 1970
 • heur eerste road allain is wel 'n dukoat weerd." Hai raaisde verder en kwam bie 'n kastail, woar hai aan 'n knecht vroug
 • , of hai doar wel sloap'n kon. "'k Zel 't meneer vroag'n," zee knecht, ging hên en kwam weer mit bosschop, dat man maor ien
 • almanak
 • knecht
 • Een Fransman, die uit Noord-Duitsland terug naar huis wil, koopt advies van een waarzegster. Ze zegt hem op 3 dingen te letten: 1. dezelfde weg nemen als de heenreis, 2. niet met andermans zaken…

sprookje uit 1881
 • mijn paard - Dragen-dragen heet mijn wagen - Alberecht heet mijn knecht - Steeds-bereid heet mijn meid - Zeer-getrouw heet
 • paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind, die allen bijzondere namen hebben.
 • almanak
 • knecht
 • Een mannetje bouwt zijn huis op ijs en vraagt een hennetje, dan een haan, een zwaan, een schaap, een kalf, een koe, een paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind, die allen…

sprookje uit 1881
 • gekrabbeld had de krullen van de trap. Toen kwam de knecht en sloeg de meid, omdat de meid geslagen had de hond, omdat de hond
 • gebeten had de kat, omdat de kat gekrabbeld had de krullen van de trap. Toen kwam mevrouw en sloeg de knecht, omdat de knecht
 • Meneer slaat mevrouw, die de knecht sloeg, die de meid sloeg, die de hond sloeg, die de kat beet, die de krullen van de
 • almanak
 • knecht
 • Meneer slaat mevrouw, die de knecht sloeg, die de meid sloeg, die de hond sloeg, die de kat beet, die de krullen van de trap krabde.

sage uit 1912
 • Knecht, halsband en weerwolf Men had ontdekt, dat een knecht een ijzeren halsband bezat, waardoor hij het vermogen
 • had zich in een weerwolf te veranderen als hij hem bij zich droeg. Op zekeren dag dat de knecht afwezig was, wist men den
 • Knecht, halsband en weerwolf
 • almanak
 • knecht
 • Men probeert de ijzeren halsband van een weerwolf in de oven te verbranden, maar meteen is de weerwolf er en haalt hem eruit.