Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

32 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Haastighe verhandelingh. Een Meester, die self te met eens bestoven was, scholdt, op een tijt, syn knecht voor een
 • Dronckaert uyt. De knecht sey hier op: Meester, ick ben so een dronckaart oock niet als ghy (en merckende, dat hy hem geraeckt
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u ...................... denkt dat ik ben."

mop uit 1659
 • De geele Mosselen de beste. Een Knecht, met sijn Meester Mosselen etende, greep al na de blanckste. De Meester, dit
 • Knecht zey daer op: Dat weet ick wel meester, maer om dat het niet past, dat de Knecht het beste, en de Meester het slechste
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast vindt om de beste (gele) mossel te kiezen als hij met zijn meester aan tafel zit.

mop uit 1659
 • , Schippere, Schippere? Wat isser, riep de Knecht; is de blaes goet, pour de vaer na Bergh-op-zolder? Wat blaasmen in mijn naers
 • , sey den Knecht daer op, niet wetende wat hy vraeghde. Dancke Schippere, dancke Schippere, hervatte de Waal, welghetroost
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een Waal wil naar Bergen op Zoom, maar vraagt of de wind goed staat om naar Berg op Zolder te varen. De schipper aan wie hij dit vraagt, snapt het niet en zegt dat de wind van achteren komt.

mop uit 1659
 • knecht dat siende, vertelde dat tegens de Meyt, die oock aldus seide, ick hadde het oock niet gheseght, al hadde hy my doodt
 • gheslaghen: [p. 243] De Knecht trock oock te werck, en seide, wiltstu Vercken oock stijms wesen, en haer oock lustigh wat om de
 • edelman geeft haar een pak rammel. De knecht hoort het en vertelt het aan de meid, die ook zou weigeren en slaag krijgt van de
 • knecht.
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een mandenmaker heeft zeven jaar over een korf gedaan. Als hij eindelijk af is, wil hij dat zijn vrouw zegt: "De heer zij gedankt, de korf is gereed". De vrouw is koppig en weigert en de man slaat…

mop uit 1659
 • Seeckere aensprake van een Dienst-knecht gedaen aen sijn voorige Heerschap. Een seecker Boeren Knecht, Quirte ghenaemt
 • Seeckere aensprake van een Dienst-knecht gedaen aen sijn voorige Heerschap.
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

mop uit 1659
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor. Een Boer komende tot Leeuwaerden, in een Apoteeckers huys, alwaer de
 • Meester en de Vrouwe in de Kercke waren, sey hy tegens de knecht ick wilde wel geschooren wesen: De knecht antwoorde, men
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor.
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer
 • naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de knecht stemt uiteindelijk toe en strijkt hem
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de…

mop uit 1659
 • [p. 202] Van een Ioncker die sijn Knecht om Dia Satiria sondt. Een oudt Edelman een jonge Vrouwe getrouwt hebbende, hem
 • Van een Ioncker die sijn Knecht om Dia Satiria sondt.
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht
 • nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt met Dia Prunum terug en dat is een
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt…

mop uit 1659
 • obstipatie. De knecht van de apotheker verwisselt per ongeluk de medicijnen.
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een dokter heeft twee patiënten. Een oude man die een libidoverhogend middel wil en een jonge man die last heeft van obstipatie. De knecht van de apotheker verwisselt per ongeluk de medicijnen.

mop uit 1659
 • : Ordineerde haer yet 't welck in een Potjen gedaen wierd, seggende tegen de Apoteeckers knecht brenght dat potjen tot soo een Man
 • , en seght dat het voor sijn Vrouwe is, en dat sy dat te samen innemen sel. De Knecht ginck heen en dede gelijck hem
 • Een vrouw krijgt van de dokter een medicijn voorgeschreven. De dokter laat de knecht het potje met medicijn brengen met
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een vrouw krijgt van de dokter een medicijn voorgeschreven. De dokter laat de knecht het potje met medicijn brengen met de boodschap dat de vrouw het in zijn geheel moet innemen. De vrouw denkt dat ze…

mop uit 1659
 • Van een Iuffer die op een Dogge reed. Een seker Edelman met sijn knecht op de Iaght gaende, en een quaed vermoeden op
 • de Paep hebbende (het welck een loosen schalk was) sond sijn knecht aen sijn vrouwe, seggende, [p. 121] gaet by mijn wijf
 • Een edelman vraagt zijn knecht zijn vrouw te zeggen dat ze de priester niet mag uitnodigen voor het eten. De knecht
 • knecht dit gezegd heeft en die legt uit dat als hij de oorspronkelijke boodschap had doorgeven de vrouw het juist had gedaan.
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een edelman vraagt zijn knecht zijn vrouw te zeggen dat ze de priester niet mag uitnodigen voor het eten. De knecht zegt echter dat de vrouw niet op de hond mag rijden. Zij doet dit toch en de hond…

mop uit 1659
 • op de Tafel, en meester Ian seide tegen sijn wijf, siet wijf dat is al een: De knecht dit hoorende werde verschickt, en
 • Ian seyde, wijf dat isser al twee: De Knecht quam weder en seyde, hoe sullen wy het maken, hy seght dat ick de tweede ben
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

mop uit 1659
 • Nabuyr Ians Knecht, Klaes, die gaf my gister avondt noch wel drie swenck, dat my een nieuw vlassen hembd voor de neers brack.
 • helemaal niet onervaren; de knecht van de buren kan het bevestigen.
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

mop uit 1554
 • Een woekeraar hoorde dat de monniken in het klooster geen brood hadden. Daarom stuurde hij zijn knecht met een korf
 • brood. De prior stuurde de knecht echter weer terug, want hij wilde het brood niet aannemen. Het was afkomstig van iemand
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een woekeraar hoorde dat de monniken in het klooster geen brood hadden. Daarom stuurde hij zijn knecht met een korf brood. De prior stuurde de knecht echter weer terug, want hij wilde het brood niet…

mop uit 1554
 • moeder ende oock haer te gaste ende hadde een goede maeltijt bereyt. Ende hi hadde eenen knecht, met dien overquam hi dat hi
 • tien oft twintich voerder in syn, maer si en waren syn niet. Als si uut den kelder gingen, seide die knecht: 'Hi heeft in
 • Een oude man wil indruk maken op een jong meisje. Als zij bij hem op bezoek komt, vraagt hij zijn knecht om steeds maar
 • onder de indruk. Dan begint de man te hoesten, en de knecht zegt dan, dat hij dat veel vaker doet. Daar verpest hij het mee
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een oude man wil indruk maken op een jong meisje. Als zij bij hem op bezoek komt, vraagt hij zijn knecht om steeds maar te zeggen dat hij meer heeft wanneer hij zijn spullen aan het meisje laat zien.…

mop uit 1554
 • seer tegen den knecht, dat hi so sconen man was, ende seyde veel goets van hem. Het geviel den knecht seer wel ende reedt
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

mop uit 1554
 • -eten. De knecht smaecte wel dat si goet waren ende adt se al met honderden seffens, also dat hem de andere goede lieden
 • die bi hem ter tafelen saten al aensaghen. Die goede joncker woude den knecht straffen ende seide: 'Knecht, het syn cleyne
 • Een edelman was met zijn knecht in een herberg, en zaten daar met een groep mensen aan tafel. Ze kregen daar een
 • bepaalde soort vis te eten die zo klein was, dat je ze wel met honderden tegelijk kon eten. De knecht vond ze goed smaken en
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een edelman was met zijn knecht in een herberg, en zaten daar met een groep mensen aan tafel. Ze kregen daar een bepaalde soort vis te eten die zo klein was, dat je ze wel met honderden tegelijk kon…

mop uit 1554
 • tafelen gheroepen werdt, want hi moeste eenen meten. Daerentusschen ginck die knecht ende stack die cleyne viskens in syn
 • die meester weder quam, woorde hi seer vervaert ende vraechde den knecht wat dat bediede. Die knecht gheliet hem oft
 • Een kleermaker kocht voor het eten altijd de kleinste, goedkoopste visjes op de markt die hij kon vinden. Zijn knecht
 • de knecht zijn zin en kocht grotere vis. Maar na de drukke periode kreeg de knecht zijn ontslag.
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een kleermaker kocht voor het eten altijd de kleinste, goedkoopste visjes op de markt die hij kon vinden. Zijn knecht was het zat, en haalde een grap met hem uit. Toen de meester even weg was, stak…

mop uit 1554
 • Van bedriegerye. Die .CCXX. cluchte. Daer was een rijck borgher dye eenen knecht hadde die langhe by hem gheweest
 • hadde. Op eenen tijt als men over tafel sadt, gheviel 't dat die knecht seyde: 'Het is nochtans een goet dinck dat die
 • Een rijke man en zijn knecht wedden erom wat heerste op aarde: waarheid en gerechtigheid of valsheid en ontrouw. Ze
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een rijke man en zijn knecht wedden erom wat heerste op aarde: waarheid en gerechtigheid of valsheid en ontrouw. Ze lieten een koopman, een abt en een edelman oordelen. Volgens de koopman en de abt…

mop uit 1554
 • knecht uit CLUCHT224 verloor dus de weddenschap.
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een zot werd aangesteld om 's nachts de vliegen uit de buurt van de bisschop te houden. Toen er een vlieg op de neus van de bisschop zat, sloeg de zot mis en hij sloeg de man vol in het gezicht. De…

mop uit 1554
 • Van eenen die eenen esel voor een peerdt cocht. Een edelman sant sinen knecht uut om een peert te coopen. Ende hi
 • dinck voor een peert ghecocht!' Doen antwoorden die knecht: 'Is 't saeke dat na syn ooren so voort wast, so sal 't een
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit naar [het voorbeeld van] zijn oren, dan wordt het een mooi, hoog en vorstelijk…

mop uit 1554
 • . Ende als hy thuys quam, sant hy sinen knecht met een carre totten doctoor om dat vat metten wijne. Die doctoor seyde: 'Het
 • sturen en hij zou een vat voor hem vullen. Toen de edelman thuis kwam, zond hij zijn knecht met een kar naar de geleerde om
 • kluchtboek
 • knecht
 • In Bologna onderwees een geleerde staatsrecht. Een edelman hoorde zijn lessen. De geleerde nodigde hem uit en ze dronken samen wijn. Toen de edelman de wijn prees, zei de geleerde dat hij er meer van…

mop uit 1554
 • welc eenen knecht hadde. Dese knecht vraechde hem eens: 'Heer, hoe weet gy toch altijt als ghi by die siecken coemt wat si
 • daer af geten hebben.' Ende naedat dese knecht self practiseerden, so sach hi daarna oock altijt oft hi niet by dbedde en
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een doktersleerling vroeg hoe zijn meester altijd kon zien wat zijn patiënten gegeten hadden. De dokter antwoordde, dat hij het kon zien aan de etensresten die bij de haard of het bed lagen. Toen de…

mop uit 1554
 • vensteren uut ende sach dat zijn viant daer was ende seyde tot sinen knecht: 'Coemt, wy willen ons oock oprusten.' Ende
 • die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter alleen met zijn zoon om te onderhandelen
 • kluchtboek
 • knecht
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • knecht seer slaen ende jaechden hem van hem ende gaf hem oorlof. Doen sprack die leeu totten hase: 'Daer af maeckt mi oock
 • leeuw is tevreden en ze vervolgen hun weg naar een stad. Daar zien ze een man met twee knechten: de ene knecht is
 • kluchtboek
 • knecht
 • Een haas die in Parijs gestudeerd heeft, biedt zijn geleerde diensten aan bij koning leeuw. Die wil eerst weten of de haas kan waarmaken wat hij beweert en neemt hem mee het bos in. Daar zien ze een…