Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

30 resultaten voor ""

sage uit 1888
 • knecht bereed, begint me daar in eens te steigeren, en wip! daar springt het met hem over de beek. O wonder! Juist in het
 • midden gekomen breekt het paerd in twee stukken, en de knecht valt in het water, terwijl Kludde, want hij was 't, op den
 • paard te steigeren. Het paard breekt in tweeën. De knecht valt in het water en wordt toegelachen door het 'paard' dat geen
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze…

sprookje uit 1888
 • poort van het hof. "Ga zeggen aan uwen meester, dat ik drij beurzen met geld moet hebben!" Wat erge Nellis, dacht de knecht
 • , en vreet al de kiekens op!" De vossen lieten het geen twee keeren zeggen, en weg waren ze. Toen 's anderendaags de knecht
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sprookje uit 1800
 • mör'ns kwam knecht om te vour'n. Hai kreeg 't bos gruinte op vörk mit Keuteldoemke d'r bie en gooide dat veur 'n kou. Dei
 • benouwd en dus (14) gain kou melk'n, dei zing'n kon. Zai raip knecht en dou dei kwam begunde Doemke weer te zing'n. Knecht har
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Kinderloos stel wenst kind, al was het zo groot als een duim, noemen hem Keuteldoemke. Tijdens de verhuizing valt hij van de wagen in zijn lucifersdoos, wordt gevonden door twee dieven en meegenomen…

sprookje uit 1889
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • heer tot zijnen knecht: "Pier, jongen, nu zal ik met mijnen zoon mijn werk wel kunnen gedaan krijgen. Gij moet u op een
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • kan brengen. De knecht krijgt reisgeld en gaat bedroefd op pad. Hij komt een oud vrouwtje tegen die weet wat hij zoekt
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1979
 • . 'Is het soms een officier?' - geen woord; 'de knecht?' - geen woord; een der schildwachten soms?' - geen woord; 'is het de
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Heer Spin gaat naar het dorpshoofd en vraagt hem tijdens een gesprek: "Wat is pijnlijker: een wond of een leugen?" De gouverneur antwoordt dat een wond pijnlijker is, maar Spin is het hier niet mee…

sage uit 1922
 • . Geen knecht kon hij houden; want, of ze kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er
 • , zei de eene kat tegen de ander: "We mosten hem er even uitwippen." De knecht deed net of hij niets hoorde. Een poos later
 • ook nog een plotseling optredende knecht, die deels met de molenaar lijkt samen te vallen.
 • tijdschriftartikel
 • aandeel knecht
 • knecht
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…

sage uit 1922
 • Er was eens een schipper, die een schuit had, maar er zelf nooit in sliep. Hij, noch zijn knecht. Eens kreeg hij een
 • nieuwen knecht en toen die 's morgens opstond, zag hij dat de schuit precies anders om lag, als hij hem den vorigen avond
 • Nieuwe knecht van schipper merkt dat de schuit 's morgens andersom ligt, gaat waken wat er 's nachts gebeurt. Met veel
 • lawaai vaart het schip weg en ligt na enige tijd weer stil. de knecht klimt naar boven en ziet een tak van een
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Nieuwe knecht van schipper merkt dat de schuit 's morgens andersom ligt, gaat waken wat er 's nachts gebeurt. Met veel lawaai vaart het schip weg en ligt na enige tijd weer stil. de knecht klimt naar…

sage uit 1922
 • waarschuwde hij zijn knecht daarvoor en beval hem op zij te gaan, om den stoet te laten passeren. Daar deze evenwel niets zag
 • Man met voorgezicht ziet voorafgaande aan een sterfgeval een lijkstoet. Hij waarschuwt zijn knecht opzij te gaan, maar
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Man met voorgezicht ziet voorafgaande aan een sterfgeval een lijkstoet. Hij waarschuwt zijn knecht opzij te gaan, maar omdat die niets ziet, blijft hij staan, en wordt tegen de grond gegooid.

sage uit 1922
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Voordat een schildersknecht van de ladder valt en sterft, kijkt een vrouw steeds naar boven.

sage uit 1903
 • nam om de schuit vast te leggen het baatte hem niet. Hij beval zijn knecht daarom 's nachts in het schip te waken. Precies
 • oogenblikken later lag het schip stil en hield het leven op. De knecht waagde het toen te gaan kijken en zag dat hij in een ander
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net
 • knecht, hij verdrinkt later.
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net zo snel weer terug is. Hij neemt als bewijs sinaasappelen mee en kan nog net een…

sage uit 1903
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Man verdenkt zijn vrouw hem te bekollen. Hij verbergt zich, en ziet dat zijn vrouw een poppetje uit een doos haalt. Ze steekt het poppetje op diverse plaatsen. Voordast ze in het hart kan steken…

sage uit 1903
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1922
 • ; waar is de man?" Hij vertelde dit aan zijn knecht. Deze geloofde er niets van en spotte er zelfs mee. Op de weeromreis viel
 • de knecht over boord, juist op de plaats, waar op de heenreis de stem vernomen was. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof
 • Schipper hoort op een plaats een stem die zegt dat de tijd er is en vraagt waar de man is. De knecht gelooft er niets
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Schipper hoort op een plaats een stem die zegt dat de tijd er is en vraagt waar de man is. De knecht gelooft er niets van, maar op de terugreis valt hij op de plaats waar de stem is gehoord, in het…

sage uit 1922
 • Boerenknecht ziet een huilende witte gedaante, maar de boer, zijn vrouw en hun zoon zien niets. De knecht ziet een
 • volgende dag moet de knecht de dokter halen voor de vrouw, die na een korte ziekte sterft.
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Boerenknecht ziet een huilende witte gedaante, maar de boer, zijn vrouw en hun zoon zien niets. De knecht ziet een tweede keer hetzelfde, als de boer en zijn zoon nog eens meegaan zien zij deze keer…

sprookje uit 1970
 • peerd en har'n ieder 'n knecht bie heur. Op 'n zeker dag kwam'n ze bie 'n harbarg en vroug'n, of ze doar ook logies krieg'n
 • te klouster'n, om te zain, of hai oek hulp beroup'n kon. Laip 'n man op weg te kuir'n. Knecht raip hom aan en vroug, of
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Drie kooplui overnachten in een herberg, waar het niet pluis lijkt, en slapen niet op de bedden, die midden in de nacht omgedraaid worden. Ze verdedigen zich, schieten een rover dood en sturen een…

sprookje uit 1800
 • . Daar liepen ze heen; en toen ze er bij kwamen, zagen ze dat het een kasteel was. Ze schelden aan en de knecht kwam voor
 • . Toen vroegen ze of ze hem daar ook herberg krijgen konden. "Ik zal het aan mijn heer vragen," zei deze. De knecht liep heen
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Drie gestrande matrozen zien een licht en komen bij een kasteel, waar aan tafel bij de heer, een scherprechter, een vrouw mensenvlees moet eten van de man, met wie ze overspel heeft gepleegd.

sprookje uit 1903
 • Van Broertje. Eens moesten de meid en de knecht op een boerderij op de kinderen passen, terwijl de baas en de vrouw
 • : ik ben het." Dat beloofden ze. Maar pas waren de meid en de knecht weg, of er kwamen twee roovers. Die klopten aan. De
 • Als de baas en zijn vrouw uit zijn, moeten de knecht en de meid op de kinderen passen. Ook de knecht en de meid gaan
 • even weg; de kinderen mogen voor niemand open doen, behalve voor de knecht als hij zegt "ik ben het". Er komen twee rovers
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Als de baas en zijn vrouw uit zijn, moeten de knecht en de meid op de kinderen passen. Ook de knecht en de meid gaan even weg; de kinderen mogen voor niemand open doen, behalve voor de knecht als hij…

sprookje uit 1901
 • Van een rooverbende Er was eens een boer, die had drie zoons en een knecht. Die vijf mannen waren allemaal kerels als
 • boomen. De baas hield er van dat alles stipt geregeld ging en zoo wou hij dan ook dat de knecht op tijd thuis was. Maar die
 • Een boer heeft drie zoons en een knecht. De boer wil dat iedereen op tijd thuis is. Als de knecht na twaalf uur thuis
 • de knecht, maar hij wordt weer vergeven als hij van de rovers vertelt. De burgemeester wordt gewaarschuwd. Op de bewuste
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een boer heeft drie zoons en een knecht. De boer wil dat iedereen op tijd thuis is. Als de knecht na twaalf uur thuis komt, vindt hij de deur gesloten. Hij wordt vergeven, maar enige tijd later komt…

sprookje uit 1901
 • den knecht hielden hem dikwijls genoeg voor den gek, maar dat merkte hij niet en hij had ook nooit gemerkt dat hij dommer
 • . Zoo kwam de ezel dan alleen thuis. "Dat's vreemd," dachten ze; dus vrouw, meid, knecht, allemaal gaan ze op zoek. En
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een domme boer rijdt op een ezel naar het bos. Hij gaat op een boom staan inhakken met een bijl. Een heer komt langs en waarschuwt dat de boom straks omvalt. De boer is zo dom dat hij het niet…

sprookje uit 1901
 • kelder gaan en er den knecht om vragen." Nu had de heer met zijn knecht afgesproken, dat als de jongen in den kelder kwam de
 • knecht hem ouderwetsch zou afranselen, maar de jongen had daar iets van gehoord. Om in den kelder te komen moest je door de
 • : hij mag het zelf in de kelder gaan halen. De knecht in de kelder heeft van de heer instructie gekregen om de jongen een
 • pak slaag te geven. De jongen vraagt de knecht of hij twee glazen tegelijk kan tappen. Met de boor maakt de jongen twee
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen…

sprookje uit 1901
 • knecht, "wat is er van uw verlangen?" Toen vertelde de boer, dat hij de baas was en dat hij van plan was den burgemeester mee
 • te nemen. De knecht begreep er natuurlijk niets van en dacht dat hij met een gek te doen had. Maar de boer hield vol en
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een domme boer stuurt zijn os naar de universiteit om te studeren. Een student laat de boer ervoor betalen. Elke keer als de boer op bezoek komt, vertelt de student over de goede studieresultaten van…

sage uit 1903
 • de soldaat tegen den boer niets, maar tegen den knecht zei hij: "Wil-je me helpen, dan krijg-je ook je portie." Ze gingen
 • spoken halen een ketel met gouden munten omhoog en verstoppen hem weer. 's Ochtends vraagt de soldaat de knecht om mee te
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om middernacht ziet de soldaat zes spoken voorbij komen; hoge militairen die met…

sage uit 1901
 • het land. "Van zulke rarigheid hou ik niet," zei de boer. "Mij goed," zei de knecht; en den anderen dag lag alles weer op
 • een hoop. Die knecht kon kollen, weet je; maar de boer joeg hem weg. 1. den mest over het land verspreiden.
 • knecht een kol is, slaagt hij erin in één dag alles te bemesten. De boer zegt dat hij niet van zulke kunsten houdt. De
 • volgende dag ligt alle mest weer op een hoop. Hierop wordt de knecht ontslagen.
 • tijdschriftartikel
 • knecht
 • Een luie boerenknecht krijgt van de boer te horen dat hij moet opschieten met het bemesten van het land. Aangezien de knecht een kol is, slaagt hij erin in één dag alles te bemesten. De boer zegt…