Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

13 resultaten voor ""

mop uit 1601
 • het gelag betalen. Zij blinddoeken dan den knecht en loopen de herberg uit zonder betalen.
 • betalen. Ze blinddoeken ook de knecht en vertrekken zonder te betalen.
 • knecht
 • Mannen die zich te goed doen in een herberg, zullen blindemannetje spelen waarbij de eerste die gepakt wordt moet betalen. Ze blinddoeken ook de knecht en vertrekken zonder te betalen.

mop uit 1678
 • Wat zeit David? Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, seyde hy tegens hem
 • , alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt
 • de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat David zei. De knecht denkt dat de pastoor
 • knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat…

mop uit 1601
 • zoenen? Wat de knecht beginnen mag? Bengel, wacht u zulks te denken Waarom, zey de jong gezel, Mag ik uwe moer niet zoenen
 • knecht
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.

mop uit 1881
 • invliegen." Hij was nl. geen echte gedachtenlezer. Hij vroeg dus aan zijn knecht: "Durf jij morgen als die prof. komt hier te
 • gaan zitten zonder een woord te spreken?" De knecht maakte geen bezwaar. Toen de prof. kwam, werd hij binnengelaten. De
 • Een professor wil een gedachtenlezer beproeven, maar deze stuurt zijn knecht in zijn plaats en deze antwoordt de
 • gebaren van de professor met tegengebaren tot de prof. het opgeeft en aan de ware gedachtenlezer uitlegt, dat de knecht al
 • knecht
 • Een professor wil een gedachtenlezer beproeven, maar deze stuurt zijn knecht in zijn plaats en deze antwoordt de gebaren van de professor met tegengebaren tot de prof. het opgeeft en aan de ware…

mop uit 1881
 • toevallig moet de knecht hooi hebben en hij ziet de meid daar staan, voorovergebogen met haar hoofd tussen haar beenen. Daar
 • Meid werkt zich in een knoop en de knecht die haar zo ziet, denkt dat ze zich de hals heeft afgesneden.
 • knecht
 • Meid werkt zich in een knoop en de knecht die haar zo ziet, denkt dat ze zich de hals heeft afgesneden.

mop uit 1881
 • de hooiberg en probeerde het daar; maar de kramp schoot in haar kuiten en ze kon dus niet terug. De knecht klimt de
 • De kuiten van een meisje dat haar benen om haar hoofd legt schieten in een kramp, waardoor ze niet terug kan. De knecht
 • knecht
 • De kuiten van een meisje dat haar benen om haar hoofd legt schieten in een kramp, waardoor ze niet terug kan. De knecht die haar zo vindt denkt dat ze zichzelf de keel heeft doorgesneden.

mop uit 1881
 • Een knecht en een meid dienden bij een boer. De pastoor komt op de boerderij en maakt een afspraakje met de meid, wat
 • toevallig door den boer wordt afgeluisterd. Deze zegt nu tegen de knecht: "Klim in die boom en vertel me dan wat je daar onder
 • De boer beveelt zijn knecht in de boom te klimmen, waaronder de pastoor en de meid afgesproken hebben, om hen te
 • betrappen. De meid vraagt wie voor het kind zal zorgen. De pastoor antwoordt: "Hij die daarboven is..." De knecht protesteert.
 • knecht
 • De boer beveelt zijn knecht in de boom te klimmen, waaronder de pastoor en de meid afgesproken hebben, om hen te betrappen. De meid vraagt wie voor het kind zal zorgen. De pastoor antwoordt: "Hij die…

mop uit 1881
 • knecht
 • Palfrenier neemt de taak over van de huisknecht tot genoegen van de freule.

mop uit 1881
 • Pastoor was niet erg wel en zei tegen een knecht: "Jan, je moest toch eens met me water naar de piskijker gaan, want ik
 • De knecht gaat met de pis van de pastoor naar de piskijker, maar in de kroeg halen ze een grap uit en verwisselen de
 • pis. De piskijker constateert, dat de pastoor zwanger is. Knecht Jan zegt het tenslotte tegen de pastoor en de meid zegt
 • knecht
 • De knecht gaat met de pis van de pastoor naar de piskijker, maar in de kroeg halen ze een grap uit en verwisselen de pis. De piskijker constateert, dat de pastoor zwanger is. Knecht Jan zegt het…

mop uit 1881
 • van elkaar, en riep: "Pst, pst, kom dan!" (Ook: Een getrouwde knecht, die aan huis komt werken. Ze vraagt dan: "Kom je nu
 • knecht
 • Varianten van verhaal over meisje dat gemeenschap heeft. Ze krijgt bij vertrek een vogel in een doosje, die ze als de vogel is ontsnapt, probeert te lokken door met gespreide benen te gaan liggen. In…

mop uit 1881
 • Moppenmaker Een meid en een knecht dienden bij denzelfden boer. Die meid was nog niet op de hoogte van al wat er in de
 • wereld te koop is en de knecht merkte dat gauw genoeg. Hij kocht dus op een goeden dag een zak met moppen en vroeg haar of ze
 • Knecht zegt tegen onnozele meid van zijn ding: "Dit is de moppenmaker." En hij leert haar hoe ermee moppen (gebak) te
 • zeer ingenomen, maar na een tijd wil de knecht weg en de meid kwijt en hij doet of hij de moppenmaker afsnijdt en in het
 • knecht
 • Knecht zegt tegen onnozele meid van zijn ding: "Dit is de moppenmaker." En hij leert haar hoe ermee moppen (gebak) te maken; telkens als er een klaar is, haalt hij een tevoren gekochte mop uit een zak…

sprookje uit 1881
 • dat hoorde liep ze verschrikt weg. Maar toen de knecht, en vervolgens de vrouw en de boer zelf, de koe probeerden te
 • melken, zong Duimpje weer: "Koetje, koetje, strol, strol, strol. Geef den knecht (de vrouw enz.) een emmer vol." Toen dacht
 • knecht
 • Duimpje was in hrt hooi in slaap gevallen en opgevreten door een koe en zong: "Koetje, koetje, strol, strol, strol, Geef de meid een emmer vol." De boer laat de koe slachten en de pens met Duimpje…

sage uit 1896
 • Van een Weerwolf. Op de Achterste hoef woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf
 • . Op een eigenaardige manier zijn ze daar achter gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee
 • knecht
 • Een jongeman is een weerwolf. Wanneer hij wandelt met zijn meisje, voelt hij aankomen dat hij zal veranderen. Hij stuurt haar verder en waarschuwt haar voor een grote hond. Zij moet hem zijn zakdoek…