Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1886
 • Een hymphamp-houvast Er was eens een arme knaap, die verhuurde zich als knecht bij een boer, voor een grauwe erwt in
 • zag hij daar een gouden bok grazen. Met den knecht, die daar aan het werk was, maakte hij een praatje en zeide: ”Ik wil
 • Een knecht vraagt voor een jaar werk een erwt. Na een verloren weddenschap om een haan, moet hij zo huilen dat hij toch
 • . Het blijkt een magisch dier te zijn, waar iedereen aan vast blijft kleven die hem vastpakt. Zo komt de knecht met een hele
 • knecht
 • Een knecht vraagt voor een jaar werk een erwt. Na een verloren weddenschap om een haan, moet hij zo huilen dat hij toch de haan krijgt. Na een verloren weddenschap om een gouden bok, moet hij wederom…

sage uit 1896
 • varen, doch zond vooraf zijn knecht ter kooi. Toen nu het schip op iets hards stootte en de knecht riep: «Wat is dat?» riep
 • Een schipper die tovenaar is, besluit een luchtreis te maken, Zijn knecht stuurt hij naar zijn kooi. Als het schip 's
 • nachts iets raakt, vraagt de knecht wat er aan de hand is. De schipper antwoordt dat het de haan van de Oldeboornster toren
 • knecht
 • Een schipper die tovenaar is, besluit een luchtreis te maken, Zijn knecht stuurt hij naar zijn kooi. Als het schip 's nachts iets raakt, vraagt de knecht wat er aan de hand is. De schipper antwoordt…

sage uit 1896
 • en poot aan poot dansten. De brouwer, hiermeê zeer slecht gediend, gebood zijnen knecht een grooten ketel vol water op
 • middernacht geslagen of het gezelschap verscheen en de dans begon. Maar nu komt de knecht en stort zoo snel hij kan het kokende
 • knecht een ketel heet water over de katten te werpen terwijl zij dansen. De volgende dag blijkt de vrouw van de brouwer
 • knecht
 • In Leeuwarden was een brouwerij waar 's nachts katten bijeenkwamen om poot aan poot te dansen. De brouwer zegt zijn knecht een ketel heet water over de katten te werpen terwijl zij dansen. De volgende…

sage uit 1896
 • vastmaakten zoo 't behoort; hoe dit 's morgens veranderd kon zijn wisten zij niet. Maar de groote knecht dacht er het zijne van
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier
 • losgemaakt wordt. Het schip vaart razendsnel. Na een half uur wordt alles stil en de knecht besluit te onderzoeken waar hij is
 • knecht
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier het fijne van weten en besluit een nacht op het schip door te brengen. Midden in…

sage uit 1896
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet
 • knecht
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang…

sage uit 1896
 • Een schipper, die altijd met een knecht voer, terwijl zijne vrouw aan wal woonde, verkeerde sedert geruimen tijd in het
 • , wist hij niet te vermoeden. Zijn knecht deelde natuurlijk in het moeielijke van de zaak, en het ligt voor de hand, dat deze
 • . Zijn knechten lopen bij hem weg. Op een dag heeft hij een nieuwe knecht, een ruwe man. Hij is kwaad als het schip niet kan
 • knecht
 • Een schipper kan al geruime tijd niet zeilen, zelfs wanneer er wind staat en hij de zeilen hijst, komt hij niet vooruit. Zijn knechten lopen bij hem weg. Op een dag heeft hij een nieuwe knecht, een…

mop uit 1896
 • Een dag baas. Zekere boer had een knecht, die reeds eenige jaren bij hem had gewoond en hem zeer trouw diende. De
 • knecht hield veel van den boer en de boer had met den knecht op; zij waren vrienden. Eens zeî de boer tot den knecht: «De
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil
 • rijden ze naar een brug en de knecht zegt de boer de kast in het water te gooien. Vanuit de kast klinkt geschreeuw. Het
 • knecht
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil dat, op voorwaarde dat hij een dag in het jaar baas mag zijn. Op een dag zegt hij…

mop uit 1896
 • knecht
 • Een arme jongen werkt bij een boer. 's Zomers is er werk genoeg, maar 's winters niet. Toch mag hij ook dan bij de boer in de kost, omdat zijn ouders arm zijn, maar de boer wrijft de jongen dit steeds…

sage uit 1896
 • één uur werd alles stil en scheen het werk afgeloopen, maar de nacht van den beangsten knecht was bedorven. Ook bij dag
 • waren onder dit alles ongestoord voortgegaan. Des anderen morgens bij het ontbijt begon de dienstmeid den knecht uit te
 • Een knecht kan niet slapen vanwege een voorgevoel. Elke nacht ziet hij drie mannen die een dode aankleden. Op een nacht
 • dag blijkt dat hij zijn eigen haarlok heeft afgesneden. De knecht verlaat de boerderij om zijn noodlot te ontkomen, maar
 • knecht
 • Een knecht kan niet slapen vanwege een voorgevoel. Elke nacht ziet hij drie mannen die een dode aankleden. Op een nacht besluit hij hier meer over te willen weten en snijdt een lok haar van de dode…