Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • ln eenen dag, sey Hans, dat hij van Ceulen in Den Haeg op schaetsen was gereden."t Is waer', seyde sijn knecht. 'maer
 • Hans beweerde dat hij in één dag van Keulen naar den Haag was geschaatst. Zijn knecht zei daarop, dat het waar was
 • knecht
 • Hans beweerde dat hij in één dag van Keulen naar den Haag was geschaatst. Zijn knecht zei daarop, dat het waar was, maar het was de langste dag van het jaar.

mop uit 1651
 • Als seecker Hoogduyts joncker dieven in sijn stal hoorde, riep hij sijn knecht op en saemen aen de stal koomende, seyde
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar
 • binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je hebt maar één leven, en je hebt het nu
 • knecht
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • knecht
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1896
 • knecht over en zeide: «als gij mij dat raadsel kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen - ik weet dat
 • dit uw beider wensch is, - en dan wil ik den molen aan u in eigendom overdragen.» De knecht, een schrandere bol, vond het
 • zijn knecht om raad en belooft hem dat als hij hem kan helpen, hij met de molenaarsdochter mag trouwen. De knecht weet raad
 • gaan. De molenaar doet dit en mag het opschrift en zijn molen behouden. De knecht trouwt met de molenaarsdochter.
 • knecht
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

mop uit 1919
 • bas en dieper bas, zonder onderbreking. Wat kon de knecht beginnen? Hij stormde de trap weder op, om bij het pompen te
 • . Een knecht probeert hans ook mee te laten helpen, maar Hans weigert. Uiteindelijk komt het schip veilig aan in Amsterdam
 • knecht
 • Hans Hannekemaaier vaart met een boot naar Amsterdam. Onderweg breekt er een storm uit. Hans besluit te gaan slapen. Het schip dreigt vervolgens te zinken, iedereen helpt met het wegpompen van het…

mop uit 1651
 • Tot Straesborg sijn kleyne vischkens, die men voor een delicatesse opset. Een knecht, met sijn heer te tafel sittende
 • , nam er de knegt 2 à 300 t' effens. De heer, siende dat de gasten lachten om de graegheyt van de knecht, seyde: 'Hans, het
 • In Straatsburg eet men kleine visjes als delicatesse. Een knecht, die met zijn heer aan tafel zat, nam er 2 à 300
 • tegelijkertijd op zijn bord. De heer, die zag dat zijn gasten lachten om de gulzigheid van zijn knecht, zei tegen zijn knecht dat het
 • knecht
 • In Straatsburg eet men kleine visjes als delicatesse. Een knecht, die met zijn heer aan tafel zat, nam er 2 à 300 tegelijkertijd op zijn bord. De heer, die zag dat zijn gasten lachten om de…

mop uit 1651
 • beeter wist, seyde hij, sich tot sijn knecht Hans keerende: 'Hans weiss auch wol, aber er will's nicht sagen.'
 • aanzienlijke dame. De jonker wil het echter niet bevestigen en ook zijn 'jonge knecht' houdt zijn mond.
 • knecht
 • Een dubbelzinnig verhaal over dat een Duitse jonker door verschillende dames benijd wordt om zijn omgang met zekere aanzienlijke dame. De jonker wil het echter niet bevestigen en ook zijn 'jonge…