Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

58 resultaten voor ""

sage uit 1934
 • hoeve vond Driek wel een aardige, maar hij liet hem maar stil 'betijen'. Z'n knecht was een beste vent als ze heem niet
 • . De drank kraalde in de smoezelige glaasjes. Suf en lodderoogend bezag de knecht het zwijgende spel der kaartende boeren
 • . Deze scheurde open en de hond en de knecht gingen naar binnen. De volgende morgen werd Driek dood in zijn bed aangetroffen
 • knecht
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sprookje uit 1970
 • DE ZEEMEERMIN Er was eens een knecht, die met de twee kinderen van zijn heer langs de oever van de zee ging wandelen
 • knecht
 • Twee kinderen raken zoek aan het strand. De moeder gaat ze elke dag zoeken. Aan het strand spreekt ze een zeemeermin die haar vertelt dat haar kinderen het goed hebben. Ze smeekt de meermin haar…

sage uit 1970
 • knecht
 • Een smid wil met zijn meisje trouwen, maar heeft niet genoeg geld. Op een nacht ziet de smid kaboutertjes bij een berg. Plosteling verdwijnen ze. Eén kabouter blijft achter, omdat zijn muts in een…

sage uit 1918
 • molenscherpen geheimzinnig gewurgd. De boze had hier de hand in 't spel. Toen er een nieuwe knecht gehuurd werd, verbood de 'baas
 • ' hem 't nachtelijk 'bielen'. Maar de nieuwe knecht gaf daar niet om; hij wilde het juist te middernacht in het spokenvuur
 • Een knecht werkt 's nachts in de spookmolen. Om 12 uur komen zwarte katten 1 voor 1 binnen (al is alles afgesloten
 • knecht
 • Een knecht werkt 's nachts in de spookmolen. Om 12 uur komen zwarte katten 1 voor 1 binnen (al is alles afgesloten). Plots slaat hij met zijn biel-hamer de brutaalste kat een voorpoot af en ziet 's…

sage uit 1920
 • steen meesjouwend: 'Waar leg ik hem en waar breng ik hem?' Weer eens een avond kwam hij op zijn weg een dronken knecht tegen
 • van een nazijnde hoeve, en weder zuchtte de doler zijn altijd eendre woorden. De knecht, korzelig over zichzelf, niet
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar
 • knecht
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar je hem gekregen hebt!"

sage uit 1920
 • De weerwolf Op de hoeve Bosscherhof woonde eertijds een knecht die een lederen riem bezat, welke de macht had, hem
 • , indien hij hem omgordde, te betoveren als weerwolf. Geheimzinnig en zorgvuldig werd deze band telkenmale door de knecht
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • knecht
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1944
 • de grond, en... Wie staat daar met fonkelende ogen in hun midden?... De knecht van de 'Beese'. Maar drie snelle passen in
 • , waar hij de deur openbonst en rappe Peerke het monster een haal geeft, zodat het bloed uit zijn kop stroomt en de knecht
 • knecht
 • Een man wordt op zijn rug gesprongen door een weerwolf en moet hem tot halverwege de berg dragen. Hij bedenkt hem bloed te doen laten, waar hij gedoopt is. Tis de smid sleept de rugplakker, hem bij de…

mop uit 1967
 • Math de dappere 't Was nog in het begin van deze eeuw dat er bij Poels op de Gun in Swolgen een knecht woonde die als
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te
 • knecht
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te vragen of hij een paar zakken rogge kan malen. De molenaar woont vlakbij het…

sage uit 1952
 • hele huishouden er wakker en bang van werd. De boer en de knecht besloten in de kamer naast de paardestal te gaan slapen
 • niet de stal in te gaan. Tegen één uur keerde de rust weer, nu hadden de boer en de knecht moed gevat en kwamen gewapend
 • Elke nacht worden de paarden gekweld en de knecht bindt stukken glas en een scherp mes aan de manen van het paard. Weer
 • knecht
 • Elke nacht worden de paarden gekweld en de knecht bindt stukken glas en een scherp mes aan de manen van het paard. Weer begint om 12 uur het spektakel, maar plots is het stil; ze gaan kijken en er…

sage uit 1952
 • was. Op een avond rende de knecht van de 'Kuppenhof' hijgend en met uitpuilende ogen van angst het erf van 'Gravenhof' op
 • knecht
 • Elke avond na het eten gaat Sjang weg en komt pas heel laat terug. Op een keer volgen ze hem en zien hem iets uit een boom halen en even later was hij een weerwolf. De pastoor wordt gehaald en Sjang…

sage uit 1965
 • meer af kon krijgen. Als je zijn naam wil weten, het was Kees Ondernaar. Op een dag kwam zich een knecht presenteren en
 • toen ging alles vlot. Kees hoefde niks meer te doen, want zijn knecht lapte tien paar schoenen op een perfecte wijze in
 • knecht
 • Schoenmakersknecht lapt schoenen in ongelooflijk korte tijd.

sage uit 1965
 • Nulens, heb ik daar iets wonderlijke meegemaakt. Peer vertelde me dat zijn knecht de vorige avond bij het melken een kat
 • knecht
 • Heks wordt ontmaskerd doordat ze als kat tussen een deur geplet wordt.

sage uit 1970
 • Een knecht wordt onderweg besprongen door een weerwolf. Hij slaat hem flink op zijn neus en trekt hem het vel af. Tot
 • zijn schrik blijkt het de kameraad, ook knecht, te zijn die hem, voordat hij op weg ging, gewaarschuwd had voor de weerwolf
 • knecht
 • Een knecht wordt onderweg besprongen door een weerwolf. Hij slaat hem flink op zijn neus en trekt hem het vel af. Tot zijn schrik blijkt het de kameraad, ook knecht, te zijn die hem, voordat hij op…

sage uit 1970
 • Vrederechter Corte werd altijd door zijn knecht met de koets naar de rechtbank in Valkenburg gebracht. Op de terugweg
 • bezochten ze dan een bepaald café, waar hij een paar rondjes gaf en praatte en lachte met de cafébezoekers. De knecht wist dat
 • knecht
 • Vrederechter Corte werd altijd door zijn knecht met de koets naar de rechtbank in Valkenburg gebracht. Op de terugweg bezochten ze dan een bepaald café, waar hij een paar rondjes gaf en praatte en…

legende uit 1925
 • , maar tot zijn verwondering was bet beeldje reeds vóór hem teruggekomen. Hij ondervroeg zijn vrouw en den knecht, maar geen
 • knecht
 • Toen een schipper met een lading kolen uit Venlo weg wilde varen, lukte dit hem niet. Hij doorzocht en onderzocht het hele schip wat de reden hiervan kon zijn, maar kon niets vinden. Nogmaals…

sage uit 1970
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het
 • paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als gevangene mee. Hij verzon een list om samen
 • knecht
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als…

sage uit 1925
 • EEN ONSCHULDIGE GEHANGEN. In het jaar 1595 deed het volgende zich voor te Weert: Een knecht was door zijn heer naar de
 • en terwijl de baas werd geroepen, kwamen andere koopers nader en drongen den knecht op zijde. Toen sprongen plotseling
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de
 • . Het voorval wordt gemeld aan Aartshertog Albert en de knecht wordt naar Brussel gebracht en daar in triomf, begeleid door
 • knecht
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de haringen te hebben willen stelen. Ondanks al zijn ontkenningen, wordt hij…

sage uit 1925
 • knarsend rond met een vaart, als er nooit werd gehoord. Hij riep zijn knecht en beval hem te gaan zien, wie den molen in
 • beweging had gebracht. De knecht ging en keerde sidderend terug. Hij kon bijna geen woord uiten. "Al sloeg men mij dood, ik
 • . Zijn knecht beweert de duivel te hebben gezien. Godeslag gaat zelf kijken en ziet de duivel, die zijn vijf mark onder de
 • knecht
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • moeite vooruit te krijgen en het schuim stond het dier op den muil. Of de knecht het paard al sloeg, het hielp niet. Ten
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • knecht
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • DE KOETS VAN DEN DUIVEL. Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar het adellijk huis Beegden. Het werd
 • knecht. In het rijtuig zaten twee heeren in het zwart. En hij schrok nog heviger, toen hij zag, dat een van de heeren een
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden
 • stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit om mee te rijden. De knecht kon er niet
 • knecht
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit…

sage uit 1925
 • een knecht in dienst, die een raren naam had. Op zekeren dag kwam er nog een nieuwe knecht in dienst op den molen. ?De
 • andere knecht zei al dadelijk tegen hem.: ,,Je moet des nachts maar niet schrikken, als er een hond binnenkomt waar wij
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht
 • hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht vindt het maar niks. Hij stut de deur, maar
 • knecht
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • knecht
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1925
 • Een meid, die zich kon veranderen in een kat Op zekere dag begaf zich de knecht van de Sibberhof onder Oud-Valkenburg
 • te scheppen. Zij had het hoofd zwaar met doeken verbonden en de knecht vroeg haar al dadelijk deelnemend, wat haar dan
 • Een knecht ziet een dienstmeisje bij de Langkuil, die haar hoofd heeft ingewikkeld. Als hij vraagt wat er is, maakt hij
 • knecht
 • Een knecht ziet een dienstmeisje bij de Langkuil, die haar hoofd heeft ingewikkeld. Als hij vraagt wat er is, maakt hij uit haar antwoord op dat zij de kat is geweest die gisteren aan zijn schoen…

sage uit 1925
 • hetzelfde ongeluk. Op zekere dag kreeg de brouwer echter een knecht in dienst die voor geen klein geruchtje vervaard was. En
 • !' De nieuwe knecht begaf zich 's nachts in het brouwhuis. Onderwijl dat het bier kookte - het kon even na middernacht zijn
 • In een brouwerij gebeuren veel ongelukken. Elke nacht valt een knecht in de ketel kokend bier en is hij dood (en het
 • bier bedorven). Geen enkele knecht wil daar nog nachtdienst draaien. Tot op een dag een knecht kokend bier gooit naar een
 • knecht
 • In een brouwerij gebeuren veel ongelukken. Elke nacht valt een knecht in de ketel kokend bier en is hij dood (en het bier bedorven). Geen enkele knecht wil daar nog nachtdienst draaien. Tot op een…

sage uit 1925
 • het schuim om de muil stond. Gedurende dat hele uur klonk over de weide alleen maar paardegetrappel. Een knecht van de
 • paarden en begon te rijden. Onderwijl sloop de knecht stilletjes naderbij en nam de zeef weg. Toen het op een uur aanging
 • knecht
 • Een boerenknecht ontdekt dat een meisje, een vroegere minnares van de boer, met een zeef naar het weiland vliegt en daar de paarden van zijn baas berijdt.