Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

43 resultaten voor ""

sprookje uit 1892
 • woonde. Eens gingen zij 's avonds uit en lieten de zorg van hun huis aan de knecht en de twee dienstmeisjes over. Nu wilde
 • het geval dat de knecht dringend werd weggeroepen en de twee meisjes besloten voor alle zekerheid alles voor en achter
 • heeft argwaan gekregen en weet te ontsnappen. Dan wordt een nieuwe knecht in dienst genomen. Hij maakt het dienstmeisje het
 • hof. Hij wil met haar trouwen en haar voorstellen aan zijn ouders. Hij neemt het dienstmeisje mee. Dan vertelt de knecht
 • knecht
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sprookje uit 1894
 • knecht
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1890
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 110
 • 1890
 • knecht
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1892
 • ' boezemvriend, overleden was, bevel gaf de klok te luiden en later bleek dat het niet de knecht maar de aap was geweest. De
 • knecht
 • scheldnamen

sprookje uit 1892
 • op 't rik. Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een knecht. Toen vroegen mij alle menschen hoe die
 • knecht toch hieten zou. Wel oprecht hiet mijn knecht, Goed bescheid hiet de meid, Veel gedruisch hiet mijn huis
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met
 • knecht
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met bijzondere namen.

sprookje uit 1893
 • baas geslagen had den hond, enz. Toen kwam de knecht, die sloeg de vrouw, omdat de vrouw geslagen had den baas, enz. Toen
 • kwam de meid, die sloeg den knecht, omdat de knecht geslagen had de vrouw, enz.
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de baas slaat daarop de hond en toen de vrouw de baas, de knecht de
 • vrouw en de meid de knecht.
 • knecht
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de baas slaat daarop de hond en toen de vrouw de baas, de knecht de vrouw en de meid de knecht.

sprookje uit 1893
 • ik een knecht had. Weloprecht hiet mijn knecht, Welbereid hiet mijn meid, Welbemind hiet mijn kind, Tijdverdrijf hiet
 • haan, Weloprecht hiet mijn knecht, Welbereid hiet mijn meid, Welbemind hiet mijn kind, Tijdverdrijf hiet mijn wijf, 's
 • Een mannetje, dat een huis op het ijs bouwt, wenst een vrouw, een kind, een knecht, een meid, een haan, een hennetje
 • knecht
 • Een mannetje, dat een huis op het ijs bouwt, wenst een vrouw, een kind, een knecht, een meid, een haan, een hennetje, een zwaan, een schaap, een kalf en een koe met fraaie, rijmende namen.

sage uit 1892
 • Bij Teunisboer in Erpelo onder Holten kwam de knecht op een avond bij het huis terwijl de overige huisgenooten reeds te
 • komt en ten laatste vlak voor hem gaat staan. Op zijn kloppen kreeg hij geen gehoor, zoodat de knecht, ten einde raad, aan
 • Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil
 • slechts zijn zakdoek aanreiken en deze blakert zwart waar hij wordt aangeraakt. De knecht zegt het de boer en deze doet geld
 • knecht
 • Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil. 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het…

sage uit 1892
 • Het gebeurde vroeger veel, dat als er een nieuwe knecht of meid bij een boer kwam, dat deze zoodra ze maar even binnen
 • Diverse volksgebruiken: initiatierite voor nieuwe knecht; meerdere kleinkinderen met zelfde naam als opa; stro onder
 • knecht
 • Diverse volksgebruiken: initiatierite voor nieuwe knecht; meerdere kleinkinderen met zelfde naam als opa; stro onder een dode.

sprookje uit 1892
 • Wou hij dat hij een knecht had Hoe die knecht heeten zou Welberecht heet mijn knecht Welbereid heet mijn meid Welbemind
 • kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die allemaal vreemde namen hebben.
 • knecht
 • Een mannetje, niet goed wijs, bouwde een huisje op het ijs en wou toen een hennetje, daarna een haan, een zwaan, een kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die…

sprookje uit 1892
 • wou hij dat hij een knecht had Toen had hij ook een knecht Toen wou hij dat hij een meid had Toen had hij ook een meid
 • kind Zeer opregt, zoo is mijn knecht Met groot beleid, zoo is mijn meid Vlassen staartje heet mijn paardje Met behagen reid
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen
 • knecht
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen, koe, kalf, zwaan, haan en hen, waarvan sommige vreemde namen dragen.

sage uit 1892
 • , door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven
 • Die verzauberte Mühle (Brauerei). Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt (wirft sie ins heisse Gebräu; haut ihr den
 • knecht
 • Door heksen in kattengedaante geplaagde molenaar wordt geholpen door iemand die 's nachts met een ongewijde en een gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die…

sage uit 1893
 • doortrekken, schoot die knecht hem van achteren een kogel door het lichaam. Ooms stortte ter aarde, waarna de knecht hem nog zoo
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een
 • knecht
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sprookje uit 1893
 • knecht
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • . Opeens zate vier haan1 oan de pot, of ze'r oan gespijkerd ware. In d'rn angst riep 't wijf de knecht wakker: 'Zet de pispot
 • is op de plank'. De knecht vat 'm. 'Houvast', klinket doar bove en vast zat i, zoo vast of i er oan geklonke zat. Nou
 • vasthouden zegt hij houvast, waarop ze vastzitten. Achtereenvolgens komen de knecht en de meid, en onderweg naar het kasteel een
 • knecht
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sprookje uit 1893
 • knecht
 • Herder geeft zijn drie pannekoeken weg, als beloning mag hij drie wensen doen. Hij kiest een geweer, een fluit en een pruik. Als hij honger krijgt gaat hij naar huis, waar men dreigt hem op te hangen…

sage uit 1892
 • 1.34. De gloeiende Op zekeren avond waren de molenaar en zijn knecht op den molen, gelegen onder Neerpelt. Onderwijl
 • beiden daar op den molenberg tegen de deur van den molen geleund stonden, ziet de knecht in de verte den gloeiige man. 'Kijk
 • aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester Cuijpers materiaal
 • Knecht van de molenaar heeft gehoord dat de gloeiige man op fluiten afkomt. Tegen de zin van de molenaar fluit hij drie
 • knecht
 • Knecht van de molenaar heeft gehoord dat de gloeiige man op fluiten afkomt. Tegen de zin van de molenaar fluit hij drie maal, en de gloeiige man komt zo hard aanrennen dat ze net op tijd naar binnen…

sage uit 1892
 • jaren, De Bonte Os uit. Behalve eene herberg enz., oefende hij daarin het landbouwbedrijf uit en hield soms knecht en meid
 • knecht
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.

sage uit 1892
 • den knecht dezer boerderij, die toevallig laat huiswaarts keerde. Een der dwergen riep hem toe: 'Zeg, als ge thuis komt
 • , tegen Adriaan, dat Kyrië dood is.' Zoodra de knecht in huis gekomen was, vertelde hij wat hem werd toegeroepen en men hoorde
 • knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat Kyrië dood is, hoort men een kabouterstem
 • knecht
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sprookje uit 1896
 • , huurde een knecht voor zich alleen en leefde zeer rijk. Maar dit had nog maar weinige weken geduurd, toen bezat hij reeds
 • geen rooden duit meer. De knecht, geen sober leven gewoon, had nu 't plezier er af en liep weg. De waard, altijd zeer
 • knecht
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • knecht
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1896
 • Een hymphamp-houvast. Er was eens een arme knaap, die verhuurde zich als knecht bij een boer, voor een grauwe erwt in
 • zag hij daar een gouden bok grazen. Met den knecht, die daar aan het werk was, maakte hij een praatje en zeide: «ik wil
 • Een knecht vraagt als loon voor zijn werk niet meer dan een erwt. Als hij onderweg een haan ziet, wil hij deze graag
 • . De knecht, haar geliefde, probeert haar los te trekken, maar blijft ook vastzitten. Hetzelfde gebeurt met enkele
 • knecht
 • Een knecht vraagt als loon voor zijn werk niet meer dan een erwt. Als hij onderweg een haan ziet, wil hij deze graag kopen, maar de haan is te duur. Hij maakt een afspraak met de meid: als de haan…

sprookje uit 1896
 • knecht over en zeide: «als gij mij dat raadsel kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen - ik weet dat
 • dit uw beider wensch is, - en dan wil ik den molen aan u in eigendom overdragen.» De knecht, een schrandere bol, vond het
 • zijn knecht om raad en belooft hem dat als hij hem kan helpen, hij met de molenaarsdochter mag trouwen. De knecht weet raad
 • gaan. De molenaar doet dit en mag het opschrift en zijn molen behouden. De knecht trouwt met de molenaarsdochter.
 • knecht
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

mop uit 1896
 • het antwoord, «maar ik denk dat ik hem wel zal lusten.» «Ga dan met den knecht naar den kelder,» zeî mijn- heer; «hij zal
 • je op wijn trakteeren. Daarna moet je maken datje wegkomt.» Maar mijnheer had den knecht ingefluisterd, dat hij den knaap
 • wil hem dit betaald zetten en stuurt hem naar de kelder voor wijn, een knecht gaat met hem mee en deze moet de jongen een
 • pak slaag geven. De jongen trekt echter de kurken uit de vaten zodat de wijn wegstroomt en de knecht zijn duimen in de
 • knecht
 • Een boerenknecht geeft een heer een gevat antwoord als deze vraagt van wie de biggen zijn die de jongen bij zich heeft. De heer wil een streek met hem uithalen en nodigt hem uit te komen eten. De…

mop uit 1896
 • een eerlijk man te worden. Hij verhuurde zich bij een boer als knecht en gedroeg zich zoo goed en naar genoegen van zijn
 • baas dat deze veel van hem hield. Eens toen zij bij elkander zaten te keuvelen, begon de knecht te vertellen van zijne
 • het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft deze niet dat de knecht de waarheid
 • spreekt. Als op een dag een slagersjongen een schaap kom halen, wil de knecht bewijzen dat hij niet gelogen heeft. Hij legt
 • knecht
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft…