Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

34 resultaten voor ""

legende uit 1923
 • Hostie Legende. 't Was in het jaar 1374. Jan van Keulen, de knecht van een adellijke dame te Middelburg, moest op
 • knecht
 • Een man gaat slechts voor de vorm biechten met pasen en als hij de communie ontvangt, verandert deze in zijn mond in vlees en hij kan het niet doorslikken. Als hij erin bijt, vallen 3 bloeddruppels op…

sage uit 1923
 • wafelijzer uitgeleend had, aan den boer van de naburige hofstee. Ze vroeg den knecht of hij het ijzer durfde halen, en natuurlijk
 • een witte gedaante zich oprichten in de sloot onder hem. Maar de knecht zei: "Wat dood is, moet dood blijven," en gaf het
 • Op een koude winteravond willen de boeren een knecht te pakken nemen die niet in spoken gelooft. Hij zal voor de
 • knecht
 • Op een koude winteravond willen de boeren een knecht te pakken nemen die niet in spoken gelooft. Hij zal voor de boerenvrouw het wafelijzer ophalen bij een verder gelegen boerderij. Op de terugweg…

sage uit 1923
 • Ossaart Op 'n mooien zomeravond ging De G. naar het veld om te zien of zijn knecht het werk goed gedaan had. De maan
 • scheen zoo helder, dat het bijna zoo licht was als op den dag. De knecht had de ploeg op het land laten staan, omdat hij de
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een
 • knecht
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1923
 • haar vertrek, en wat meid en knecht van haar gezegd hadden. Zelfs op een groote afstand kon de kat alles hooren, en velen
 • geloofden, en niet zonder reden, dat ze zelfs wist wat de menschen dachten. Dan werd de knecht gestraft, doordat het paard
 • ze een poes, die haar alles overbrieft, en straft de knecht door hem te laten verdwalen in de mist of met konijnen of
 • knecht
 • Een schoutinne is een heks en heeft altijd boter, terwijl de buren altijd problemen met het boteren hebben. Ook heeft ze een poes, die haar alles overbrieft, en straft de knecht door hem te laten…

sage uit 1920
 • steen meesjouwend: 'Waar leg ik hem en waar breng ik hem?' Weer eens een avond kwam hij op zijn weg een dronken knecht tegen
 • van een nazijnde hoeve, en weder zuchtte de doler zijn altijd eendre woorden. De knecht, korzelig over zichzelf, niet
 • 4 december 1920
 • Frits Smeets (F.S.), in: Limburgs Leven I, N°33, p. 6 (4-12-1920)
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar
 • knecht
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar je hem gekregen hebt!"

sage uit 1920
 • De weerwolf Op de hoeve Bosscherhof woonde eertijds een knecht die een lederen riem bezat, welke de macht had, hem
 • , indien hij hem omgordde, te betoveren als weerwolf. Geheimzinnig en zorgvuldig werd deze band telkenmale door de knecht
 • 20 november 1920
 • Frits Smeets (F.S.), in: Limburgs Leven I, N°31, p. 6 (20-11-1920)
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • knecht
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1923
 • geweldige krampen. Goede raad was duur, en dus moest de knecht met den zoon naar den veearts rijden, om een "paardemiddel" te
 • knecht
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

sage uit 1923
 • erop gesteld, dat men hem met rust liet en niet plaagde of kwelde. Daar kon hij allerminst tegen. Dat ondervond een knecht
 • ernaast heuvels en zandbergen. De knecht zag op een van die heuvels een man staan. Hij dacht, dat het een zijner kameraden was
 • knecht
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1923
 • ! Godeslas riep om den knecht. Deze kwam en kreeg bevel eens te gaan kijken, wat er aan de hand was. De knecht, hoewel verstoord
 • zijn heele lichaam. “Wat is er voor gemorrel in de keet?” vroeg Godeslas met een drift bulderende stem. De knecht stamelde
 • knecht
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

legende uit 1925
 • , maar tot zijn verwondering was bet beeldje reeds vóór hem teruggekomen. Hij ondervroeg zijn vrouw en den knecht, maar geen
 • knecht
 • Toen een schipper met een lading kolen uit Venlo weg wilde varen, lukte dit hem niet. Hij doorzocht en onderzocht het hele schip wat de reden hiervan kon zijn, maar kon niets vinden. Nogmaals…

sage uit 1925
 • EEN ONSCHULDIGE GEHANGEN. In het jaar 1595 deed het volgende zich voor te Weert: Een knecht was door zijn heer naar de
 • en terwijl de baas werd geroepen, kwamen andere koopers nader en drongen den knecht op zijde. Toen sprongen plotseling
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de
 • . Het voorval wordt gemeld aan Aartshertog Albert en de knecht wordt naar Brussel gebracht en daar in triomf, begeleid door
 • knecht
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de haringen te hebben willen stelen. Ondanks al zijn ontkenningen, wordt hij…

sage uit 1925
 • knarsend rond met een vaart, als er nooit werd gehoord. Hij riep zijn knecht en beval hem te gaan zien, wie den molen in
 • beweging had gebracht. De knecht ging en keerde sidderend terug. Hij kon bijna geen woord uiten. "Al sloeg men mij dood, ik
 • . Zijn knecht beweert de duivel te hebben gezien. Godeslag gaat zelf kijken en ziet de duivel, die zijn vijf mark onder de
 • knecht
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • moeite vooruit te krijgen en het schuim stond het dier op den muil. Of de knecht het paard al sloeg, het hielp niet. Ten
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • knecht
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • DE KOETS VAN DEN DUIVEL. Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar het adellijk huis Beegden. Het werd
 • knecht. In het rijtuig zaten twee heeren in het zwart. En hij schrok nog heviger, toen hij zag, dat een van de heeren een
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden
 • stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit om mee te rijden. De knecht kon er niet
 • knecht
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit…

sage uit 1925
 • een knecht in dienst, die een raren naam had. Op zekeren dag kwam er nog een nieuwe knecht in dienst op den molen. ?De
 • andere knecht zei al dadelijk tegen hem.: ,,Je moet des nachts maar niet schrikken, als er een hond binnenkomt waar wij
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht
 • hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht vindt het maar niks. Hij stut de deur, maar
 • knecht
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • knecht
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1925
 • Een meid, die zich kon veranderen in een kat Op zekere dag begaf zich de knecht van de Sibberhof onder Oud-Valkenburg
 • te scheppen. Zij had het hoofd zwaar met doeken verbonden en de knecht vroeg haar al dadelijk deelnemend, wat haar dan
 • Een knecht ziet een dienstmeisje bij de Langkuil, die haar hoofd heeft ingewikkeld. Als hij vraagt wat er is, maakt hij
 • knecht
 • Een knecht ziet een dienstmeisje bij de Langkuil, die haar hoofd heeft ingewikkeld. Als hij vraagt wat er is, maakt hij uit haar antwoord op dat zij de kat is geweest die gisteren aan zijn schoen…

sage uit 1925
 • hetzelfde ongeluk. Op zekere dag kreeg de brouwer echter een knecht in dienst die voor geen klein geruchtje vervaard was. En
 • !' De nieuwe knecht begaf zich 's nachts in het brouwhuis. Onderwijl dat het bier kookte - het kon even na middernacht zijn
 • In een brouwerij gebeuren veel ongelukken. Elke nacht valt een knecht in de ketel kokend bier en is hij dood (en het
 • bier bedorven). Geen enkele knecht wil daar nog nachtdienst draaien. Tot op een dag een knecht kokend bier gooit naar een
 • knecht
 • In een brouwerij gebeuren veel ongelukken. Elke nacht valt een knecht in de ketel kokend bier en is hij dood (en het bier bedorven). Geen enkele knecht wil daar nog nachtdienst draaien. Tot op een…

sage uit 1925
 • het schuim om de muil stond. Gedurende dat hele uur klonk over de weide alleen maar paardegetrappel. Een knecht van de
 • paarden en begon te rijden. Onderwijl sloop de knecht stilletjes naderbij en nam de zeef weg. Toen het op een uur aanging
 • knecht
 • Een boerenknecht ontdekt dat een meisje, een vroegere minnares van de boer, met een zeef naar het weiland vliegt en daar de paarden van zijn baas berijdt.

sage uit 1925
 • verplaatsen. Een knecht die laat groenten uit het veld haalde, had er zijn overleden meester in herkend. Een meisje van dezelfde
 • knecht
 • Een verplaatser van een grenssteen moest ronddolen rond de fout geplaaste steen tot iemand hem zou verlossen. Een dronken boer verloste hem door, overmoedig, te roepen dat de geest de steen moest…

sage uit 1925
 • DE WONDERBARE ZAAIER. Op het kasteel Horn leefde vroeger een knecht, die, wanneer hem werd bevolen een bed boonen te
 • knecht
 • Een kasteelknecht die bonen moest zaaien, hoefde maar te roepen 'Roetsj, voor ieder van de vier zijden eenmaal' en het hele veld was al bezaaid. De duivel zou daar niet vreemd aan zijn geweest.

sage uit 1925
 • , maar als hij terugkomt is de poort weer open. De knecht bedenkt zich dan dat het tussen twaalf en een is, het moment waarop
 • knecht
 • Een stalknecht die was vergeten te paarden te voeren, komt erachter dat de poort van de stal open is. Hij sluit hem, maar als hij terugkomt is de poort weer open. De knecht bedenkt zich dan dat het…

sage uit 1925
 • De weerwolf van den oversten Hof Op den Overste Hof te Schaesberg diende een knecht die des morgens nooit at. Werd hem
 • denken moesten. Zo werd de knecht dan ook stilaan ervan verdacht een weerwolf te zijn. Hoe dat te bewijzen? Er werd echter op
 • Een knecht die 's ochtends vaak geen honger heeft wordt bespied. Men komt erachter dat hij 's nachts als weerwolf een
 • knecht
 • Een knecht die 's ochtends vaak geen honger heeft wordt bespied. Men komt erachter dat hij 's nachts als weerwolf een veulen opeet.

sage uit 1925
 • knecht
 • Een pachter komt erachter dat een kleine scheper op zijn boerderij vermoedelijk een weerwolf is. Hij stuurt hem weg voor een dag en hij en zijn knechten ontdekken in een holle wilg een wolvenvel. Ze…

sage uit 1925
 • De halsband Men had ontdekt dat zekere knecht te Oud-Valkenburg een ijzeren halsband bezat, waardoor hij het vermogen
 • had zich in een weerwolf te veranderen, als hij hem bij zich droeg. Op zekere dag dat de knecht afwezig was, wist men de
 • Een zekere knecht te Oud-Valkenburg had een ijzeren halsband, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf te
 • veranderen, als hij hem bij zich droeg. Toen men de halsband een keer probeerde te verbranden, verscheen de knecht plotseling en
 • knecht
 • Een zekere knecht te Oud-Valkenburg had een ijzeren halsband, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf te veranderen, als hij hem bij zich droeg. Toen men de halsband een keer probeerde te…