Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

42 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • arbeider
 • knecht
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

mop uit 1973
 • arbeider
 • knecht
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sage uit 1966
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • arbeider
 • knecht
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

mop uit 1966
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • op, die mee wil'. De knecht herinnert zich zijn eigen ontevredenheid. De boer draait de schep echter weer om en schept
 • arbeider
 • knecht
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1968
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen
 • moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van de boer met hun naar bed moest. De vrouwen
 • arbeider
 • knecht
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • ." "Hjir hast wer hûndert goune", sei de boer. Wer in maend letter frege er syn arbeider: "Kin er nou goed prate?" "Hy kin
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon praten. De arbeider zei al een beetje
 • arbeider
 • knecht
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

mop uit 1968
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen
 • . Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de knecht dat hij zou zeggen dat hij
 • arbeider
 • knecht
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen. Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de…

mop uit 1954
 • kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar zonden vroeg, zei de knecht dat ze dat
 • arbeider
 • knecht
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

sage uit 1967
 • arbeider
 • knecht
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

sage uit 1967
 • spul, dat seach er wol. Dyselde nom him op en smiet him yn it wetter. Doe wie dy arbeider aerdich bikom.
 • zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het water. Toen draaide de arbeider aardig bij.
 • arbeider
 • knecht
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

sage uit 1967
 • arbeider
 • knecht
 • Een boerenknecht moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zetten zijn kameraden allemaal zakken rogge voor zijn bed, zodat hij er niet uit kon komen. Toen ze de volgende dag de…

sage uit 1966
 • dat paard had gekocht. Deze zei van een man die op zijn knecht leek, alleen dan met een bochel. De boer kocht zijn eigen
 • arbeider
 • knecht
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1966
 • Rikele van der Veen wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer op it Wytfean. Dat wie Jan Tsjerks (Hoekstra). Hy
 • arbeider
 • knecht
 • De duivel rende eens voor een man uit en liet voetsporen achter. Vlak voor het huis van de man hielden de voetsporen opeens op. Daar had de duivel een grote sprong gemaakt.

sage uit 1966
 • arbeider
 • knecht
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer gewoon.

sage uit 1967
 • . Hy sei tsjin syn arbeider: "Jonge, astû de boel hjir oplosse kinst, krijst in grou stik jild fan my. De arbeider sei: "Ik
 • . Dy moesten dêr wei, earder koenen se net rêste. Doe rekken de dûmny en de arbeider oan 't graven. Der kamen twa kisten
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze zich in de spookkamer op. Om klokke
 • arbeider
 • knecht
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

mop uit 1951
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • verzetten. De boer vindt dit een prima plan en aldus geschiedt het. Na het eten gaat de knecht niet aan de slag. Hij stelt de
 • arbeider
 • knecht
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

sage uit 1967
 • bult. Hearke kom op him ta en pakte him by 't skouder. Doe seach er hwa't it wie. 't Wie de arbeider fan de bruorren
 • sy namen deselde deis de arbeider wer yn 't wurk.
 • . Hearke schaduwt de dief en ontdekt dat de man steelt om zijn gezin te onderhouden. De man heeft als knecht gediend bij de
 • arbeider
 • knecht
 • Twee broers schakelen Sterke Hearke - die behalve sterk ook politieagent is - in om een aardappeldief op te sporen. Hearke schaduwt de dief en ontdekt dat de man steelt om zijn gezin te onderhouden.…

sage uit 1966
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo
 • wagen, dat het paard maar nauwelijks vooruit kan komen en de knecht heel lang doet over het afladen van de wagen. Nu kan
 • arbeider
 • knecht
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo snel met de mestwagen heen en weer rijdt, is er geen gelegenheid om te roken voor…

sage uit 1966
 • Sterke Hearke wie in drege arbeider, dy't him net forhaestte. Hy arbeide by Kuoi-jonges (Wiberen Ates-jonges) to
 • Eastemar. Albertsje Piter (Piter Ophuis) wie dêr ek arbeider. Piter hie in hastige natuer en sy wienen togearre oan it
 • Sterke Hearke was buitengewoon sterk, maar deed zijn werk als knecht op zijn gemak. Piter Ophuis werkte heel snel, en
 • arbeider
 • knecht
 • Sterke Hearke was buitengewoon sterk, maar deed zijn werk als knecht op zijn gemak. Piter Ophuis werkte heel snel, en tijdens het mesten vroeg Sterke Haerke hem om het rustiger aan te doen, anders zou…

sage uit 1966
 • By deselde boer wie Hearke mei in arbeider oan 't siedsjouwen. Dat sied moest yn baeltsjes nei de siedsouder sjoud
 • arbeider
 • knecht
 • Sterke Haerke moet met zakken sjouwen, maar dankzij zijn kracht blijkt het gemakkelijker voor hem om ze te gooien.

sage uit 1967
 • arbeider
 • knecht
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

mop uit 1978
 • koffie op heeft, is alleen het kopje van de jongste knecht nog vol. Op de vraag van de boerin waarom hij het wil laten staan
 • arbeider
 • knecht
 • Rindert Sipkes woonde voorheen op een grote bouwplaats. Hij had een paar knechten en arbeiders. Het was winter en na het dorsen gingen ze samen koffiedrinken. Iedereen had een groot kopje, behalve de…

sage uit 1974
 • Keke wie arbeider by Gosse Venema, in greate boer. Dy boer forlear syn wiif yn 'e kream. De jonge, Piter, bleau yn
 • Een helderziende knecht voorziet dat de vrouw van de boer zal sterven in het kraambed. Het voorgezicht komt uit. De
 • arbeider
 • knecht
 • Een helderziende knecht voorziet dat de vrouw van de boer zal sterven in het kraambed. Het voorgezicht komt uit. De helderziende voorziet de hele begrafenis in detail. Hij spoort ook aan een witte…

sage uit 1969
 • arbeider
 • knecht
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

sage uit 1969
 • arbeider
 • knecht
 • Een man was op een avond onderweg, toen hij opeens niet meer verder kon lopen. Hij kon zich niet meer bewegen. Wel een uur heeft hij stilgestaan. Toen heeft hij een stukje uit de bijbel opgezegd, en…