Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

62 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • ien dei baas wêze en ik sil sels útmeitsje, hokfoar dei as dat wêze sil'. 'Ho ris', sei de boer, 'dát kin net. Do koest
 • Ien dei baas
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • baas
 • knecht
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

sage uit 1934
 • noet meer binnen, nou kunde kiezen!' - 'Ik zal op tijd zijn baas!' had de knecht gezegd. En daarna was hij weer zijn oude
 • Driek, de knecht, was er in z'n Zondagsche stemming. Hij had verteld, wat z'n baas gezegd had en vandaag wou hij om elf uur
 • was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht buiten door moeten brengen. Driek ging
 • . Deze scheurde open en de hond en de knecht gingen naar binnen. De volgende morgen werd Driek dood in zijn bed aangetroffen
 • baas
 • knecht
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

mop uit 1966
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij wil zelf bepalen wanneer. Op een dag tijdens
 • baas
 • knecht
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sprookje uit 1966
 • Der wie in hear, dy hie in greate saek en ek in knecht. Op in kear kaem er op it tsjerkhôf en doe lei dêr in deadskop
 • dis komme, dan koed er syn mage fol meitsje. De jouns om acht ûre waerd der skelle by de hear. De knecht gong nei de doar
 • knecht ging met de bezoeker terug door de gang naar zijn baas toe, maar de man was hem al voor. De heer schrok een beetje van
 • Er was eens een heer, die een grote zaak en een knecht had. Op een keer kwam hij op het kerkhof waar hij een doodskop
 • baas
 • knecht
 • Er was eens een heer, die een grote zaak en een knecht had. Op een keer kwam hij op het kerkhof waar hij een doodskop aantrof. Hij schopte het doodshoofd vloekend voor hem uit, zeggend dat hij…

mop uit 1966
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • baas
 • knecht
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sprookje uit 1970
 • SEPPE, DE DOMME KNECHT Meester Jan had een knecht die erg dom was, en die Seppe heette. Seppe was dom geboren en in de
 • Seppe, de domme knecht
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft
 • vechten de hond en de kat bij de haard, waardoor de schuur in brand komt te staan. De knecht waarschuwt zijn baas, maar doet
 • baas
 • knecht
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft hem daarom de opdracht om de verzonnen namen te onthouden die hij aan…

sage uit 1888
 • knecht bevel, om den bakoven te heeten. Als hij nu dacht, dat zijn knecht het huis van zijnen vriend bereikt had, liet hij de
 • gevonden huid in het vuur werpen. Op hetzelfde oogenblik stond de knecht vóor hem, en wilde zich met geweld in de vlammen
 • verdenkt een knecht. Hij stuurt de knecht er op uit. Op het moment dat de baas denkt dat de knecht aangekomen is op het adres
 • Een meisje hoedt koeien. Op een dag vindt ze in een holle boom een zwarte huid. Ze zegt het tegen haar baas. De baas
 • baas
 • knecht
 • Een meisje hoedt koeien. Op een dag vindt ze in een holle boom een zwarte huid. Ze zegt het tegen haar baas. De baas verdenkt een knecht. Hij stuurt de knecht er op uit. Op het moment dat de baas…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • baas
 • knecht
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1967
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • baas
 • knecht
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1951
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de
 • weken later toch weer terugkomt bij zijn oude baas, valt hij prompt dood neer op het erf. Zijn kist komt op dezelfde plek te
 • baas
 • knecht
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de dode af. De volgende ochtend heeft Jan zelf een stuk uit zijn haar. De bange Jan…

sage uit 1966
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het
 • baas
 • knecht
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het aambeeld weg. Het stond midden op de weg en de smid had de hulp van de boeren nodig…

sprookje uit 1951
 • stoere boer verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer kiest het
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee
 • baas
 • knecht
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…

mop uit 1659
 • Haastighe verhandelingh. Een Meester, die self te met eens bestoven was, scholdt, op een tijt, syn knecht voor een
 • Dronckaert uyt. De knecht sey hier op: Meester, ick ben so een dronckaart oock niet als ghy (en merckende, dat hy hem geraeckt
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u
 • baas
 • knecht
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u ...................... denkt dat ik ben."

mop uit 1659
 • De geele Mosselen de beste. Een Knecht, met sijn Meester Mosselen etende, greep al na de blanckste. De Meester, dit
 • Knecht zey daer op: Dat weet ick wel meester, maer om dat het niet past, dat de Knecht het beste, en de Meester het slechste
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast
 • baas
 • knecht
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast vindt om de beste (gele) mossel te kiezen als hij met zijn meester aan tafel zit.

sage uit 1923
 • Ossaart Op 'n mooien zomeravond ging De G. naar het veld om te zien of zijn knecht het werk goed gedaan had. De maan
 • scheen zoo helder, dat het bijna zoo licht was als op den dag. De knecht had de ploeg op het land laten staan, omdat hij de
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een
 • baas
 • knecht
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1919
 • Schatsagen 't Was in 't putje van den winter. Op een donkeren, triestigen morgen, stapte Soois, de oudste knecht van
 • van tegen zijn baas te zeggen, "want," overdacht hij, "anders zeit ie maor weer da'k mee meulentjes loopen." Maar toen
 • Het spookt in de schuur, een Spaanse soldaat, die naar zijn geld komt kijken. De oude Izak waakt met de baas in de
 • tweetal op zoek en vindt het kastje vol gouden en zilveren munten. Izak krijgt een leuke beloning en de baas is ruimschoots
 • baas
 • knecht
 • Het spookt in de schuur, een Spaanse soldaat, die naar zijn geld komt kijken. De oude Izak waakt met de baas in de schuur en ziet een gedaante, die uit een der balken een geldkastje haalt en nakijkt.…

mop uit 1979
 • knecht moet met de wagen vol geiten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij informeren of de man of de vrouw de baas
 • verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer laat zijn keus vallen op het
 • baas
 • knecht
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

mop uit 1970
 • veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de kat wordt een haas ben ik de boer de baas."
 • waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat hij wegloopt moet zijn baas toegeven dat
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode
 • baas
 • knecht
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

sprookje uit 1970
 • winnaar van een harddraverijtoernooi, wil de schaapherder graag meedoen. De herder krijgt van zijn baas echter geen
 • baas
 • knecht
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sprookje uit 1893
 • baas geslagen had den hond, enz. Toen kwam de knecht, die sloeg de vrouw, omdat de vrouw geslagen had den baas, enz. Toen
 • de hond, die beet de kat, omdat de kat genomen had, den sleutel van die deur en dat gat. Toen kwam de baas, die sloeg den
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de baas slaat daarop de hond en toen de vrouw de baas, de knecht de
 • vrouw en de meid de knecht.
 • baas
 • knecht
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de baas slaat daarop de hond en toen de vrouw de baas, de knecht de vrouw en de meid de knecht.

mop uit 1979
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en
 • de baas is, krijgt ze een handvol noten. Aanvankelijk raakt de knecht alleen maar noten kwijt, maar tenslotte lijkt er
 • baas
 • knecht
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een…

mop uit 1980
 • Een boerenknecht ontvlucht zijn baas omdat hij bang is dat de gestorven schoonmoeder van de boer opgegeten zal moeten
 • , besluit de knecht dat het daar al niet veel beter van eten en drinken is.
 • baas
 • knecht
 • Een boerenknecht ontvlucht zijn baas omdat hij bang is dat de gestorven schoonmoeder van de boer opgegeten zal moeten worden. Als bij een andere boer een arbeider alles op alles zet om zijn boterham…

mop uit 1979
 • Kleermakersknecht Tijl Uilenspiegel moet van zijn baas een stel mouwen in een jas 'smijten'. Tijl gaat vervolgens druk
 • baas
 • knecht
 • Kleermakersknecht Tijl Uilenspiegel moet van zijn baas een stel mouwen in een jas 'smijten'. Tijl gaat vervolgens druk aan de slag met het gooien van de mouwen, maar het lukt hem niet de mouwen in de…

mop uit 1971
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed
 • de boer juist vertrekken, toen de arbeider hem terugriep, en zei dat hij die dag de baas wilde zijn. Hij gaf de boer
 • baas
 • knecht
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed. Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd…

sage uit 1918
 • molenscherpen geheimzinnig gewurgd. De boze had hier de hand in 't spel. Toen er een nieuwe knecht gehuurd werd, verbood de 'baas
 • doen, ofschoon de baas hem waarschuwde. Door zijn aanhouden gaf de baas toe. IJverig ging de knecht aan 't werk en hakte en
 • Een knecht werkt 's nachts in de spookmolen. Om 12 uur komen zwarte katten 1 voor 1 binnen (al is alles afgesloten
 • baas
 • knecht
 • Een knecht werkt 's nachts in de spookmolen. Om 12 uur komen zwarte katten 1 voor 1 binnen (al is alles afgesloten). Plots slaat hij met zijn biel-hamer de brutaalste kat een voorpoot af en ziet 's…