Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

91 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • bang
 • knecht
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

mop uit 1973
 • Bang of net bang Net sa fier fan 'e Eastermarre tsjerke - de âlde tsjerke dan, dêr't no allinne mar in toer fan oer is
 • Bang of net bang
 • bang
 • knecht
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sage uit 1966
 • yn 't formidden. Dy woenen se bang meitsje. Se seinen tsjin him: "Dû krijst fan ús allegear in kwartsje, astû nou nei 't
 • bang
 • knecht
 • Jongen gaat weddenschap aan dat hij een knekel uit het knekelhuis durft te halen. Iemand staat er met een wit laken als spook die bij elke knekel zegt van wie die is. De jongen stoort zich er niet aan…

mop uit 1966
 • it hynder bang meitsje." Dat gebeurde. Doe't Jan mei 't hynder werom kom, stie Janneke dêr as in spoek alhiel yn 't wyt
 • hem maar naar 't kamertje van Jan de knecht." Sa bidarre Jan yn syn eigen keammerke. Mefrou sei tsjin 'e faem: "Mei dizze
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • het kamertje van de knecht toe. De moeder en de dochter gaan ervan uit dat de doofstomme ook niets begrijpt en plagen hem
 • bang
 • knecht
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sprookje uit 1966
 • hinne by de trappen del. Guon fan har brutsen earmen en skonken en sy wienen sa bang woarn foar de skuonmakker, dat net ien
 • as syn knecht dat dy hie by him noch in moaije âlde dei. (meidield troch ús heit Tseard Veenstra, dy't it yn
 • zijn 'moordenaars' met de spreuk 'Ik ben Jan Onvervaard, 'k sloeg zeven dood in een slag'. De soldaten worden zo bang, dat
 • rijk man weer terug naar zijn gezin en neemt de vriendelijke soldaat als knecht aan.
 • bang
 • knecht
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1968
 • bang
 • knecht
 • Op een boerderij gingen de knechten elke keer weg, omdat het er 's nachts altijd op een spokerij ging. Allerlei vreemde geluiden waren er dan te horen. En als men ging kijken, was er niets te…

sage uit 1968
 • de greatfeint: "Nou sil ik him bang meitsje." Hy gong op healwei by in hekke stean mei in lekken oer de kop en dêr wachte
 • Een oudste knecht werd eens voorspeld dat hij een groot ongeluk zou krijgen, maar hij geloofde het niet. De jongste
 • knecht moest op een avond het land in om iets te doen. De oudste knecht besloot hem eens flink te laten schrikken. Hij
 • bang
 • knecht
 • Een oudste knecht werd eens voorspeld dat hij een groot ongeluk zou krijgen, maar hij geloofde het niet. De jongste knecht moest op een avond het land in om iets te doen. De oudste knecht besloot hem…

sage uit 1974
 • um vroeg was: "Harman, bu gi'j bang? Hei wel is spoeke gezien?" Harman hiel zich groot en zei: "Ik bun veur den duvel nog
 • niet bang". De boer en zien arrebeiers wollen Harman wel is probiere um te wette te komme of 't waor was wat e zei. Toe de
 • De boer op de Kraaienhof en zijn daghuurder Hend houden ervan grappen uit te halen en als er een nieuwe knecht is
 • , maakt de boer een touw aan een paar stevels en een harmonika op zolder en laat als de knecht in zijn bed ligt boven diens
 • bang
 • knecht
 • De boer op de Kraaienhof en zijn daghuurder Hend houden ervan grappen uit te halen en als er een nieuwe knecht is, maakt de boer een touw aan een paar stevels en een harmonika op zolder en laat als de…

sage uit 1967
 • timmerjen nachts ek en hy wie bang. "Ik ha der in hekel oan", sei er. Mar myn wiif sei: "Dêr hoechstû net bang foar to wêzen
 • Een boerenmeid en een knecht hoorden elke nacht getimmer, terwijl er alleen overdag gebouwd werd. Het was toverij.
 • bang
 • knecht
 • Een boerenmeid en een knecht hoorden elke nacht getimmer, terwijl er alleen overdag gebouwd werd. Het was toverij.

mop uit 1967
 • teltsje fan twa op elkoar steande feinten, dy't in trêdden bang meitsje wolle: Wol twa, gjin trije.
 • Verhaal van twee knechten die op elkaar staan om iemand bang te maken.
 • bang
 • knecht
 • Verhaal van twee knechten die op elkaar staan om iemand bang te maken.

sage uit 1969
 • bang
 • knecht
 • Een meisje wedde met een paar knechten afgesloten dat ze 's nachts een bezemsteel in het graf van haar overleden vrijer zou steken. Door de wind merkte ze niet dat ze bij het steken van de stok een…

sage uit 1967
 • Der wenne yn Sumarreheide in boerearbeider. Dat wie in swetser. Hy wie nergens bang foar, sei er. Hy doarst by dei en
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij
 • bang
 • knecht
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

mop uit 1967
 • om boven op elkoar. Dy woenen pake bang meitsje. Doe sei pake: "Ik ha wol us twa op elkoar sjoen, mar dêr ek noch in
 • Twee mannen wilden een ander eens bang maken. Ze wachtten bij het kerkhof op de ander, boven op elkaar en met een laken
 • bang
 • knecht
 • Twee mannen wilden een ander eens bang maken. Ze wachtten bij het kerkhof op de ander, boven op elkaar en met een laken over hun heen. De man zei: "Ik heb er wel eens twee op elkaar gezien, maar nog…

sage uit 1967
 • Een meisje wenste eens een vriend te hebben, al was het de duivel zelf. Die avond kwam er een knecht voor haar, maar
 • bang
 • knecht
 • Een meisje wenste eens een vriend te hebben, al was het de duivel zelf. Die avond kwam er een knecht voor haar, maar hij had hele rare voeten. De moeder had meteen door dat het de duivel was. Het…

sage uit 1967
 • bang
 • knecht
 • Een bakker raadt zijn knechtje aan een van een heks ontvangen appel niet op te eten.

sage uit 1951
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de
 • bang
 • knecht
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de dode af. De volgende ochtend heeft Jan zelf een stuk uit zijn haar. De bange Jan…

sage uit 1967
 • Kort nadat de zus van een knecht is overleden, werd de jongeman achtervolgd door een doodskist.
 • bang
 • knecht
 • Kort nadat de zus van een knecht is overleden, werd de jongeman achtervolgd door een doodskist.

sage uit 1967
 • Fan in jonge dy't noait bang wie. Der wenne ergens in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. Dy lytsfeint stie
 • foar neat, hy wie nergens bang foar. De greatfeint en de boer koenen har dat net bigripe. Hja sprutsen togearre ôf, de
 • Over een jongen die nooit bang was
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • bang
 • knecht
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

sage uit 1967
 • De bonken yn 'e bientsjekou. Der wenne ergens in jongfeint, dy wie net gau bang. Hy wedde mei it jongfolk, hy soe op dy
 • Een jonge boerenknecht was nergens bang voor. Hij wedde met jongelui dat hij 's avonds een botje uit het knekelhuis zou
 • halen. Maar de koster hoorde dit en wachtte met een wit laken om zich heen de knecht op. Toen de knecht een bot pakte, zei
 • bang
 • knecht
 • Een jonge boerenknecht was nergens bang voor. Hij wedde met jongelui dat hij 's avonds een botje uit het knekelhuis zou halen. Maar de koster hoorde dit en wachtte met een wit laken om zich heen de…

sage uit 1967
 • Een knecht die bij tovenaar Stammerige Harm woont, ziet als hij 's nachts wakker wordt niet Harm, maar een pens in
 • Harms bed liggen. Doodsbenauwd ziet de knecht vervolgens een grote kat de pens naderen. De kat draait voortdurend rondjes om
 • bang
 • knecht
 • Een knecht die bij tovenaar Stammerige Harm woont, ziet als hij 's nachts wakker wordt niet Harm, maar een pens in Harms bed liggen. Doodsbenauwd ziet de knecht vervolgens een grote kat de pens…

sage uit 1967
 • Yn Furdgum wenne in boer, dy hie in greatfeint en in lytsfeint. Dy lytsfeint wie tige dryst en nergens bang foar. Op in
 • tsjerkhôf. Dêr stie de greatfeint. Dy hie in wyt lekken om him hinne slein, hy woe de lytsfeint ris bang meitsje. Dêrom wied er
 • alles door en maakte juist de oudste knecht bang. Hij zei dat hij wel vaker een wit laken had gezien, maar nog nooit de
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de
 • bang
 • knecht
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de oudste knecht hem op te wachten. Hij had een wit laken over zich heen gedaan, om de…

sage uit 1970
 • Een schipper ziet 's nachts een witte gedaante onder water duiken. Later blijkt het een knecht geweest te zijn.
 • bang
 • knecht
 • Een schipper ziet 's nachts een witte gedaante onder water duiken. Later blijkt het een knecht geweest te zijn.

sage uit 1968
 • Een knecht denkt een vrouw met een melkbus te groeten, maar het blijkt een kat te zijn. Het is een heksenkat.
 • bang
 • knecht
 • Een knecht denkt een vrouw met een melkbus te groeten, maar het blijkt een kat te zijn. Het is een heksenkat.

sage uit 1966
 • Een knecht treft zijn zus doodsbang aan, omdat ze knappende geluiden hoort. Hij wimpelt haar angst weg. Als hij een
 • week later thuiskomt van het werk, is de kachel brandend omgevallen op de vloer. Er zit ook hout in de kachel en de knecht
 • bang
 • knecht
 • Een knecht treft zijn zus doodsbang aan, omdat ze knappende geluiden hoort. Hij wimpelt haar angst weg. Als hij een week later thuiskomt van het werk, is de kachel brandend omgevallen op de vloer. Er…

sage uit 1967
 • boer bigong op to spatten. Hy sei tsjin my: "Ik sil mei dy ôfweve." Ik sei: "Kom mar op! Ik bin foar gjin duvel bang, lit
 • der hwat njonken ús. Myn skoansuster knypte my stiif yn 'e earm, sa bang woarde se. Ik seach it ek. 't Like in mantsje
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • bang
 • knecht
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…