Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • , en dan foar sa'n beest . . .!' Hy helle de flesse mei jenever út 'e bûse en hy sei: 'Bist fan God: sprek dan! Bist fan 'e
 • koe over zich heen, en gaat op een brug liggen. De dappere knecht denkt dat er een gevaarlijk beest op de brug ligt, en
 • beest
 • knecht
 • Een boerenknecht zit altijd op te scheppen dat hij nergens bang voor is, dus zijn collega's besluiten hem op de proef te stellen. Hij wordt er op uit gestuurd om een fles jenever te halen. Eén van de…

mop uit 1966
 • hem maar naar 't kamertje van Jan de knecht." Sa bidarre Jan yn syn eigen keammerke. Mefrou sei tsjin 'e faem: "Mei dizze
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • het kamertje van de knecht toe. De moeder en de dochter gaan ervan uit dat de doofstomme ook niets begrijpt en plagen hem
 • beest
 • knecht
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1968
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • beest
 • knecht
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

mop uit 1968
 • beest
 • knecht
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1968
 • us even sjen, boer." De boer sei: "Dû mast noait fan dy koeke ite." De boer gong hinne en stjûrde syn eigen knecht nei de
 • ) Hy mat komme." Doe hie dy frijer tsjin 'e knecht sein: "Ik kom net, mar jim matte har mar in mingel feare koemolke jaen
 • was. De vrijer zei dat hij niet kwam, maar dat ze melk moest drinken. Toen de knecht terug kwam, vonden ze in de melkemmer
 • beest
 • knecht
 • Een boerenmeid had verkering met een jongen op zee. Op een keer kreeg ze een koek van hem, die ze bewaarde in een koperen melkemmer die in de keuken hing. Op een dag zagen ze de melkemmer bewegen. De…

mop uit 1951
 • knechten dikke spekpannenkoeken te gaan bakken. Omdat ze bang zijn dat de papegaai hen verraadt, stoppen ze het beest zolang
 • beest
 • knecht
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sage uit 1969
 • Een knecht beweerde eens dat er een big onder de rok van de meid was gekomen, en kroop eronder om het beestje te vinden
 • beest
 • knecht
 • Een knecht beweerde eens dat er een big onder de rok van de meid was gekomen, en kroop eronder om het beestje te vinden. Hij zei dat het dier bij haar naar binnen was gekropen, hij zag alleen nog zijn…

sage uit 1965
 • beest
 • knecht
 • Een vrouw komt 's avonds een molenaarsknecht tegen die een weerwolf achter zich aan heeft lopen. De man ziet hem niet en de wolf verdwijnt. Het spookt op die plek.

sage uit 1925
 • zwarte, vlugge heer aan en zeide tegen den knecht: ,Rijdt terug naar huis; keer het beest gerust om, het is nog te vroeg
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • beest
 • knecht
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1966
 • Vader is knecht geweest bij een boer ze horen hoe op zolder koren wordt geschept, terwijl er geen rogge ligt. Dan gaan
 • beest
 • knecht
 • Vader is knecht geweest bij een boer ze horen hoe op zolder koren wordt geschept, terwijl er geen rogge ligt. Dan gaan ook de dieren te keer. Niemand durft te gaan kijken. Als de boer gaat kijken is…

mop uit 1902
 • Zoo was er nog er es een boer en die was ook erg dom, maar die had een knecht die nog al erg verstandig was. Die knecht
 • eerste weer terug. Om kort te gaan: hij schoot niks op. "Dat gaat zoo niet, vriend," zei de knecht: "Haal een zaag." "En wat
 • verhaal staande houdt zoals hij het verteld heeft: "dito van den knecht die domme menschen zoekt."
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij
 • beest
 • knecht
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

sage uit 1980
 • De helhond Op een boerderij bij Ulvenhout werkte een knecht die bekend stond als een beste kerel, zo lang je hem niet
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • Groningse dorpen: Tolbert, Rottum en Warffum. Het zwarte beest met zijn vurige ogen was volgens de Groningse beschrijving
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • zijn. Zijn makkers echter zetten de klok een uur terug. De klok staat op vijf voor elf als de knecht vertrekt. Onderweg
 • beest
 • knecht
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sage uit 1963
 • de koopman en doe gong er fuort. It pak bleau dêr lizzen. Mar sa faek as de houn by it pak lâns gong, bigong it beest to
 • Venter in stoffen mag een pak laten staan in een huis van rijke mensen. Knecht schiet op het pak als de hond bij het
 • beest
 • knecht
 • Venter in stoffen mag een pak laten staan in een huis van rijke mensen. Knecht schiet op het pak als de hond bij het pak steeds begint te grommen. In het pak zit een rover met een moordenaarsfluitje.

sage uit 1966
 • van. n Poossien later kreeg de boer ook n grode knecht. Die mos etzulfde verhaal aanheurn. Umdat die wat older was
 • biestn trokn toch aan de kettings, net zo lang dat ze lös warn. Toen runden ze hen boetn. Grode knecht ging uut bedde um te
 • maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork, ontmoet een geest die hem vraagt of hij iets
 • beest
 • knecht
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1965
 • Bezetten. We hadden eens een paard, dat “vrang” kreeg. Mijn vader stuurde een knecht naar een bezetter in Erm, die
 • spoedig aanwezig was. Deze nam de pet af, knielde bij het zieke beest neer en bestreek de uier met twee vingers. De ontsteking
 • beest
 • knecht
 • Voor een paard met vrang liet de vader van de verteller een bezetter komen. De bezetter nam zijn pet af, knielde bij het paard en bestreek de uier met twee vingers. De ontsteking ging wel verder, maar…

sage uit 1962
 • stieng in ie riep: “In Godsnaam.” Toe a ’n naem God gebruukte nam dat kaolf ’n zet in was inêêns weg. De knecht maekte toe de
 • Als een knecht op een sloep de touwen van de meerpalen wil losmaken ziet hij op de voorste meerpaal een kalf zonder kop
 • staan. iedereen is bang, door dobbelen wordt iemand aangewezen om de touwen los te gooien. De knecht die verloren heeft
 • beest
 • knecht
 • Als een knecht op een sloep de touwen van de meerpalen wil losmaken ziet hij op de voorste meerpaal een kalf zonder kop staan. iedereen is bang, door dobbelen wordt iemand aangewezen om de touwen los…

sage uit 1962
 • Als 's avonds de paarden naar de wei gebracht werden zagen de knechten altijd een wit beest om de drinkput scharrelen
 • . Zodra de paarden kwamen was het verdwenen. Het leek wel of het beest nog banger was dan de paardeknechten. Aan de paarden
 • beest
 • knecht
 • Als 's avonds de paarden naar de wei gebracht werden zagen de knechten altijd een wit beest om de drinkput scharrelen. Zodra de paarden kwamen was het verdwenen. Het leek wel of het beest nog banger…

sage uit 1962
 • Toe ‘k nog tuus was in Renisse, saeme mit m’n broer, ao m’n ’n knecht, Gert den Boer. Dêêr emmen toe aoles van elêêrd
 • , m’n è nooit een betere knecht aod. ’t Was alêênig jammer dat ’n zō stokdôôf was. Ie kon ok mooi vertelle. Zō eit ‘n ’s een
 • beest
 • knecht
 • Knechten hadden veel problemen met koeien die 's avonds van de wei naar de stal moesten. Ze weigerden over een dam te gaan. De knechten meenden dat er een kwade geest woonde. Nadat de raad van iemand…

sage uit 1969
 • schaap. Ook die aten ze op. Toen niet veel later de inwonende grootmoeder overleed, ging de knecht er snel vandoor. Hij was
 • beest
 • knecht
 • Bij een arme boer stierf een varkentje. In plaats van het te begraven, aten ze het op. Niet veel later stierf er een schaap. Ook die aten ze op. Toen niet veel later de inwonende grootmoeder overleed,…

sage uit 1962
 • is knecht geweest bij een boer in Ellersinghuizen. Eens op een avond komt hij met nog een knecht laat bij de boerderij
 • en ze denken dat er misschien een koe los is. De andere knecht zegt tegen mijn ouwe heer, dat hij er maar naar toe moet
 • Vader gaat op een avond met andere knecht door de achterdeur die los was, de boerderij binnen. Op de deel zien ze een
 • beest
 • knecht
 • Vader gaat op een avond met andere knecht door de achterdeur die los was, de boerderij binnen. Op de deel zien ze een zwarte gedaante staan. Ze denken dat het een koe is. Als ze de koe willen pakken…

mop uit 1901
 • wat of ie moet? Nou, hij is de baas en wou hem meeneme. De knecht begreep er natuurlijk niks van en docht dat ie gek was
 • . Zullie an het schelde. Deer kwam de burgemeester zelf an en zei teuge de knecht, dat ie bedaard most weze en de boer most
 • beest
 • knecht
 • Domme, rijke en kinderloze boer die zijn os wil laten studeren aan de academie, geeft de os tegen betaling af aan studenten. Na anderhalf jaar betalen zonder de os te hebben gezien - die was steeds…
boer met os.jpg