Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • dêrmei ta moat. Mar as de boerinne my al net mear gunt, soe ús Leaven Hear dat dan net dwaan wolle? Dat hy begûn te bidden
 • geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten gunt. Op dat moment kookt de melk over. De
 • bidden
 • knecht
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

mop uit 1954
 • kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar zonden vroeg, zei de knecht dat ze dat
 • bidden
 • knecht
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

sage uit 1972
 • Een jonge knecht moest vroeg weg, en at eerder dan de anderen. De boerin zorgde ervoor dat hij bad voor het eten. Toen
 • bidden
 • knecht
 • Een jonge knecht moest vroeg weg, en at eerder dan de anderen. De boerin zorgde ervoor dat hij bad voor het eten. Toen bad hij: "O grote God van 't hemelrijk, wat voedt gij de mensen ongelijk. De…

sage uit 1920
 • steen meesjouwend: 'Waar leg ik hem en waar breng ik hem?' Weer eens een avond kwam hij op zijn weg een dronken knecht tegen
 • van een nazijnde hoeve, en weder zuchtte de doler zijn altijd eendre woorden. De knecht, korzelig over zichzelf, niet
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar
 • bidden
 • knecht
 • Een ronddoler, een grenspaalverzetter, wordt verlost door een korzelige knecht, die zegt: "Leg hem pot[verdorie], waar je hem gekregen hebt!"

mop uit 1967
 • Math de dappere 't Was nog in het begin van deze eeuw dat er bij Poels op de Gun in Swolgen een knecht woonde die als
 • volle maan. Maar hij talmde niet en trad binnen. Ze waren er juist klaar met het bidden van de rozenkrans. Dat viel mee
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te
 • bidden
 • knecht
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te vragen of hij een paar zakken rogge kan malen. De molenaar woont vlakbij het…

sage uit 1791
 • ruiterpaar, Zoo schittrend opgedaagd? Ik zie een drom van staatsgevolg, Van jonkvrouw, heer en knecht; En wagens, met het
 • bidden
 • knecht
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

mop uit 1651
 • uwen knecht Israel voor zijn onbarmhartige broer Esau.'
 • bidden
 • knecht
 • Dominee Lotius bad in de Munsterse en Engelse oorlog: 'Heer, bewaart u wijnstok voor het woeden van het wilde zwijn en uwen knecht Israel voor zijn onbarmhartige broer Esau.'

sage uit 1925
 • EEN ONSCHULDIGE GEHANGEN. In het jaar 1595 deed het volgende zich voor te Weert: Een knecht was door zijn heer naar de
 • en terwijl de baas werd geroepen, kwamen andere koopers nader en drongen den knecht op zijde. Toen sprongen plotseling
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de
 • . Het voorval wordt gemeld aan Aartshertog Albert en de knecht wordt naar Brussel gebracht en daar in triomf, begeleid door
 • bidden
 • knecht
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de haringen te hebben willen stelen. Ondanks al zijn ontkenningen, wordt hij…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • bidden
 • knecht
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1967
 • af. Mar zo mee bidde en al da gistelukke is ze d'r toch nog vanaf gekomme. 'n Knecht zou 't us 'n kir afkijke. Hij ging
 • , ha ze zo 'n berrug knolle. Daor zaat ie dan, mar ie hee niks gezien. De knecht was totaol hillemaol weg, totaol van de
 • . Wanneer ze buiten op het land kwam was het maaiwerk ineens gebeurd. Een geestelijke heeft haar door middel van bidden van de
 • duivel afgeholpen. Een knecht heeft een keer geprobeerd te ontdekken hoe ze dat deed. De jongen heeft er echter niets van
 • bidden
 • knecht
 • Een oom van mijn moeder had een meid in dienst. Zij was door de duivel bezeten. Het meisje had op een dag een boekje gekregen van een millitair. Daarmee kon ze toveren. Wanneer ze het boekje open op…

sage uit 1918
 • boos. Welke onverlaat dreef hem midden in den nacht zijn molen? Hij riep den knecht, en het duurde niet lang, of deze stond
 • voor hem. "Rrrrrt," zeiden de steenen van den molen. Wat maalden ze? "Ga zien," riep de mulder tot zijn knecht, "wat er
 • bidden
 • knecht
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1965
 • Boerenknecht heeft veel last van een nachtmerrie die de anderen bij het bidden voor het avondbrood als ze tussen de
 • bidden
 • knecht
 • Boerenknecht heeft veel last van een nachtmerrie die de anderen bij het bidden voor het avondbrood als ze tussen de vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels…

legende uit 1933
 • bidden
 • knecht
 • In het drijfzand werd een houten Maria beeld gevonden. Dit beeld werd aan een eik vastgemaakt en kon daar niet vandaan worden gehaald. Bij de eik werd een kapel gebouwd waarin het beeld werd…

mop uit 1974
 • . De knecht besluit het bedrog aan de orde te stellen in het gebed. Tijdens de maaltijd bidt hij: 'Heer, zegen dit stuk
 • bidden
 • knecht
 • Een boerenknecht krijgt bij de thee altijd een bolletje, maar de sluwe boerin holt het bolletje altijd van binnen uit. De knecht besluit het bedrog aan de orde te stellen in het gebed. Tijdens de…

sage uit 1962
 • meegenomen. Van schrik was hij beginnen te bidden zonder ophouden. De duivel had hem op den duur onder vloeken moeten loslaten
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is
 • gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet hem laten gaan, maar als hij nog één keer
 • bidden
 • knecht
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

legende uit 1933
 • No. 268. Goyard van Engeland, schepen van 's-Hertogenbosch, die in 1602 stierf, was eens met zijn knecht op zijn
 • bidden
 • knecht
 • Goyard van Engeland zag eens een capucijnermonnik op zijn landgoed te Nuland. Hij naderde hem, maar de verschijning was opeens weg. Toen de verschijning later terugkeerde zag Goyard dit als een hemels…

sage uit 1963
 • Mijn ouders, dat ware nog echt van die ouwerwetse mense. Die knecht, die kon niet slape, hij lag te woele en te
 • worstele in z'n bed. Maar dat is misschien al honderd jaar geleje. Mijn vader ging toen bij die knecht slape. Mijn vader zee
 • te stellen. Mijn vader zei dat hij moest gaan bidden en die knecht kwam tot rust.
 • De knecht van mijn ouders kon niet slapen en die lag maar te woelen. Toen ging mijn vader bij hem slapen om hem gerust
 • bidden
 • knecht
 • De knecht van mijn ouders kon niet slapen en die lag maar te woelen. Toen ging mijn vader bij hem slapen om hem gerust te stellen. Mijn vader zei dat hij moest gaan bidden en die knecht kwam tot rust.

sage uit 1953
 • Weerwolf Grootvader was bakker. Hij had in zijn dienst een knecht uit N.Brabant, van Neerkant of Liessel uit de Peel
 • . Die knecht was een zonderling: hij ging met niemand om, was weinig spraakzaam, kwam nooit in de kerk, maar deed zijn werk
 • bidden
 • knecht
 • Man gedraagt zich zo vreemd dat men hem gaat volgen, en ontdekken dat hij in een holle boom kruipt en er als een dier uitkomt. De pastoor raadt aan om het in de boom gevonden vel te verbranden.…

sage uit 1963
 • Tegenover het gemeentehuis staat nog het brede huis van brouwer Prinsen. Daar waren veel ratten. ‘n Knecht heeft toen
 • ’n halve dag in de poort zitten bidden: alle ratten trokken toen naar het huis van Verteller. Daar vingen ze er wel 40
 • Door te bidden heeft een knecht vertrekken ratten uit een huis naar een ander.
 • bidden
 • knecht
 • Door te bidden heeft een knecht vertrekken ratten uit een huis naar een ander.

sage uit 1925
 • te redden. Al de volgende zondag verzocht hij zijn parochianen te willen bidden voor een ongenoemde. ledereen begreep
 • van de ziel van Köbke en bleef maar bidden, tegen alle gevloek, gedonder en solferlucht in. Zo hield hij het vol, tot ze
 • bidden
 • knecht
 • Voerman heeft zijn ziel aan de duivel verkocht waardoor hij wonderen kan verrichten. De pastoor grijpt in en zorgt er voor dat de voerman zijn ziel terugkrijgt.

sage uit 1962
 • toverboekje. Toen de knecht was gearriveerd, werd hij door zijn collega’s vastgegrepen. Onder het bidden van bezweringsgebeden
 • , deed wat geheimzinnig. ’s Avonds na het eten werd gezamenlijk rozenkrans gebeden. Deze knecht echter bad nooit mee, streek
 • Knecht onttrekt zich aan het 's avonds gezamenlijk rozenkrans bidden, en blijft tot na twaalf uur weg. Het blijkt dat
 • de knecht pakken de anderen hem vast, en de kapelaan gooit onder het bidden van bezweringsgebeden het boekje in het vuur
 • bidden
 • knecht
 • Knecht onttrekt zich aan het 's avonds gezamenlijk rozenkrans bidden, en blijft tot na twaalf uur weg. Het blijkt dat hij ergens in een boom klimt, zich uitkleedt, en nadat hij zich schudt als een…

mop uit 1301
 • dlant 125 Ende hing sijn nette inder zonnen. Doe quam daer gheronnen Een knecht met eere mande Die svischers wijf daer
 • binnen desen jare Gheuischet en hadde, op ene zake Dat ic bat ware te gemake. 135 Die knecht sprac: wat es v, here? Jc ben
 • bidden
 • knecht
 • Een visser is gelukkig getrouwd met een vrouw. Deze vrouw doet alsof zij onverschillig is voor seks. Zij zegt dat zij alleen van hem houdt omdat hij zo goed voor haar zorgt. Haar echtgenoot gelooft…