Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 2007
 • Fulco de Minstreel Fulco leefde rond de 13e eeuw, hij was knecht van de heer Gijsbrecht van Amstel en zijn vrouw
 • bewaakt werd en niets anders kreeg dan water en brood. Knecht Fulco besloot al het mogelijke te doen om zijn heer te bevrijden
 • bos
 • knecht
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

sprookje uit 1973
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • bos
 • knecht
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

mop uit 1973
 • knecht en dy moesten dêr bij de boer werke. Onderweg naar dy boer seit dy skilder teugen syn knecht: 'Jan, nou ete we fandaag
 • , meie jimme wol sûpenbrij?''Nou', seit de knecht. 'dat is nou krek ut lekkerste dat jou my geve kanne. Jou kanne my nooit un
 • deur hangen. Met deur en al rennen de twee het bos in. Onderweg komen zij drie rovers tegen. De schilder en zijn knecht
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het
 • bos
 • knecht
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met…

sprookje uit 1966
 • as syn knecht dat dy hie by him noch in moaije âlde dei. (meidield troch ús heit Tseard Veenstra, dy't it yn
 • met een gevaarlijke beer in het bos. Jan doodt het dier niet, maar vangt hem op listige wijze in een hok. De koning geeft
 • hem nog geen geld maar een nieuwe opdracht. Als hij de drie reuzen in het bos kan verslaan, belooft de koning hem behalve
 • bos
 • knecht
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sprookje uit 1894
 • bos in en stelen daar het kruisje van haar. Ze gooien haar in een kuil. Als het meisje weer gevonden wordt moeten de twee
 • bos
 • knecht
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

mop uit 1970
 • gedaon". Mao wi'j gaon wiejer met Jan. Jan lope, lope. De was vroeger völ bos, hele grote bosse. En toe denkte: "Ik gao dat
 • bos ien en dan zak wel zien hoe 'k ter met doei. Dan vraog ik hier of taor wel um een botteram". Toe geette dat grote bos
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • bos
 • knecht
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1970
 • 267. Ien de Parkus lei midden ien 't bos een wei. 's Aoves wiere de pead nao die wei gebroch. Atte knech ze 's marges
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's
 • morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de bosjes op de loer liggen. Mannen kwamen
 • bos
 • knecht
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de…

sprookje uit 1978
 • besluiteloze boerenknecht: een boer stuurt een knecht naar het bos met de opdracht 'de mooiste boom' te kappen. De knecht gaat
 • hij dat geen enkele boom mooi genoeg is. Het is de tante van de jongen net zo vergaan als de kieskeurige knecht: steeds
 • bos
 • knecht
 • Een jongen vraagt zijn tante waarom zij nooit getrouwd is. De vrouw legt dit uit met behulp van het verhaal over een besluiteloze boerenknecht: een boer stuurt een knecht naar het bos met de opdracht…

sage uit 1920
 • . Onderwijl bleef men echter zoeken naar de lederen gordel die de weerwolf-macht bezat. Op zekere dag dat de knecht naar 't bos
 • De weerwolf Op de hoeve Bosscherhof woonde eertijds een knecht die een lederen riem bezat, welke de macht had, hem
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • bos
 • knecht
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

mop uit 1973
 • Een knecht neemt met sinterklaas altijd iets lekkers mee naar huis. Hij gaat naar de banketbakker en zegt dat hij
 • letters nodig heeft: de t, de u en de k. Dan wil hij ook nog een bos haar, maar dat kan de vrouw hem niet geven. Dan zegt hij
 • bos
 • knecht
 • Een knecht neemt met sinterklaas altijd iets lekkers mee naar huis. Hij gaat naar de banketbakker en zegt dat hij letters nodig heeft: de t, de u en de k. Dan wil hij ook nog een bos haar, maar dat…

sage uit 1893
 • doortrekken, schoot die knecht hem van achteren een kogel door het lichaam. Ooms stortte ter aarde, waarna de knecht hem nog zoo
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een
 • bos
 • knecht
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sage uit 1966
 • um. Opten dag, da ze um ware, liep de geweze soldoat te wandele ien ’t bos bé’j ’t kesteel. Dor kwam ’n vremde on. Die
 • bos
 • knecht
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

mop uit 1902
 • kon niet gebeure, wat ik je nou zel vertelle. Hij had een knecht en een meid en die namme hem dikwijls waar, maar dat
 • ben dood, dat hij viel op de weg neer. De ezel kwam dus alleen thuis. Da's vreemd, dochte ze, dat meid, knecht, vrouw
 • Een domme boer met een bijl rijdt op een ezel door het bos. Bij het hakken op een boom zegt een voorbijganger dat de
 • bos
 • knecht
 • Een domme boer met een bijl rijdt op een ezel door het bos. Bij het hakken op een boom zegt een voorbijganger dat de boom zal omvallen. De boer gelooft dat niet, maar als dat wel gebeurt denkt hij dat…

sage uit 1933
 • ging de knecht mee, omdat ze alleen niet meer wilde. Ze zagen dezelfde gedaante weer, maar nu kwam ze veel dichter bij. De
 • knecht zag het ook, en was ook angstig genoeg, maar toch hadden ze den moed om de beesten verder te melken. Toen ze thuis
 • dag ging de knecht mee. Ook hij zag de geest. De geest kwam elke avond dichterbij en de pastoor zei dat ze aan de geest
 • moesten vragen wat zijn begeerten zijn. De boerin, knecht en de dochter vroegen de geest naar zijn begeerten en hij vertelde
 • bos
 • knecht
 • In Aalst zag de dochter van een boerin een geest, terwijl ze de koe aan het melken was. Ze was erg bang en de volgende dag ging de knecht mee. Ook hij zag de geest. De geest kwam elke avond dichterbij…

sprookje uit 1901
 • den knecht hielden hem dikwijls genoeg voor den gek, maar dat merkte hij niet en hij had ook nooit gemerkt dat hij dommer
 • . Zoo kwam de ezel dan alleen thuis. "Dat's vreemd," dachten ze; dus vrouw, meid, knecht, allemaal gaan ze op zoek. En
 • Een domme boer rijdt op een ezel naar het bos. Hij gaat op een boom staan inhakken met een bijl. Een heer komt langs en
 • bos
 • knecht
 • Een domme boer rijdt op een ezel naar het bos. Hij gaat op een boom staan inhakken met een bijl. Een heer komt langs en waarschuwt dat de boom straks omvalt. De boer is zo dom dat hij het niet…

sprookje uit 1881
 • : *(vraagde) "Vriend, vanwaar komt gij getreden?" "Van Parijs," sprak deze knecht, Daar het gaat nu alles slecht." "Komt gij van
 • een goede man, Die wel klompen maken kan." "Ja, ik ken hem wel terdegen," Sprak deez' fijn geslepen knecht, "Hij heeft op
 • bedrieger op zijn paard achterna, die ziet hem aankomen en zegt dat de schoenmaker het bos ingegaan is. Terwijl de buurman het
 • bos doorzoekt, gaat de bedrieger er op het paard waarop hij past vandoor. De buurman vertelt de vrouw dat hij de
 • bos
 • knecht
 • Een schoenmaker uit Parijs wordt door een weduwvrouw fout verstaan; zij denkt dat hij uit het paradijs komt. Wanneer zij naar haar overleden man vraagt zegt de schoenmaker hem te kennen. Als ze hoort…

sprookje uit 1800
 • knecht word'n?" vroug ik. "Joawel," zee boomkapper. "Houveul mou-je verdain'n?" "Vief-en-twintig guld'n." "Akkoord!" zee ik
 • ik: "Ken-je goud schait'n?" "Zoo wied as 'k zain ken," zee man. "Wee-je mien knecht word'n?" "Joawel." "Wat mou-je
 • bos
 • knecht
 • Een man gaat met 1200 gulden op reis, neemt onderweg een boomkapper, een schutter en een man met een zak op de rug mee. Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen…

sprookje uit 1647
 • Koning, tot zijn leedwezen, in bewilligen moest. Artus met een paert en een knecht op reys trekkende quam ook te Kalis, daer
 • bosch, daer hy veel dagen in doolde en groote armoe van dorst en honger leê, in voegen, dat sijn knecht, en daer na zijn
 • bos
 • knecht
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

mop uit 1554
 • Een knecht liep met een bijl door het bos (om hout te hakken). Toen hij ging rusten onder een boom zag hij een gulden
 • brengen zou dat veel te lang duren en zou iemand anders de schat ook kunnen vinden, dacht de knecht. Hij hoorde dat boeren uit
 • bos
 • knecht
 • Een knecht liep met een bijl door het bos (om hout te hakken). Toen hij ging rusten onder een boom zag hij een gulden liggen, en toen hij wat beter keek zag hij dat hij een (grote) pot met geld…

sage uit 1946
 • schoven over de kille bevroren aarde. Er was nergens een dorp of een huis te zien. De bomen van een bos in de verte ware door
 • mantel. Weer huilde de wolf in het bos en de nevel legde het vocht klam op hun kleren. Snel gingen ze voort langs de grote
 • bos
 • knecht
 • Jozef, Maria en het Kind zijn onderweg naar Egypte, maar ze zijn al drie dagen geen mensen tegengekomen en ze zijn moe. De nacht belooft koud te worden. Dan komt er een nevel opzetten en horen Jozef…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • hun vriendjes onbezorgd laat ravotten. Een andere moeder laat weten: "Omdat die poema recentelijk in een ander bos is
 • poema zal hard moeten rennen, anders komt hij in mijn machine terecht." Zijn knecht: "Goh, dan is-ie dus de snelweg
 • In een bos is een poema gesignaleerd. De politie maakt tevergeefs jacht op het dier.
 • bos
 • knecht
 • In een bos is een poema gesignaleerd. De politie maakt tevergeefs jacht op het dier.
139.jpg