Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

19 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • breken
 • knecht
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1937
 • het witte wiefke zei: "Ge n'en eerpel, wie zöllt oe opvrett'n." Waarop de knecht het op een lopen zette en nog maar net de
 • breken
 • knecht
 • Een boerenknecht komt langs de Witte Wieve en daagt ze uit. Een van hen achtervolgt hem tot huis. Hij kan net naar binnen vluchten. Ze gooit echter een knuppel naar de deur, waardoor er een stuk van…

sage uit 1967
 • Een knecht ving eens een nachtmerrie, en hij trouwde met haar. Door gebroken glas was ze in het buitenhuis gekomen en
 • dat heeft de knecht toen meteen laten maken. Omdat nachtmerries altijd dezelfde weg terug moeten nemen als ze heen gekomen
 • breken
 • knecht
 • Een knecht ving eens een nachtmerrie, en hij trouwde met haar. Door gebroken glas was ze in het buitenhuis gekomen en dat heeft de knecht toen meteen laten maken. Omdat nachtmerries altijd dezelfde…

sprookje uit 1967
 • breken
 • knecht
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1966
 • breken
 • knecht
 • Op een avond dat drie zussen bezocht worden door wat knechten, adviseert hun moeder hun mond te houden, omdat ze nogal slecht praten. Maar een van de zussen is op de bewuste avond aan het naaien, en…

sage uit 1919
 • Schatsagen 't Was in 't putje van den winter. Op een donkeren, triestigen morgen, stapte Soois, de oudste knecht van
 • breken
 • knecht
 • Het spookt in de schuur, een Spaanse soldaat, die naar zijn geld komt kijken. De oude Izak waakt met de baas in de schuur en ziet een gedaante, die uit een der balken een geldkastje haalt en nakijkt.…

sage uit 1979
 • en breken de flesjes – precies zoals Wopke het voorspeld heeft. De knecht keert terug naar Wopke om nieuwe drankjes
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht
 • breken
 • knecht
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

mop uit 1969
 • Als een knecht een hark breekt, beveelt de boer hem in het huis twee harken - alvast eentje reserve - te halen. In het
 • huis maakt de knecht de boerin wijs dat de boer hem bevolen heeft met haar en de meid geslachtsgemeenschap te hebben. Als
 • breken
 • knecht
 • Als een knecht een hark breekt, beveelt de boer hem in het huis twee harken - alvast eentje reserve - te halen. In het huis maakt de knecht de boerin wijs dat de boer hem bevolen heeft met haar en de…

sage uit 1979
 • hij een nog grotere kruiwagen vol mest voor hem klaar. Als de knecht de kruiwagen wil optillen, breken de armen van de
 • een volle kruiwagen met mest voort te duwen en te legen. Als de boer wil kijken of de sterke knecht nog meer aankan, zet
 • breken
 • knecht
 • Een sterke, maar hondsluie boerenknecht wordt getest op zijn lichaamskracht. De krachtpatser slaagt er moeiteloos in een volle kruiwagen met mest voort te duwen en te legen. Als de boer wil kijken of…

mop uit 1651
 • Een heer liet sijn knecht twee kostelijcke glasen spoelen. Het eene brack hij, het ander bracht hij binnen. De heer na
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer
 • gekregen!' 'Nou zo, meneer' zegt de knecht en laat het andere glas ook uit zijn handen vallen.
 • breken
 • knecht
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer ontdekt dat hij een van de glazen heeft gebroken vaart hij tegen hem uit: 'Jij…

sage uit 1962
 • bleef slapen. Op een zondagavond bracht de knecht zijn meisje, na een avondwandeling, terug naar de boerderij. Toen ze de
 • Ossaert" op haar schouders moeten meedragen. Ge moogt vast geloven, meneer dat de deugniet van een knecht daar voor "Ossaert
 • breken
 • knecht
 • Aantal verhalen over onverklaarbare gebeurtenissen die in Ossenisse verteld worden.

sage uit 1978
 • Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag
 • de avond keerden ze weer naar hun dorp terug. Maar onderweg kreeg de knecht plotseling de lust om voor weerwolf te spelen
 • knecht vinden en verbranden. Dit gebeurt en de knecht is bevrijd van de betovering.
 • breken
 • knecht
 • Een boerenknecht gaat een dagje op stap met zijn meisje. Op de terugweg voelt hij sterk de drang weerwolf te spelen en hij stuurt zijn meisje vast vooruit. Als weerwolf komt hij haar weer tegen, en ze…

mop uit 1651
 • en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd vraagt deze zich af waarom zijn meester
 • zo'n leven maakt. Hij zou met zijn geschreeuw de knecht een beroerte van schrik bezorgen en er is niets aan de hand. Marcus
 • breken
 • knecht
 • Marcus meent dat er een vleermuis door zijn kamer vliegt. Omdat hij doodsbang voor vleermuizen is, schreeuwt hij moord en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd…

legende uit 1933
 • breken
 • knecht
 • In het drijfzand werd een houten Maria beeld gevonden. Dit beeld werd aan een eik vastgemaakt en kon daar niet vandaan worden gehaald. Bij de eik werd een kapel gebouwd waarin het beeld werd…

mop uit 1881
 • Pastoor was niet erg wel en zei tegen een knecht: "Jan, je moest toch eens met me water naar de piskijker gaan, want ik
 • lust niet weerstaan om in de herberg eens een dansje te doen; maar hij was bang om zijn fleschje te breken. "O, dat is
 • De knecht gaat met de pis van de pastoor naar de piskijker, maar in de kroeg halen ze een grap uit en verwisselen de
 • pis. De piskijker constateert, dat de pastoor zwanger is. Knecht Jan zegt het tenslotte tegen de pastoor en de meid zegt
 • breken
 • knecht
 • De knecht gaat met de pis van de pastoor naar de piskijker, maar in de kroeg halen ze een grap uit en verwisselen de pis. De piskijker constateert, dat de pastoor zwanger is. Knecht Jan zegt het…

sage uit 1962
 • moesten een groot perceel uitgereden stalmest gaan breken. De knecht ging mokkend met zijn jongere collega naar het veld. Hij
 • : “Ich eine; allemaol eine!” Hij begon de hoop, waar hij bij stond kapot te breken. Tegelijkertijd vlogen alle andere hopen
 • breken
 • knecht
 • Boer draagt knechts op stalmest te verspreiden dat zoveel is dat ze niet naar de kermis kunnen. Eén van de knechts zegt tegen de ander dat hij het werk snel kan doen, waarbij de ander niet hoeft te…

sage uit 1962
 • bezit gekomen van een toverboekje, waaruit hij gevaarlijke kunsten leerde. Als knecht kreeg hij hulp bij het werk middels
 • dit boekje. Als hij mest moest breken, stak hij de riek in een hoop, en, terwijl hij uit het boekje las, vloog de hele
 • breken
 • knecht
 • Boerenknecht kan zijn werk snel verrichten door in een toverboekje te lezen.

sage uit 1963
 • . “Vanmorgen is de “oale knecht” me op de rug gesprongen. ‘k Vernam het bij huis al en ik dacht, dat wordt een slechte dag. En zo
 • de schouder en stoot af. En daar ga ‘k. Hals over kop de ploemp in; een grote vracht turf gaat mee. Als de “oale knecht
 • door de "oude knecht" op de rug was gesprongen. Hij dacht meteen dat er allelrei onheil zou gebeuren. Dat klopte, hij kreeg
 • breken
 • knecht
 • Verteller hoorde vroeger verhalen, vooral over dingen dingen die te zien waren. Buurman vertelde dat hij op een ochtend door de "oude knecht" op de rug was gesprongen. Hij dacht meteen dat er allelrei…

sage uit 1962
 • te gaan breken. Hij dacht: “Hier komt hij vandaag niet mee klaar.” Na een paar uur was de knecht echter terug, en op de
 • Werkgeesten: Op de boerderij de Heikamp woonde vroeger een knecht, die ik zelf nog goed gekend heb. Op zekere dag wilde
 • Knecht kan in korte tijd een grote opdracht afkrijgen, waarna de boer een pastoor om hulp vraagt. De pastoor ontdekt
 • dat de knecht een toverboekje bezit, en weet hem te overtuigen dat te vernietigen.
 • breken
 • knecht
 • Knecht kan in korte tijd een grote opdracht afkrijgen, waarna de boer een pastoor om hulp vraagt. De pastoor ontdekt dat de knecht een toverboekje bezit, en weet hem te overtuigen dat te vernietigen.