Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • knecht geeft slechts allemaal kruimels terug. Dit komt omdat hij de hele middag hard heeft gewerkt. Zoals het met het brood
 • brood
 • knecht
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sprookje uit 1889
 • bezit geen blinde duit, om ievers een korst brood te koopen..." "Blijf mij van het lijf, oude heks," riep de oudste, "en
 • voor den nacht eene schuilplaats zochten. Toen zij hunne keel ververscht hadden, en de helft van hun brood daarbij
 • beproeven. Ook hij komt het arme vrouwtje tegen en geeft haar de helft van zijn brood. Zij geeft hem als beloning voor zijn
 • brood
 • knecht
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1894
 • prinsessies mosten en moand lange in de toren zitten op woater en brood. (Drente; verteld in 1894 door S.C. Timmers-Groothuys
 • en brood.
 • brood
 • knecht
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sage uit 1968
 • brood
 • knecht
 • Vrijers in Aldegea kregen vroeger altijd een bakbroodje van hun meisje. Daarom worden de mensen daar ook wel bakbroodjes genoemd.

mop uit 1970
 • ; now mot gi'j oppasse dat ze niet ien dat water komme". "Dat is goed", zei Jan. "Brood nem ie met en drinke, en dan
 • , "kompte mao gauw ien; dan zak ow brood geve". En Jan wier daor goed ontvange. Toe zeite: "lk wol hier ook graag slaope vannach
 • brood
 • knecht
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1968
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen
 • . Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de knecht dat hij zou zeggen dat hij
 • brood
 • knecht
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen. Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de…

mop uit 1976
 • Vroeger kwam bij de bakker een commissie langs om het gewicht van het brood te controleren. Dit moest vier pond wegen
 • zijn knecht de opdracht de te lichte broden achter in de oven te leggen. De bakker had een papegaai die kon praten. De
 • brood
 • knecht
 • Vroeger kwam bij de bakker een commissie langs om het gewicht van het brood te controleren. Dit moest vier pond wegen. Er was een bakker wiens broden het gewicht niet altijd hadden. Toen hij dacht dat…

mop uit 1974
 • kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt of de lucht er betrouwbaar genoeg uitziet om
 • knecht dat ze de lucht zo noemen omdat ze met donker weer altijd kaas op brood krijgen.
 • brood
 • knecht
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt…

mop uit 1979
 • een brood een bochel op zijn rug aangebracht te hebben – aan een koopman. Als de boer de volgende morgen de diefstal
 • brood op zijn rug de avond ervoor direct opgegeten na de verkoop van het paard.
 • brood
 • knecht
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

mop uit 1554
 • Een woekeraar hoorde dat de monniken in het klooster geen brood hadden. Daarom stuurde hij zijn knecht met een korf
 • brood. De prior stuurde de knecht echter weer terug, want hij wilde het brood niet aannemen. Het was afkomstig van iemand
 • brood
 • knecht
 • Een woekeraar hoorde dat de monniken in het klooster geen brood hadden. Daarom stuurde hij zijn knecht met een korf brood. De prior stuurde de knecht echter weer terug, want hij wilde het brood niet…

mop uit 1973
 • doodsbang, maar de knecht stelt haar gerust. Als ze stoppen om te schaften komen de vogels op het brood af, en de meid gilt van
 • Een knecht en een boerenmeid zijn op het land in de hooitijd als er een heleboel roeken overtrekken. De meid is
 • brood
 • knecht
 • Een knecht en een boerenmeid zijn op het land in de hooitijd als er een heleboel roeken overtrekken. De meid is doodsbang, maar de knecht stelt haar gerust. Als ze stoppen om te schaften komen de…

sage uit 1970
 • 3.21. Op 't gehucht H ... woonde in vroeger tijd een boer, welke eenen knecht had, die kon weerwolven. Op zekeren avond
 • moesten de dochters van den boer ter spinning en toen de knecht dit ver- nam, zeide hij tegen de dochters: 'Als u van avond
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun
 • voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de knecht draden van de verscheurde voorschoot
 • brood
 • knecht
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1970
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het
 • paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als gevangene mee. Hij verzon een list om samen
 • brood
 • knecht
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • , gegrepen en voor een dag op water en brood gezet. De menschen moesten zwaar werken en stonden dikwijls tot aan de knieën in den
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • brood
 • knecht
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

personal narrative uit 2007
 • zijde spek meegenomen. En wat brood. Die Jan zou ook z'n knecht meegenomen. Want dat droeg wat gemakkelijk. Maar goed...zo
 • , waarschijnlijk aan zijn knecht...dat is een eiken knuppel. De hannekemaaiers hadden een knecht bij zich, dat was een eiken stok
 • brood
 • knecht
 • In een hut wonen Jan en Griet. Als het in de winter hard sneeuwt, is het huis van het echtpaar niet te bereiken. Jan is doodgevroren en ook Griet is gestorven. Alleen de losgelaten geit heeft zich in…

mop uit 1902
 • niet uit het land vandaan te komme." "Wel ja," zei de knecht, "das goed." Dus zollie an het middagmale. Toe het op was, zei
 • de knecht: "Nou moste we meteen het half zessie ook maar op ete, dan konde we heelemaal weg blijve." "Da's goed," zei de
 • Boer die zijn knechten geen rust gunt stelt voor om 's morgens na het brood maar meteen het middagmaal te nemen, dat
 • scheelt werktijd. Na het middagmaal stelt een knecht voor dan ook het avondbrood te gebruiken. De boer stemt er mee in, waarna
 • brood
 • knecht
 • Boer die zijn knechten geen rust gunt stelt voor om 's morgens na het brood maar meteen het middagmaal te nemen, dat scheelt werktijd. Na het middagmaal stelt een knecht voor dan ook het avondbrood te…

mop uit 1902
 • Er was ers een boer die wou altijd gelijk hebben. Op een goeje dag had ie zijn knecht een stuk koolraap op zijn brood
 • gegeve. "Wat nou?" zeit de knecht: "Een koolraap?!" "'t Is nietes," zeit de boer, "'t is kaas." "'t Is koolraap." "'t Is kaas
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het
 • koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in de hooitijd zegt hij tegen de boer dat er een
 • brood
 • knecht
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in…

sage uit 1962
 • stieng in ie riep: “In Godsnaam.” Toe a ’n naem God gebruukte nam dat kaolf ’n zet in was inêêns weg. De knecht maekte toe de
 • Als een knecht op een sloep de touwen van de meerpalen wil losmaken ziet hij op de voorste meerpaal een kalf zonder kop
 • staan. iedereen is bang, door dobbelen wordt iemand aangewezen om de touwen los te gooien. De knecht die verloren heeft
 • brood
 • knecht
 • Als een knecht op een sloep de touwen van de meerpalen wil losmaken ziet hij op de voorste meerpaal een kalf zonder kop staan. iedereen is bang, door dobbelen wordt iemand aangewezen om de touwen los…

sage uit 1934
 • allerhande blauw. "Wij krijgen nu nog brood met ham, "Van 't krentenbrood een boterham. "Daarbij een bosje droge visch, "Wat
 • schragen, onder de boomen op het erf, heel landelijk aangerecht. Het maal is eenvoudig en bestaat meestal uit koffie en brood
 • brood
 • knecht
 • Over zaaddorsen en zaad-fooien. Rond de helft van de 19de eeuw dreigde het verbouwen van koolzaad en het gebruik van raapolie door het toenemend gebruik van petroleum te verdwijnen. Daarom heeft men…

mop uit 1974
 • . De knecht besluit het bedrog aan de orde te stellen in het gebed. Tijdens de maaltijd bidt hij: 'Heer, zegen dit stuk
 • brood, ik krijg de beide korsten, maar het middenstuk is eruit'.
 • brood
 • knecht
 • Een boerenknecht krijgt bij de thee altijd een bolletje, maar de sluwe boerin holt het bolletje altijd van binnen uit. De knecht besluit het bedrog aan de orde te stellen in het gebed. Tijdens de…

sprookje uit 1647
 • Koning, tot zijn leedwezen, in bewilligen moest. Artus met een paert en een knecht op reys trekkende quam ook te Kalis, daer
 • bosch, daer hy veel dagen in doolde en groote armoe van dorst en honger leê, in voegen, dat sijn knecht, en daer na zijn
 • brood
 • knecht
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

sage uit 1966
 • was t echt. Knecht van de boer, woor zai ook dainde, gung mit de schubbe noar boovn en schepde rogge in de zak; door gong
 • later hoort ze na het overlijden van iemand uit de buurt hetzelfde geluid toen de knecht rogge in een zak deed. Dat was
 • bestemd om het brood voor de begrafenis van te bakken.
 • brood
 • knecht
 • Vrouw hoort 's nacht iemand naar de zolder gaan, daar koren in een zak scheppen, naar beneden gaan. Een paar weken later hoort ze na het overlijden van iemand uit de buurt hetzelfde geluid toen de…