Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • donker
 • knecht
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sage uit 1968
 • Een oudste knecht werd eens voorspeld dat hij een groot ongeluk zou krijgen, maar hij geloofde het niet. De jongste
 • knecht moest op een avond het land in om iets te doen. De oudste knecht besloot hem eens flink te laten schrikken. Hij
 • donker
 • knecht
 • Een oudste knecht werd eens voorspeld dat hij een groot ongeluk zou krijgen, maar hij geloofde het niet. De jongste knecht moest op een avond het land in om iets te doen. De oudste knecht besloot hem…

sage uit 1923
 • vroeg donker, kwamen de menschen bij elkaar om den avond te korten. Dan zaten ze om het haardvuur geschaard, en vertelden
 • wafelijzer uitgeleend had, aan den boer van de naburige hofstee. Ze vroeg den knecht of hij het ijzer durfde halen, en natuurlijk
 • Op een koude winteravond willen de boeren een knecht te pakken nemen die niet in spoken gelooft. Hij zal voor de
 • donker
 • knecht
 • Op een koude winteravond willen de boeren een knecht te pakken nemen die niet in spoken gelooft. Hij zal voor de boerenvrouw het wafelijzer ophalen bij een verder gelegen boerderij. Op de terugweg…

sage uit 1919
 • Schatsagen 't Was in 't putje van den winter. Op een donkeren, triestigen morgen, stapte Soois, de oudste knecht van
 • donker
 • knecht
 • Het spookt in de schuur, een Spaanse soldaat, die naar zijn geld komt kijken. De oude Izak waakt met de baas in de schuur en ziet een gedaante, die uit een der balken een geldkastje haalt en nakijkt.…

sage uit 1972
 • Een boer was het zat dat zijn knecht altijd maar thuis bleef en hij wilde hem naar de vrouwen sturen. De knecht zei dat
 • hij dan een lampje mee wilde. De boer vond dat onzin, hij was ook altijd zonder licht gegaan. De knecht wilde best geloven
 • donker
 • knecht
 • Een boer was het zat dat zijn knecht altijd maar thuis bleef en hij wilde hem naar de vrouwen sturen. De knecht zei dat hij dan een lampje mee wilde. De boer vond dat onzin, hij was ook altijd zonder…

sage uit 1972
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had
 • gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.
 • donker
 • knecht
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.

sage uit 1971
 • niet getroud, toen kwam hij op een keer thuus. Hij had een knecht en zoas 't froeger was, zag hij geen locht meer branden
 • en hij steekt de lamp op. En toen ziet hij, de vrouwenbroek lag voor 't bed van de knecht. Hij docht: "Wat betekent dit
 • een tijdje kwam hij in het donker thuis, en zag hij haar vrouwenbroek voor het bed van de knecht liggen. Toen is hij niet
 • donker
 • knecht
 • Een oude, ongetrouwde boer had in de schuur een paardenpoot in de hanenbalken hangen. Toen iemand eens vroeg waarom die paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn…

mop uit 1973
 • Een boerenknecht moest altijd in het donker het paard naar het land brengen. Daarbij moest hij over een plank over een
 • sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de knecht een witte gedaante zitten die niet opzij
 • donker
 • knecht
 • Een boerenknecht moest altijd in het donker het paard naar het land brengen. Daarbij moest hij over een plank over een sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de…

sage uit 1923
 • ! Godeslas riep om den knecht. Deze kwam en kreeg bevel eens te gaan kijken, wat er aan de hand was. De knecht, hoewel verstoord
 • zijn heele lichaam. “Wat is er voor gemorrel in de keet?” vroeg Godeslas met een drift bulderende stem. De knecht stamelde
 • donker
 • knecht
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1978
 • Op een boerderij te Blaarthem woonde vroeger een knecht, die in de zomer alle paarden naar een weide bracht die dicht
 • bij een eikeboom lag. De wei en de omgeving kende men dan ook als ‘het eiken boomke’. Iedereen zag de knecht ’s avonds
 • achter. De knecht kan zijn eigen huid redden, maar kan niet meer voor weerwolf spelen.
 • donker
 • knecht
 • Mensen zien een man elke avond weggaan maar nooit terugkomen. Bij onderzoek ontdekken ze dat de man in een holle boomstam kruipt en er als weerwolf uitkomt. De volgers slaan in op de weerwolf die…

mop uit 1651
 • Een heer maeckte sijn knecht 's nachts wacker en vraegde hem of den dach al aen quam. De knegt stiet het venster op en
 • het nog donker was. De heer reageerde geërgerd en vroeg de knecht een kaars aan te steken, zodat hij beter kon zien of het
 • Een heer maakte zijn knecht 's nachts wakker en vroeg hem of het al dag was. De knecht opende een raam en vertelde dat
 • donker
 • knecht
 • Een heer maakte zijn knecht 's nachts wakker en vroeg hem of het al dag was. De knecht opende een raam en vertelde dat het nog donker was. De heer reageerde geërgerd en vroeg de knecht een kaars aan…

mop uit 1651
 • Een knecht die's avonds op zijn heer moest wachten, viel in slaap. Een dief pakte zijn kaars af. De knecht werd even
 • donker
 • knecht
 • Een knecht die's avonds op zijn heer moest wachten, viel in slaap. Een dief pakte zijn kaars af. De knecht werd even later wakker en klaagde over zijn verdwenen kaars. Een voorbijganger merkte op dat…

sprookje uit 1901
 • zijn knecht op af en nam pistole en een paar kaarse mee. Toe hij bij het kasteel was, zeidie teuge zijn knecht: "Gaan jij
 • niks bizonders. Toe het donker was, stak hij een kaars op. Zoo wier het dan tien uur, elf uur of twaalf uur - op wat voor
 • donker
 • knecht
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

mop uit 1902
 • Zoo was er nog er es een boer en die was ook erg dom, maar die had een knecht die nog al erg verstandig was. Die knecht
 • eerste weer terug. Om kort te gaan: hij schoot niks op. "Dat gaat zoo niet, vriend," zei de knecht: "Haal een zaag." "En wat
 • verhaal staande houdt zoals hij het verteld heeft: "dito van den knecht die domme menschen zoekt."
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij
 • donker
 • knecht
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

sage uit 1903
 • geval zou ontdekken.'s Avonds, toen het goed donker was, ging hij er alleen op uit. Bij de boerenplaats gekomen, zag hij een
 • donker
 • knecht
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1970
 • boeier gebruik maakten. Om zekerheid te krijgen, besloot hij de wacht te houden en hij ging 's avonds met een knecht in het
 • . Zij gingen aan land, maar zorgden voor donker weer aan boord te zijn. Toen begon het lieve leven opnieuw. De boeier werd
 • vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in het schip zitten, horen ze boven hun hoofd lopen
 • zorgen voor donker weer aan boord te gaan. Het schip vaart weer terug naar de haven. Het heeft in die ene nacht de wereld
 • donker
 • knecht
 • Een boeier ligt tweemaal met de steven naar de verkeerde kant, terwijl het schip de vorige avond op de gewone manier is vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in…

sage uit 1957
 • " scheen te zijn. Een knecht op deze boerderij vertelde mij eens hoe verscheidene malen 's nachts de koeien om klokslag 12 uur
 • Duitsers met handgranaten in brand gegooit, hoewel er Engelse bezetting op de boerderij was. Genoemde knecht was een
 • pluis" bekend stond, omdat de knecht van die boerderij vertelde dat de koeien enkele malen om klokslag middernacht
 • donker
 • knecht
 • Drie mensen vertellen dat zij 's avonds laat een grote hond met vurige ogen zijn tegengekomen, die bij hen op de rug sprong. Pas bij de grens van het stuk land sprong hij eraf en verdween. De hond…

sage uit 1933
 • No. 185. Op de Achterste hoef bij Bladel woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf
 • . Op 'n vreemde manier zijn ze dat aan de weet gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee
 • donker
 • knecht
 • Een jongeman is een weerwolf. Wanneer hij wandelt met zijn meisje, voelt hij aankomen dat hij zal veranderen. Hij stuurt haar verder en waarschuwt haar voor een grote hond. Zij moet hem zijn zakdoek…

sage uit 1962
 • Diengemans. Jôôs was slachter en rietdekker en ie weunde op Nieuwland. Jôôs z’n vrouwe dee open en di stoeng de knecht van baes
 • durfde ze tegen die knecht nie zeie en ze zei dan ok ma da ze d’r vent zou stiere. Jôôs a aoltied nog a ’n grôôte mond over
 • hij mee naar binnen waar de vrouw hem vroeg een boterham mee te eten. Het aanbod sloeg hij af omdat het al donker was. De
 • donker
 • knecht
 • Een slachter voldoet aarzelend aan het verzoek om het varken te slachten op een boerderij waar van de vrouw gezegd wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw…

mop uit 1974
 • Jongste knecht steelt het gouden been van overleden boer uit doodskist. Op een avond horen de weduwe en het personeel
 • dat de volgende keer zij zal vragen of zij het heeft, en dat ieder dat een volgende keer moet doen. Als de jongste knecht
 • donker
 • knecht
 • Jongste knecht steelt het gouden been van overleden boer uit doodskist. Op een avond horen de weduwe en het personeel op het raam tikken en vragen waar het gouden been is. Dit gebeurt verscheidene…

sage uit 1962
 • Vuurbollen: Omstreeks 1914-15 woonde ik als paardenknecht bij “Boers” in de Donk, met als tweede knecht Piet Hendricks
 • hardstikke donker toen we om 12 uur thuis kwamen. Toen we het kleine bij-deurtje van de schuurdeur open maakten, werd het opeens
 • donker
 • knecht
 • Mannen die om middernacht thuiskomen, zien een fel verlichte vurige bol naar beneden schieten.

sage uit 1962
 • is knecht geweest bij een boer in Ellersinghuizen. Eens op een avond komt hij met nog een knecht laat bij de boerderij
 • . Ze gaan de achterdeur binnen, want die was los. En dan zien ze op de deel iemand staan, een zwarte gedaante. ’t Is donker
 • Vader gaat op een avond met andere knecht door de achterdeur die los was, de boerderij binnen. Op de deel zien ze een
 • donker
 • knecht
 • Vader gaat op een avond met andere knecht door de achterdeur die los was, de boerderij binnen. Op de deel zien ze een zwarte gedaante staan. Ze denken dat het een koe is. Als ze de koe willen pakken…

sprookje uit 1901
 • Van den man die uitging om domme menschen te zoeken. Er was ereis een erg domme boer en die had een knecht die nogal
 • slim was. Die knecht had al jaren bij hem gewoond, want hij hield niet van veranderen, maar op laatst had hij er toch ook
 • Een slimme knecht gaat weg bij een domme boer, maar belooft terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer
 • zijn dan zijn baas. Eerst ontmoet de knecht een man die een paard over een hek wil tillen. De knecht haalt met een zaag een
 • donker
 • knecht
 • Een slimme knecht gaat weg bij een domme boer, maar belooft terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Eerst ontmoet de knecht een man die een paard over een hek…
7809033768_f2634d0a6d_z.jpg