Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • het witte wiefke zei: "Ge n'en eerpel, wie zöllt oe opvrett'n." Waarop de knecht het op een lopen zette en nog maar net de
 • dorp
 • knecht
 • Een boerenknecht komt langs de Witte Wieve en daagt ze uit. Een van hen achtervolgt hem tot huis. Hij kan net naar binnen vluchten. Ze gooit echter een knuppel naar de deur, waardoor er een stuk van…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • dorp
 • knecht
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • dorp
 • knecht
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sage uit 1967
 • dorp
 • knecht
 • Drie oude knechten uit Berltsum zeiden: Ons Belkum is een zoet dal En degene, die daar komt, blijft er altijd.

Trefwoorden: 3, blijven, dal, dorp, drie, knecht, man, plaats, rijm, zeggen


sage uit 1970
 • Knecht test andere knecht of hij 's avonds bang is door met een wit laken om ergens te gaan staan waar hij langs moet
 • het witte. De knecht met het witte laken denkt dan dat de duivel bij hem is.
 • dorp
 • knecht
 • Knecht test andere knecht of hij 's avonds bang is door met een wit laken om ergens te gaan staan waar hij langs moet. Als de ander de witte gedaante ziet zegt hij dat hij het niet heeft begrepen op…

mop uit 1678
 • Wat zeit David? Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, seyde hy tegens hem
 • , alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt
 • de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat David zei. De knecht denkt dat de pastoor
 • dorp
 • knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat…

mop uit 1967
 • Math de dappere 't Was nog in het begin van deze eeuw dat er bij Poels op de Gun in Swolgen een knecht woonde die als
 • een late namiddag zei de boer tegen hem: 'Math, jij gaat vanavond toch naar het dorp. Ga dan even bij de molenaar aan, en
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te
 • dorp
 • knecht
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te vragen of hij een paar zakken rogge kan malen. De molenaar woont vlakbij het…

sage uit 1923
 • . Over hem loopen de volgende vertelsels. Het paard van een boer, die een eind buiten het dorp woonde, kreeg 's avonds laat
 • geweldige krampen. Goede raad was duur, en dus moest de knecht met den zoon naar den veearts rijden, om een "paardemiddel" te
 • dorp
 • knecht
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

sage uit 1965
 • drie dage nor ’t kerkhof gebroch. Alles kwam dus uut, zo as ’t pjed ’t ien de kersnach ha gezeid. * knecht vooral belast
 • Sprekende paarden voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal sterven. Om dit te voorkomen gaat de
 • dorp
 • knecht
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1962
 • een kind. Het vreemde was, dat er in die boerderij een paar oude vrijgezellen woonden. De dominee zei tegen de knecht, dat
 • twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen, maar in de boerderij komt een nieuw
 • dorp
 • knecht
 • De dominee ontvangt een boerenknecht die doodsbang vertelt dat hij bij een boerderij een lijkwagen heeft gezien waaruit twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen,…

sage uit 1965
 • Ja, veurloop; ik heb hier in et darp iene kend die veule dinger aan zag komen. Op een dag werkte ie met zien knecht op
 • et land. Opeens zeg ie: Ik mut noar hoes, de burgemeester hef een ongeluk had. De knecht zeg nog: Maar daarumme hoef je
 • dorp
 • knecht
 • Man voorvoelt hij dat de burgemeester een ongeluk heeft gehad. Thuisgekomen hoort hij van zijn vrouw dat de burgemeester zich heeft doodgereden.

mop uit 1906
 • Er was er es een dominee - maar het is al heel lang geleden, wat ik je vertel - en die had een knecht. Die knecht was
 • de preek, komt Jan op het dorp. Hij had langst om dominee nog ers te zien, dus hij stapt de kerk in. De meid ziet hem het
 • Knecht van dominee geeft aan de dominee, zijn vrouw en de meid een verschillende scabreuze naam op. Tijdens de
 • dorp
 • knecht
 • Knecht van dominee geeft aan de dominee, zijn vrouw en de meid een verschillende scabreuze naam op. Tijdens de afwezigheid van de familie verdwijnt hij met een grote som geld. Na jaren komt hij op een…

sage uit 1911
 • stil staan. Eens zei hij tegen zijn knecht: "Zal ik voor de aardigheid die wagen die daar aankomt eens laten stil staan
 • ?" Dat wou de knecht wel eens zien en kijk, het gebeurde. Het paard voor de wagen stond stokstijf stil. Toevallig zat er op
 • Een hoefsmid kan paarden stil laten staan. Zijn knecht wil dat wel eens zien en daarom laat de hoefsmid een paard met
 • dorp
 • knecht
 • Een hoefsmid kan paarden stil laten staan. Zijn knecht wil dat wel eens zien en daarom laat de hoefsmid een paard met wagen stokstijf stilstaan. Op de wagen zit een militair die wel van wanten weet.…

sage uit 1901
 • MET DE HELM GEBOREN Jan Bakker, die in Durgerdam woonde, was met de helm geboren. De boeren uit dat dorp hadden
 • met de helm was geboren. Die boer kwam op 'en goeie morgen met de knecht oit 'et land. De knecht jukte een gang melk
 • op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij waarschuwt eens tevergeefs zijn knecht om
 • dorp
 • knecht
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij…

sage uit 1953
 • knecht was bang. "Engelsman, komt me verdommen 'ns helpen!" riep de knecht en mee zat de "gloeiige" voor, bij hem op de
 • Een moordenaar verandert voor straf in een vuurgeest. Een knecht rijdt in het donker en vraagt de vuurgeest hulp. De
 • dorp
 • knecht
 • Een moordenaar verandert voor straf in een vuurgeest. Een knecht rijdt in het donker en vraagt de vuurgeest hulp. De vuurgeest rijdt mee op de kar en geeft licht.

legende uit 1933
 • dorp, maar den volgenden morgen, heel in de vroegte, stond het weer op zijn oude plaats. Toen begrepen ze wel dat Maria
 • den pastoor van Oirschot gevangen nam. Het beeldeken was reeds eerder in veiligheid gebracht, eerst in het dorp, in de St
 • dorp
 • knecht
 • In het drijfzand werd een houten Maria beeld gevonden. Dit beeld werd aan een eik vastgemaakt en kon daar niet vandaan worden gehaald. Bij de eik werd een kapel gebouwd waarin het beeld werd…

sage uit 1962
 • burgemêêster. Betje stieng op d’n diek toen d’eerste waegen kwam. Ze zei tegen d’n knecht, die der op zat: “Mo je stenen menne
 • ?” “Jaet,”, zei de knecht, “wat zou dat?” Ze zei: “O, niks ôôr, ‘k vind ’t best, mae je mo toch oppasse, da j’er gin verliest
 • Een vrouw waarschuwt de knecht met een wagen vol stenen dat hij stenen kan verliezen. De knecht gelooft dat niet, want
 • dorp
 • knecht
 • Een vrouw waarschuwt de knecht met een wagen vol stenen dat hij stenen kan verliezen. De knecht gelooft dat niet, want hij heeft pas een nieuwe wagen. Hij moet echter voortdurend van de wagen af, want…

sage uit 1933
 • rijtuig over zijn hoofd heen, in de richting van het dorp. Toen de knecht eindelijk bij den pastoor aankwam, bleek deze reeds
 • van te overtuigen, dat de kwade hand in het spel was. Daarom zond hij zijn knecht in 't geheim naar Uden, waar een pastoor
 • dorp
 • knecht
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren…

mop uit 1881
 • Pastoor was niet erg wel en zei tegen een knecht: "Jan, je moest toch eens met me water naar de piskijker gaan, want ik
 • weet niet wat me scheelt." Jan er dus heen, maar het was ver weg en hij moest een dorp door waar het kermis was. Hij kon de
 • De knecht gaat met de pis van de pastoor naar de piskijker, maar in de kroeg halen ze een grap uit en verwisselen de
 • pis. De piskijker constateert, dat de pastoor zwanger is. Knecht Jan zegt het tenslotte tegen de pastoor en de meid zegt
 • dorp
 • knecht
 • De knecht gaat met de pis van de pastoor naar de piskijker, maar in de kroeg halen ze een grap uit en verwisselen de pis. De piskijker constateert, dat de pastoor zwanger is. Knecht Jan zegt het…

sage uit 1881
 • buten 't dorp stond. Gien boer wol heur in huus hebben en gien minsche kwam bij heur; want zee kon tooveren! Nou is ze al
 • dorp, staot heur klein aarmoedig huttien. Er is één raempien in en nog wel zonder ruten; ze bin er wel in 'ewest, maor de
 • Iedereen in het dorp was bang voor een 80-jarige vrouw, die kon toveren (een van haar gekregen appel werd tot een pad
 • dorp
 • knecht
 • Iedereen in het dorp was bang voor een 80-jarige vrouw, die kon toveren (een van haar gekregen appel werd tot een pad), alleen Jan Japiks' vrouw Engel, een naam haar gegeven door de schoolmeester, die…

sprookje uit 1800
 • knecht word'n?" vroug ik. "Joawel," zee boomkapper. "Houveul mou-je verdain'n?" "Vief-en-twintig guld'n." "Akkoord!" zee ik
 • ik: "Ken-je goud schait'n?" "Zoo wied as 'k zain ken," zee man. "Wee-je mien knecht word'n?" "Joawel." "Wat mou-je
 • . Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen is. De boomkapper moet met een emmer water
 • dorp
 • knecht
 • Een man gaat met 1200 gulden op reis, neemt onderweg een boomkapper, een schutter en een man met een zak op de rug mee. Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen…

sage uit 1963
 • Dat was zo, als er een dode in het dorp was, 's nachts tussen één en twee uur eruit om de hekken van het kerkhof open
 • dichtdoen". "Nou, baas", zei die knecht, "waar ik uit ga, komt niemand in". Die baas dacht, dat probeer ik en op een goeie nacht
 • Een knecht zorgt ervoor dat zijn baas de deur niet uit kan.
 • dorp
 • knecht
 • Een knecht zorgt ervoor dat zijn baas de deur niet uit kan.

sage uit 1894
 • De weerwolf Er was eens een boerenknecht die soms een weerwolf was. De knecht vrijde met een van de meiden, maar zij
 • wist van de prins geen kwaad. Op een keer waren ze een eind buiten het dorp gaan wandelen. Toen ze op huis aangingen, viel
 • gevonden waarmee iemand in een weerwolf verandert. Zodra de riem in het vuur is gegooid staat de knecht die ver weg aan het
 • werk was, bij de oven en probeert in het vuur te springen. Na het verbranden van de riem is de knecht verlost.
 • dorp
 • knecht
 • Boerenknecht zegt tegen zijn meisje dat hij een boodschap moet doen, en dat zij als ze een kwade hond tegenkomt die zijn zakdoek moet geven. Ze komt inderdaad een hond tegen, gooit de zakdoek naar de…
weerwolfklein.jpg

sage uit 1918
 • De Gierige Mulder Meer dan zevenhonderd jaren geleden, ging de vrome Oliverus langs de Maas, en in ieder dorp, waar
 • , wat wij te doen en te laten hebben? Maar toch wil ik u niet ongetroost laten heengaan. Ge behoeft van mij in het dorp niet
 • dorp
 • knecht
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…